Artillerie

PERIODE VAN 07 FEBRUARI 1946 TOT 2010

35. LtKol                   M.P.    SCOHY                    van 07.02.1946 tot 13.06.1946

Hij wordt belast met de heroprichting van het Regiment in de kazerne van TIENEN en leidt de vorming van het kader in februari en maart 1946. Op 1 april 1946 komen de eerste miliciens toe in het Regiment. De opleiding wordt nog gegeven in de eenheid.

36. LtKol                     R.G. CARON                           van 14.06.1946 tot 05.01.1948

LtKol R.G. Caron
LtKol R.G. Caron

Op 21 juli 1946 defileert het jonge Regiment in BRUSSEL en in TIENEN. Het aanvaardt de vierjarige Claude STEUX, weeskind van een neergeschoten weerstander, als petekind en zal tot aan zijn 21ste jaar financieel bijdragen aan zijn vorming en studies.

De korpscommandant voert een eerste vuurschool uit met het jonge Regiment op het schietveld van HELCHTEREN. Begin oktober 1946 leidt hij de verhuis van het Regiment naar het kwartier BECQUEVORT in DELLBRÜCK, bij KÖLN (GE).

Op 04 december 1946 ontvangt hij uit handen van de Minister van Landsverdediging de nieuwe Standaard van 2A, tijdens een militaire plechtigheid aan het monument van de ARTILLERIE in BRUSSEL. In het kader van het eerste Barbarafeest van 2A defileert, op 05 december 1946, het Regiment voor zijn Standaard in de kazerne van DELLBRÜCK.

Onder zijn commando wordt ook een stoere geitenbok aangenomen als mascotte van het Regiment. Het dier krijgt de naam MODEST.

LtKol CARON wordt ook geconfronteerd met de werking van het Regiment op TWEE plateaus: van 9 januari 1947 zal de EERSTE GROEP van 2A gedetacheerd worden bij de ARTILLERIESCHOOL in BRASSCHAAT. Zij zal er als Opleidingsregiment fungeren tot oktober 1950.

Vanaf 1947 zullen ook de eerste Belgische families aankomen in bezet Duitsland. Aanvankelijk verblijven zij in geconfisqueerde woningen, later worden voor hen eigen woonwijken gebouwd.

37. LtKol                   A.  MEULEMAN                van  05.01.1948 tot 26.05.1948

LtKol A Meuleman
LtKol A Meuleman

Moet wegens ziekte reeds na enkele maanden het commando overgeven aan zijn Tweede Commandant, Majoor SEGERS.

 

 

 

 

 

 

38. Majoor                F.P. SEGERS                     van 26.05.1948 tot 11.10.1948

Maj SEGERS was Tweede Commandant bij 2A vanaf zijn oprichting in 1946. Hij voert het commando over 2A als Commandant a.i.

39. LtKol SBH         J. VAN DER VELDE          van 11.10.1948 tot 01.10.1949

Onder zijn commando verhuist het Regiment van DELLBRÜCK naar EUSKIRCHEN in de Eifel.

Na nauwelijks één jaar commando wordt hij commandant van de Artillerie 16 Div. In deze functie zal hij dodelijk verongelukken tijdens legeroefeningen in de streek van KÖLN.

40. LtKol                     J.G. GONZE                           van 01.10.1949 tot 01.12.1950

LtKol J.G. Gonze
LtKol J.G. Gonze

LtKol GONZE is de eerste korps-commandant van 2A die geconfronteerd wordt met een dodelijk slachtoffer tijdens de dienst in vredestijd. In mei 1950 sterft soldaatmilicien CRABS in het kamp van BRUCHHAUSEN als gevolg van een schietincident.

Hij mag ook de EERSTE GROEP, terug uit BRASSCHAAT, opnieuw verwelkomen in het Regiment

Hij mag ook de Franse Opperbevelhebber, Generaal de LATTRE de TASSIGNY, voor een bezoek ontvangen in de kazerne van EUSKIRCHEN

41. LtKol SBH                A.L. GAILLY                          van 05.12.1950 tot 07.07.1951

LtKol A.L. Gailly
LtKol A.L. Gailly

Met enige luister en in aanwezigheid van Mgr JOLLIET, hulpbisschop van GENT, wordt op 25 mei 1951 het bijzondere BARBARABEELD bij 2A ingewijd.

 

 

 

 

 

 

42. Majoor                    Th.    GEEROMS                     van 07.07.1951 tot 14.06.1954

Maj Th. Geeroms
Maj Th. Geeroms

Hij is de eerste naoorlogse Korpscommandant, die langere tijd aan het hoofd van het Regiment staat. Voordien was hij ook al Tweede Commandant in 2A. Hij drukt dan ook zijn stempel op het leven in het Regiment.

Zo is er niet enkel de omschakeling naar de nieuwe organisatie “LANDCENT”, waarbij het leger op Amerikaanse leest geschoeid wordt, maar ook het garnizoensleven wordt gestimuleerd. Overigens duurt de legerdienst 18 maanden en woedt in KOREA de eerste oorlog tussen Oost en West.

Daarbij verhuist het Regiment op 15 april 1952 naar het kwartier PEPINSTER in de Rubensstad SIEGEN, in het Sauerland.

LtKol GEEROMS zal ook zorgen dat elke batterij een wimpel heeft met de symbolen van hun nieuwe naam: DOG, EASY en FOX. Hij publiceert ook het eerste exemplaar van het eenheidsblad MODEST en hij lanceert de nieuwe leuze van 2A: “Tweede in naam, eerste in faam”

Tenslotte werd onder zijn commando de nieuwe kapel in het kwartier ingewijd.

43. Majoor                    F.I. LANGOUCHE                 van 14.06.1954 tot 22.09.1956

Maj F.i. Languche
Maj F.i. Languche

Ook deze korpscommandant werkt verder aan de uitbouw van de socio-culturele activiteiten bij 2A, om het verblijf van de miliciens in het “verre” Duitsland enigszins aangenamer te maken. Tijdens de Regimentsfeesten komen ook steeds een aantal familieleden van de soldaten naar SIEGEN met autobussen.

Elk jaar zijn er ook grote manoeuvres in de streek tussen WESER en FULDA. Na de oprichting van de BUNDESWEHR in 1956 past de NAVO immers het principe van de “ VOORWAARTSE VERDEDIGING” toe.

 

44. LtKol                       R. GATHY                               van 22.09.1956 tot 01.04.1959

LtKol R.H. Gathy
LtKol R.H. Gathy

Deze artillerieofficier begint zijn militaire carrière in de vesting van NAMUR. Tijdens de Achttiendaagse Veldtocht is hij steeds op post als officierelektricien van de vesting. Tijdens zijn krijgsgevangenschap openbaart hij zich als een uitstekende slotenmaker en knutselaar.

Na de oorlog wordt hij onderrichter aan de Veldartillerieschool. Na met brio geslaagd te zijn in zijn examen,, wordt hij benoemd tot majoor en wordt Tweede Commandant van het 23ste ARTILLERIEREGIMENT.

Hij neemt deel aan de oorlog in KOREA als Tweede Commandant onder het bevel van Majoor VIVARIO. Later volgt hij Majoor VIVARIO op aan het commando van het bataljon. Met een merkwaardige bekwaamheid leidt hij gedurende twee maanden het Belgisch-Luxemburgse bataljon tijdens de stellingoorlog van 1953.

Op 25 augustus 1950 beslist de Belgische regering om een bataljon vrijwilligers naar KOREA te sturen om er de strijd tegen het communisme te voeren. Het bataljon bestaat uit DRIE fuseliercompagnies ( 2F en 1N) en een compagnie zware wapens (N). Een peloton Luxemburgers wordt aangehecht bij een Franstalige compagnie.

Na een tocht van zes weken aan boord van het tropentransportschip KAMINA komt het Belgische contingent aan in de haven van PUSAN in Zuid-Korea. Het slaat zijn tenten op in het kamp van TONGNAE-DONG en ontvangt daar zijn bijkomende uitrusting en winterkledij. Vanaf 11 februari 1951 bestrijden de Belgen de guerrillero’s in de buurt van SEOUL. Daarna vechten zij in de buurt van de 38ste breedtegraad in de rangen van de 3th US-DIVISION en later van de 29th UK-BRIGADE.

Op 22 april 1951 vallen de communisten met ruim 500.000 man de stellingen van de VN-troepenmacht ( 417.000 man) aan. De Belgen leveren hardnekkig strijd aan de oevers van IMJIN. Zij verdienen er het Amerikaans “ Distinguished Unit Citation” en de Koreaanse “ Presidential Unit Citation”. Ook het Belgische Leger geeft een eervolle vermelding aan het bataljon. Het mag de naam IMJIN op zijn vaandel voeren.

Na de eerste zware gevechten stabiliseert het front zich en de soldaten graven zich in. Tijdens deze periode verdedigen de Belgen verschillende kritische zones. In oktober 1951 leveren zij een verwoede strijd tegen een goed bewapende Chinese overmacht ten noorden van de CHORWON. De vermelding HAKTANG-NI wordt aan hun vaandel toegevoegd.

Van 26 februari tot 21 april 1952 verdedigen de Belgen gedurende “ vijfenvijftig nachten” CHATKOL en verdienen zo het derde citaat op hun vaandel.

