TERUG NAAR DE ECHTE OPDRACHT

Na de opdracht in AFGHANISTAN , kondigt het jaar 2008 zich aan als wat rustiger. Maar een dergelijke bewering is niet altijd steekhoudend, ook in dit jaar zal het Regiment niet stil zitten en zich op een degelijke wijze kwijten van zijn echte opdracht: artilleriesteun leveren aan de eenheden van de Brigade.

Het feit dat er nog steeds moet gewerkt worden op twee plateaus, HELCHTEREN en BRASSCHAAT, maakt de zaak er niet gemakkelijker op. Eigenlijk is het een extra belasting voor het commando en het personeel. Met de aanstelling van Dhr DE CREM als nieuwe MOD gonst het weer van de geruchten over een eventuele verhuis. De Korpscommandant, LtKol SBH LEBEN, haast zich dan ook in zijn toespraak voor het nieuwe jaar de artilleristen gerust te stellen en de woorden van de minister in hun juiste context te plaatsen.

In diezelfde toespraak drukt hij er nog eens op dat het jaar 2008 in het teken van de artillerie staat en dat er op alle echelons moet gewerkt en geoefend worden om tegen het einde van het jaar weer een parate vuursteun te leveren aan de eenheden van de Brigade. Maar zelfs als er weer kan geoefend worden met mortieren en kanonnen, blijft ook hier de inzet veelal beperkt tot op echelon peloton, omdat er zowel een tekort is aan personeel als aan materieel. Anderzijds zijn er meerdere opdrachten weggelegd voor de secties VUURSTEUN, DLO, VW en FAC.

En helemaal vrij van buitenlandse opdrachten blijft 2A ook in 2008 niet. Het Regiment moet immers van 27 februari tot 1 juli 2008 een ploeg van VIER man detacheren bij het PRT-KUNDUZ 17 in het Noorden van AFGHANISTAN. TIEN militairen van 2A zullen vanaf juni 2008 worden ingezet om BELUFIL 6 (geleverd door 1JP-G) in LIBANON te versterken. Van 22 maart tot 31 juli 2008 zijn TWEE militairen van 2A afgedeeld bij KFOR en Luc BOONEN zal een aantal maanden ( van 14 juli tot 30 november 2008) werken bij ISAF in KABUL (KAIA).

Zo zie je maar dat ook 2008 een intensief en uitdagend jaar wordt en dat de mannen en vrouwen van 2A klaarstaan om deze uitdaging aan te gaan.

Zoals elk jaar begint ook 2008 met een reeks nieuwjaarsrecepties.

De spits wordt afgebeten door de peterstad van 2A, LIER, waar de burgemeester reeds op zondag 6 januari 2008 haar stadsgenoten vergast op een nieuwjaarsreceptie met een hapje en een drankje op de Grote Markt. Mevr VANDERPOORTEN licht er ook haar beleidsplan toe, waarbij ook de heraanleg van de bewuste Grote Markt aan bod komt. In de loop van het jaar zullen, na een referendum, deze plannen door de bevolking worden teruggefloten.

Ook het SCHOOLBONDTHEATER uit LIER houdt die dag zijn jaarlijkse receptie. Het is de bedoeling van de Korpscommandant om de banden met deze bekende theatergroep nauwer aan te halen en , zoals vroeger, regelmatig een voorstelling mee te pikken..

Op 10 januari 2008 nodigt de Brigadecommandant een delegatie van zijn eenheden uit naar LEOPOLDSBURG voor een drink op het nieuwe jaar

Op donderdag 17 januari 2008 nodigt het WEYERKE , het dienstencentrum voor personen met een handicap, waarover 2A het peterschap heeft aanvaard, haar personeel en vrienden uit op een verzorgde receptie.

En op 22 januari 2008 sluit de VRIENDENKRING van 2A de reeks recepties af in het Huis van de Artillerie te BRASSCHAAT. De receptie wordt gevolgd door een heerlijke maaltijd, waarbij ook de dames mee aanzitten.

Maar bij 2A hebben ze blijkbaar andere katten te geselen:

Op 23 januari 2008 behaalt de ploeg van 2A , bestaande uit NEGEN deelnemers, een verdienstelijke ACHTSTE plaats in de 11de editie van de WISSELBEKER HOFKENS.in IEPER. 1Wm DAELMAN eindigt op een verdienstelijke 11de  plaats bij de dames.

