HET JAAR VAN “ DE BATTERIJ”!

Aanvankelijk wilden wij het overzicht van dit jaar de titel meegeven : “ KANONNEN VOOR KABOEL”. Maar Defensie besliste om de beveiligingsopdracht van KABUL INTERNATIONAL AIRPORT ( KIA) in het kader van ISAF (IINTERNATIONAL SECURITY and ASSISTENCE FORCES ) in AFGHANISTAN, voor 2A uit te stellen tot medio 2007.

In 2006 evenwel zijn vooral de opleiding voor NRF 7 ( NATO REACTION FORCE 7) en de internationale oefening “ QUICK RESPONSE” nu  een belangrijke opdracht voor het Regiment. Vooral de BATTERIJ PARA-COMMANDO van 2A is daarin betrokken  en dus noemen wij het jaar 2006 terecht “ HET JAAR VAN DE BATTERIJ!” met de nadruk op “DE”.     – NVDR

Op het nieuwjaarskaartje dat de Commandant van 2A, LtKol SBH BERKEIN, rondstuurt met zijn beste wensen erop, prijkt, naast de nieuwe wapens, ook nog het silhouet van een Houwitser 155 mm SP M109A2. Het Regiment zal deze stukken, die één na één vertrekken naar het Arsenaal van ROCOURT voor hun “ Midlife Update”, niet meer terugzien. Alle gereviseerde M109A2 worden verzameld in de ARTILLERIESCHOOL in BRASSCHAAT. Zogezegd omdat daar nog voldoende “know-how” aanwezig is om deze stukken te onderhouden. Alsof dat bij 2A niet het geval zou zijn?…. In feite zal de Belgische Artillerie  dit materieel niet meer gebruiken en wil de Minister van Defensie deze wapens verkopen aan de meest biedende. Maar dat gaat minder gemakkelijk dan een uitstapje naar het buitenland….

Een andere ingrijpende verandering is het “ROOKVERBOD OP DE WERKVLOER”. Door het afkondigen van een federale wet is vanaf 1 januari 2006 het roken op de werkvloer verboden! In het kwartier HELCHTEREN betekent dit concreet dat zowel in burelen en werkplaatsen als in refters en bars een algemeen rookverbod geldt. Roken is nog enkel toegelaten in OPEN LUCHT. Op geregelde tijdstippen zie je nu aan de ingang van de blokken kleine groepjes rokers staan…

In zijn nieuwjaarsboodschap wijst de Korpscommandant op de polyvalente opleiding die het personeel van 2A in 2005 heeft gevolgd. Elke artillerist van 2A is nu bekwaam om te vuren zowel met de Mortier 120mm RT als met de GIAT LG 105mm TR. De Co legt ook de nadruk op de NRF 7 –opleiding voor de BATTERIJ PARA-CDO en op de bezuinigingen, die alle sectoren treffen.

Ook wijst hij op de inzet van de verschillende teams, zoals het TACTICAL PSYOPS TEAM (TPO) en de FORWARD AIR CONTROLLERS ( FAC), die bewonderenswaardig werk leveren in binnen- en buitenland.

Tenslotte haalt de Korpscommandant ook de aankomst van nieuw materieel aan, zoals de vrachtwagen IVECO 8 Ton. De inzet van het nieuwe materieel zal evenwel vooral bepaald worden door de tactische omstandigheden. Al dit materieel wordt immers gecentraliseerd en zijn inzet zal vooraf moeten aangevraagd worden. Dit geldt ook voor de commerciële voertuigen, die gecentraliseerd worden in “ MOBILITY CENTERS”.

