MET DE VLAM IN DE PIJP

Het jaar 1997 moet dus voor het Belgisch Leger het jaar  “ 0” worden. Immers, volgens het “PLAN DELCROIX” moet het Leger in dit jaar de objectieven van “BEAR 97” halen. Maar ondanks alle geleverde inspanningen is het einddoel slechts gedeeltelijk bereikt. Weliswaar zijn de meeste eenheden geherstructureerd, afgeschaft of verhuisd en bezetten zij, op enkele uitzonderingen na, de garnizoenen zoals die in het plan voorzien waren. Maar op personeelsgebied loopt het niet zo goed… Er zijn nog steeds een paar duizend kaderleden te veel en evenveel jonge vrijwilligers te kort.

Voor 2A betekent dit concreet dat er op de slagorde VIJF officieren ontbreken ( V = 38/ B = 33) en dat er VIJFTIEN onderofficieren te veel zijn. ( V = 97/ B= 112). Dat overschot situeert zich uitsluitend in de categorie “ Keuronderofficieren”, m.a.w. bij de ouderen. Daarentegen zijn bij de vrijwilligers slechts 186 plaatsen van de 273 voorziene ingevuld. Dat betekent een tekort van ruim 30 %! Het maakt het personeelsbeleid en het werk er zeker niet eenvoudiger op.. Integendeel. Ondanks de beloften uit BRUSSEL is het Regiment op 1 januari 1997 niet volledig  en staan haar effectieven op 81 % ( V = 408/ B= 331).

Het Regiment bereidt zich overigens voor een druk jaar met weer nieuwe uitdagingen. De preservering van het materieel van de C – Batterij moet worden afgerond. Zestien militairen van 2A zijn met BELBAT 14 in de BARANJA  en in het HK/UNTAES in ERDUT actief in ex-Joegoslavië . Voor hun families zijn er familiebijeenkomsten voorzien op 12 januari, 16 februari en 23 maart 1997. In zijn Nieuwjaarstoespraak op 8 januari 1997 verwijst de korpscommandant naar al deze problemen en opdrachten.

Een opmerkelijk bezoek valt te noteren op 14 februari 1997. De heer SCHNETTLER, conservator van het “ MUSEUM VAN DE BSD” in SOEST (D) komt op bezoek in de traditiezalen van de eenheden van de Brigade. De grote eenheden, met hun dubbele benaming, hadden vroeger immers allen een component in garnizoen in SOEST. ( 1C / 1Gr; Bvr / 5 Li; 2/ 4L en 8 / 9Li) Ook bij 2A, dat van juni 1972 tot juni 1986 deel uitmaakte van deze Brigade, komt de conservator langs en bedelt er documenten en foto’s voor zijn museum.

Op donderdag 27 februari 1997 vereert de Comd van de 1 Mec Div, Gen Maj VAN DEN BOSCH, het Regiment met een bezoek. ’s Anderendaags zitten 120 genodigden aan bij de gastronomische maaltijd, waarbij de koks van 2A eens te meer uitblinken in culinaire kunde en kunst.

Op 19 maart 1997 wint 2A de driehoekscompetitie tussen de VDKMS/LIER, de 20 W Sp en 2A in LIER. De ploeg van het Regiment  won, op één na, alle onderlinge wedstrijden.

Met een speciale parade wordt op 21 maart 1997 afscheid genomen van Adjt-Chef Leon VANDEN ECKER. Hij kwam als jonge NAVO-vrijwilliger aan bij 2A in SIEGEN op 7 december 1959. Aanvankelijk was hij stukscommandant, later onderofficier “Lijnen en transmissie”. Na een vijfvoudige armbreuk en één jaar non-activiteit wordt hij in 1982 te werk gesteld bij de dienst S4. Bevorderd tot Adjt-Chef wordt hij TRO en de laatste jaren batterijadjudant van de StD – Batterij.

Op de commando-inspectie , door de 1 MecBde, einde maart 1997 haalt 2A eens te meer prachtige beoordelingen. In de domeinen TAK 3 en 4 zelfs een “ UITMUNTEND” en in andere domeinen een “ZEER GOED”.

Op 11 april 1997 wordt voor de derde maal de “ CROSS 2A” voor het goede doel gelopen. Er verschijnen niet minder dan 373 deelnemers aan de meet. Atleet Jos MAES (Bvr/5Li) wint en sleept met zijn Regiment ook de ploegenrangschikking in de wacht. De oudste deelnemer is Jozef VANDERHEYDEN (66) uit KOERSEL!