Diezelfde dag bezoekt de  MOD,  Pieter DE CREM, de basis van KLEINE BROGEL en vertelt daar wat iedereen al vermoedde, dat er nucleaire capaciteit aanwezig is. Ondervraagt over de toekomst van het kwartier HELCHTEREN zegt de minister dat het “ niet zijn bedoeling is een basis in Limburg te sluiten”.

Op 25 januari 2008 nodigt de Korpscommandant zijn officieren en hun partners uit voor een feestelijke maaltijd. Na zijn aanstelling als Korpscommandant was de CO immers zes maanden afwezig voor een opdracht bij het HK van KFOR in PRISTINA (KOSOVO). Dit wordt dus de eerste echte kennismaking met zijn officieren en hun partners. Maar het wordt tevens ook de afscheidsmaaltijd voor Cdt VAN MELE, Kapt ROELANTS, 1Lt VERLINDE, OLt DE POTTER en OLt VERHEYEN.

Enkele dagen later, op 30 januari 2008, heeft op het paradeplein van het Departement ARTILLERIE in BRASSCHAAT de “Medal Parade” plaats voor de deelnemers aan ISAF 14 en KUNDUZ 15. De aanwezige autoriteiten reiken de herinneringsmedailles uit aan de verschillende pelotons. Tijdens de navolgende receptie wordt een fotomontage getoond over de opdracht. ISAF 14. Deze gevechtsgroep had als opdracht de vlieghaven van KABUL   (KAIA) te bewaken en de toegang te controleren. Op 31 augustus 2007 werd zij  geconfronteerd met een aanslag met een bomauto. VIER militairen van 2A werden toen licht gewond. ( zie jaarverslag 2007!) .

Op 27 februari 2008 vertrekken Adjt Gunter HELSEN; 1Wm Reynaud BOSMAN, 1CC Danny KERKHOVEN en BRC Stefan DIERCKX naar KABUL. Van daar zullen zij verder reizen naar KUNDUZ om er de PRT’s van KUNDUZ 17 te versterken. De vier militairen zullen pas op 1 juli 2008 terug thuis zijn.

Op 2 maart 2008 houdt het WEYERKE, het dienstencentrum voor mensen met een handicap, waarover 2A het peterschap heeft, zijn jaarlijkse eetdag in het CC DE MUZE in HEUSDEN-ZOLDER. Zoals elk jaar levert 2A er logistieke steun en nemen enkele militairen deel aan deze eetdag.

Op 7 maart 2008 is er in BRASSCHAAT de eerste schifting voor de ORIËNTATIELOOP, waaraan ook enkele sportmannen van 2A deelnemen.

Van 10 tot 14 maart 2008 heeft in het schietkamp van ELSENBORN  de tactische evaluatie  ( TAC EVAL) plaats van het peloton BIJ PARA-CDO. Door haar schrijnend gebrek aan personeel kan deze batterij slechts één peloton aanbieden voor een evaluatie!

Op 15 maart 2008 overlijdt te HASSELT de Kolonel op rust Jos NEUTELEERS. Hij was als officier actief bij 2A, was commandant van de Bij VA Para-Cdo in BRASSCHAAT, die nu tot 2A behoort en voerde het bevel over het 73A, de batterij speciale munitie, in SOEST. Hij werd begraven in zijn woonplaats, DIEST.

Op 24 maart 2008 neemt OWm Eric VYNCKE deel aan de VT4 CHRONO RACE in GENK en haalt er  in de MASTER 2 reeks een verdienstelijke eerste plaats!

Op 29 maart 2008, overlijdt een andere oudgediende van 2A, Majoor op rust Mathieu SODERMANS. Hij was in de jaren 1960-1970 officier bij 2A in SIEGEN. Hij werd de eerste batterijcommandant van de nieuw gevormde Staf-en- Dienstenbatterij. Later werd hij 2Comd van 2A. Na zijn verblijf bij 2A maakt hij deel uit van het (BE) Det bij AFCENT in BRUNSSUM (Nl) en eindigt zijn loopbaan bij de Divisie Mobilisatie. Majoor SODERMANS wordt begraven in zijn woonplaats, HASSELT

Ondertussen gaan de trainingen en oefeningen bij 2A onverstoord verder. Er zijn FAC oefeningen POPPY en RINGO RANGE, demonstraties  en studiedagen. De VW – niet Aie krijgen een week opleiding bij 2A en de Bij ParaCdo heeft een ARTYTEC-oefening in februari, in maart zijn D en C aan de beurt. Dat de routine er na een jaar ISAF bij de artilleristen wat is uit gegaan, bewijzen de minder goede resultaten. Er moet dus nog veel en hard getraind worden….