Ook op het gebied van loopbaan, opleiding en leefmilieu beweegt er wat. Defensie lanceert het “ GEMENGDE LOOPBAANCONCEPT”, dat door de vakbonden al direct gecontesteerd wordt. Ook de schietopleiding wordt aangepast door de “ NIEUWE GEVECHTS EN SCHOOTSTECHNIEKEN” (NGST), dat door alle personeel moet gevolgd worden vooraleer zij bewakingsopdrachten mogen uitvoeren. Tevens wordt er werk gemaakt van de verbetering van de levensomstandigheden in de kwartieren. De kamers van de “living-ins “ worden vernieuwd, krijgen nieuw meubilair en een internet-aansluiting, maar voortaan moeten zij wel betalen voor hun logement. Tenslotte pakt Defensie uit met het natuurproject “ DANAH” – DEFENSIE en AMINAL – NATUURHERSTEL OP MILITAIRE DOMEINEN.

2006 : een jaar vol activiteiten en nog meer veranderingen….

Het jaar 2006 begint in elk geval zoals elk jaar: met nieuwjaarswensen en recepties. Op de “Grote Markt” in LIERis er op 7 januari 2006 een ludieke receptie in open lucht ter ere van het nieuwe jaar.  Later in de maand wordt er geklonken op het nieuwe jaar bij de SCHOOLBOND in LIER op 15 januari 2006; bij het WEYERKE in HEUSDEN-ZOLDER op 18 januari 2006 en bij de VRIENDENKRING 2A in BRASSCHAAT op 27 januari 2006.

Bij 2A echter zijn de poorten nauwelijks opnieuw geopend na het eindejaarsverlof of men komt reeds tot de orde van de dag. Een ploeg van 2A neemt van 9 tot 13 januari 2006 deel aan de CAX-oefening SYRA van 1C/1Gr in MUNSTER (D) .

Zelfs de wekelijkse Regimentscross start met goede voornemers: op 12 januari 2006 zijn er liefst 108 aankomers. Een week later zijn er dat nog een schamele 45!!!

Einde januari 2006 ontvangen  KaptCdt Koen CAREMELIET ( zilver) ; Kapt Cdt Bart HACCURIA (brons) en Adjt Luc DOOMEN (brons) de “ MEDAILLE DE LA DEFENSE NATIONAL FRANCAISE” als bekroning van hun inzet en hun verdiensten tijdens hun opdracht in KOSOVO onder bevel van de Franse Brigade NORD. Van harte proficiat!!!

Vanaf 23 januari 2006 begint de NRF 7 – opleiding, die quasi heel de eerste helft van het jaar in beslag zal nemen.

Van 11 tot 25 februari 2006 heeft in het Engelse OTTERBURN ( OTA) een eerste gecombineerde oefening plaats. Het is een NEO-oefening ( NON-COMBATTANTS EVACUATION OPERATION), ingericht door 1C/1Gr. De C – BATTERIJ van 2A en een FAC-Ploeg ( 1OWm DENIL) nemen er aan deel. De vuursteun, geleverd door de artillerie, wordt door de infanteristen ten zeerste op prijs gesteld. 2006how

Het NRF-circus draait ondertussen op volle toeren. 2A levert aan de pilooteenheid ( 3 PARA uit TIELEN) volgende versterkingen:

 • een officier Tweede Commandant
 • een Peloton Fuseliers       ( 1 – 5 – 18)
 • een sectie Mortieren         ( 0 – 1 – 6)
 • drie FAC-ploegen             ( 1 – 1 – 1 )
 • een ploeg Liaison             ( 1 – 0 – 1)
 • een ploeg TRANSPORT  ( 1 – 1 – 1 )

De training omvat o.m. volgende aspecten:

 • de tactische training op niveau compagnie;
 • de PSO – PEACE SUPPORTING OPERATION = escorte en beveiliging
 • de CRC – CROWD RIOT CONTROL = oproerbeheersing
 • de FIBUA – FIGHT IN BUILDING UP AREA = gevecht in bebouwde kom
 • de CWA – COMBAT IN WOODED AREA = gevecht in beboste omgeving
 • de NEO – NON COMBATTANTS EVACUATION OPERATION = het evacueren van burgers uit het strijdtoneel
 • de AIRBORNE CAPABILITY = het lucht transport
 • de NTGS -= nieuwe schootstechnieken.

Dat is voorwaar een hele brok, die zal uitlopen in de grote internationale oefening “ QUICK RESPONSE “ (SNELLE REACTIE) in de herfst van dit jaar.