Op 27 juli 1953 zwijgen de wapens in KOREA. Het hele land ligt in puin; het is er stil, doodstil…. NOORD-KOREA en CHINA verliezen samen ruim 516.000 soldatenlevens en meer dan een miljoen dode burgers. Bij de VN-soldaten worden ruim 36.000 doden geteld; meer dan 2.700 bleven voor altijd vermist. Het Belgische bataljon verloor 106 strijdmakkers op een totaal van ruim 700 manschappen. Op 16 juli 1955 verlaten de laatste 200 manschappen van het Belgische contingent het Koreaanse schiereiland. Eén van hen is LtKol Robert GATHY……

Op 5 september 1953 wordt hij aangeduid voor het HK Landstrijdkrachten in Centraal-Europa (CENTHAG). Op 17 september 1956 wordt hij aangeduid als commandant van 2A. De bevelsoverdracht heeft plaats op 22 september 1956 in SIEGEN.

Bij 2A wordt hij geconfronteerd met de omschakeling van het Kanon 25Pdr naar de getrokken houwitser 105mm.

Op 29 mei 1957 brengt de jonge Koning BOUDEWIJN een bezoek aan 2A tijdens de kampperiode in ELSENBORN. LtKol GATHY mag de Vorst rondleiden op de stelling ALLSCHEIDERBAUM.

Tot kolonel bevorderd op 26 maart 1959 verlaat Kol GATHY op 1 april 1959 het bataljon en geeft het bevel tijdelijk over aan Maj Louis LECOMTE. Kol GATHY werkt dan op het HK van de 4de DIVISIE en op 1 juli 1960 wordt hij commandant van de Mobilisatieorganismen. Het is daar dat de dood hem treft: hij overlijdt op 14 januari 1961.

45. Majoor                L. LECOMTE                      van 01.04.1959 tot 19.06.1959

Maj LECOMTE, Tweede Commandant van het bataljon, neemt het bevel over 2A waar als commandant a.i.

46. LtKol                    P.A. FRANQUIN                      van 19.06.1959 tot 02.10.1961

LtKol P.A. Franquin
LtKol P.A. Franquin

Onder zijn commando werd de A- batterij  (voorheen FOX-Batterij) opnieuw opgericht  Deze batterij werd echter uitgerust met getrokken houwitsers 155 mm.

 

 

 

 

 

 

47. LtKol                   R.R. HENRY                             van 02.10.1961 tot 05.08.1963

LtKol R Henry
LtKol R Henry

Tijdens zijn bevelsperiode waren er twee belangrijke gebeurtenissen:

De getrokken houwitsers 105mm werden vervangen door de houwitser 105mm op rupsen, de zogenaamde SHERMANN PRIEST.

De stad LIER aanvaardde op 22 juli 1962 het peterschap over 2A

In mei 1963 won de ploeg van 2A voor de eerste maal de CROSS GENERAAL PIRON in de afdeling Artillerie, tanks en transmissie.

 

48. LtKol                   V.A. DOSSOGNE                     van 05.08.1963 tot 03.04.1965

LtKol V Dossogne
LtKol V Dossogne

Op 4 mei 1963 wint 2A andermaal de CROSS GENERAAL PIRON voorbehouden voor de Artillerie-, Tank- en Transmissietroepen.

Op 18 oktober 1963 wordt het bataljon op kamp in ELSENBORN getroffen door het noodlot: twee miliciens komen om bij een verkeersongeval op de stuwdam van ROBERTVILLE. Veertien dagen voordien was ook al een derde milicien met zijn jeep verongelukt in FREUDENBERG.

Begin 1964 verhuist het bataljon vanuit zijn vertrouwde stek in het kwartier PEPINSTER naar het kwartier BRICART, een onderdeel van het kazernecomplex HEIDENBERG.

Halfweg 1964 begint dan de reconversie op de nieuwe artilleriestukken, de 105mm houwitser op motoraffuit M108. Tijdens de bataljonsfeesten dat jaar brengt Burgemeester BREUGELMANS van LIER ook een nieuwe mascotte mee, een spierwitte geitenbok, MODEST IV gedoopt. Het is de eerste van een hele reeks…

Einde 1964 rollen dan de eerste nieuwe artilleriestukken binnen; van dan af zijn de drie schootsbatterijen opnieuw evenwaardig uitgerust.

Door de levering van deze stukken, die meer dan 3 meter breed zijn, ontstaan er problemen op de weg tussen de kazerne en het oefenveld van TRUPBACH. De kolonnes moeten een grote omweg maken via ACHENBACH en SEELBACH.

49. LtKol                   Pierre J. DIRIX                    van 03.04.1965 tot 25.08.1967

LtKol Pierre Dirix
LtKol Pierre Dirix

LtKol Pierre DIRIX werd geboren in 1918 te LANAKEN (Limburg). Toegelaten tot de Koninklijke Militaire School (K.M.S.) in 1938 volgt hij er de cursussen van de 99ste promotie “ARTILLERIE en GENIE” in de sectie ARTILLERIE.

Op 10 mei 1940 worden zijn studies door de oorlog onderbroken. Hij wordt ingelijfd in het Opleidingscentrum voor Onderluitenanten van de Artillerie en vertrekt met deze eenheid naar FRANKRIJK. Krijgsgevangen in DUITSLAND op 17 september 1940, keert hij op 15 december 1940 terug naar bezet BELGIË.

In 1944 treedt hij opnieuw in actieve dienst als Pelotonscommandant bij het 9de Bataljon Fuseliers en vervolgens bij de Infanterieschool.

Luitenant DIRIX keert in 1947 terug naar de K.M.S om er zijn onderbroken studies verder te zetten. In 1948 wordt hij benoemd als Ingenieur AIA in Telecommunicatie.

Batterijcommandant bij het 2de ARTILLERIEREGIMENT, wordt hij in 1949 aangeduid voor de Generale Staf van de ZEEMACHT – Dienst van het Personeel- Administratie en Bevoorrading (S.P.A.Ap.). In deze functie zal hij alles wat betrekking heeft met zeevaartmaterieel en het onderhoud en de herstellingen ervan behandelen.

Hij wordt kapitein benoemd in maart 1950 en gaat over naar de K.M.S. als Repetitor “Wiskunde”.

In 1951 volgt Kapt DIRIX de cursussen “ RADAR REPAIR COURSE” bij de US. SIGNAL SCHOOL in FORT MONMOUTH (USA). Tot mei 1952 is hij dan officier-onderrichter in de LUCHTDOELARTILLERIESCHOOL, waarna hij terugkeert naar de K.M.S. eerst als repetitor “TOPOGRAFIE” en nadien als repetitor “ THEORETISCHE MECHANICA”.

In 1955 wordt hij batterijcommandant bij het 3de ARTILLERIEREGIMENT. In september 1955 wordt hij bevorderd tot kapitein-commandant en is dan achtereenvolgens officier “ OPERATIES en OPLEIDING (S3)”, verbindingsofficier en tweede commandant bij het 2de ARTILLERIEBATALJON in SIEGEN.

Tot majoor benoemd in september 1958 wordt hij onderrichter in de VELDARTILLERIESCHOOL (VA Sch) in BRASSCHAAT.

Van 1958 tot 1961 behoort hij tot de Staf van de LANDMACHT o als Hoger Officier Adjunct bij de Directie Logistiek van de Algemene Directie van de Transmissietroepen ( GD TTR).

Eerst chef van de afdeling “ NUCLEAIRE WAPENS” en daarna chef van het Studiebureau in de VA Sch,, wordt hij in juni 1964 benoemd tot luitenant-kolonel en wordt directeur van de afdeling “ CURSUSSEN EN STUDIES” van de VA Sch.

Van april 1965 tot augustus 1967 beveelt hij het 2de ARTILLERIEBATALJON.

Na deze bevelsperiode wordt hij Commandant van het OPLEIDINGSCENTRUM van de VA Sch, en bevorderd tot kolonel in juni 1968. Op 1 september 1969 gaat Kolonel DIRIX over naar de Staf van de Landmacht als Hoofd van de Hogere Directie “ PLANNEN EN PROGRAMMA’S” en vervult vanaf 19 maart 1970 de functies van Adjunct Logistiek bij de Stafchef van de Landmacht.

Op 26 maart 1973 benoemd tot Generaal – Majoor wordt hij in deze graad in zijn hoge functies behouden . Op 10 oktober 1973 volgt generaal-majoor DIRIX de generaal-majoor BROEKMANS op als Commandant van de Artillerie van het 1ste (BE) CORPS.

50. LtKol SBH             Roger L. DEVOS                     van 25.08.1967 tot 28.06.1969

LtKol SBH Roger Devos
LtKol SBH Roger Devos

Onder zijn commando werd voor het eerst een Regimentsfeest gevierd in de peterstad LIER op 3 juni 1968 en dit ter gelegenheid van het vijfjarige bestaan van het peterschap (1962).

 

 

 

 

 

51. LtKol                    Karel L. NEYRINCK               van 29.06.1969 tot 27.11.1970

LtKol Karel Neyricnk
LtKol Karel Neyricnk

Nauwelijks aangesteld moet LtKol NEYRINCK de terugkeer van 2A naar zijn oude stek voorbereiden en uitvoeren. Vanaf augustus 1969 resideert 2A opnieuw op de WELLERSBERG in het kwartier PEPINSTER, na de ontbinding van het 6de Regiment LANSIERS. De kazerne BRICART wordt overgenomen door de BUNDESWEHR.

Op 21 september 1969 moet hij afscheid nemen van zijn Korpsadjudant, Adjt-Chef Marcel SIMON, die gedurende 16 jaren korpsadjudant van 2A was. Hij wordt opgevolgd door adjudant Maurits DE WINNE.

Vanaf 1970 laten ook de vakbonden hun invloed in het leger gelden. Dit zal af en toe leiden tot heftige confrontaties tussen de afgevaardigden en het commando.