Op 1 april 2008 – en dat is geen aprilgrap – krijgt adjudant-chef Rik VERMASSEN, ter gelegenheid van zijn aanstaande pensionnering, samen met nog twee collega’s, een duo-sprong aangeboden vanuit een “Skyvan” boven het vliegveld SANICOLE in LEOPOLDSBURG. Gekoppeld aan een “tandemmaster” stort Rik aan een snelheid van 300Km/uur naar beneden. Na 10 seconden gaat de grote parachute boven zijn hoofd open en zweeft hij, volop genietend, naar de aarde terug.

Van 7 tot 11 april 2008 wordt het EERSTE peloton van de DELTA-BATTERIJ onderworpen aan een tactische evaluatie (TAC EVAL) in ELSENBORN; van 14 tot 18 april 2008 zijn hun collega’s van het TWEEDE peloton aan de beurt.

Op 9 april 2009 nemen zes lopers van 2A deel aan de tweede schifting van de ORËNTATIELOOP in GRANDHAN. In de reeks H01 over 9600 meter haalt Adjt Gunther DEFERME een prachtige eerste plaats in een verrassende tijd van  0.54.45

Op zaterdag 12 april 2008 doet de Korpscommandant wat hij beloofd had: een tiental mensen van 2A wonen de opvoering bij van het toneelstuk “ OP HETERDAAD” in het Schoolbondtheater te LIER.

En dat het de CO menens is met de goede contacten met de peterstad wordt enkele dagen later bevestigd.. Een uitgebreide delegatie van schepencollege en gemeenteraad onder leiding van schepen Guido VANDENBOGAERT en vergezeld van de Lierse erebrigadiers HENDRICKX en ENGELS brengt op 16 april 2008 een bezoek aan de D-Batterij van 2A in ELSENBORN.

Na een korte briefing trekt het gezelschap naar de slijkerige stelling op de “RAUHEN KNIPP”. Hier wordt geluisterd en gekeken naar het losse van de eerste schoten met mortier 120 RT. Een helm, laarzen en oordopjes zijn een noodzakelijk kwaad, ook voor de dames.

Na een uitgebreid middagmaal gaat de tocht dan naar OP 6 waar het gezelschap getuige is van de uitwerking van artillerievuur op het terrein.

Mortier in stelling
Mortier in stelling

Aansluitend volgt een zeer interessante rondleiding in het “TRUSCHBAUM-MUSEUM” dat de geschiedenis van het kamp van zijn ontstaan tot heden belicht. Met een laatste kop koffie wordt afscheid genomen van een zonovergoten ELSENBORN.

Van 21 tot 25 april 2008 is het TWEEDE peloton van de CHARLIE BATTERIJ aan de beurt om een evaluatie te ondergaan in het kamp van ELSENBORN.

Tijdens een werkbezoek aan de nieuwe Campus Saffraanberg in SINT TRUIDEN op 23 april 2008 stelt de gouverneur van Limburg, Dhr Steve STEVAERT, dat Defensie de grootste werkgever in Limburg is en daarenboven nog heel wat vacatures heeft. “ Zo een werkgever wil ik verankeren in Limburg!” zegt de gouverneur. Hij herhaalt ook dat er geen militaire basissen in Limburg worden gesloten. “ Dat geldt ook voor 2A in HELCHTEREN”  bevestigt  de gouverneur.

Op 25 april 2008 nemen 20 deelnemers van 2A deel aan de WISSELBEKER ORIËNTATIELOOP, ingericht door 1/3Cy  Kamp van BEVERLO. Helaas , wordt ¼ van de deelnemers niet geklasseerd.

Op 5 mei 2008 starten 17 dapperen van de D en C-Batterij in SCHAFFEN bij DIEST aan de cursus PARA B-BREVET. Na een initiatie, die weinig goeds beloofd en bij velen al de knieën doet bibberen, volgen de eerste oefeningen vanaf de FAN-toren. Tegen het einde van de week vindt dan de eerste sprong uit de ballon plaats. Na het verlengde weekeinde volgen nog drie sprongen en daarna krijgen de geslaagden hun begeerde brevet. .

De RUN BIKE RUN op 9 mei 2008 bewijst nog maar eens dat 2A heel wat sportieve krachten bezit. De ploegen MERTENS-VYNCKE en JANSSENS – SCHEVENELS eindigen  respectievelijk EERSTE en TWEEDE  in deze proef..

