OOG VOOR HET VERLEDEN

Het jaar 1998 start zoals 1997 eindigde: met het eindejaarsverlof. Maar dat zijn slechts enkele dagen…  Nauwelijks is iedereen op 5 januari 1998 weer terug op post of het Regiment gaat er weer volop tegenaan. Het wordt daarin niet enkel geïnspireerd door zijn goede faam en korpsgeest. Ook de Korpscommandant stimuleert zijn personeel tot een steeds betere paraatheid en doorgedreven kennis. En dat is helemaal niet zo evident, want de toestand van het personeel is er de laatste maanden niet op verbeterd. Integendeel….

Op 1 januari 1998 beschikt het Regiment over 76,9 % van zijn voorzien personeel. ( In 1997 was dat nog 81% – NVDR) Weliswaar is het overschot bij de onderofficieren lichtjes gedaald ( V.= 96 / B.= 112); het tekort bij de vrijwilligers is daarentegen nog groter geworden ( V. = 273 / B. = 182 of 66,6 %). Jonge vrijwilligers  wordt een zeldzaam bezit, dat moet gekoesterd worden. Daarom zal in 1998 ook fors geïnvesteerd worden in de verbetering van de persoonlijke levenssfeer.

Schieten met lichte wapens, intensief onderricht voor het personeel van de drie batterijen; testen voor kanonniers en richters, kaderoefening en oefening “ ADVENTORIOUS TRAINING “ in EUPEN…. Het zijn slechts enkele van de ingrediënten die deze eerste maand van het jaar kruiden. De Nieuwjaarsreceptie van 9 januari 1998 zorgt enkel voor een korte, maar aangename onderbreking….

Van 2 tot 6 februari 1998 nemen het FSCC en het VLC van 2A deel aan de CPX – oefening “ GOLDENER SHIELD” van de 10de (GE) PANZERDIVISION.

Op 18 februari 1998 neemt Kol SBH Jean-Pierre HERREWEGHE met bevel over de 1ste MecBde over van zijn voorganger, Kol SBH Herman VERLINDEN. In zijn afscheidrede haalt ook de Brigadecommandant de budgettaire beperkingen  en het personeelstekort aan.

 “ In de ganse Brigade ontbreken 500 man. Wij mogen geen Brigade van honger en dorst worden….” zegt de kolonel. Maar ondanks deze sombere gedachten, heeft hij in zijn toespraak evenzeer heel wat  lof voor de inzet van zijn personeel en de kwaliteit van hun werk.

In de tweede helft van februari 1998 oefent 2A intensief op de nieuwe methodes voor de inwerkingstelling van de artillerie. Dat gaat gepaard met een CPX-oefening van het Regiment, met studiedagen  en kaderoefeningen en met een “ARTYTEC- OEFENING”

Een eerste terugblik naar het verleden is er op vrijdag 27 februari 1998… De korpscommandant roept een werkgroep bijeen om de nieuwe kring voor oud-gedienden van 2A vorm te geven. Behalve de “VERBROEDERING 2A -–8A en RAL”, die een handvol  oud –strijders uit de oorlog 40 – 45 groepeert, bestaat er geen vriendenkring die alle oud-gedienden van 2A groepeert. Weliswaar bestaat er in ANTWERPEN  een “ VRIENDENKRING 2A”, maar deze kring groepeert enkel de oud – gedienden uit de periode “SIEGEN” ( 1958 –1972) en vaart zowat zijn eigen koers. Om die reden wenst LtKol SBH WARNEZ dat er in de schoot van 2A een vriendenkring wordt opgericht die alle oud- gedienden van het Regiment zal groeperen. Deze kring krijgt de naam “ KRING MODEST 2A” en zal zich inzetten om de onderlinge contacten tussen het Regiment en zijn “anciens” te verbeteren. De oprichters komen overeen een bestuur te kiezen  uit actieve en gepensioneerde militairen en een bescheiden lidgeld te vragen. De leden kunnen voortaan gratis deelnemen aan bepaalde activiteiten van 2A en minstens één maal per jaar zal een trefdag worden georganiseerd.