52. LtKol           Stefaan N. VANDENBERGHE          van 27.11.1970 tot 16.02.1973

LtKol Stefaan Vandenberghe
LtKol Stefaan Vandenberghe

Nadat hij eerst S3 is geweest bij 2A, keert LtKol VANDENBERGHE nu terug als commandant van 2A.

Zijn commandoperiode wordt gekenmerkt door verschillende gebeurtenissen. Vanaf 1971 gaat 2A een partnerschap aan met het Duitse PANZERARTILLERIEBATAILLON 55 uit HOMBERG/EFZE.

Veel groter is de operatie “VERHUIS”. Onder invloed van de politiek keert de Vlaamse 1ste PANTSERINFANTERIEBRIGADE terug naar LEOPOLDSBURG en schuift de Waalse 17eme BRIGADE BLINDEE uit DUREN op naar SIEGEN. 2A valt uit de mand en krijgt een nieuw onderkomen in het kwartier IJZER in LÜDENSCHEID. Op 2 juni 1972 houdt 2A er zijn plechtige intrede; het bataljon behoort nu tot de 16 DIVISIE en de 4de PANTSERINFANTERIEBRIGADE uit SOEST.

LtKol VANDENBERGHE werkt ook aan het verzamelen van herinneringen aan het vroegere 2A en verdiept de contacten met de peterstad via allerlei activiteiten.

53. LtKol SBH          Gaspar M. VUYLSTEKE            van 16.02.1973 tot 14.03.1975

LtKol SBH Gaspar Vuylsteke
LtKol SBH Gaspar Vuylsteke

LtKol SBH Gaspar VUYLSTEKE is geboren in het Westvlaamse WEVELGEM en studeert oude humaniora in het Sint Amanduscollege in KORTRIJK. Hij is gehuwd en vader van drie kinderen.

Zijn militaire carrière begint hij aan de Koninklijke Militaire School (KMS) in BRUSSEL, waar hij deel uitmaakt van de 97ste PROMOTIE ALLE WAPENS. Na de Vervolmakingscursus in de VELDARTILLERIESCHOOL ( VASch) in BRASSCHAAT wordt LÜDENSCHEID (WD) zijn eerste garnizoensplaats. Hij blijft er maar korte tijd en is er batterijschootsofficier ( BijS0) in het 1ste Artillerieregiment. In juli 1951 gaat hij over naar het 19de Regiment Rijdende Artillerie, dat net heropgericht wordt in het kamp van VOGELSANG en enkele maanden later verhuist naar de kazernes in DÜREN(WD). Hij maakt er kennis met verscheidene functies in een pantserartilleriebataljon en inzonderheid met de functie van S3, die hij bekleedt gedurende vier jaren.

Kapitein VUYLSTEKE verlaat het 19Ach in 1959 en behaalt het brevet van Stafofficier in juli 1961. Na het verlaten van de KRIJGSSCHOOL in BRUSSEL wordt hij aangeduid voor de Staf van de Artillerie van de 16de PANTSERDIVISIE in NEHEIM (WD).

In 1963 wordt hij geroepen naar de Generale Staf in BRUSSEL en verblijft er tot 1969, achtereenvolgens in de sectie OPERATIES en TRAINING en in de sectie PUBLIC RELATIONS. In 1967 volgt hij een cursus “Public Relations Officer” aan de US DEFENSE INFORMATION SCHOOL in INDIANAPOLIS (US). Hij is ook gegradueerde van de US INDUSTRIAL SCHOOL OF THE ARMED FORCES in de branche “ National Security Management”.

In april 1969 maakt majoor SBH VUYLSTEKE voor het eerst kennis met het 2de ARTILLERIEBATALJON in SIEGEN (WD). Hij wordt er TWEEDE COMMANDANT. Reeds na één jaar wordt hij teruggeroepen naar BRUSSEL om er de Public Relations van de Generale Staf van de LANDMACHT te coördineren. Hij zweert echter dat hij ooit terug zal komen naar 2A…

LtKol SBH VUYLSTEKE is enkele tijd vleugeladjudant van ZM Koning LEOPOLD III en werkzaam in het CENTRUM VOOR MILIITAIRE PSYCHOSOCIOLOGIE in BRUSSEL. Hij wijdt zich daar vooral aan de studie van de communicatietechnieken en van het PARTICIPATIEF BELEID in de ondernemingen en de organisaties.

In augustus en september 1972 voert hij het bevel over het 74ste ARTILLERIEBATALJON, dat een heroproepingsperiode doormaakt in het kamp van ELSENBORN (B).

Op 16 februari 1973 neemt hij het bevel over zijn “geliefd” 2A op.

Zijn commandoperiode zal bijzonder gekenmerkt zijn door talrijke activiteiten in de externe publieke relaties. Vooral de contacten met de peterstad LIER en met de garnizoenstad LÜDENSCHEID liggen hem nauw aan het hart. De “ MARS in MEI”, een wandeltocht voor militairen en burgers wordt elk jaar ingericht en de opbrengst gaat naar sociale doeleinden. Er komt een Vlaamse Kermis in de kazerne; een garnizoenscross voor alle eenheden; concerten voor de burgerbevolking, een voettocht LÜDENSCHEID – LIER, een garnizoensbal, enz…

Daarenboven wordt ook aardig geoefend en geschoten, vuurscholen in ELSENBORN en BEVERLO, oefeningen aan de WESER en rond de WARBURG.

LtKol SBH VUYLSTEKE zal met weemoed in het hart zijn bataljon verlaten op 14 maart 1975.

54. LtKol            August L. VAN MELDERT               van 14.03.1975 tot 25.11.1977

LtKol SBH August Van Meldert
LtKol SBH August Van Meldert

LtKol August VAN MELDERT is geboren in MECHELEN op 24 augustus 1931. Hij wordt ingelijfd als milicien bij het Belgisch Leger op 1 oktober 1951 en krijgt de opleiding als kandidaat-reserveofficier (KRO) “Topograaf”.

Hij slaagt in 1951 in het examen “A” en gaat, na een kort verblijf bij het 72ste ARTILLERIEBATALJON in AACHEN (WD), naar de VOORBEREIDINGSSCHOOL VOOR ONDERLUITENANTEN in LAKEN.

Als Onderluitenant keert August VAN MELDERT in 1953 terug naar het 72A. Hij is er eerst Tweede Commandant van de DOG-BATTERIJ; daarna is hij ondermeer commandant van de ECHO-BATTERIJ, Topo-Officier Bataljon en S2.

Bij de ontbinding van 72A, in 1959, wordt hij aangeduid voor het 2de ARTILLERIEBATALJON in SIEGEN. 1Lt VAN MELDERT is er aanvankelijk commandant van de B BATTERIJ en nadien, als kapitein, commandant van de C-BATTERIJ en later van de StD – BATTERIJ. In deze functie is hij ook Hoofd Liaisonofficier.

In augustus 1967 doet kapitein VAN MELDERT mutatie naar het 18de REGIMENT RIJDENDE ARTILLERIE ( 18RA) in BRASSCHAAT. Hij is er ondermeer Liaisonofficier en Commandant van de StD- BATTERIJ. Hij is ook kandidaat-majoor.

Na geslaagd te zijn in het majoorsexamen wordt commandant VAN MELDERT in december 1969 aangeduid voor het 6de ARTILLERIEBATALJON in SOEST.(WD). Hij blijft er slechts één jaar en is er S3.

Op 4 januari 1971 doet Majoor VAN MELDERT opnieuw mutatie: dit keer naar de VELDARTILLERIESCHOOL in BRASSCHAAT. Hier blijft hij meer dan vier jaar en is er achtereenvolgens S3, Hoofdonderrichter en Hoofdofficier-Adjunct (= Directeur van de Opleiding).

Op 3 maart 1975 komt Luitenant – Kolonel VAN MELDERT terug naar 2A om er Korpscommandant te zijn vanaf 14 maart 1975.

Tijdens zijn commandoperiode zal Luitenant – Kolonel VAN MELDERT in aanvaring komen met de vakbonden en vooral met de afgevaardigden van het bataljon. Dit zal leiden tot het afzetten van de korpsadjudant, adjudant-chef DE WINNE . Wat dan weer leidt tot wrevel onder de onderofficieren.

Een ander opmerkelijk feit is het bezoek van ZM Koning BOUDEWIJN aan het garnizoen op 25 oktober 1976.

Luitenant – Kolonel VAN MELDERT zal aan het hoofd van het bataljon vervangen worden op 25.11.1977.

55. LtKol SBH           Amand J. MOORS                  van 25.11. 1977 tot 04.09.1979

LtKol SBH Armand Moors
LtKol SBH Armand Moors

Met LtKol SBH MOORS keert andermaal een “ancien” van 2A terug naar het Regiment om er het bevel te voeren.

Als onderluitenant is MOORS al bij 2A in SIEGEN, tijdens de jaren ’50. Later is hij ook al eens in LÜDENSCHEID als S4 van de 16de PANTSERINFANTERIE BRIGADE. Vanaf 1975 is hij docent aan de KRIJGSSCHOOL in BRUSSEL.

Op 25 november 1977 wordt hij, tijdens een felle sneeuwstorm, de vijfenvijftigste commandant van 2A.

Als oudste officier wordt hij ook Plaatscommandant en voorzitter van de DUITS-BELGISCHE VERENIGING, die in 1972 is opgericht in het garnizoen.

LtKol SBH MOORS verlaat het bataljon op 04 september 1979.

56. LtKol SBH           Roland H. WIJNANTS              van 04.09.1979 tot 18.06.1982

LtKol SBH Roland Wijnants
LtKol SBH Roland Wijnants

LtKol Roland WIJNANTS is geboren in OVERIJSE op 13 februari 1936. Na de lagere school volgt hij oude humaniora aan het H. Hartcollege in GANSHOREN.