16 mei 2008 is weer een hoogdag in de annalen van sportief 2A: ruim 400 lopers, waaronder 30 dames, dagen op voor de 14de editie van de jaarlijkse “CROSS 2A” Bij de heren zegeviert ClC Joeri VAN GOETHEM van Bvr/5Li in de tijd van 23’ 40”. De allerlaatste is Cpl VAN PUYMBROECK van 2A op de 395ste plaats en in een tijd van 52’30”. De beste dame is Adjt VAN DEYNSE van 10CIS, die er 29’46” overdoet, in de algemene uitslag betekent dat de 74ste plaats.

Nadat reeds op 11 en 12 maart 2008 werd deelgenomen aan de promotiedagen voor de militaire PENTATHLON, is het nu ernst voor de ploegen van 2A. De driedaagse militaire kampioenschappen PENTATHLON hebben plaats op 21,22 en 23 mei 2008 in LEOPOLDSBURG. en HASSELT. Eerst is er het schieten en in de namiddag wordt de hindernisbaan gelopen. En dat zo een internationale wedstrijd zijn allures heeft, bewijst de Duitse ploeg die de hindernissen overwint in 2min 20sec!…  ’s Anderendaags gaat het zwemmen door in het Kapermolenbad van HASSELT en het granaatwerpen weer in LEOPOLDSBURG. De ploeg van 2A ondervindt nog wat last met het precies werpen, maar toch mogen zij de laatste proef, het lopen, met vertrouwen tegemoet zien. En dat zij het niet slecht doen, bewijst de einduitslag: een mooie ZESDE plaats is de beloning en daarenboven zijn er enkele individuele medailles gehaald.  En als klap op de vuurpijl wordt Brig Johan MERTENS opgenomen bij de nationale militaire ploeg. Een droom wordt werkelijkheid…

Een activiteit van een heel andere aard is de oefening van de DLO-ploeg BRASSCHAAT in het US trainingskamp van GRAFENWÖHR, nabij de Tsjechische grens en op 700 Km van de thuisbasis. Vanaf 26 mei 2008 wordt er samen met een heuse Battle-group, gevormd door 1 Para met verschillende ondereenheden, zeven dagen intensief geoefend in alle aspecten van de artillerie. Het is eens wat anders dan altijd weer in ELSENBORN te zitten, al zijn de strenge gedragsregels en veiligheidsvoorschriften niet van de poes.

Wie zeker een pluim op zijn …muts mag steken is Adjt Gunther DEFERME.  Hij kroont zich op 27 en 28 mei 2008 tot militair kampioen ORIËNTATIELOPEN, ook al eindigde hij met 1 seconde achter de eerste. Maar omdat de winnaar een burger was, kreeg Gunther de begeerde titel en de medaille van militair kampioen, waar hij terecht trots mag op zijn.

En nog een sportief-militair evenement is de “LCC TROPHY” op 29 mei 2008. Ploegen van 14 militairen (2/4/8) en één coach worden beoordeeld  op schieten met FNC, boating, nachtpatrouille, oriëntatie en team-building. De beide patrouilles van 2A zijn goed voor een 8ste plaats.

500 militairen, waaronder ook een detachement van 2A, en 140 voertuigen nemen van 9 tot 20 juni 2008 deel aan een grootschalige oefening in het kamp MARNEHUIZEN in het Nederlandse GRONINGEN. Tijdens deze trainingsperiode worden verschillende wapensystemen uitgetest. De oefening staat vooral in het teken van “MOUT” ( Military Operations in Urban Terrain) en het in praktijk brengen van de nieuwste technieken gevechtsschieten.

De tweede helft van juni staat, traditioneel, in het teken van de PR. Van 23 tot 27 juni 2008 beleven niet minder dan 17.000 leerlingen uit lagere en middelbare scholen “ EEN DAG BIJ HET LEGER” in het kamp van LEOPOLDSBURG. Alle eenheden van de 1ste BRIGADE, dus ook 2A, werken daar aan mee. De kinderen nemen deel aan specifieke militaire activiteiten zoals drill, hindernislopen, rit met militaire voertuigen, enz… Natuurlijk mogen zij ook proeven van de “soldatenkost” en wie dat wenst, mag reeds de avond voordien komen slapen in een heus tentenkamp.

Nog eens 30.000 bezoekers overspoelen op zondag 29 juni 2008 het “KAMP” voor de jaarlijkse OPENDEURDAG.

Prettig detail: op de grote affiches, als reclame voor deze dag, staan verschillende militairen van de Brigade afgebeeld. Onder hen TWEE militairen van 2A: Brig Steve JANSSENS, bureelbediende en Brig Olivier DESCHRIJVERE, mecanicien.

