KANONNIERS IN KABOEL

 

Het jaar 2007 zal andermaal een historische mijlpaal betekenen in de geschiedenis van het Regiment. Na buitenlandse opdrachten in de BARANJA, BOSNIE-HERZOGOVINA en KOSOVO in het woelige ex-Joegoslavië, is dit jaar het al even onberekenbare, barre en verre AFGHANISTAN aan de beurt. Nadat de opdracht in 2006 was uitgesteld, is het in dit jaar eindelijk zo ver: van juli tot november 2007 zullen een 180 mannen en vrouwen van 2A gedurende vier maanden deelnemen aan ISAF (International Security Assistance Force) als BE- ISAF 14. Zij worden er  ingezet voor de beveiliging van de internationale luchthaven van KABUL (KAIA).

Het spreekt vanzelf dat het hele jaar 2007 in het teken van deze opdracht zal staan en de andere activiteiten op het thuisfront eerder beperkt zullen zijn. Al is dat bij 2A geen regel…..

Het jaar 2007 is ook nog om heel andere reden een bijzonder jaar. Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006, treden op 2 januari 2007 overal de nieuwe bewindsploegen aan. Zowel in de peterstad LIER als in de garnizoensgemeente HOUTHALEN-HELCHTEREN, gaat de samenstelling van deze nieuwe gemeenteraden met heel wat commotie gepaard.

In LIER moet burgemeester Marleen VANDERPOORTEN ( VLD) het doen met vier CDV-NVA schepenen, twee leden van LIER&Ko en een lid van LIER LEEFT. Waarlijk een zeer heterogeen gezelschap…. Gelukkig is er nog de OCMW-voorzitter, die achtste schepen en VDLD-er is.

In HOUTHALEN-HELCHTEREN wordt het nog straffer… Na eerst coalitie-overeenkomsten met de klassieke partijen te hebben gesloten, wisselt burgemeester Alain IJZERMANS (SP-A) het geweer van schouder , schiet zijn eigen partij af en gaat scheep met alternatieve partijen met daarin voor- en tegenstanders van de beruchte A24, de doorsteek of ringweg om HOUTHALEN-HELCHTEREN.

Na een deugddoend kerstverlof hervat 2A zijn activiteiten op 8 januari 2007 en kunnen de klassieke nieuwjaarswensen uitgewisseld worden. Op de “Grote Markt” in LIER is dat al het geval op zaterdag 6 januari 2007 door het nieuwe bewind en op 7 januari 2007 door de SCHOOLBOND. Ook het dienstencentrum “’t  WEYERKE” in HEUSDEN-ZOLDER laat zich niet onbetuigd en dompelt zijn nieuwjaarsreceptie op 18 januari 2007 in een Marokkaanse sfeer. De VRIENDENKRING 2A sluit het rijtje af in het Huis van de Artillerie te BRASSCHAAT op 26 januari 2007.

Maar bij 2A blijft er weinig tijd om te feesten…

Reeds van 10 tot 24 januari 2007 zijn twee secties van 2A, onder bevel van resp OLt DE KEYSER en 1Lt PUTSEYS in BRUSSEL om er de wacht te verzekeren aan de Koninklijke Paleizen . De eerste sectie vormt ook de erehaag bij de nieuwjaarsontvangst op het kasteel van LAKEN op woensdag 24 januari 2007.

Op maandag 15 januari 2007 start de opleiding voor de deelnemers aan ISAF 14. Via artikels in het eenheidsblad MODEST en door informatiebrochures voor de deelnemers en hun familieleden wordt elke betrokkene uitvoerig ingelicht. Daarbovenop krijgen de deelnemers gedocumenteerde inlichtingen over het land, zijn geschiedenis, zijn bevolking, zijn problemen en zijn “TALIBAN”, de lokale en extremistische verzetstrijders.

Ook het belang van de opdracht en de eraan verbonden risico’s worden duidelijk uitgelegd. Alle aspecten ervan worden grondig ingeoefend. Daarbij worden ook de aspecten NBC-bescherming, wapenbeheersing, transmissie, EHBO , enz… niet uit het oog verloren. AFGHANISTAN is immers oorlogsgebied, waar in het zuiden en oosten zwaar slag wordt geleverd door Navo-troepen tegen de extremistische verzetstrijders van de TALIBAN. Het vliegveld van KABUL, in het relatief rustige noorden, is de poort tot het land en de draaischijf  voor alle luchtverkeer van de geallieerde troepen.. Een aanval of aanslag op dit strategisch belangrijk doelwit is steeds mogelijk.