Daarboven worden steeds meer militairen van het Regiment opgeleid in de NIEUWE TECHNIEK GEVECHTSSCHIETEN (NTGS). Deze opleiding is trouwens vereist alvorens men beveiligingsopdrachten mag uitvoeren.

Vier “dappere” krijgers van de CBATTERIJ volgen van 13 tot 24 maart 2006 in SCHAFFEN de opleiding voor het “PARA B-BREVET”. Met bleke gezichten en knikkende knieën slagen zij in hun avontuur….

Op 19 maart 2006 houdt het DIENSTENCENTRUM “ ’T WEYERKE” zijn jaarlijkse eetdag in het CC “DE MUZE” in ZOLDER. Zoals steeds verleent 2A hieraan zijn materiële steun in de vorm van tenten en kookgerei..

Een detachement van de D – BATTERIJ verzekert dan weer op haar beurt de wacht aan de Koninklijke Paleizen in BRUSSEL van .22 maart tot 5 april 2006

Op 6 april zindert het weer in 2A: in de krant GAZET VAN ANTWERPEN verschijnt een artikel waarin de sluiting van de Artillerieschool in BRASSCHAAT wordt aangekondigd. Het personeel van de School slaat begrijpelijkerwijze in paniek en kijkt al uit voor mutaties naar 2A of in de buurt van de Antwerpse Kempen. Omdat in het artikel ook wordt gesuggereerd dat 2A moet verzameld worden in BRASSCHAAT, neemt ook hier de ongerustheid weer toe. De CO tracht de gemoederen te bedaren: er is nog niets beslist…

Maar waar rook is, is er vuur: minister van defensie FLAHAUT besluit de WAPENSCHOLEN te concentreren in ARLON (STOCKEM). In BRASSCHAAT blijft een “DETACHEMENT OPLEIDING ARTILLERIE”.

Van 10 tot 14 april 2006 verblijven 23 jonge wielrenners  in het kwartier voor een stage “ SPORT-CYCLING”, ingericht door de Nationale Militaire Wielerploeg onder leiding van Cdt HACCURIA van 2A.

Nationale Militaire Wielerploeg
Nationale Militaire Wielerploeg

Een ander sportief hoogtepunt is de “ CROSS 2A” ingericht door het Regiment op 14 april 2006.

En als het op sportieve prestaties aankomt, laat de C – BATTERIJ zich nooit onbetuigd. Op 23 april 2006 schrijven ZES drieste lopers zich in voor de “ 10 MIJLEN” van ANTWERPEN. Ze lopen deze wedstrijd niet alleen alle zes uit, maar halen zelfs nog een redelijke tijd van om en bij de 1u20’.

Van 2 tot 5 mei 2006 vertoeft de DELTA- BATTERIJ van 2A in ELSENBORN voor een vuurschool op het kanon 105mm TR. Van deze gelegenheid maakt de CO gebruik om op 4 mei 2006 een aantal goede vrienden uit te nodigen. Een afvaardiging van de peterstad LIER en van het petekind “’T WEYERKE” maken dan ook de verplaatsing naar het Kamp om er een dag de oefeningen mee te maken. De delegatie uit HOUTHALEN-HELCHTEREN moet spijtig genoeg verstek laten gaan.

Na een kopje koffie en een korte briefing wordt eerst een tactische stelling bezocht. Na een lekker middagmaal gaat het naar een schootsstelling op RAUHE KNIPP. De uitstap wordt besloten met een bezoekje aan OP 6, waar de bezoekers de granaten van heel dichtbij en met veel gedonder en nog grotere nauwkeurigheid zien neerkomen. Het wordt voor deze burgers een zeer leerrijke ervaring en vooral de ex-artilleristen onder hen raken onder de indruk van de nieuwe werkwijzen en technieken.