De “ WEYERKESFEESTEN”, ingericht door het Dienstencentrum voor personen met een handicap, “ ’T WEYERKE” gaan door op het domein van 27 tot 29 juni 2008. 2A , dat het peterschap over dit centrum heeft aanvaard, levert logistieke steun in de vorm van tenten en materiaal. Een delegatie woont op zondagnamiddag de festiviteiten met allerlei optredens en activiteiten bij..

En nauwelijks een week later, op 5 en 6 juli 2008, zijn er in de vliegbasis van FLORENNES de “DEFENSIEDAGEN”. Met tentoonstellingen, interactieve stands, infobalies en verbluffende demonstraties wil Defensie een beeld ophangen van het huidige leger, zijn personeel en zijn opdrachten. Het spreekt vanzelf dat ook een detachement van 2A present is en zijn materieel toont. Op de beide dagen zullen meer dan 115.000 mensen de basis bezoeken en er de vele gezichten van DEFENSIE ontdekken.

De bijdrage van 2A is indrukwekkend te noemen:

            Een peloton CRC (CROWD RIOT CONTROL) geleverd door de D-Bij;

            Een team VW/FAC, geleverd door de DLO-ploeg;

            Een static show en dynamische demonstratie door de Bij ParaCdo.

In deze vakantieperiode komen ook jobstudenten voor 14 dagen de sfeer van de kazerne opsnuiven. Eén van hen is Martijn MEEKERS, die een paar dagen bij de dienst S2 werkt en dan afgedeeld wordt bij WAM, de dienst die zich bezighoudt met het welzijn op het werk. De sfeer die hij daar aantreft en de kameraadschap die er heerst, wekken zijn bewondering. Hij zal deze positieve ervaringen ook neerschrijven in een artikeltje in het eenheidsblad MODEST.

Geleidelijk aan doet ook een nieuwe generatie voertuigen zijn intrede bij DEFENSIE. Bijzonder aan deze vernieuwing is het feit dat de meeste voertuigen niet vast zijn toebedeeld aan een eenheid, maar beheerd worden in pool door een mobiliteitsbureau op niveau Brigade.

Dat betekent dat de eenheden voor hun operationele noden een aanvraag moeten indienen om over het nodige aantal voertuigen te beschikken. Dat zoiets niet altijd naar wens van de aanvrager verloopt is bij grotere oefeningen of manoeuvres evident.

De nieuwe generatie voertuigen zijn o.m.:

            De vrachtwagen 10 ton IVECO

            De DINGO II van MERCEDES-BENZ, een MPPV,

            De PIRANHA IIIc, een AIV

            De PANDUR RECCE,

            De IVECO jeep, een LMV

Nieuwe voertuigen
Nieuwe voertuigen

Op 11 juli 2008 heeft in LIER, in de COLIBRANTZAAL, een  GULDENSPORENVIERING plaats. Burgemeester Marleen VANDERPOORTEN houdt de gelegenheidstoespraak en prof. Dr Louis VOS geeft een historisch overzicht over “ VAN BELGISCHE NAAR VLAAMSE NATIE.” De groep BASTA! brengt een gezongen versie van Guido GEZELLE’s bekendste gedichten. De Korpscommandant, LtKol SBH LEBEN en zijn echtgenote wonen deze viering bij, die besloten wordt met een receptie, aangeboden door de stad LIER.

Maandag 21 juli 2008 wordt de Nationale feestdag gevierd. Een detachement van 2A neemt deel aan het militair defilé op het Paleizenplein in BRUSSEL. Delegaties van 2A zijn aanwezig op de militaire plechtigheden in LIER, BRASSCHAAT en  LEOPOLDSBURG. In LIER legt LtKol SBH LEBEN bloemen neer aan het monument voor de Oorlogsslachtoffers  van de stad aan de Begijnenvest. Nadien volgt een receptie op het stadhuis.

Op zondag 12 augustus 2008 levert 2A een eredetachement bij de herdenkingsplechtigheid van de SLAG DER ZILVEREN HELMEN in HALEN. Dit gevecht vond plaats op 12 augustus 1914 en het Belgisch leger behaalde er een klinkende overwinning op de Duitse Ruiterij.

En naarmate de vakantieperiode naar zijn einde loopt, hervatten de oefeningen en trainingen bij 2A in volle hevigheid. De pelotons en batterijen van 2A nemen deel aan kampperiodes in GRAFENWÖHR en ELSENBORN; de Batterij Par-Cdo toont zijn kunnen in PAU en in SLOVAKIJE, einde augustus nemen zij deel aan de grootscheepse NEO-OEFENING aan de Belgische kust. De CHARLIE-BATTERIJ krijgt van haar nieuwe schootsmonitor, Wm VAN OVERSTRAETEN, een training gevechtsschieten. En ook op sportief vlak zijn de mannen van 2A actief.