De deelnemers krijgen ook te maken met een totaal nieuwe uitrusting van het type “ WOESTIJN” en met de nieuwe voertuigen DINGO en PANDUR. Een detachement van het Luxemburgse leger zal eveneens deel uit maken van ISAF 14

Op 22 januari 2007 start de eerste FAC-Oefening (FORWARD AIR CONTROLLER) van het jaar onder de naam “ POPPY 1”. Met “POPPY 8” in december 2007 zullen de drie FAC-ploegen van 2A hun voortgezette opleiding afronden.

Het kwartier HELCHTEREN , met zijn uitgestrekte bossen en zijn degelijke accommodatie biedt ook regelmatig onderdak aan andere eenheden voor training en oefeningen. Zo zijn op 30 januari 2007 de wakers-hondenmeester van KENNEL NOORD voor een intensieve training te gast bij 2A . Ook eenheden op oefening in het kamp van BEVERLO zoeken regelmatig onderkomen in HELCHTEREN en eenheden op CPX slaan wat graag hun CP op in het kamp. Tenslotte verleent 2A ook gastvrijheid aan de militaire wielerploeg en aan de JONGERENSTAGE.

Op 2 februari 2007 is opnieuw personeel van 2A paraat in het Jubelpark in BRUSSEL. Bij de bevelsoverdracht van de Chef van de LANDCOMPONENT (LCC) levert het Regiment een gewapend peloton en het personeel en materieel voor de statische tentoonstelling .LtGen Oger POCHET, die Vice-chef van DEFENSIE wordt, geeft er het bevel over aan GenMaj Eddy TESTELMANS.

Minder militair, maar daarom niet minder intensief is de OUTDOOR ACTIVITY TRAINING (OTA) – WINTERRAID 2007, waaraan 22 militairen van 2A deelnemen van 12 tot 16 februari 2007 in het Zwitserse ANDERMATT. Deze vernieuwde vorm van skitraining bezorgt de deelnemers enorm veel sneeuwpret, maar vergt ook serieuze inspanningen.

Tijdens de carnavalperiode zwaait een veertiger van 2A, CLC Johan WIJNANTS, als Prins JOHAN 1 de scepter over het carnavalgebeuren in SCHERPENHEUVEL-ZICHEM.

Op 4 maart 2007 overlijdt te HEUSDEN-ZOLDER, Adjt b.d. Jules HOOGMARTENS (73)na een langdurige ziekte. Jules was een oud-gediende van 2A en was vele jaren een gewaardeerd mecanicien . Talrijke oud-collega’s wonen zijn begrafenis bij.

In de periode van 5 tot 23 maart 2007 schaaft de BATTERIJ PARA-CDO van 2A haar technieken bij. Naast parachutesprongen en commandotraining wordt er ook geschoten met de MILAN, een ATK-wapen.

Het Dienstencentrum “’T WEYERKE” uit HEUSDEN-ZOLDER houdt op 18 maart 2007 zijn jaarlijkse eetdag in het CC DE MUZE in ZOLDER. Zoals steeds levert 2A voor deze organisatie logistieke steun in de vorm van tenten en keukenmateriaal. Enkele militairen van het Regiment nemen ook werkelijk deel aan de maaltijd.

Op 23 maart 2007 staat het kwartier HELCHTEREN in rep en roer. Niet minder dan 487 deelnemers melden zich aan voor de jaarlijkse CROSS 2A. Over een omloop van 7,3 kilometer doorkruisen zij het hele kwartier. Winnaar wordt Sdt T. STESSENS (10WTAC) in een tijd van 22’44; de eerste 2A-er eindigt op de 9dee plaats. Het is 1Sgt MOONEN, ( D-BATTERIJ) die er 25’17” over doet om de meet te bereiken. De eerste vrouwelijke deelneemster vinden we terug op de 93ste plaats: het is Sgt O. LEBOUTTE (8 Bn Log) in een tijd van 28’41”.