Hij is gehuwd en vader van drie kinderen.

Hij begint zijn militaire loopbaan in de KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL (KMS) in BRUSSEL van september 1955 tot januari 1959. Hij maakt er deel uit van 95ste Promotie“ALLE WAPENS”.

 Als onderluitenant bij het 72ste ARILLERIEREGIMENT ( 72A) in AACHEN (WD) vervult hij er de functie van officier-topograaf in de schootsbatterij en van Adjunct-S3.

Bij de ontbinding van 72A, in november 1960, gaat Luitenant WIJNANTS over naar 73A en vervult er de functies van S2 en adjunct-S3 in de garnizoenen AACHEN, DELLBRÜCK en HASSELT.

In augustus 1965 gaat hij over naar de VELDARTILLERIESCHOOL (VASch) in BRASSCHAAT. Hij is er eerst instructeur van de kandidaat – reserveofficieren (KRO) en later van de actieve officieren VKOLA.

In juli 1969 doet kapitein WIJNANTS mutatie naar 2A in SIEGEN (WD), waar hij achtereenvolgens adjunct-S3 en commandant van de B – BATTERIJ is. In deze laatste functie verhuist hij, met 2A, in juni 1972 naar het garnizoen LÜDENSCHEID.

Na zijn examen voor majoor doet kapitein-commandant WIJNANTS mutatie naar 14A in WERL om er de functie van S3 te bekleden.

In mei 1977 keert majoor WIJNANTS terug naar de VASch en is er commandant van de opleiding tot september 1978.

Van september 1978 tot juni 1979 volgt hij de cursus “Stafbrevet” aan de KHID in BRUSSEL.

Op 23 augustus 1979 komt Majoor SBH WIJNANTS terug naar 2A om er korpscommandant te zijn vanaf 4 september 1979.

Op 26  december 1979 wordt hij tot Luitenant-Kolonel bevorderd.

Tijdens zijn bevelvoering zal hij zich vooral onderscheiden door zijn inzet om de geschiedenis van 2A te boek te stellen. Hij ijvert ook voor meer bekendheid voor de “MARS IN MEI”, die in 1981 erkend wordt door de Duitse en Internationale Wandelverenigingen. Ook de viering van “150 jaar België” ontsnapt niet aan zijn aandacht. Er is o.m. een plechtigheid in de peterstad LIER. En de B – Batterij, onder bevel van 1Lt Emiel VERSTRAELEN organiseert een estafetteloop van OTEPPE in de provincie LIEGE tot RUDDERVOORDE in WEST-VLAANDEREN, precies over het traject dat het Regiment aflegde in de meidagen van 1940. Tenslotte zet hij zich ook in voor de goede sociale contacten in het garnizoen en met de burgerbevolking.

57. LtKol SBH            Eric SPEYBROECK                 van 18.06.1982 tot 28.06. 1985

LtKol SBH Eric Speybroeck
LtKol SBH Eric Speybroeck

LtKol Eric SPEYBROECK is geboren in GENT op 21 september 1937. Hij is gehuwd en vader van twee zonen.

Hij treedt in actieve dienst op 21 september 1953 in de hoedanigheid van beroepsvrijwilliger. Hij is leerling aan de CENTRALE SCHOOL in SINT DENIJS-WESTREM ( later wordt dit een afdeling van de K KadSch in LIER) van 1953 tot 1956. Na het doorlopen van de VOORBEREIDINGSSCHOOL VOOR ONDERLUITENANTEN (VKOLA) in BRASSCHAAT, wordt hij tot onderluitenant benoemd op 26 maart 1959.

Gedurende één jaar dient hij als Batterijschootsofficier (BIJSO) bij 72A, een bataljon met 155 mm kanonnen dat deel uitmaakt van de Korpsartillerie.

In november 1960 komt Olt SPEYBROECK naar 2A in SIEGEN (WD). Hij zal er 12 jaar blijven, waarbij hij steeds hoger klimt in functie, van BiijSO naar 2Comd Batterij, Batterijcommandant, TRO en tenslotte AS3. Hij wordt 1Lt op 26 maart 1963 en kapitein op 26 maart 1968. Hij is ook tijdlang Sportofficier bij 2A en onder zijn leiding behaalt het bataljon enkele opmerkelijke overwinningen in de CROSS PIRON en bij de NILOS-testen.

In augustus 1972 verlaat Kapitein SPEYBROECK het 2A en wordt onderrichter VKOLA bij de VASch in BRASSCHAAT.  Hij wordt bevorderd tot Kapt-Cdt op 26 maart 1973 en tot majoor op 26 juni 1976. Hij wordt dan majoor-onderrichter en adjunct-hoofd STUDIEBUREAU. Hij is er vooral werkzaam in de domeinen “Nucleaire analyse” en “Techniek”.

Van september 1979 tot juni 1980 maakt majoor SPEYBROECK deel uit van de 94ste Divisie bij het KHID in BRUSSEL en behaalt er op 1 juli 1980 de titel van “Stafbrevethouder” (SBH).

Majoor SBH SPEYBROECK gaat in juli 1980 over naar de STAF van de LANDMACHT om er te werken in functie als GSG – Org. Hij wordt benoemd tot LtKol op 26 september 1980.

Op 14 juni 1982 keert LtKol SBH SPEYBROECK terug naar 2A in LUDENSCHEID om er vanaf 18 juni 1982 korpscommandant te zijn.

Tijdens zijn commandoperiode, die ruim 3 jaar duurt, legt hij vooral de nadruk op de fysieke training, waarbij 2A weer enkele mooie sportieve resultaten behaalt. Maar ook de operationele inzet en de beroepsbekwaamheid van het personeel zijn een grote zorg. Hij wenst dat iedereen tevreden is “on the job”, maar dan ook die job goed uitvoert. Zo richt hij een personeelscel op en maakt een einde aan de impasse met de korpsadjudant(en).

Hij intensiveert ook de contacten met het Duitse zusterbataljon, PzAie Bn 55 uit HOMBERG en voert “joint training” in met Britse en Duitse artillerie-eenheden. Maar hij verliest ook de contacten met de garnizoenstad en vooral met de peterstad LIER niet uit het oog. Zo is er in september 1982 een grootse tentoonstelling en een militaire plechtigheid in LIER ter gelegenheid van de viering van 20 jaar peterschap. Op 26 december 1984 wordt LtKol SBH SPEYBROECK bevorderd tot Kolonel en in deze hoedanigheid nog ruim een half jaar het bataljon bevelen.

Op het einde van zijn commandoperiode wordt Kol SBH SPEYBROECK geconfronteerd met de reconversie op M109A2, en met de geruchten over een verhuis van 2A naar BELGIË.

Op 28 juni 1985 neemt hij afscheid van zijn geliefd 2A en wordt op 1 juli 1985 de nieuwe chef van de Sectie SCV van het 1(Be) CORPS in WEIDEN. Eén van zijn adjuncten is er de jonge onderluitenant Herwig BERKEIN, die twintig jaar later op zijn beurt de 68ste commandant van 2A zal zijn.

58. Maj SBH                Walter RUYTS                       van 28.06.1985 tot 30.06.1985

Maj SBH Walter Ruyts
Maj SBH Walter Ruyts

Majoor Walter RUYTS is geboren in MERKSEM op 14 mei 1939. Hij is gehuwd en vader van een dochter.

Na het beëindigen van de Wetenschappelijke Humaniora aan het Sint Eduardinstituut aldaar, vervoegt hij de Artillerie als kandidaat – reserveofficier (KRO) op 1 december 1958.

Hij wordt actief officier langs de VOORBEREIDINGSSCHOOL VOOR ONDERLUITENANTEN in BRASSCHAAT en vervoegt, na het beëindigen van de WAPENSCHOOL, het 17de RIJDENDE ARTILLERIE (17RA) in ALTENRATH (WD). Hij vervult er achtereenvolgens de functies van batterij-schootsofficier (BijSà); topo-officier; S2 en adjunct S3 tot in februari 1968.

Op die datum gaat hij over naar de VASch in BRASSCHAAT waar hij, gedurende drie jaar, de functie van onderrichter in de schootstechniek waarneemt in de pool KRO.

Op 1 augustus 1971 wordt Luitenant RUYTS aangeduid voor het 2de ARTILLERIEBATALJON (2A) in SIEGEN. Na een korte periode als adjunct van de S3, de toenmalige kapitein SPEYBROECK, wordt hij commandant van de A – BATTERIJ op 18 oktober 1971. Hij blijft drie jaar lang de “ Vossenleider” en verhuist in die periode met het bataljon naar LÜDENSCHEID.

Op 30 oktober 1974 wordt hij opnieuw adjunct S3, functie die hij waarneemt tot hij op 6 september 1977 de cursus “ Vorming voor Hoger Officier” begint in de KMS in BRUSSEL.

Op het einde van deze cursus keert commandant RUYTS terug naar 2A als S3, tot hij aangeduid wordt als stafofficier bij de STAF van de LANDMACHT.

Van 28 juni 1978 tot 13 juni 1980 is kapitein-commandant RUYTS verantwoordelijk voor de planning van de collectieve training van de eenheden van de LANDMACHT als GSG – TRAINING 2 van de sectie “BEHEER” van de Staf Landmacht.

Op 14 juni 1980 vertrekt hij met zijn gezin naar de Verenigde Staten van Amerika om er een cursus te volgen aan het “ US ARMY COMMAND AND GENRAL STAFF COLLEGE” in Fort LEAVENWORTH in KANSAS (USA).Na het behalen van een “ Graduate with honors” aan deze Krijgsschool, wordt majoor RUYTS toegelaten voor de hogere stafcursus in het KHID te BRUSSEL.