Ook in maart rijgt de ene oefening zich aan de andere. Van 3 tot 5 maart 1998 ondergaan de batterijen een “ NBC – EVALUATIETEST”. Op 6 maart 1998 organiseert 2A zijn eerste “ ORIËNTATIELOOP 2A “ en op 7 maart 1998 zitten 120 deelnemers duimen en vingers af te likken bij de gastronomische maaltijd. Van 9 tot 16 maart 1998 neemt een peloton van 2A deel aan een sessie “ ADVENTOTIOUS TRAINING” in BLUDESH (A). De B – Batterij van haar kant neemt in dezelfde periode deel aan de vuurschool met test van het Regiment Ach in ELSENBORN. Op 17 en 18 maart 1998 ondergaat het Regiment een “CORLOG- INSPECTIE “ . Dat is een tweejaarlijkse technische inspectie over het beheer en het onderhoud van het materieel. Van 30 maart tot 1 april 1998 tenslotte wordt deze periode al knallend afgesloten door de AA-schutters in LOMBARDSIJDE.

Naar aanleiding van het lanceren van de Amerikaanse film “ G.I. JOE” met demi MOORE in de hoofdrol, wijden de media enige aandacht aan de rol van de vrouw in de gevechtseenheden van het leger . 1Lt Karen HINOUL, S2 bij 2A, komt met beeld en woord uitvoerig aan bod over dit onderwerp. Haar collega’s noemen haar spottend “ G.I. KAREN”!

Op 28 maart 1998 nemen een aantal gewezen “ BLAUWHELMEN” van 2A deel aan de mega – manifestatie “ SOLDAAT VOOR DE VREDE” in het Heizelstadion in BRUSSEL Met deze manifestatie willen het Leger en de Natie hulde brengen aan de duizenden blauwhelmen die in de voorbije tien jaren ingezet werden om de vrede te handhaven, overal in de wereld. Enkele tientallen van hen lieten daarbij hun leven…

Begin april 1998 is er opnieuw een actie “ GROVE BEZEM”, waarbij het kwartier een grondige kuisbeurt krijgt. Van 14 tot 21 april 1998 levert het Regiment versterkingen voor de kampperiode van de AieSch / 6A in het zuid-franse  CANJEURS. Op 23 april 1998 bezoekt een delegatie van de OVSE ( de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa – NVDR) de eenheden van de 1 MecBde in LEOPOLDSBURG. Ook een ploeg van 2A neemt deel aan de statische tentoonstelling en de demonstraties  van het materieel, die heel wat indruk maken op de vreemde officieren. De vierde uitgave van de “ MASSACROSS 2A” trekt op 24 april 1998 niet minder dan 348 deelnemers aan.

Op 27 april 1998 is al wat naam heeft in de militaire hiërarchie present in het kwartier HELCHTEREN voor de afscheidsplechtigheid ter ere van LtGen Joris UYTTERHOEVEN, die de actieve dienst verlaat. LtGen UYTTERHOEVEN , gewezen Vleugeladjudant van ZM de Koning,  was “ CHIEF of STAFF” bij AFCENT en van 1985 tot 1987 korpscommandant van 2A. Niet minder dan 18 generaals zijn aanwezig op de parade. Onder hen ook de Chef van de Generale Staf, Vice-Admiraal HERTELEER. De plechtigheid wordt voorgezeten door LtGen MERTENS, hoofd van het Militair Huis van de Koning en deken van de Artillerie. Na de gebruikelijke toespraken ontvangt LtGen UYTTERHOEVEN als afscheidsgeschenk van 2A een uit de kluiten gewassen zitbank in massief hout. Vervolgens schouwt hij een laatste maal de pelotons van 2A, waarmee hij zo mooie dagen heeft beleefd en prachtige resultaten heeft geboekt. Zijn naam zal voor altijd verbonden blijven aan de grootste operatie van 2A  in vredestijd: de verhuis van het volledige Regiment met al zijn hebben en houden van LÜDENSCHEID (D) naar HELCHTEREN (B). Op het einde van de plechtigheid mag de generaal, die in oktober 1985 voor 2A het eerste schot afvuurde met de nieuwe M109A2, mag nu zijn laatste schot lossen; ditmaal aan boord van de wat modestere M108. Een receptie en een lunch sluiten dit grootse afscheidsfeest af.

