De bouw van de artilleriekazerne, naar een ontwerp van kapitein L. Dubuisson, is begonnen in september 1891 en ze werd ingehuldigd op 3 december 1898. De kazerne bood tot de Eerste Wereldoorlog onderdak aan het 2de Regiment Artillerie en vanaf 1913 ook aan het 5de Regiment Lansiers. Tussen de twee wereldoorlogen waren er gehuisvest : het 17de en (vanaf 1929) 8ste Linieregiment en het 15de en 8ste Artillerieregiment. Na de Tweede Wereldoorlog werd er een opleidingscentrum voor Transmissietroepen gevestigd.
Tegenover het gebouwencomplex waren er veel café’s.
De kazerne is sedert 1975 buiten gebruik en werd in 1992-1993 gesloopt, op het hoektorentje uiterst rechts na.
Vandaag is op deze plaats het telecommunicatiebedrijf Telenet gevestigd.