Na het behalen van het Hoger Stafbrevet wordt hij opnieuw aangeduid voor de Staf van de LANDMACHT.Hij is er achtereenvolgens adjunct en vervolgens chef van de ondersectie “ OPERATIONELE LOGISTIEK” in de sectie “ Programmatie en Planning”. Na de reorganisatie van de Staf LANDMACHT in september 1983 wordt hij uiteindelijk chef van het bureau “ OPERATIONELE LOGISTIEK” in de sectie “ Uitrusting en Logistiek”.

Op 15 juni 1985 keert hij terug naar 2A om er op 28 juni 1985 aangesteld te worden als de nieuwe korpscommandant.

Helaas, nog tijdens de feestelijkheden, op zondagmorgen 30 juni 1985 overlijdt Majoor SBH RUYTS aan een hartstilstand. De verslagenheid bij 2A is groot en majoor Robert VERDONCK, tweede commandant, neemt voorlopig het commando over.

Maj SBH RUYTS wordt met militaire eer begraven op 5 juli 1985 in BRASSCHAAT – Maria-ter-Heide.

59. LtKol SBH            Joris UYTTERHOEVEN            van 25.07.1985 tot 02.10.1987

LtKol SBH Joris Uytterhoeven
LtKol SBH Joris Uytterhoeven

LTKol SBH UYTTERHOEVEN  is geboren te MECHELEN op 02 oktober 1937. Hij is gehuwd met Beatrijs VAN HOOF en heeft een zoon, JAN en een dochter GRIET.

Hij wordt beroepsofficier na het beëindigen van de opleiding aan de VOORBEREIDINGSSCHOOL VOOR ONDERLUITENANTEN. Na zijn verblijf in de Wapenschool volgt hij een opleiding HAWK in FORT BLISS in TEXAS (USA). Nadien vervult hij de functies van batterij-schootsofficier en van AS3 in 62A in KORBACH.

In juli 1969 wordt hij aangeduid als onderrichter voor de Kandidaat-Gegradueerden van de LUCHTDOELARTILLERIESCHOOL in LOMBARDSIJDE.

Vanaf september 1972 is hij stagiair aan de KRIJGSSCHOOL met de 91ste Divisie en behaalt er het stafbrevet. Hij wordt aangeduid voor de Sectie Aie van de 1ste DIVISIE in BENSBERG als AS3.

In juni 1972 vertrekt majoor SBH UYTTERHOEVEN naar de Verenigde Staten, waar hij de cursus volgt aan het “US COMMAND and GENERAL STAFF COLLEGE”. Hij keert terug naar België als “ GRADUATED ON THE COMMANDANTS LIST” en wordt aangeduid als repetitor in de KRIJGSSCHOOL vanaf juli 1976. Aansluitend vervult hij er de functie van professor in de leergroep “ Management”. Gedurende deze opdracht blijft hij als reserveaffectatie verbonden aan de Aie van de 1ste Divisie.

In 1982 wordt Majoor SBH UYTTERHOEVEN aangeduid voor de STAF van de Landmacht. Hij begeleidt er verschillende studies en behandelt dossiers over de Artillerie.

Sedert 1 november 1980 is Majoor SBH UYTTERHOEVEN ook ordonnansofficier van ZM Koning BOUDEWIJN. In deze functie begeleidt hij de Vorst op verschillende buitenlandse reizen en officiële plechtigheden.

Op 25 juli 1985 wordt hij Korpscommandant van het 2de ARTILLERIEBATALJON in LÜDENSCHEID.

Majoor SBH UYTTERHOEVEN wordt op 26 september 1985 bevorderd tot Luitenant-Kolonel.

Na zijn vertrek uit 2A in 1987 zal hij verschillende hoge functies uitoefenen bij de internationale staven. Op 27 april 1998 zal LtGen UYTTERHOEVEN afscheid nemen van het leger tijdens een indrukwekkende parade op de erekoer van 2A in HELCHTEREN.

Als commandant van 2A wordt hij geconfronteerd met een immense opdracht. Luchtdoelartillerist van opleiding zal hij het bataljon moeten voorbereiden op zijn eerste vuurschool met de nieuwe houwitser 155 mm, de M109A2. Vervolgens zal hij de grootse verhuisoperatie ooit van 2A in goede banen leiden: de verhuis met alle hebben en houden van LÜDENSCHEID naar HELCHTEREN. En tenslotte zal hij ook de verslagenheid in het bataljon na de plotse dood van Maj SBH RUYTS moeten opbeuren en iedereen weer met de neus in dezelfde richting zetten.

In het licht van de gebeurtenissen na 1989 zal hij zich gelukkig prijzen – en dat ook herhaaldelijk zeggen – dat hij 2A in alle rust en kalmte, en goed voorbereid, terug naar België heeft kunnen leiden.

60. LtKol SBH             Henri DE PAUW                     van 02.10.1987 tot 29.06.1990

LtKol SBH Henri De Pauw
LtKol SBH Henri De Pauw

LtKol SBH Henri DE PAUW is geboren te AALST op 6 april 1946. Hij is getrouwd met An DUPON

Hij vervolledigt zijn humaniora in de KONINKLIJKE KADETTENSCHOOL in LAKEN en studeert nadien aan de KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL in BRUSSEL. Hij behoort er van 1964 tot 1968 tot de 104de Promotie ” ALLE WAPENS”.

Op 26 december 1968 wordt hij bevorderd tot onderluitenant en muteert in januari 1969 naar het 43ste ARTILLERIEBATALJON in BRAKEL (WD). Hij vervult er de functie van “Vuurleiding AA” tot in 1975, waarna hij commandant van de  D_ BATTERIJ wordt.

Na de cursus “Vorming Hoger Officier” aan het KONINKLIJK HOGER INSTITUUT VOOR DEFENSIE ( KHID) in BRUSSEL, bekleedt hij een staffunctie bij de Staf van de 4de PANTSERINFANTERIEBRIGADE in SOEST (WD). Eerst is commandant DE PAUW van 1980 tot 1982 adjunct S3 en daarna S2.

Op 26 juni 1983 wordt hij bevorderd tot majoor en muteert naar de Sectie Artillerie van de STAF van het 1(BE) CORPS in WEIDEN (WD). Hij is er adjunct S3 OPERATIES.

Zijn verblijf bij de STAF wordt onderbroken in 1986 wanneer Majoor DE PAUW aangeduid wordt om de Hogere Stafcursus te volgen aan het KHID in BRUSSEL.

Als Stafbrevethouder wordt hij in 1986 aangesteld tot S3 van de “Ondersectie Veldartillerie” van de Sectie Artillerie van het 1(BE)Corps in WEIDEN (WD).

Op 2 oktober 1987 wordt Maj. SBH DE PAUW de nieuwe korpscommandant van 2A.

Op 26 december 1887 wordt hij bevorderd tot LtKol.

Zijn commandoperiode wordt vooral gekenmerkt door talrijke oefeningen in binnen­en buitenland. Tijdens het manoeuvre ” GOLDEN CROWN” wordt LtKol SBH DE PAUW geveld door een hartaanval. De laatste maanden van zijn aanwezigheid in 2A zal hij het kalm aan moeten doen en alweer zal Maj Robert VERDONCK, tweede commandant, hem op degelijke wijze vervangen.

LtKol SBH DEPAUW maakt ook werk van de informatica bij 2A. Hij neemt fier de eerste computer in ontvangst, geschonken door de ASLK en zal een aantal computers aankopen om het werk van het commando te vergemakkelijken.

61. LtKoI                  Emiel VAN PUT                        van 29.06.1990 tot 30.04.1993

LtKol Emiel Van Put
LtKol Emiel Van Put

LtKol Emiel VANPUT is geboren te BERCHEM op 18 december 1947. Na zijn humaniorastudies aan de KONINKLIJKE KADETTENSCHOOL in LIER, studeert hij van 1966 tot 1970 aan de KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL in BRUSSEL. Hij behoort er tot de 106de Promotie ALLE WAPENS.

Zijn benoeming tot onderluitenant heeft plaats op 26 december 1968. Na het beeindigen van de “Voortgezette Vorming voor Artillerieofficier” in de VELDARTILLERIESCHOOL in BRASSCHAAT, vervoegt hij het 14de ARTILLERIEREGIMENT (14A) in SPICH (WD). Hij is er achtereenvolgens in functie als Pelotonscommandant; Tweede Commandant en uiteindelijk Commandant van de B —BATTERIJ. Later wordt hij Liaison-officier en tenslotte Adjunct S3.

Na de cursus ” Vorming tot hoger Officier” aan het KONINKLIJK HOGER INSTITUUT VOOR DEFENSIE (KHID) in BRUSSEL, keert hij op 9 juni 1982 terug naar het 14A, waar hij de functie van S3 bekleedt.

Op 4 juni 1984 muteert Cdt VAN PUT naar de TERRITORIALE STAF BSD, waar hij adjunct Sectie Operaties RCZ wordt.

Hij wordt op 26 maart 1985 bevorderd tot Majoor.

Op 11 april 1987 gaat hij terug naar 14A om er Tweede Commandant van het Regiment te zijn.

Op 12 juni 1989 muteert hij naar het HOOFDKWARTIER NORTHAG in MONCHEN­GLADBACH (WD). Hij wordt commandant van het BELGISCH NATIONAAL ADMINISTRATIEF DETACHEMENT.

Op 6 maart 1990 wordt hij bevorderd tot Luitenant-Kolonel.

Op 29 juni 1990 volgt LtKoI VAN PUT tijdens een militaire plechtigheid in het kwartier HELCHTEREN LtKol SBH DE PAUW op als 61ste korpscommandant van 2A. LtKoI VAN PUT is gehuwd met Anita PEELMAN en is vader van twee dochters.