Op 10 mei 1998 overrompelen maar liefst 7000 bezoekers het kwartier HELCHTEREN, dat die dag zijn deuren open zet. Behalve de traditionele tentoonstellingen en demonstraties  van militair materieel en de rondritten met militaire voertuigen kan de jeugd zich ook uitleven in het “ JEUGDBREVET”. Daarin is ook een “death – ride” van maar liefst 40 meter hoogte voorzien. Voor de kleinsten is er een klimglijbaan opgesteld. De hoofdattractie van de dag is evenwel de “ RADIO RIJSWIJCK ARTIESTENTOER”, drie uren muziek en live-optredens van 18 Vlaamse artiesten, gepresenteerd door Rino VEREECKE van Radio 2 – ANTWERPEN. In de VIP – tent verenigen bezoekers en artiesten zich rond een hapje en een drankje.

Op maandag 11 mei 1998 is het dan de beurt aan de scholen uit de omgeving  om de kazerne te komen verkennen. Zij krijgen een gevarieerd programma en lekkere soldatenkost voorgeschoteld.

En enkele dagen later is het grote publiek andermaal de gast van 2A, ditmaal in het kamp van ELSENBORN. Tijdens de kampperiode van 18 tot 28 mei 1998 wordt op de brugdag van 22 mei 1998 een familiedag ingericht. Niet minder dan 340 familieleden en vrienden van de militairen van 2A gaan in op de uitnodiging en overspoelen het kamp, de schootstelling op RAUHEN-KNIPP en de waarnemingspost op OP 6. De demonstratie met werkelijke vuren is overtuigend en de “soldatenkost” smaakt helemaal niet slecht….

Deze kampperiode wordt afgesloten met een batterijtest voor de B – Batterij, die – wie twijfelt daar nog aan? – schitterend slaagt.

De oefening “ PEGASUS 98” van het EUROCORPS gaat dit jaar door van 8 tot 19 juni 1998 in de streek van STASSBOURG  (F), te paard op de Frans – Duitse grens. 2A neemt er aan deel met zijn commando – organen en de DLO – ploeg. De rest van het Regiment blijft evenwel niet bij de pakken zitten. Van 8 tot 12 juni 1998 is er een “ SPIRIT – EX” in het kamp van LAGLAND ( Arlon). Ook aan de “ DAG VAN DE LANDMACHT” op 20 juni 1998 en aan de Opendeurdagen van de 1ste Mec Bde van 22 tot 28 juni 1998 nemen personeel en voertuigen van 2A deel.

En net voor de grote vakantie begint, nodigt de Korpscommandant op 26 juni 1998 zijn personeel en hun familieleden uit op een tuinfeest in het park aan de Mess Kader (A3). Datzelfde weekeinde gaan ook de “ WEYERKESFEESTEN” door op het domein van het Dienstencentrum “ ’ T WEYERKE “ in HEUSDEN – ZOLDER. Op zondag 28 juni 1998 overhandigt LtKol SBH WARNEZ een cheque van 100.000 BEF aan de heer SERMON, voorzitter van de overkoepelende VZW STIJN.

De vakantiemaanden betekenen geenszins dat er bij 2A niets gebeurd. Begin juli 1998 is er een opleiding voor “VW – NIET AIE”; er zijn demonstraties voor jonge KBV en voor de leerlingen van de KMS; er wordt een informatiedag over de Artillerie gehouden op 16 juli 1998 en er zijn dagen van intensieve training voor het personeel van de StD – Batterij. Verschillende jeugdgroepen uit AARSCHOT, PERVIJZE, GENTBRUGGE, PEER, BILZEN, MOL en LOMMEL strijken neer in het kwartier voor hun zomerkamp op militair domein.

Ook de LANDMACHT pakt uit met een nieuwigheid: een stage voor jongeren van 15 tot 18 jaar. Deze groepen worden een week lang ondergedompeld in de militaire sfeer en kunnen proeven van het soldatenleven onder leiding van militaire onderrichters. Bij 2A in HELCHTEREN zullen van 6 tot 10 juli 1998 een groep van 21 “stagiairs” een positieve ervaring opdoen.

Even traditioneel trekt van 19 tot 22 augustus 1998 een peloton van 2A naar de Westhoek om er op te stappen in de “ VIERDAAGSE VAN DE IJZER” Gedurende één dag stapt ook de Korpscommandant mee op met zijn mannen.