Op 23 en 24 mei 2006 organiseert het Plaatscommando van BRASSCHAAT  twee jolige jeugddagen. Niet minder dan 1250 jongeren uit 76 scholen maken gebruik van deze ludieke kennismaking met het Leger. Het spreekt vanzelf dat de elementen van 2A, die in het kamp gelegerd zijn, ook hun medewerking verlenen.

Op 2 juni 2006 .is het groot feest in 2A. Precies 20 jaar geleden is het Regiment weergekeerd uit Duitsland en heeft het zijn stek gevonden in het kwartier van HELCHTEREN. Om dit heuglijk feit in herinnering te brengen heeft het Regiment een klein feestprogramma uitgewerkt. Na de opvang in de kazerne worden de genodigden naar het “ Sint Trudoplein” in het centrum van de deelgemeente HELCHTEREN gebracht, waar een korte militaire plechtigheid plaats heeft, onder ruime belangstelling van de plaatselijke bevolking.

Na het opstellen van de tropen, wordt de Standaard van het Regiment  plechtig ontvangen, waarna Kol SBH KOUMANS, Brigadecommandant en Dhr IJZERMANS, burgemeester van

HOUTHALEN-HELCHTEREN de troepen schouwen. Na de gebruikelijke toespraken, waarbij de burgemeester onderstreept dat hij 2A graag in HELCHTEREN wenst te houden, volgt een voorstelling van de nieuwe wapensystemen van 2A: de mortier 120 mm en het kanon 105 TR GIAT.

Het feest wordt besloten met alle genodigden in de loods M5 van het kwartier. Na een rijkelijke barbecue volgt er een dolle dansavond op de luide tonen van “ THE BOOZERS”.

Enkele dagen later, op 9 juni 2006, heeft in LEOPOLDSBURG dan de bevelsoverdracht plaats van het commando over de 1ste BRIGADE. Kol SBH Johan BOSTEYN volgt er Kol SBH Henri KOUMANS op als commandant van de brigade..

Nog altijd in het kader van de NRF-7 opleiding wordt er een grootscheepse oefening “ STEADFAST JAGUAR” gehouden op de KAAP VERDISCHE EILANDEN, tegenover de kust.van West-Afrika. Van 15 tot 28 juni 2006 oefent een internationale strijdmacht er allerhande landings- en bevoorradingsprocedures in. Aan deze oefening neemt ook het Belgische element van NRF-7 deel, daaronder een aantal militairen van de BATTERIJ PARA-CDO van 2A.

Onze para’s in actie
Onze para’s in actie

ZEVEN Belgische wielrenners, waaronder Wm Hans MOONEN van de D – BATTERIJ van 2A, nemen op 17 juni 2006 in OTEPÄÄ (ESTLAND) deel aan de CISM-TRIATHLON. De Belgen schitteren er door hun mooie resultaten, waaronder zelfs DRIE ereplaatsen.

Op haar domein achter het “Domherenpark” organiseert van 23 tot 25 juni 2006 het DIENSTENCENTRUM “ ’T WEYERKE” zijn jaarlijkse WEYERKESFEESTEN. Zoals elk jaar levert het Regiment de nodige materiele steun en helpt het met een ploeg vrijwilligers mee aan de op- en afbouw onder de leiding van Adjt Jan DECANCQ.

In het militaire kamp van LEOPOLDSBURG  heeft er in de laatste dagen van juni een al even traditionele gebeurtenis plaats: de JONGERENDAGEN. Tussen 26 en 29 juni 2006 zullen niet minder dan 17.000 schoolkinderen kunnen genieten van talrijke belevenissen in die wondere militaire wereld. Duizenden burgers zullen hun dat nadoen tijdens de OPENDEURDAG “ LANDDAY” op zondag 2 juli 2006. Het spreekt vanzelf dat het Regiment massaal wordt ingezet in de organisatie van deze belangrijke PR-activiteit.

Op 21 juli 2006 neemt een detachement van 2A deel aan het militaire defilé op het “Paleizenplein” in BRUSSEL naar aanleiding van de NATIONALE FEESTDAG. In de afdeling “LEGER-NATIE” loopt een delegatie van HOUTHALEN-HELCHTEREN en enkele militairen van 2A mee en in het gemotoriseerd defilé rijden EEN Jeep ILTIS en  ACHT camionetten UNIMOG met resp. VIER Mortieren 120mm RT en VIER kanonnen 105 mm GIAT TR mee.