Maandag 26 maart 2007 is een heuglijke dag bij 2A! Haar korpsadjudant, Adjt-Chef Max VAN HASSEL wordt bevorderd tot adjudant-majoor, de hoogste rang bij de keuronderofficieren. Daar wordt natuurlijk op gedronken!…

BIJEENKOMST OUD-KORPSCOMMANDANTEN

Op uitnodiging van LtKol SBH BERKEIN zijn een tiental oud-korpscommandanten en hun dames de gasten van 2A. .Zij worden hartelijk ontvangen in de bar voor officieren (A3) om 10.00u, waarna een uitvoerige briefing volgt over de organisatie, de opdracht en het materieel van 2A. Om 11.15u volgt op het paradeplein een korte demonstratie van dat materieel, waarbij de bezoekers talrijke vragen kunnen stellen en vergelijkingen maken met “ de tijd van toen…” Na een kort bezoek aan de traditiezaal en het historisch archief, gerund door Adjt-Chef b.d. Louis VRANCKX, volgt een uitgebreid feestmaal, waarbij nog lang kan nagekaart worden over het oude en nieuwe 2A.

Deelnemers:

Kol b.d. en Mevr VANDENBERGHE

Kol b.d. en Mevr MOORS

Kol SBH b.d. en Mevr WIJNANTS

LtGen b.d. UYTTERHOEVEN

Kol SBH b.d. en Mevr VANDENBOSCH

LtKol SBH en Mevr   KEPPENS

LtKol b.d. VAN PUT

GenMaj COMPERNOL

            Ook de oud-commandanten van de BIJ VA PARA-CDO,

LtKol b.d. VANSTRAELEN,

Kol SBH b.d. HENROT en

GenMaj b.d. ROMAN maken deel uit van de groep.

Op 30 maart 2007 heeft in het Koninklijk Museum van het Leger in BRUSSEL de “LANDDAY” plaats. Het is een avondfeest met een expo over de LANDCOMPONENT met muziek en lekker eten. Het Regiment stuurt een vertegenwoordiging.

Ook aan de VERTELCAROUSSEL, ingericht door de gemeente HOUTHALEN-HELCHTEREN , verleent 2A zijn medewerking. Op VIER verschillende locaties in de gemeente worden verhaaltjes verteld aan de kinderen, die in groepjes van de ene locatie naar de andere trekken.

21 jonge wielrenners van de Belgische Militaire Wielerploeg volgen van 2 tot 6 april 2007 een stage bij 2A in HELCHTEREN. Zij worden begeleid en getraind door KaptCdt Bart HACCURIA, AS3/2A en Adjudant –Majoor Marc JACOBS. Naast fietsen en sport is er ook enige militaire training. De jongeren kunnen er best mee leven en vinden het uiteindelijk “ nog lang niet zo slecht hier !..

Nog tijdens de paasvakantie wordt er een verkenning ter plaatse in AFGHANISTAN uitgevoerd door de staf van ISAF 14. Voor de deelnemers aan ISAF 14 is er van 16 tot 27 april 2007 een cohesie-oefening. Daaraan nemen ook de externe elementen en het detachement van het Luxemburgs leger deel. Deze oefening sluit af met een uitvoerige briefing voor alle personeel..

Om te testen of iedereen paraat is voor zijn taak, is er van 21 tot 25 mei 2007nog een synthese-oefening, eveneens voor alle deelnemers. De maand juni wordt dan grotendeels in beslag genomen door het klaarmaken en verpakken van de uitrusting en een paar weken vakantie. Half juli is iedereen dan weer paraat om het vertrek voor te bereiden.

AFSCHEIDSMAALTIJD KORPSCOMMANDANT

Op 11 mei 2007 nodigt de korpscommandant en zijn echtgenote de officieren en hun partner uit voor een gezamenlijke afscheidsmaaltijd in de mess voor Officieren. De 41 deelnemers hebben zich door het keukenpersoneel echt gastronomisch laten verwennen.

BEVELSOVERDRACHT

Op 1 juni 2007 vindt dan in het Kwartier HELCHTEREN de bevelsoverdracht plaats van LtKol SBH Herwig BERKEIN aan LtKol SBH Luc LEBEN. Talrijke genodigden wonen deze plechtigheid bij, die wordt voorgezeten door LtGen VAN DINGENEN, Adjunct Ops & Trg bij de Defensiestaf en muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen.