62. LtKol SBH                   Antoon BOONEN              van 30.04.1993 tot 08.09.1995

LtKol SBH Antoon Boonen
LtKol SBH Antoon Boonen

Tony BOONEN is geboren te ACHEL in het noordelijke hoekje van de provincie Limburg op 14 april 1949.

Na zijn studies aan de ” VOORBEREIDINGSSCHOOL VOOR ONDERLUITENANTEN” wordt hij in 1970 benoemd tot onderluitenant en vervoegt na de studies aan de Wapenschool Artillerie in BRASSCHAAT het 2de ARTILLERIEBATALJON (2A) in SIEGEN (WD) in augustus 1971.

Hij verblijft in het bataljon tot 1979 en doorloopt er achtereenvolgens de functies van schootsofficier batterij; adjunct S3, batterijcommandant B — BATTERIJ en 82.

In 1979 doet hij mutatie naar de VELDARTILLERIESCHOOL in BRASSCHAAT, waar hij gedurende vier jaren verantwoordelijk is voor de opleiding van de Kandidaaat­Reserveofficieren.

Na met succes de cursus voor kandidaat-majoors te hebben gevolgd keert Cdt BOONEN in 1984 terug naar 2A. Hij wordt er S3 en zal voor de tweede maal betrokken warden in de verhuis van het bataljon.

In 1987 verlaat majoor BOONEN voor de tweede keer 2A en werkt gedurende twee jaren op de sectie ” Planning” van de GENERALE STAF in EVERE.

In 1990 haalt hij met grote onderscheiding het “Stafbrevet” aan het KHID in BRUSSEL. Hij wordt een jaar later bevorderd tot Luitenant-Kolonel.

Sinds 1990 is LtKol SBH BOONEN te werk gesteld in de dienst ” Personeel” van de Staf van de LANDMACHT in EVERE.

Op 30 april 1993 volgt hij LtKol VAN PUT op aan het hoofd van 2A.

LtKol SBH BOONEN is gehuwd met Hilde ZELS en woont in PAAL.

Tijdens zijn commandoperiode zal LtKol SBH BOONEN een diepe indruk nalaten bij 2A. Hij zal het bataljon niet enkel stimuleren op operationeel en sportief gebied, maar oak oog hebben voor de mens achter het uniform.

Zijn betrokkenheid met het dagelijkse leven in het bataljon is groat. De vriendschapsbanden met de peterstad LIER warden aangehaald; de steun aan het Dienstencentrum ” ‘ T WEYERKE” wordt voortgezet en waar mogelijk nog opgevoerd.

Hij vergeet oak de “jongens in de BARANJA” niet en zal zelfs een uitstap voor de families organiseren naar 1STRIE (Kroatie) am er hun jongens te ontmoeten. Gedurende zijn commando wordt hij geconfronteerd met minder prettige zaken: de dood van twee miliciens na een verkeersongeval in het kwartier; het overlijden van ZM Koning BOUDEWIJN I en de overstromingen in het Maasland.

Er wordt oak gewerkt aan een nieuwe OT voor het bataljon, dat op 1 januari 1995 zijn benaming “REGIMENT” terugkrijgt.

Tenslotte zal hij, in maart 1995, oak de laatste twee miliciens van het Belgisch Leger uitwuiven.

Na zijn vertrek op 08.09.1995 zal LtKol SBH BOONEN nog verschillende hogere functies waarnemen bij Internationale Staven en als commandant van de VELDARTILLERIESCHOOL.

63. LtKol SBH          Yvan VANDENBOSCH               van 08.09.1995 tot 05.09.1997

LTKol Yvan Vandenbosch
LTKol Yvan Vandenbosch

LtKol SBH Yvan VANDENBOSCH is gesproten uit de 16de Promotie van de VOORBEREIDINGSSCHOOL VOOR ONDERLUITENANTEN in LAKEN. In deze hoedanigheid krijgt hij 1969 zijn opleiding in de INFANTERIESCHOOL te ARLON en vervult een stage als Kandidaat-Beroepsoffcier bij het 1ste REGIMENT KARABIBIERS-WIELRIJDERS ( 1Cy) in SPICH (WD).

Na zijn opleiding kiest hij voor de Veldartillerie en dient van 1972 tot 1982 bij het 17de REGIMENT RIJDENDE ARTILLERIE (17RA) in ALTENRATH (WD). Hij oefent er de functies uit van Batterijschootsofficier, Commandant van het Peleton Nucleaire Munitie; Tweede Commandant Schootsbatterij, Adjunct S3 en Commandant van de A- BATTERIJ.

Van 1982 tot 1985 maakt hij deel uit van de Staf van de 1ste DIVISIE in VERVIERS, waar hij de functie van Officier Tak 2/3 bekleedt in de Sectie Artillerie.

Nadat hij de cursus voor Kandidaat Hoger Officier gevolgd heeft aan het KHID in BRUSSEL, dient Kapitein VANDENBOSCH van 1986 tot 1988 als Officier Operaties en Training (S3) in het 18de REGIMENT RIJDENDE ARTILLERIE (18RA) in BRASSCHAAT.

Van 1988 tot 1990 is hij Majoor- Onderrichter in de VELDARTILLERIE- SCHOOL.

Met de 105de Divisie volgt hij de Hogere Stafcursus en maakt dan als majoor SBH deel uit van de STAF van het 1(BE)CORPS in WEIDEN (GE). Hij is er Officier Operaties en Training (S3) van de Sectie Veldartillerie.

Vanaf 1993 is hij militair hoogleraar aan het KHID in LAKEN.

Op 8 september 1995 volgt hij LtKol SBH BOONEN op aan het commando van 2A. LtKol SBH VANDENBOSCH is geboren te LEUVEN op 31 maart 1950 en is gehuwd met Simone SAX. Zij hebben een dochter Marijke en een zoon Johan.

Na zijn commandoperiode bij 2A werd Kolonel SBH VANDENBOSCH militair attaché bij de Belgische ambassade in BERLIJN. Bij het einde van zijn actieve dienst wordt hij coördinator in België voor de ” DEUTSCHE KRIEGSGRABER FURSORGE”, de Duitse dienst die zich bezig houdt met het beheer en het onderhoud van Duitse oorlogsgraven in heel de wereld.

64. LtKol SBH            Josè WARNEZ                         van 05.09.1997 tot 18.06.1999

LtKol SBH José Warnez
LtKol SBH José Warnez

LtKol SBH WARNEZ start zijn militaire Ioopbaan, na de voorziene vorming, bij de VELDARTILLERIE in 1974. Zijn eerste eenheid is het 6″ ARTILLERIEBATALJON (6A) in SOEST (WD). Hij is er achtereenvolgens batterijschootsofficier, tweede commandant van een schootsbatterij, batterijcommandant en tenslotte bataljonsschootsofficier ( adjunct S3).

Van 1983 tot 1986 is hij Officier Training ( S3 Training) in de Sectie Artillerie van de Staf van de 16″ DIVIS1E in NEHEIM-HUSTEN (WD).

Na de cursus “Vorming voor Hoger Officier” met de 12″ Promotie in het KHID te BRUSSEL, wordt hij vanaf juli 1987 Officier Operaties (S3) in het 2de ARTILLERIEBATALJON te HOUTHALEN-HELCHTEREN.

In juni 1989 muteert hij naar de Staf van de LANDMACHT in EVERE bij het Studiebureau Personeel ( GS1 — E).

In juni 1992 wordt hij overgeplaatst naar het NAVO-hoofdkwartier in EVERE en werkt er in het ” Situation Centre”.

Met de 109″ Promotie volgt Cdt WARNEZ de Hogere Stafcursus aan het KHID in LAKEN. In juli 1995 muteert hij naar het Hoofdkwartier van de Geallieerde Landstrijdkrachten Centraal Europa ( LANDCENT) in HEIDELBERG (WD), waar hij tewerkgesteld is in de ” Divisie Operaties — Sectie Planning”.

Sinds juli 1996 werkt hij voor de ” IMPLEMENTATION FORCE” (IFOR), nadien de “STABILISATION FORCE” (SFOR) in het “JOINT OPERATIONS CENTRE” van het Hoofdkwartier van de Geallieerde Strijdkrachten Europa ( SHAPE) in MONS.

Op 5 september 1997 wordt LtKoI SBH WARNEZ de nieuwe commandant van het 2′ REGIMENT VELDARTILLERIE.

LtKoI WARNEZ is gehuwd en heeft twee kinderen.

Vanaf 21 juni 1999 wordt LtKoI SBH WARNEZ tewerkgesteld in het “Bureau Personeel” van het Hoofdkwartier EUROCORPS in STRASBOURG (FR)

.65. LtKol SBH               Marc COMPERNOL              van 18.06.1999 tot 01.06.2001

LtKol SBH Marc Compernol
LtKol SBH Marc Compernol

LtKol SBH Marc COMPERNOL is geboren te BRUGGE op 8 april 1957.

Na zijn studies aan de KONINKLIJKE CADETTENSCHOOL in LAKEN gevolgd te hebben van 1972 tot 1975, studeert hij in 1980 of aan de KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL te BRUSSEL met de 130ste Polytechnische Promotie.

Na de opleiding in de Wapenschool vervoegt Onderluitenant COMPERNOL de BATTERIJ VELDARTILLERIE PARA — COMMANDO in BRASSCHAAT, waar hij achtereenvolgens de functies van Voorwaartse Waarnemer, Batterijschootsofficier /S3 en Tweede Commandant vervult.