In de peterstad LIER is Maj SCHWYNGEDAUW, 2de Commandant van 2A, aanwezig op het TE DEUM, dat gezongen wordt in de Sint GUMMARUSKERK. Nadien legt hij een bloemen neer aan het monument van de oorlogsslachtoffers van de stad aan de ”Begijnenvest”. Een receptie op het stadhuis en een feestelijk etentje sluiten deze dag af.

Vakantieperiode … dat betekent ook JONGERENSTAGES. Met deze stages  wil DEFENSIE de leerlingen uit het hoger middelbaar onderwijs vertrouwt maken met het leven van een militair. Heel deze week staat in het teken van team-building en omvat sport- en overlevingsoefeningen. Ook een initiatie in militaire opleiding zit in het pakket, dat door de deelnemers erg op prijs wordt gesteld. Al was het maar voor de afsluitende barbecue…

In HELCHTEREN van 24 tot 28 juli 2006 en in BRASSCHAAT van 21 tot 25 augustus 2006 nemen telkens een twintigtal jongeren deel.

Op 13 augustus 2006 levert 2A een eredetachement, onder het bevel van Olt Peter VERHEYEN, voor de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid bij de 92ste verjaardag van de “ SLAG DER ZILVEREN HELMEN” in HALEN. Deze veldslag vond plaats op 12 augustus 1914 . Het Belgisch Leger behaalde er een belangrijke overwinning op de oprukkende Duitse troepen en deed de bloem van de Duitse ruiterij in het zand bijten. Talrijke Dragonders, Huzaren en Kurassiers sneuvelden op de kale velden rond de “IJZEREN WINNING”. Hun zilveren helmen, die op het slagveld achterbleven, gaven de naam aan deze beruchte veldslag, die meteen het einde betekende van stormlopen te paard….

Ook deelnemen om te herinneren doet een detachement van 2A bij de “ VIERDAAGSE VAN DE IJZER” tussen OOSTDUINKERKE en IEPER van 23 tot 27 augustus 2006. Tijdens deze mars passeren de deelnemers, in de Ijzervlakte, de ontelbare monumenten en soldatenkerkhoven, die getuigen van de bloedige gevechten die er tijdens de EERSTE WERELDORRLOG plaats vonden. Het slotdefilé op de “ Grote Markt” in IEPER doet alle pijn en vermoeidheid van de vier maal 35 kilometer vergeten….

Op de vliegbasis van BEAUVECHAIN ( BEVEKOM) worden op 2 en 3 september 2006 de “DEFENSIEDAGEN” gehouden. Ruim 8500 bezoekers komen er een kijkje nemen naar de tentoonstelling en de demonstraties van alle materieel van DEFENSIE. Ook 2A levert een belangrijke bijdrage bij het aspect “Artillerie” van de LANDCOMPONENT.

Een week later, op zaterdag 9 september 2006, verzamelen een zestigtal oud-gedienden van 2A, leden van de ““KRING MODEST””in het kwartier HELCHTEREN voor de jaarlijkse bijeenkomst. Deze keer gaat de uitstap naar de STERRENWACHT in GENK. In het auditorium beleven de bezoekers een dynamische voorstelling van het spectrum met al zijn facetten, van de “ bing-bang” in de oertijd tot de winters en zomers van vandaag. Ook de grote telescoop krijgt alle aandacht evenals de lekkere barbecue, die nadien wacht in de kazerne.

Maar als de lezer nu de indruk krijgt dat bij 2A alleen maar gespeeld en gefeest wordt, is hij goed mis. Want september is ook de manoeuvremaand bij uitstek. Van 11 tot 29 september 2006 trekt de grootscheepse internationale oefening “ QUICK RESPONSE” door het land, van de kust tot in de Ardennen. Deze oefening, waaraan ook Duitse, Franse, Nederlandse, Luxemburgse en Oostenrijkse troepen deelnemen, is in feite de afsluiting van de NRF7- training, die reeds het hele jaar loopt.