Voor deze gelegenheid treden de VIER pelotons van ISAF14 aan in hun nieuwe “woestijnkledij”. Twee detachementen van de StD – Bij uit HELCHTEREN en BRASSCHAAT vertegenwoordigen de “ achterblijvers “.

Nadat de troepen opgemarcheerd zijn onder bevel van de Korpsadjudant, AJM VANHASSEL, worden zij voorgesteld aan de Tweede Commandant, Maj SWYNGEDAUW. Hij stelt de troepen op zijn beurt voor aan de Korpscommandant, LtKol SBH BERKEIN. Tenslotte treedt de roemrijke Standaard van het Regiment aan.

Op zijn standplaats wordt de Standaard geflankeerd door het vaandel van de VERBROEDERING 2A-8A en RAL, gedragen door Dhr KEMPE. Het zal de laatste keer zijn dat deze vaandrig zijn taak opneemt; om gezondheidsredenen zal hij zich enkele weken later terugtrekken.

2007 Cohesie oefening

2007 Synex oefening

De Korpscommandant ontvangt daarop de Voorzitter van de plechtigheid, LtGen VAN DINGENEN, die de troepen schouwt. Nadien volgt een welkomstwoord, door de korpscommandant,  gevolgd door de dodenhulde aan het monument van 2A, waarbij een kort bezinningsmoment wordt gehouden door de padres van 2A. Met een laatste toespraak en een schouwing neemt LtKol SBH BERKEIN afscheid van zijn Regiment en verlaat dan, zichtbaar ontroerd, het paradeplein.

De Brigadecommandant gaat vervolgens over tot de erkenning van LtKol SBH LEBEN, als nieuwe en 69ste Korpscommandant van 2A. Aansluitend neemt de Brigadecommandant  uitvoerig afscheid van LtKol SBH en Mevr BERKEIN en verwelkomt hij LtKol SBH en Mevr LEBEN.

Na een muzikaal intermezzo marcheert de nieuwe korpscommandant aan het hoofd van zijn troepen voorbij de tribunes. Het is voor ZES maanden zijn eerste en laatste optreden in 2A…..

Inderdaad,

LtKol SBH Luc LEBEN is door DEFENSIE aangeduid als J5 – CHIEF PLANS bij het KFOR hoofdkwartier in PRISTINA (KOSOVO) van 4 juni 2007 tot 30 december 2007. Als commandant van 2A zal hij, gedurende deze periode, vervangen worden door Majoor Gino SWYNGEDAUW, 2Comd.

Met een receptie in de loods M5 en een “walking dinner” in de feestzaal 2A (A9) wordt deze feestelijke dag afgesloten.

Onmiddellijk na de bevelsoverdracht hervat het gewone leven in het Regiment. Maar dan wel met een ongewone opdracht: van 4 tot 15 juni 2007 worden ook  ploegen van 2A ingezet voor de bestrijding van de processierupsen, die een ware plaag vormen in Noord-Limburg. :

Ondertussen treffen de deelnemers aan ISAF 14 de laatste voorbereidingen voor het vertrek naar het verre AFGHANISTAN. De rotaties zijn voorzien voor de laatste week van juni en begin juli.

2007 isaf14

2007 sectie 12007 sectie 2

Maar de thuisblijvers blijven evenmin stil zitten… Detachementen van 2A nemen deel aan de oefeningen “SOLO ARROW” van 5 tot 16 juni 2007 en aan “ FERRY BACK” van 18 juni tot 20 juli 2007; de FAC ploegen trainen tijdens “ POPPY 5” van 11 tot 15 juni 2007.

Hebben wij bij het begin van dit jaaroverzicht al niet geschreven dat niets doen bij 2A niet bestaat?…

Van 20 tot 23 juni 2007 heeft in de ARDENNEN de jaarlijkse herdenkingsmars, MESA plaats. Volgens de richtlijnen van LCC neemt gedurende één dag het beschikbare personeel van 2A deel aan deze voettocht.

En het is nog niet gedaan: wie niet deelneemt aan ISAF 14, moet nog andere katten geselen. Want van 22 tot 24 juni 2007 houdt het dienstencentrum “’t WEYERKE” de 25ste uitgave van zijn “ WEYERKESFEESTEN”. Zoals steeds levert 2A daarvoor logistieke ondersteuning in de vorm van tenten en materiaal.