Van 1985 tot 1987 is hij tewerkgesteld bij de ” Algemene Directie Aankopen” van de Generale Staf. Hij is er verantwoordelijk voor het programma ” Modernisering van de Veldartillerie”.

In 1987 doet hij mutatie naar het 17de REGIMENT RIJDENDE ARTILLERIE (17RA), waar hij gedurende twee jaren commandant is van de A-Bij..

Na met succes de cursus “Kandidaat Hoger Officier” gevolgd te hebben, keert Kapitein COMPERNOL terug naar de BATTERIJ VELDARTILLERIE PARA­COMMANDO als Korpscommandant. Gedurende deze bevelsperiode neemt hij deel aan de operaties SUNNY WINTER” in CONGO-BRAZZAVILLE en “UNOSOM II” in SOMALIE.

Einde 1993 verlaat Majoor COMPERNOL de BATTERIJ VELDARTILLERIE PARA­COMMANDO en volgt de cursus ” ARMY COMMAND and STAFF COURSE” aan het ARMY STAFF COLLEGE in CAMBERLEY (UK)

Begin 1995 vervoegt hij de STAF van de LANDMACHT in EVERE en werkt er tot september 1995 in de cel ” Lessons Learned” van de Sectie OPERATIES. Vervolgens volgt hij de Hogere Stafcursus aan het KHID in BRUSSEL met de 110de Promotie.

Sinds september 1996 werkt Luitenant-Kolonel SBH COMPERNOL op de STAF van de LANDMACHT in EVERE bij de sectie ” Planning en Programmatie.”

Op 1 juni 2001 neemt hij het bevel over 2A op zich.

LtKol SBH COMPERNOL is gehuwd met Anne-Laure DEBOUVER. Zij wonen in BRASSCHAAT en hebben twee kinderen, YANNICK en AYESHA.

Op 5 juni 2001 muteert LtKol SBH COMPERNOL naar het OPERATIONEEL COMMANDO van de LANDMACHT (COMOPSLAND) om er chef te worden van het Bureel “Logistieke Steun”.

66. LTKOL SBH         Pascal KEPPENS                      van 01.06.2001 tot 02.07.2003

LtKol SBH Pascal Keppens
LtKol SBH Pascal Keppens

Luitenant-Kolonel SBH KEPPENS is geboren in NIEUWPOORT op 23 april 1960.

Hij begon zijn militaire Ioopbaan aan de KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL in BRUSSEL met de 11 8de Promotie “Alle Wapens”.

Na zijn opleiding in de Wapenschool doet Onderluitenant KEPPENS mutatie naar het 18de REGIMENT RIJDENDE ARTILLERIE (18RA) in BRASSCHAAT. Hij is er achtereenvolgens batterijschootsofficier in de B — BATTERIJ en Tweede commandant in de A — BATTERIJ.

Drie jaren later vertrekt Luitenant KEPPENS naar KANANGA in het toenmalige ZAIRE in het kader van de “Militaire Technische Samenwerking”.

Bij zijn terugkeer in 1989 doet hij mutatie naar het 17de REGILENT RIJDENDE ARTILLERIE (17RA) in ALTENRATH (WD). Hij is er eerst Officier Tak 2 en nadien commandant van de StDst- BATTERIJ.

Na in 1993 met succes de cursus voor Kandidaat Hoger Officier te hebben gevolgd, wordt kapitein KEPPENS tewerkgesteld in de STAF van de LANDMACHT; eerst in de sectie “GSY (ondertussen omgedoopt in GS6) en daarna in de sectie GSP als adjunct GSP-Pro.

In 1998 volgt hij de Hogere Stafcursus aan het KHID met de 113de Divisie en keert daarna terug naar de STAF van de LANDMACHT om er de functie van GSP-E-VA uit te oefenen.

Op 1 juni 2001 wordt hij commandant van 2A.

LtKol SBH KEPPENS is gehuwd met Christine OOSTVOGELS en is de vader van Kim, Lynn en Glenn.

67. LtKol SBH              Peter HUBRECHT                  van 02.07.2003 tot 09.09.2005

LtKol SBH Peter Hubrecht
LtKol SBH Peter Hubrecht

Luitenant-Kolonel SBH Peter HUBRECHT is geboren in MENEN op 24 januari 1963. Hij is gehuwd met Sabine GANHY en is vader van twee zonen, Bent (10 jaar) en Jan- Pieter (13 jaar).

Zijn militaire Ioopbaan begint hij aan de KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL in BRUSSEL met de 120ste Promotie “Alle Wapens”.Na zijn opleiding in de Wapenschool muteert Onderluitenant HUBRECHT naar het 6de REGIMENT VELDARTILLERIE (6A) in SOEST (WD). Drie jaar later wordt hij onderrichter in de VELDARTILLERIESCHOOL in BRASSCHAAT.

In 1991 keert hij terug naar 6A in SOEST (GE) en wordt er commandant van de ALFA-BATTERIJ. Hij werkt ook in ex-JOEGOSLAVIE als waarnemer voor de Europese Unie en in BOSNIE-HERZEGOVINA als verbindingsofficier in een Britse eenheid.

Na zijn vorming tot Hoger Officier wordt Peter HUBRECHT in 1995 verantwoordelijk voor de opleiding van de officieren in de ARTILLERIESCHOOL-6A te BRASSCHAAT. Midden 1997 wordt hij er korpscommandant van het Schooldepartement.

In het KHID in BRUSSEL haalt hij in 2000 het Stafbrevet. Hij blijft er als militair hoogleraar in het Departement “Management en Leadership” Hij volgt ook nog verscheidene vormingen o.a. aan de NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL in MONTEREY (US).

Op 2 juli 2003 wordt hij op de Lierse Grote Markt erkend als 67ste Korpscommandant van 2A.

Tijdens zijn commandoperiode wordt de hervorming bij het Regiment verder gezet. Na de inlijving van de C-BATTERIJ (ex 6A) bij 2A, volgt op 3 mei 2004 de BATTERIJ VELDARTILLERIE PARA-COMMANDO. Deze groene mutsen zullen voortaan deel uitmaken van 2A als ” BATTERIJ PARA-COMMANDO”

Ook Korpsadjudant, Adjt-Maj Luc KUYKEN wordt afgelost op 19 november 2004 door Adjt-Chef Max VANHASSEL, eveneens een Para-Commando.

Vanaf 12 september 2005 wordt LtKol SBH HUBRECHT te werk gesteld in de sectie ” Personeelsopbouwbeleid ” van de Divisie ” Beleidsvoorbereiding” binnen de Algemene Directie ” HUMAN RESSOURCES” (DGHR — P/Pers).

68. LtKol SBH               Herwig BERKEIN                van 09.09.2005 tot 01.06.2007

LtKol SBH Herwig Berkein
LtKol SBH Herwig Berkein

Na zijn vorming in Artillerieschool te BRASSCHAAT, begint Herwig BERKEIN zijn militaire loopbaan in mei 1981 in het 6de ARTILLERIEBATALJON (6A) in SOEST (WD). Hij begint er als topo-officier in de B —BATTERIJ en wordt na een jaar schootsofficier in de C — BATTERIJ.

In de zomer van 1983 wordt hij aangeduid voor de Staf van het 1(BE) CORPS in WEIDEN (KOLN) als adjunct Informatie en Public Relations van de Sectie SCV.

Na de overgang naar het beroepskader, breekt in 1987 een tweede periode aan bij 6A. Eerst is hij Tweede Commandant in de A — BATTERIJ en nadien beveelt hij gedurende drie jaar diezelfde schootsbatterij als batterijcommandant.

In 1991 trekt Luitenant BERKEIN richting ALTENRATH naar het 17de REGIMENT RIJDENDE ARTILLERIE (17RA). Deze garnizoensplaats in de schaduw van het vliegveld KOLN-BONN zal gedurende tien jaar zijn thuishaven zijn. In 1994 gaat hij over naar het tweetalige REGIMENT RIJDENDE ARTILLERIE — REGIMENT D’ARTILLERIE A CHEVAL (RACh). Staffuncties in het Regiment worden afgewisseld met cursussen. Na de 2de Cyclus wordt kapitein BERKEIN hoofdliaisonofficier en een jaar later officier operaties (S3). In die functie wordt hij benoemd tot kapitein­commandant en in 1999 tot majoor.

In juli 2001, na het behalen van het stafbrevet, wordt hij aangeduid voor de Staf van de 1ste GEMECHANISEERDE DIIVISIE in SAIVE op de sectie G3 — Exercise en Plans.

De reorganisatie in januari 2002 maakt dat de Divisiestaf wordt hervormd tot COMOPSLAND, met in juni van datzelfde jaar een verhuis van SAIVE naar EVERE. Op vraag van het EUROCORPS en ACOS — Ops en Trg wordt in oktober 2002 binnen COMOPSLAND een tijdelijke sectie opgericht voor de voorbereiding en organisatie van de oefening “”OBRA 2003″” Gedurende twaalf maanden zal majoor SBH BERKEIN in de hoedanigheid van Stafchef en Officier “EXERCISE AND PLANS” van de EXERCISE PLANNING GROUP COBRA deze internationale oefening voorbereiden. Deze periode wordt afgesloten met de uitvoering van COBRA in oktober 2003 te ELSENBORN en VOGELSANG.

Op 17 november 2003 wordt majoor SBH BERKEIN aangeduid voor de Sectie 3D van COMOPSLAND en wordt er de chef van de ondersectie ” VELDARTILLERIE”. Hij wordt op 26 maart 2005 benoemd tot Iuitenant-kolonel.

Tijdens een enigszins ongewone militaire plechtigheid in het kwartier HELCHTEREN wordt hij op 9 september 2005 de 68ste korpscommandant van 2A.