Op 7 september 2008 behaalt Adjt Gunther DEFERME de eerste plaats in het Belgisch kampioenschap lange afstand oriëntatiecross, dat in barre weersomstandigheden wordt gelopen in SANKT-VITH.

Brigadier Johan MERTENS van de C-BATTERIJ beleeft zijn debuut bij de nationale ploeg VIJFKAMP. Het is een hele ervaring om bij de grootste atleten te behoren, maar Johan is zeer tevreden over de opvang en de trainingsmogelijkheden.

In MARCHE-en-FAMENNE heeft het Belgisch militair kampioenschap TGS (Toegepast gevechtsschieten) plaats . De ploegen van 2A eindigen op de 11de en 15 plaats, wat een puik resultaat is, gezien het grote aantal deelnemers.

Heel wat aangenamer is de activiteit op zaterdag 13 september 2008. De KRING MODEST 2A, die openstaat voor alle oud-gedienden van het Regiment, nodigt zijn leden uit voor een bezoek aan de CRISTAL-ARENA, het imposante voetbalstadion van KRC GENK. Het wordt een onverwachte ervaring, omdat de meeste van ons van een voetbalstadion alleen maar de grasmat kennen. Nu worden we rondgeleid in de catacomben, op de tribunes, in de loges, de kleedkamers en … de traliekooien voor amokmakers. De gidsen vertellen honderduit over alles wat er om en rond een voetbalwedstrijd gebeurt en wijden ook uit over de gekende jeugdwerking van KRC GENK.

Na deze fijne namiddag wacht in de kazerne de Barbecue, nieuwe formule, op 76 hongerige magen.

De C-BATTERIJ, die wel de sportiefste batterij van 2A blijkt te zijn, laat zich weer eens opmerken in de HALVE MARATHON VAN BORNEM, die de naam KOEN VAN DIJCK draagt en die gelopen wordt op 18 september 2008. De best geplaatste van 2A is Brig Tom SCHELLENS (1.25.04), dat net geen 20 minuten langer loopt dan de overwinnaar. (1.08.37)

Consternatie in alle militaire middens:

Op 22 september 2008 raakt bekend dat de MOD DECREM ongeveer 6 miljoen  euro opeist van de sociale kassen in de kwartieren. Iedereen is verrast en verbolgen, want dit geld werd bijeengebracht door de militairen zelf, door hun verbruik in bars en kantines en op oefening.

En in HELCHTEREN laait de woede opnieuw op als op 10 oktober 2008 de kranten berichten dat Vlaams minister CREVITS de kazerne wil opofferen om te fungeren als compensatie voor het groen dat verloren gaat bij de aanleg van de fameuze omleiding rond HOUTHALEN-HELCHTEREN. Vele militairen wijzen naar het voorhoofd en zijn ervan overtuigd dat mevrouw CREVITS niet weet waarover ze spreekt. En had trouwens haar partijgenoot DECREM onlangs niet bevestigd dat HELCHTEREN zou open blijven. Ja, met al die regeringen in ons land…

Op 30 september 2008 overlijdt de 28-jarige Lucien “COCO” D’OLLIVIERA van de BATTERIJ PARA-CDO aan de gevolgen van kanker. .Hij was een hulpvaardig en getalenteerd iemand en droeg de sympathie weg van al zijn collega’s.

Om zijn gedachtenis te eren opent de BATTERIJ een rekening voor zijn beide zonen, SAM (18) en ROY (14), waarover zij op hun 21ste verjaardag zullen kunnen  beschikken.

Zaterdag 11 oktober 2008 trommelt de korpscommandant de liefhebbers van toneelvoorstellingen op om de vertoning bij te wonen van “LADIES NIGHT” een doldrieste klucht naar “THE FULL MONTY” door het SCHOOLBONDTHEATER in LIER.. De toeschouwers beleven een leuke en fantastische avond, waarbij de acteurs in de slotscène  echt alles bloot geven.

Van 12 tot 24 oktober 2008 levert de D – BATTERIJ van 2A een peloton Mortieren voor de kampperiode van 2Cdo in GRAFENWÖHR.

