De Grote Terugtocht

1796

van 9 tot 12 oktober 1914

De eenheden van de 2de LD hebben als marsroute de richting ZWIJNDRECHT, – BEVEREN-WAAS, – VRASENE – MOERBEKE – ZELZATE gekregen. De terugtocht, die aangevat wordt in een pikdonkere nacht, verloopt voor de uitgeputte troepen erg moeizaam. Daarenboven zijn alle wegen eivol met vluchtende burgers.

9 oktober 1914
een eerste halte is voorzien in VRASENE. Om 06u00 gaat de tocht alweer verder over STEKENE en MOERBEKE naar ZELZATE. Om 11u30 wordt een grote halte gehouden en om 13u30 zetten de eenheden van de 2de LD hun moeizame mars naar het westen verder.
MOERBEKE ligt onder vijandelijk vuur en daarom moet de marsweg worden omgelegd over de dijken. Onder de hoed van flankwachten wordt in de nacht eindelijk ZELZATE bereikt. De afgematte troepen rusten uit in de straten van het dorp….

10 oktober 1914
De eenheden van de 2de LD verlaten ZELZATE om 08u00 en komen rond 15u00 aan in EEKLO. Zij kantonneren in de omgeving:

  1. de 5de GemBde op de weg naar WATERVLIET;
  2. de 6de GemBde en I/2A in MALDEGEM;
  3. de 7de GemBde en II/2A in EEKLO.

11 oktober 1914
De niet-bereden troepen van de divisie worden vanuit EEKLO met de trein verder gevoerd; de bereden troepen zetten hun tocht op de marsroute verder. Deze loopt van EEKLO over BRUGGE en HOUTAVE tot KLEMSKERKE. Op het einde van de dag logeren:

  1. A/6 en 2A in KLEMSKERKE;
  2. A/5 en A/7 in MEETKERKE.

De artillerie-eenheden van de 2de LD maken er de balans op van hun verliezen aan personeel, paarden en materieel. Met deze toestand in handen gaat Comd 2A, LtKol LEROY, over tot een reorganisatie van de artillerie van de 2de LD.
I/2A wordt vanaf nu de Artilleriegroep van de 5de GemBde, A/5, omdat deze laatste groep al haar affuiten heeft verloren tijdens de gevechten om ANTWERPEN.

2A bestaat nu nog enkel uit:

  1. de Staf van het Regiment;
  2. de TWEEDE GROEP (II/2A) met DRIE batterijen. (31,32 en 33)
Organigram oktober 1914
Organigram oktober 1914

 12oktober 1914

De bereden troepen bereiken VEURNE, achter de rivier IJZER gelegen., waar ondertussen ook de treinen zijn aangekomen. Men kan nun beginnen met de reorganisatie van het personeel. De eenheden van de 2de LD logeren als volgt:

  1. de 5de GemBde en 2A in VEURNE;
  2. de 6de GemBde in BULSKAMP
  3. de 7de GemBde in EGGEWAARTSKAPELLE.

Op dezee plaatsen bereiden zij zich voor op de zware confrontatie met de vijand, die zeker komen zal.

Door gedurende tien dagen, van 27 september 1914 tot 6 oktober 1914, meer dan 150.000 Duitse aanvallers rond ANTWERPEN te hebben bezig gehouden, heeft ons dappere Leger aan zijn bondgenoten andermaal de tijd gegund, die nodig was om hun linkerflank te versterken. Lord Winston CHURCHILL, toenmalig Minister van Oorlog van het Commonwealth, spreekt er zijn hoogste waardering voor uit. Vanaf nu zullen Britse, Franse en Belgische eenheden zij aan zij strijden tegen een overmachtige vijand.

Voor hun uiterste inspanningen, tot de uitputting toe, hebben de batterijen van 2A de vermelding

ANTWERPEN

op de Standaard van hun Regiment tenvolle verdiend.