Deze driedaagse begint met een “ SUPPORT-PARTY” in de grote tent op vrijdag 22 juni; ’s anderendaags zijn de wielertoeristen en fietsers aan de beurt voor de “ WEYERKESGORDEL”; de gasten van het dienstencentrum krijgen hun “MOTORRUN” aan boord van trikes en moto’s al dan niet met sidecar.. De avond wordt afgesloten met een muzikale barbecue. De zondag start met een eucharistieviering, een aperitiefconcert en een lekker middagmaal en eindigt met een gezellige feestnamiddag waarop talrijke artiesten hun opwachting maken..

Op 24 juni 2007 organiseert de 1ste BRIGADE in LEOPOLDSBURG haar jaarlijkse “OPENDEURDAG”. Naar schatting 30.000 bezoekers overspoelen het “KAMP” en de 90 stands die er ingericht zijn of genieten van de “ ARTIESTENPARADE” op het podium. Zelfs EDDY WALLY vindt het “ geweildich…”

Deze manifestatie krijgt nog een verlengstuk in de vorm van de “ SCHOLEN BEZOEKDAGEN”. Niet minder dan 17.500 leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs genieten van maandag 25 juni tot vrijdag 29 juni 2007 van de unieke belevenis om één dag soldaatje te spelen. Het spreekt vanzelf dat ook 2A het nodige personeel en materieel levert voor deze activiteiten.

En als kers op de taart volgen dan nog de “DEFENSIEDAGEN” op 30 juni en 01 juli 2007 in KOKSIJDE. Ook hier zijn ploegen van 2A met hun materieel aanwezig.

Hoeft het dan gezegd dat de “achterblijvers” snakken naar de verlofdagen. Maar ook dan blijven de gewone activiteiten doorlopen. Een overzicht:

  • van 1 tot 6 juli 2007 zijn de leerlingen van de KSOO te gast in het kwartier. Zij eten en slapen er tijdens hun kampperiode in BEVERLO;
  • op donderdag 12 juli 2007 zijn alle artilleristen uitgenodigd op de “ REUNIE VAN DE ARTILLERIE” in het kamp van BRASSCHAAT; een lekkere barbecue en gezellige muziek zorgen voor de nodige sfeer.
  • op zaterdag 21 juli 2007 is een delegatie van 2A aanwezig op het plechtig “TE DEUM” ter gelegenheid van de Nationale Feestdag in de peterstad LIER. Maj SWYNGEDAUW, Comd a.i. van 2A, legt er bloemen neer aan het monument van de gesneuvelde Lierenaars.
  • op zaterdag 4 augustus 2007 is er de eerste van VIER “ FAMILIEDAGEN” voor de families en verwanten van de deelnemers aan ISAF 14;
  • op zondag 12 augustus 2007 bewijst een detachement van 2A, onder bevel van OLt Peter VERHEYEN, de eer bij de herdenking van de “ SLAG van de ZILVEREN HELMEN” te HALEN;
  • van 20 tot 24 augustus 2007 zijn een twintigtal jongeren te gast in het kwartier voor een “ JONGERENSTAGE”;
  • van 22 tot 25 augustus 2007 neemt een detachement van 2A deel aan de “ VIERDAAGSE VAN DE IJZER” in de Westhoek. Op 23 augustus 2007 stapt al het beschikbare personeel van 2A één dag mee langs de IJZER.

GROTE CONSTERNATIE BIJ 2A en IN HET HELE LAND!

Op vrijdag 31 augustus 2007 zijn bij een  (mislukte) bomaanslag aan de ingang van de luchthaven van KABUL (KAIA) VIER militairen van 2A, die deel uitmaken van ISAF 14, licht gewond geraakt. Een zelfmoordterrorist stuurde een bomauto in de richting van een Duits militair konvooi dat de basis verliet, maar hij miste dit doel, waarna de auto ontplofte nabij de ingang. VIER 2A-ers , die er de wacht optrokken, liepen daarbij lichte brandwonden in het aangezicht (verschroeiing door de hitte van de explosie) en een gehoortrauma als gevolg van de knal op.

De slachtoffers zijn 1SdtVincent CLEEREN, 1SdtPascal JORIS, 1Sdt Kevin ROOSENS en Brig Mario VANSWEEVELDT.