“INZET IS DE SLEUTEL VAN HET RESULTAAT” dat bewijst de C- BATTERIJ tijdens haar schietperiode met batterijtest in ELSENBORN van 13 tot 22 oktober 2008. Deze tactische evaluatie wordt uitgevoerd met het kanon GIAT 105 mm.

Hun collega’s van de D-BATTERIJ zijn van  01 tot 12 december 2008 aan de beurt  voor haar tactische evaluatie maar dan met mortieren 120mm RT. Beide batterijen doorstaan met glans hun testen en tonen dat 2A weer klaar is voor zijn initiële opdracht: vuursteun leveren aan de troepen te velde. Ook al wacht er in 2009 een heel andere opdracht…..

Op 21 oktober 2008 roept de VRIENDENKRING 2A zijn leden samen in het HUIS  VAN DE ARTILLERIE in BRASSCHAAT voor een speciale bijeenkomst. Bij deze gelegenheid zijn ook de dames uitgenodigd.. Het wordt een gezellige ontmoeting met een natje en een lekker droogje…

Ondertussen rijgen de sportmannen – en vrouwen- van 2A de ereplaatsen aan elkaar. Op 23 oktober 2008 behaalt Wm Eva LEYS ( C BATTERIJ) een eervolle DERDE plaats in het nationaal militair kampioenschap ZWEMMEN met een scherpe tijd van 00.44.40 in de 50 meter schoolslag.

In NOVO MESTO, een stadje in SLOVENIE, behaalt 1Sdt Steven SCEVENELS ( D-BATTERIJ) een mooie 21ste plaats in het CISM WIELRENNEN, het officiële kampioenschap van de militaire wielersport. De Belgische ploeg eindigt in de totaalstand op een mooie ZESDE plaats.

Op 6 november 2008 overlijdt Adjudant b.d. Jan BROEKMANS in NEEROETEREN. Hij was in de periode 1960-1970 een gewaardeerd mecanicien bij 2A en werkte later in de Mobilisatiekern 21 van ZONHOVEN. Talrijke oud-collega’s wonen zijn begrafenis bij

Op de herdenkingsplechtigheden ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van de WAPENSTILSDTAND op 11 november 1918 zijn op 11 november 2008  op verschillende plaatsen delegaties van 2A tegenwoordig: Dat is o.m. het geval in:

  • HASSELT;
  • LEOPOLDSBURG
  • HOUTHALEN-HELCHTEREN

In LIER woont een delegatie van 2A, onder leiding van de Korpscommandant, LtKol SBH LEBEN, de dodenherdenking bij. Ook een afvaardiging van de VERBROEDERING 2A-8A en RAL is daarbij aanwezig. Om 10.00u is er een gedachtenisviering in de Sint Gummaruskerk. Aansluitend volgt een optocht door de stad. Aan het monument voor de oorlogsslachtoffers van de stad, “De ENGEL” in de Begijnhofstraat heeft een eerste bloemenhulde plaats. Nadien rijden drie bussen het hele gezelschap naar het Militair Kerkhof aan de Mechelsesteenweg waar een tweede bloemenhulde plaats heeft. Op deze plechtigheid is ook een uitgebreide delegatie van het Britse Leger aanwezig. Aansluitend volgt een receptie in het stadhuis, aangeboden door de stad LIER.

Een opmerkelijke activiteit heeft die dag, vlakbij LIER, in BERLAAR, plaats. 1Sdt Nick DE CUYPER  van 2A – Bij Para-Cdo, heeft  in het archief van 2A gegevens ontdekt over zijn grootvader, Carolus DE CUYPER, die soldaat-milicien klas 38 was in de 10de Batterij van 2A en met deze batterij meegevochten heeft in de Achttiendaagse Veldtocht van mei 1940. In samenwerking met het gemeentebestuur van BERLAAR en het 29ste Bataljon LOGISTIEK, dat daar gelegerd is, bouwt hij een merkwaardige tentoonstelling op bestaande uit uniformen, voorwerpen, foto’s en documenten uit die periode. De Korpscommandant met zijn echtgenote en de archivaris vereren deze tentoonstelling met hun bezoek en prijzen 1Sdt Nick DE CUYPER voor zijn initiatief.

Op 29 november 2008 zijn opnieuw een tiental personen van 2A te gast op de toneelvoorstelling van het SCHOOLBONDTHEATER in LIER. Dit keer staat een productie van het Jeugdtheater op het programma: UNIVERSAL IRRITANT in een regie van Willy Marievoet.