Zijn bevelsperiode is vooral gekenmerkt door de omschakeling van het Regiment op lichte artillerie, de mortier 120 RT en het kanon 105 mm GIAT. De SP M109 A2, die allen een mid-life update ondergaan, zullen niet meer gebruikt worden en op park gezet worden in de Artillerieschool te BRASSCHAAT.

Een tweede grote uitdaging is de voorbereiding van de operatie “ISAF 14” in KABOUL (AF) van juli tot november 2007.

Vanaf 4 juni 2007 zal LtKol SBH BERKEIN werken op de Staf van het EUROCORPS in STRASBOURG (FR) als chef van het ” FIRE SUPPORT COORDINATION CENTRE”

69. LtKoI SBH                  Luc LEBEN                       van 01.06.2007 tot  26.05.2009

LtKol SBH Luc Leben
LtKol SBH Luc Leben

Na een periode als reserveofficier in het 9de LINIEREGIMENT (9Li) in SOEST, vat Luc LEBEN in oktober 1981 zijn actieve carriere aan met een vorming in de ARTILLERIESCHOOL te BRASSCHAAT.

Hij keert in mei 1982 terug naar SOEST om in het 6de ARTILLERIEREGIMENT (6A) te starten als schootsofficier in de B-Batterij. Tijdens zijn periode in de “Royal Six” zal hij eerst nog de functie van S4 bekleden alvorens over te gaan tot het beroepskader. Na deze vorming begint in 1987 een tweede verblijfsperiode bij 6A, waar hij achtereenvolgens de functies van S2, Adjunct S3 en Hoofd Liaisonofficier uitoefent. In juni 1990 wordt 1Lt LEBEN aangeduid voor de Staf van het 1(BE) CORPS in KEULEN als Officier Tak 3 in de sectie “VELDARTILLERIE”. Gedurende deze periode van vier jaar zal hij bijna alle, toen nog bestaande, artillerie-eenheden de revue zien passeren tijdens hun bataljonstesten.

Daarop volgt een verhuis naar Belgiè. Van 1994 tot 1996 heeft hij een job in de STAF van de LANDMACHT, als Adjunct GS1-A in EVERE. Gedurende deze periode is hij verantwoordelijk voor het beheer van de vrijwilligers en de onderofficieren van de ambtengroep “Artillerie” in de verschillende eenheden.

Na de cursus “Tweede cyclus” wordt Kapitein LEBEN eerst Hoofd Liaisonofficier en een jaar later Officier Operaties (S3) in het 2de REGIMENT VELDARTILLERIE (2A) te HELCHTEREN. Zijn eerste passage in dit prachtige Regiment sluit hij of als Tweede Commandant . In deze functie wordt hij in 2000 benoemd tot Majoor.

In juli 2002, na het behalen van het Stafbrevet, wordt Majoor SBH LEBEN aangeduid voor het in de EENHEIDSSTAF van DEFENSIE nieuw opgerichte Stafdepartement ” EVALUATIE”. Hij zal er achtereenvolgens een functie bekleden in de Divisie Productie ” SECTIE METINGEN” en in de Divisie Harmonisatie van de sectorale plannen. In deze laatste functie wordt hij op 26 juni 2005 benoemd tot Luitenant – Kolonel.

In augustus 2005 volgt Luitenant – Kolonel SBH LEBEN in COMOPSLAND — Sectie 3D Luitenant – Kolonel SBH Herwig BERKEIN op als chef van de Ondersectie ” VELDARTILLERIE”.

Op 1 juni 2007 volgt hij opnieuw Luitenant — Kolonel SBH BERKEIN op, ditmaal als commandant van het 2de REGIMENT VELDARTILLERIE in HELCHTEREN.

Luitenant — Kolonel SBH LEBEN woont in HASSELT met zijn vrouw Dania en hun kinderen Hanne (17) en Brecht (12).

Op 4 juni 2007 zal hij het Regiment tijdelijk verlaten om gedurende zes maanden de functie van Verbindingsofficier te bekleden bij de Staf van KFOR in PRISTINA. Tijdens deze afwezigheid wordt het bevel overgenomen door Maj Gino SWYNGEDAUW, Tweede Commandant.

70. LtKoI SBH               Hans HOUF                         van 26.05.2009 tot 01.09.2010

LtKol SBH H Houf
LtKol SBH H Houf

Na zijn studies aan de Koninklijke Militaire School te BRUSSEL, in de schoot van de 123ste promotie Alle Wapens, in de Luchtdoelartillerieschool te LOMBARDSIJDE en in de Veldartillerieschool te BRASSCHAAT, begint Onderluitenant Hans HOUF in 1988 zijn carrière in het 6de ARTILLERIEREGIMENT, (de “Royal Six” genoemd) te SOEST ( BRD). Hij vervult er achtereenvolgens de functies van schootsofficier in de B Bij, officier S1 in de staf van het Bataljon; batterijcommandant van de B Bij en batterijcommandant van de StDst Bij.

Begin 1994 volgt Luitenant HOUF aan de Luchtdoelartillerieschool in LOMBARDSIJDE de opleidingen voor pelotonscommandant en batterijcommandant van de AA MISTRAL. In datzelfde jaar neemt hij in ex-JOEGOSLAVIE deel aan de operatie UNPROFOR met BELBOS 1. Hij is er de Liaisonofficier bij BRITBAT.

Midden 1994, bij de terugtrekking van de Belgische troepen uit DUITSLAND doet hij mutatie naar de Artillerieschool – 6de Artillerieregiment te BRASSCHAAT. Hij krijgt als opdracht de operationele batterij ( C Bij) van het Departement Operaties van de School op te starten en er het bevel over te voeren. Vanaf 1995 tot 1997 vervult hij er de functie van Adjunct S3 -Operaties en Training.

In juli 1998, na de cursus voor kandidaat hoger officier (2de cyclus) met groot succes beëindigd te hebben, vervoegt kapitein HOUF de Staf van de 1ste GEMECHANISEERDE DIVISIE in SAIVE. Hij zal er de functies G3 Operaties en Officier Operaties Veldartillerie uitoefenen.

Tussen december 1999 en april 2000 neemt Kapitein-commandant HOUF deel aan de operatie KFOR met BELKOS2. Hij vervult er de functie van Adjunct G3 -Current Operations bij de Staf van de Multinationale Brigade Noord (MNB(N) ) in MITROVICA. Voor deze opdracht ontvangt hij uit handen van Luitenant-generaal Willy HANSET de prijs van de Chef van het OpsComdo LM voor buitenlandse operaties voor het jaar 2000. Deze prijs wordt toegekend aan de militair, die zich door een uitzonderlijk verdienstelijk en onberispelijk gedrag bijzonder onderscheiden heeft tijdens een ontplooiing.

Midden 2002 wordt Majoor HOUF weerhouden om tot medio 2003 de Command and Staff Course te volgen aan het CANADIAN FORCES COLLEGE in TORONTO (CANADA).

In de periode 2003-2004 volgt hij de Hogere Stafcursus (-de cyclus) aan het KONINKLIJK HOGER INSTITUUT VOOR DEFENSIE (KHID) te LAKEN. Nadien wordt hij aangeduid voor het Departement Strategie van de Divisie Planning/ Land Capabilities/ Combat Support. Het is uit hoofde van deze functie dat majoor SBH HOUF het concept voor de Belgische vuursteencapaciteit en het concept “Base Protection” zal verwezenlijken. In deze functie wordt hij op 26 september 2006 benoemd tot Luitenant-Kolonel en neemt hij deel aan verschillende internationale werkgroepen:, zoals daar zijn:

  • FINABEL
  • FOXTROT = Land Group on Artillery
  • AC/ 225 – LG4 = Land Group 4 on Surface tot Surface Artillery
  • AC/ 225 – LG6 = Land Group 6 on Surveillance, Target Acquisition, Night Observation, Counter-Surveillance and Electronic Warfare.
  • ACAR = Army Coordinated Armaments Requirements
  • NATO CNAD DAT DAMA = Conference of National Armaments Directors, Defense against Terrorism, Defence against Mortar Attacks.

Hij werkt ook mee in de nationale werkgroepen zoals:

  • LLGBAD = Low Level Ground Based Air Defence
  • JOINT ENGINEER SUPPORT
  • JOINT ISTAR SUPPORT = Intelligence,Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance
  • de mediane capaciteit

In mei 2007 volgt LtKol SBH HOUF bij COMOPSLAND — 3D de LtKol SBH luc LEBEN op als chef van de Ondersectie Veldartillerie en Adjunct Chef 3D. Vanuit deze functie stuurt hij mede de reorganisatie van de artillerie en de aangepaste inwerkingstelling aan.

Op 26 mei 2009 neemt Luitenant-kolonel SBH HOUF het bevel van het 2de REGIMENT VELDARTILLERIE over van diezelfde LtKol SBH LEBEN.

In juli 2009 vertrekt hij voor de tweede keer naar KOSOVO, ditmaal om er de functie van National Contingent Commander en Chief J5 Plans uit te oefenen op het HQ / KFOR in PRISTINA. Hij zal er samen zijn met een gevechtscompagnie van 2A, die BELKOS 31 levert in de MNB (N) in MITROVICA.

Hans HOUF is geboren in BRUGGE op 16 december 1965, woont nu in BRASSCHAAT en is gehuwd met Francine DE DOBBELAERE. Samen hebben zij twee kinderen: een tweeling: SARAH en THOMAS (15).

Op 1 september 2010 gaat het 2de Regiment VeldArtillerie over naar de nieuwe organisatie. LtKol SBH Hans Houf  is de eerste Korpscommandant van de nieuwe eenheid.