Het thema is duidelijk: “CORALLAND” wordt aangevallen door zijn buren “CHERRYLAND” en “WOODLAND”. Tijdens het manoeuvre moet niet alleen de vijand verdreven worden, maar ook moeten burgers geëvacueerd worden, bevoorradingen in moeilijke omstandigheden verwezenlijkt, enz… De oefening omvat in haar aanloop reeds acties van “ SPECIAL FORCES”, landing vanuit zee met mariniers en infanterie en de opmars naar de vijand en eindigt met een stormlanding van paratroepen op het vliegveld van SAINT-HUBERT.

Voor 2A begint de oefening op 18 september 2006 met een administratieve verplaatsing via ANTWERPEN en ZELZATE naar LOMBARDSIJDE. Nadien volgt dan de opmars over KOKSIJDE en de BORINAGE naar DINANT en SAINT HUBERT. Het is een zware oefening, die veel vergt van manschappen en materieel. Maar de artilleristen en haar para-commando’s brengen het er schitterend van af. Met meerdere uitgaven te velde van het eenheidsblad “MODEST”  worden de deelnemers op de hoogte gehouden van het gebeuren binnen de oefening en in de wereld.

Begin oktober roept die andere kring van oud-gedienden, de VRIENDENKRING 2A, zijn leden bijeen voor een gezellig onderonsje aan zee. In MIDDELKERKE, in de club CONTINENTAL, komen van 3 tot 5 oktober 2006 een vijftigtal leden en hun dames samen. Zij genieten er op dinsdagavond van een gezellig samenzijn met “free-drink”; op woensdag is er een facultatieve uitstap in de streek en ’s avonds wordt lekker gesmuld van een heerlijk Noordzee-festival. Na het ontbijt op donderdag keert iedereen, die uitgeslapen is, naar huis terug.

VIJF deelnemers van de C –BATTERIJ – niet zomaar de sportiefste batterij van 2A – nemen deel aan de stratenloop “ DWARS DOOR HASSELT” op 15 oktober 2006. Het worden geen ereplaatsen maar het is hem vooral om de “fun” te doen….

In diezelfde periode neemt wielrenner MARC WAUTERS uit LUMMEN afscheid van het actieve wielrennersleven. MARC werd steevast de “ soldaat van het peloton” genoemd voor de diensten die hij bewees aan de kopmannen van zijn ploeg. Voor zijn afscheidsfeest is dan ook een fietstocht in “uniform” voorzien door zijn geboortedorp. 2A, via haar wielerfanaat en chef van de militaire wielrijdersploeg, Cdt Bart HACCURIA, levert hiervoor uniformen en helmen….

Op 17 oktober 2006 wordt in LEOPOLDSBURG de “ GOLDEN SPIKE” gelopen. Het is een massacross, die als laatste proef geldt voor de “ WISSELBEKER BRIGADE”. 2A eindigt eervol VIERDE!

Het steunfonds van het Dienstencentrum voor mentaal gehandicapten “ ’T WEYERKE” richt op 31 oktober 2006 zijn jaarlijkse “ DINNER-DANCE” in. Ook de commandant van 2A neemt aan dit eetfestijn deel.

Op 11 november 2006 hebben overal in het land de herdenkingsplechtigheden voor de WAPENSTILSTAND 1918 plaats. In LIER neemt LtKol SBH BERKEIN en een delegatie van 2A deel aan de herdenkingsmis in de Sint GUMMARUSKERK. Na een optocht door de stad, worden bloemen neergelegd aan het monument voor de oorlogsslachtoffers, waarna bussen de deelnemers naar het militair kerkhof aan de “ Mechelse steenweg” brengen, waar eveneens een bloemenhulde plaats heeft. Aansluitend volgt een ontvangst op het stadhuis, waarna de VERBROEDERING 2A-8A en RAL de oud-strijders en de delegaties uitnodigt voor een feestmaal in het “ HOF VAN ARAGON” in LIER.