Dat het Detachement ISAF 14 van 2A goed voorbereid was op zijn opdracht, moge blijken uit het feit dat de overige leden van de getroffen sectie er niet alleen in slagen de nodige bijstand te verlenen aan de Belgische en Afghaanse getroffenen, maar ook dat zij hun opdracht nooit uit het oog verloren hebben en de luchthaven zijn blijven beschermen tot dat zij afgelost werden.

Na de nodige zorgen ter plaatse, beslist DEFENSIE om de slachtoffers te repatriëren voor een grondig onderzoek in het MH van NEDER-OVER-HEEMBEEK.

Dat is helemaal niet naar de zin van de betrokken militairen en drie onder hen zullen na het onderzoek dan ook terugkeren naar AFGHANISTAN.

Het is allemaal nog goed afgelopen en geen van de militairen zal er een blijvend letsel aan overhouden. Maar het bewijst dat de opdracht in AFGHANISTAN niet zonder gevaar is en dat waakzaamheid steeds en altijd geboden blijft. Ook al is het gedrag van dergelijke fanatiekelingen steeds onberekenbaar…

Nog tijdens die zelfde opdracht in AFGHANISTAN kan 1CC Danny JEURISSEN, als chauffeur onderweg met een hoger officier, door zijn oplettendheid en gepaste reactie, een aanslag met een mijn vermijden. Hij krijgt daarvoor van de Franse autoriteiten een eervolle vermelding!

2007 Gewonden isaf 142007artikel isaf 14

Het spreekt vanzelf dat bij 2A en in de crisiscel van DEFENSIE de nodige aandacht aan dit voorval wordt besteed; de families worden uitvoerig ingelicht en de betrokken militairen worden degelijk opgevangen bij hun repatriëring.

Het belet evenwel niet dat het leven in de eenheid verder gaat….

Op zaterdag 1 september 2007 verzamelen een zestigtal leden van de KRING MODEST 2A met hun partners in het kwartier HELCHTEREN voor een uitstap naar de Landcommanderij van ALDEN BIEZEN. De weer is prachtig, de stemming op zijn best en de uitleg van de gidsen interessant. Kortom, het werd een fijne en gesmaakte namiddag…

Nog beter smaakten de dranken en de barbecue bij de terugkeer in het kwartier. In de gezellige sfeer van de mess voor officieren (A3) kon iedereen zich te goed doen aan de lekkere salades en sausjes bij het perfect gebakken vlees.

Enkele dagen later, op 4 september 2007, zijn opnieuw oudgedienden van 2A bij elkaar; dit maal op de kade aan de SCHELDE in ANTWERPEN. De VRIENDENKRING 2A heeft een daguitstap in het Antwerpse havengebied ingericht. Hierbij gaat niet alleen de aandacht naar de bedrijvigheid in de haven en aan de sluizen, maar de welbespraakte gids toont ook vele verborgen plekjes in het havengebied: het “KOT”, de oude opslagplaatsen waar nu het stadsarchief rust; de ruines van het station ANTWERPEN-DAM, die weldra een park worden. Het kerkje van OOSTERWEEL en de resten van het NOORDKASTEEL, waar eens gans ANTWERPEN ging zwemmen, het fort van LILLO en zijn kazematten; de dorpjes BERENDRECHT en STABROEK: het werd een indrukwekkende tocht door een gebied dat elke dag van aanzicht veranderd. Smakelijk gegeten werd er in het KERKSCHIP, dat midden in het havengebied als een oase van rust en stilte aan de kade ligt.

Van 10 tot 14 september 2007 zijn elementen van 2A op kamp in GRAFENWÖHR (GE). Het personeel van de BATTERIJ PARA-CDO van 2A neemt deel aan de oefeningen REX IRC en TAP IRC tussen 17 en 28 september 2007.

Op 25 september 2007 sterft te BRASSCHAAT – MARIA-ter-HEIDE de heer Pierre DIRIX, generaal-majoor op rust, in de ouderdom van 89 jaar. Pierre DIRIX was zeer geliefd bij 2A. Hij was Tweede Commandant bij 2A van 1955 tot 1959 en Korpscommandant van 1965 tot 1967. Hij was ook de oprichter en eerste voorzitter van de VRIENDENKRING 2A, die de officieren en onderofficieren groepeert uit de periode SIEGEN  ( 1952 – 1972). Talrijke oud-gedienden en een delegatie van 2A wonen zijn begrafenis op 29 september 2007 bij.                                                                                                                                  

De laatste maanden van het jaar zijn gekenmerkt door verschillende oefeningen voor de FAC-ploegen van 2A, maar ook CAX- en KIBOWI-oefeningen staan op het programma.