Maar de commandant van 2A heeft nog een heel andere bekommernis. Als blijkt dat de “VOORBEREIDENDE DIVISIE KMS – VDKMS” in de DUNGELHOEFF – kazerne in LIER zal gesloten worden, maakt LtKol SBH WARNEZ zich zorgen over het monument voor de gesneuvelden van 2A, dat zich op de binnenkoer van deze kazerne bevindt. Hij start een briefwisseling en verkennende gesprekken met verschillende instanties, waarbij noch de stad LIER noch de Oud- strijders over het hoofd worden gezien. Als blijkt dat de stad LIER het complex zal aankopen om er een administratief- en politiecentrum van de maken, waarbij de meeste gebouwen zullen gesloopt worden, wordt een vergadering belegd op het Provinciecommando ANTWERPEN. Daar wordt afgesproken de arduinen panelen van het monument over te brengen naar HELCHTEREN; in het nieuwe complex zou dan enkel nog een herinneringsplaat blijven herinneren aan 2A. Het ingangsgebouw van de kazerne is evenwel geklasseerd en moet als dusdanig behouden blijven. Op deze wijze wordt ook de grote herinneringstafel in de ingangspoort behouden.

LtKol SBH WARNEZ probeert ook de naam ““DUNGELHOEFF””te geven aan het kamp HELCHTEREN en doet daarvoor de nodige aanvragen. ( Deze aanvraag zal later evenwel     “ Ongunstig” geadviseerd worden door de diensten van het protocol – NVDR.)

Ondertussen gaat in de kazerne de verbetering van de levenssfeer met rasse schreden vooruit. Het meubilair in de messen wordt volledig vernieuwd; de bars krijgen nieuw meubilair; het plafond en de verlichting in de feestzaal worden aangepast en vernieuwd. Er wordt ook materiaal gekocht voor de verbetering van het comfort op oefening en manoeuvers. In samenwerking met de 68ste  Cie GENIE wordt in het kwartier een vaste tribune gebouwd aan het paradeplein, enz… Al deze werken en aankopen bewijzen nog maar eens hoezeer de Korpscommandant begaan is met het welzijn van zijn personeel.

Een tweede stap naar het verleden gebeurt als de Korpscommandant de gewezen kapel van het kwartier ter beschikking stelt van de archivaris, Adjt- Chef b.d. VRANCKX. Met hulp van de kazerneringsdienst kwartier wordt deze houten loods ontdaan van haar “kerkelijke” attributen en ingericht als traditiezaal. De zes afdelingen worden geleidelijk aan ingekleed en uitgebouwd. Zij belichten achtereenvolgens: de geschiedenis van 2A; het peterschap met LIER en “’T WEYERKE”; het leven bij de BSD; de verschillende uniformen en gebruikte materielen en de buitenlandse opdrachten. Het historisch archief en talrijke documenten en tijdschriften worden bewaard in de vroegere sacristie, waar ook de archivaris zelf zijn bureau heeft.

De Regimentsfeesten op vrijdag 4 september 1998 zijn weer iets bijzonder. Het bewijst dat de Korpscommandant en zijn personeel niet verlegen zitten om een originele aanpak. De militairen pakken uit met hun nieuwe werkkledij en deelnemers aan de parade dragen de nieuwe oefenkledij in camouflagekleuren. Talrijke bezoekers hebben het knap moeilijk met de identificatie van de nieuwe graadkentekens. Vooral bij de gevechtskledij valt het lapje plastiek op de borst nauwelijks op…

Door de bouw van de vaste tribune behoort het moeizame slepen met tribunes tot het verleden. Alle bezoekers vinden nu plaats onder de grote tentzeilen die de constructie overspannen.

De militaire parade brengt ook een nieuwigheid: tijdens de bloemenhulde aan het monument speelt muziek van Händel. Terwijl een katholieke en protestantse aalmoezenier een bezinningstekst voorlezen, worden een aantal symbolen naar voor gedragen. Het oogt indrukwekkend mooi…. Aan het dienstencentrum voor mentaal gehandicapten “ ’T WEYERKE “ wordt een cheque van 350.000 BEF aangeboden. Dit geld zal ondermeer gebruikt worden voor de aanleg van een dierenpark op het domein. Twee geitjes, die de eerste bewoners zullen zijn, veranderen wat onwillig van “ baasje”!

Nog een verrassing beleven de toeschouwers als intermezzo voor het defilé. Een peloton van 2A brengt een nummertje show – drill met wapen, zonder dat een enkel bevel wordt gegeven. Zij oogsten terecht een goedkeurend gemompel en, op het einde, een daverend applaus. Met een receptie en een lunch wordt het Regimentsfeest afgesloten. Iedereen is vol lof over de puike organisatie en het verrassend verloop van deze dag.