Terwijl de eerste sneeuw de Ardense hoogten bedekt, is de D-Batterij van 2A voor een schietperiode in het Kamp van ELSENBORN. Zoals hiervoor reeds vermeld, ondergaat  de batterij van  1 tot 12 december 2008 een tactische evaluatie en wordt er duchtig geschoten met de mortier 120mm RT..

Mortiervuur D-bij
Mortiervuur D-bij

Al dat kanongebulder maakt dat de viering van Sint BARBARA voor 2A wat later doorgaat. Op 18 december 2008 zijn verschillende oud-gedienden van 2A, de ere-brigadiers en een delegatie van de VERBROEDERING der Oudstrijders aanwezig bij de verschillende activiteiten welke die dag plaats hebben.

Na een begroeting in de tabagie, volgt een wapenschouwing op het paradeplein. Tijdens deze militaire plechtigheid worden bloemen neergelegd aan het monument voor de gesneuvelden van 2A door de vertegenwoordigers van de peterstad LIER, de garnizoensgemeente HOUTHALEN-HELCHTEREN, de VERBROEDERING 2A,8A en RAL en door de Korpscommandant. Medailles in de Nationale Orden worden uitgereikt aan Adjt Marcel FEDYNA; 1CC Dany JEURISSEN en Erwin CUYPERS. Militaire eretekens zijn er voor Cpl Igor de HASQUE en Sgt Alfredo AMBRICO.

De PRIJS VAN DE KORPSCOMMANDANT voor de meest verdienstelijke militair van 2A wordt dit jaar toegekend aan 1CC Bruno DIJCK.  1Sdt Danny BRUYNDONCKX van de Batterij Para-Cdo krijgt de prijs van de “Koninklijke Verbroedering der Rijdende Artillerie” uit handen van Kol SBH b.d. DE JONGHE.( zie lager – NVDR) Tenslotte mag ook de heer Tony DETHIER, afgevaardigde van het Dienstencentrum “ ’T WEYERKE” een check van 3200, 00 EUR in ontvangst nemen. Hiermede betoont het Regiment dat het zijn peterschap over deze instelling ter harte neemt en aldus bijdraagt tot de uitbouw van “’t WEYERKE”.

Na het defilé van de batterijen worden de genodigden uitgenodigd op een receptie, waarna zij kunnen genieten van een sportfeest, waaraan alle batterijen deelnemen. Aansluitend wordt iedereen verwacht in de eetzaal waar een warm wandelbuffet wordt aangeboden.

Kolonel SBH Willy DEJONGHE was jarenlang officier bij 2A. Na het uitoefenen van verschillende functies bij 2A en elders, eindigde hij zijn loopbaan als commandant van de ARTILLERIESCHOOL (ASch). Hij werd er opgevolgd door LtKol SBH BAERT. Vanaf 1 januari 2009 is Kol SBH b.d. DEJONGHE de nieuwe voorzitter van de VERBROEDERINGEN VAN DE ARTILLERIE.  In deze functie volgt hij GenMaj  BOUDAIN op, die om ouderdomsreden ontslag heeft genomen. – NVDR

En dat 2A zijn petekind niet in de steek laat, bewijst op 19 december 2008 de KERSTMAN. Hij trekt naar het Domherendomein in ZOLDER, waar hij alle gasten van ’t WEYERKE verrast met een pakje. Het is een jaarlijkse traditie die altijd opnieuw een zweem van vreugde tovert op de gezichten van deze gasten met een handicap.

En met dit laatste opmerkelijk feit sluit 2A het jaar 2008 af. Op 19 december  2008 doet de laatste man het licht uit en gaan de poorten dicht. Iedereen kan nu genieten van een welgekomen kerstvakantie. Pas op maandag 5 januari 2009 zal het leven bij 2A hervatten. Het nieuwe jaar wordt met de opdracht BELKOS 31 en KUNDUZ 21 een nieuwe en grote uitdaging.

Maar dat kan voor de mannen en vrouwen van 2A geen groot probleem zijn.

Al blijven er ook nu externe factoren een rol spelen. De opleiding voor het personeel BELKOS 31 zal vanaf  de eerste werkdag van januari een rol spelen. Het werken op de twee plateaus is nog altijd niet definitief opgelost en het vergt telkens weer veel over en weer rijden, gestoorde communicatie en onvoorziene ingrepen. De meeste stafofficieren moeten hun werkweek verdelen tussen HELCHTEREN en BRASSCHAAT.  Daarenboven zal de nieuwe uitstapregeling voor personeel boven 51 jaar het Regiment in de loop van 2009 beroven van een aantal geroutineerde anciens. Tenslotte kondigt zich midden 2009 een bevelsoverdracht aan.