Tussendoor moeten de mensen van het Regiment, en dan vooral de ploeg WELL-BEING, zich bekommeren om de families van “onze jongens” in AFGHANISTAN. Er zijn familiedagen voor hen op zaterdagen 4 augustus, 15 september en 20 oktober 2007 in HELCHTEREN en één familiedag op zondag 21 oktober 2007 in BRASSCHAAT.

Op 24 oktober 2007 ondergaat het Regiment een evaluatietest op gebied van beheer en maintenance van het materieel. Het Regiment behaalt goede resultaten.

Op 11 november 2007 woont  Maj SWYNGEDAUW, Comd ai , en een delegatie van 2A de herdenkingsplechtigheden bij te LIER. Na de herdenkingsdienst in de St Gummaruskerk, worden bloemenkransen neergelegd  aan de monumenten ter ere van de gesneuvelden te LIER. Eerst aan de “ENGEL” voor de burgerlijke slachtoffers en nadien op het militaire kerkhof voor de gesneuvelde militairen. Tot slot neemt de delegatie ook deel aan de receptie en het feestmaal van de VERBROEDERING DER OUD-STRIJDERS 2A-8A en RAL  in het Hof van Aragon.

Ook in HELCHTEREN en LEOPOLDSBURG zijn afgevaardigden van 2A aanwezig op de herdenkingsfeesten.

Op KONINGSDAG, 15 november 2007, is opnieuw een delegatie van 2A, onder leiding van Maj SWYNGEDAUW, aanwezig te LIER voor het plechtig TE DEUM en de receptie ter gelegenheid van deze feestdag.

Op 20 november 2007 overlijdt te STROMBEEK-BEVER, na een langdurige ziekte, Kol SBH b.d. Amand MOORS. Hij was in de periode 1952 – 1957 topo-officier bij 2A te SIEGEN en korpscommandant te LÜDENSCHEID van  1977 tot 1979. Een delegatie van 2A woonde de begrafenisplechtigheid bij..

Voor groot en klein is er op woensdag 28 november 2007 een speciaal feest: de Sint komt langs en deelt snoep en speelgoed uit aan de kleinsten, terwijl papa en mama zich kunnen volstoppen met pannenkoeken en glühwein.

Op BARBARADAG, 4 december 2007 wordt er alweer feest gevierd in 2A. Na een puike parade, waaraan zowel elementen uit HELCHTEREN als BRASSCHAAT deelnemen, volgt er een drink en een “walking-dinner” in de feestzaal 2A. Onder de genodigden zijn de ere-brigadiers van 2A,, Jan HENDRICKX en Raymond ENGELS uit LIER, de voorzitter en leden van de VERBROEDERING 2A-8A en RAL en het bestuur van de KRING MODEST 2A.

Op 7 december 2007 heeft de jaarlijkse viering van de “DAG VAN DE ARTILLERIE” plaats met een gelijkaardige plechtigheid in de ARTILLERIESCHOOL in BRASSCHAAT. Ook hier nemen de Standaard en twee pelotons van 2A aan de parade, die besloten wordt met een receptie.

Op 12 december 2007 lopen de crossers van 2A nog eens de ziel uit hun lijf voor de INTERKORPSEN CROSS in SCHAFFEN.

Ondertussen stromen de deelnemers aan ISAF 14 in verschillende shiften terug naar huis. Soms zijn er wel problemen met de bagage, omdat zowat elk vliegtuig dat uit AFGHANISTAN komt wel iets mee heeft. Maar vindingrijk als ze zijn bij 2A komt alles op zijn plaats terecht.

Als allerlaatste vervoegt de commandant van 2A, LtKol SBH Luc LEBEN, zijn eenheid op 30 december 2007. Daarmee is van korpscommandant tot soldaat weer iedereen paraat in 2A om de uitdagingen van volgend jaar aan te gaan: oefenen en schieten met artillerie!

Maar eerst is er nog het welverdiende verlof ……

2007 isaf 14

2007 isaf 14
ISAF 14 te Afghanistan