Op KONINGSDAG, 15 november 2006, is de Korpscommandant van 2A opnieuw aanwezig in LIER, voor het plechtige TE DEUM ter gelegenheid van deze dag. Na de receptie op het stadhuis volgt nog een gezellig tafelen in een Chinees restaurant op de “ Grote Markt”, die bruist van de Novemberfoor.

Omdat alle schietstanden in LEOPOLDSBURG bezet zijn, rijdt een deel van het Regiment naar ELSENBORN om er van 20 tot 22 november 2006 te oefenen in NTGS – de NIEUWE TECHNIEKEN VOOR GEVECHTSSCHIETEN.

Beter leren mikken moeten zeker enkele jongens van de BATTERIJ PARA-CDO van 2A. Tijdens een schietoefening in het kamp van ELSENBORN komen op 29 november 2006 maar liefst ACHT rookgranaten buiten het schietveld terecht. Zij vallen op een paar honderd meter van de eerste huizen van het gehucht GIERSBERG- BÜTGENBACH.. En ofschoon zij niet echt heel gevaarlijk zijn, verwekken zij heel wat opschudding. Stof genoeg voor een groot artikel in de lokale krant “ GRENZ-ECHO”.

December is de feestmaand bij uitstek: op 1 december 2006 wordt in het kamp van BRASSCHAAT de patroonheilige van de Artillerie, BARBARA, gevierd tijdens de “DAG VAN DE ARTILLERIE”.

Op 7 december 2006 wordt in het kamp van HELCHTEREN een militaire plechtigheid gehouden. Hierop zijn de oud- strijders van de VERBROEDERING 2A-8A en RAL en de Lierse ere-brigadiers Jan HENDRICKX en Raymond ENGELS aanwezig. Tijdens de militaire plechtigheid wordt AdjtChef b.d. Louis VRANCKX – zeer tot zijn eigen verrassing- benoemd tot ERE-BRIGADIER van 2A, als erkenning van het werk dat hij doet als archivaris en beheerder van de traditiezaal van 2A.

Op woensdag 20 december 2006 heeft in de kazerne de KERSTHAPPENING plaats, waaraan iedereen van 2A, van groot tot klein, kan deelnemen. Het is de afsluiter van een goed en welgevuld jaar. Twee dagen later worden de boeken dicht en de lichten uit gedaan: het welkome eindejaarsverlof begint…

Het jaar 2006 is voorbij! Het Regiment maakt zich op voor een nieuwe uitdaging. In 2007 wacht de opdracht ISAF 14 voor een ruim deel van de mannen en vrouwen van 2A Het wordt het jaar van KABOEL..

In zijn eindejaarsboodschap 2006 komt LtKol SBH Herwig BERKEIN nog even terug op de succesvolle oefening “ QUICK RESPONSE”, waaraan het overgrote deel van 2A in september heeft deelgenomen. Hij feliciteert zijn manschappen voor “the job well done” en overlaadt zowel deelnemers als achterblijvers met de nodige lauweren. En ofschoon er geen artilleriekampperiodes meer zijn voorzien tot begin 2008, zal het Regiment geenszins op zijn lauweren kunnen rusten. Integendeel…

De opdracht in AFGHANISTAN werpt reeds zijn schaduw vooruit. Einde 2006 wordt reeds de OT opgesteld en de slagorde ingevuld. Daarbij wordt telkens een “reservesectie” voorzien, niet als een minderwaardige invaller maar als noodzakelijke versterking. Want ondervinding heeft geleerd dat tot aan het vertrek in juli 2007 er nog heel wat afvallers en verschuivingen zullen zijn. Om te vermijden dat de deelnemers reeds VIER maanden voor hun vertrek van huis zouden weg zijn, wordt beslist de opleiding, die start vanaf 15 januari 2007, zo veel mogelijk per plateau in HELCHTEREN en in BRASSCHAAT te organiseren.