Nauwelijks is het feestrumoer voorbij, als in de nacht van 13 op 14 september 1998 de overvloedige regenval voor overstromingen zorgt in het Demerbekken en elders. Vanaf 14 september 1998 zijn pelotons van 2A reeds actief in de streek van HALEN en LUMMEN. Zij vullen er zandzakjes, verstevigen de dijken, beschermen huizen tegen het wassende water en evacueren ingesloten bewoners. Vanaf 15 september 1998 vervoeren zij werknemers  van de door het water ingesloten fabrieken en leveren noodrantsoenen af aan de personen die hun ondergelopen huizen niet willen verlaten. Onze jongens en meisjes krijgen veel lof voor hun inzet.

Na het gevecht tegen het water komt het gevecht tegen de vermoeidheid. Tijdens de kampperiode in ELSENBORN van 28 september tot 15 oktober 1998 is ondermeer een vierdaagse FTX- oefening van het Regiment gepland. Daarenboven zijn er nog enkele regimentsoefeningen voorzien met een overstapje naar het nabijgelegen kamp VOGELSANG en de A – Batterij voert haar batterijtest met vuren uit. Je zou voor minder snakken naar een warm bed….

De jonge vriendenkring “ KRING MODEST 2A” houdt op zondag 24 oktober 1998 zijn eerste trefdag. Liefst 84 personen, mannen, vrouwen en kinderen, gaan in op de uitnodiging en trekken eerst naar het domein BOKRIJK. Met de “shuttle” wordt het ganse domein verkend en nadien is er nog tijd voor een wandeling en een drankje. In de kazerne wacht een eenvoudige maar lekkere maaltijd op de deelnemers. Ondanks het druilerige regenweer zijn zij best tevreden….

Op 10 november 1998 loopt een ploeg van 2A mee in de “ CROSS PIRON” en realiseert een tijd van 8’51” op de 2400 meter lange omloop.

’s Anderendaags bewijzen detachementen van 2A de eer bij de vaderlandse plechtigheden in HELCHTEREN en HOUTHALEN. In LIER gaat de plechtigheid gepaard met een huldebetoon van de “ VERBROEDERING 2A – 8A en RAL “ aan het monument van 2A in de verlaten DUNGELHOEFFKAZERNE. Voor de laatste keer?…..

Een FIBUA-trainingssessie in het kamp van LAGLAND zorgt voor wat afwisseling van 16 tot 20 november 1998. Met paraderen, crossen en eten wordt op 3 december 1998 het BARBARAFEEST gevierd in het kwartier. Een peloton van de StD – Batterij neemt op 4 december 1998 deel aan de plechtigheid op de “ DAG VAN DE ARTILLERIE” in het kamp van BRASSCHAAT.

En het is opnieuw 2A dat een eredetachement levert voor het bezoek van LtGen PREININGER, Stafchef van de Hongaarse Landmacht, aan het kamp van BEVERLO op 15 december 1998.

Diezelfde avond ontvangt de Korpscommandant de oude en de nieuwe secretaris van de stad LIER. De heren AERTS en ENGELS genieten met hun dames en met een delegatie uit LIER en van het Regiment van een heerlijke maaltijd, zoals alleen koks van 2A die kunnen bereiden….

De kinderen van de militairen 2Aworden niet vergeten door de goede SINT . Hij komt snoep en cadeautjes uitdelen in de feestzaal van DON BOSCO op 2 december 1998. De gasten van “ ’T WEYERKE” daarentegen krijgen de Kerstman op bezoek op 17 december 1998.Ook hij deelt gretig pakjes uit.

Om het oefenprogramma van dit welgevulde jaar 1998 af te sluiten is er van 5 tot 18 december 1998 ook nog de CPX- oefening “ ACTIVE LION” van de 1ste Mec Div.

Op de laatste werkdag van het jaar doet de Kerstman zijn ronde in het kwartier en deelt nog wat versnaperingen uit, alvorens het Regiment een welverdiend eindejaarsverlof in gaat; In deze dagen gaan de gedachten ook uit naar de mannen van 2A, die als versterking bij BELUBG 2, in het winterse BOSNIË – –ERZEGOVINA zitten.

Twaalf jaren  is het Regiment nu reeds terug in België. Het lijkt wel of het gisteren was… Om alles nog even in herinnering te brengen publiceert de archivaris , Adjt-Chef VRANCKX, hierover een artikel in de “ REVUE VAN DE ARTILLERIE Nr 2/98”.