Van 11 tot 18 april 1997 neemt een deel van 2A deel aan de CPX- oefening “ ACTIVE LION” van de 1 MecDiv. Deze oefening gaat door in een uitgestrekt gebied tussen de landsgrenzen en de autoweg E313 ANTWERPEN – HASSELT – LIEGE. De oefening zelf is een PSO – PEACE SUPPORT OPERATION met het oog op inzet in het buitenland. Tijdens de oefening wordt ook de interoperabiliteit met Duitse en Britse eenheden geoefend.

En met de vlam in de pijp voert 2A tijdens de schietperiode in het kamp van ELSENBORN van 21 april tot 7 mei 1997 een test uit met werkelijke vuren. Hoeft het nog gezegd dat het Regiment weer schitterende resultaten behaalt. Een “ ZEER GOED” op de tactische fase en een “ UITMUNTEND” op de werkelijke vuren ( 18,75 punten op 20!) leveren het Regiment de beoordeling “ ZEER GOED” op.

Van 20 tot 23 mei 1997 is het Regiment opnieuw in de streek. De 1 MecBde oefent er in de kampen van VOGELSANG en ELSENBORN onder de naam “BLUE SHIELD”.  Nu wordt het accent gelegd op de klassieke opdrachten, maar de chefs hebben ook oog voor de mogelijke operaties binnen het EUROCORPS.

Op zondag 25 mei 1997 zwaaien de poorten van het kwartier HELCHTEREN wagenwijd open voor de “ OPEN DEURDAG”. Naast een statische tentoonstelling met allerhande legermaterieel zijn er ook actieve demonstraties. Het meeste succes oogsten de rondritten met moto’s, jeeps en rupsvoertuigen. Dank zij de hulp van de 1 Cie SCHOLING kunnen de  bezoekers zelf een jeep besturen en vooral de jeugd is daarover in de wolken. Ook bij het “ JEUGDBREVET” happen de jongeren gretig toe: er is een echte “death – ride” voorzien. De enkele duizend bezoekers doen de parkings in het kwartier al vlug vol lopen. Dan maar parkeren langs de openbare weg… waar de lokale politie ijverig enkele foutparkeerders een bekeuring aansmeert. De ene zijn pretje is de andere zijn verzetje…. Of zo iets!

Dat weekend haalt SK LIERSE de kampioenentitel in de nationale voetbalcompetitie en de artilleristen van 2A delen in de vreugde die hun peterstad op zijn kop zet. Zij sturen prompt een telegram met welgemeende gelukwensen. Overigens laten de mannen van 2A hun peterstad niet los:  op 31 mei 1997 nemen zij met een twintigtal lopers deel aan de “ PALLIETERJOGGING” door de Lierse straten.

Twee dagen later, op maandag 2 juni 1997, gaat de “SPORTDAG BRIGADE” in zijn nieuwe kleedje door. Het wordt een ludieke sporthappening zonder klassementen of ereprijzen en waarvan iedereen volop geniet.

Een delegatie van 2A bezoekt, samen met de leden van de “ VRIENDENKRING 2A”, op 5 juni 1997 het HK/AFCENT in BRUNSSUM.(Nl). Na een briefing volgt een korte rondleiding en een middagmaal in galop. De heren bezoeken in de namiddag de AWACS – basis in GEILENKIRCHEN (D); de dames gaan flaneren in MAASTRICHT. (Nl)

Een receptie en een feestmaal, aangeboden door de “ CHIEF OFF STAFF, de Belgische generaal Joris UYTTERHOEVEN en zijn dame, sluiten deze interessante dag af.

Een wat grotere internationale uitstap maakt een detachement van 2A dat van 6 tot 19 juni 1997 deelneemt aan de oefening “ COBRA 97” van het EUROCORPS in de streek van ZARAGOZZA (Sp). Deels per boot, deels per vliegtuig en met een klein deeltje langs de weg trekken zij naar hartje Spanje.  Het wordt een unieke ervaring in de verzengende hitte en het desolate landschap van de Spaanse sierra’s, zeker voor de korpscommandant, LtKol SBH VANDENBOSCH, die een gans etmaal op hulp moet wachten bij zijn defecte jeep.

De B – Batterij blijft in die periode niet bij de pakken zitten.  Op 11 en 12 juni 1997 doen zij een tweedaagse infanterie – oefening in LEOPOLDSBURG. Daarna trekken zij van 23 juni tot 11 juli 1997 naar het mekka van de artillerie: het kamp van ELSENBORN. Zij oefenen er samen met 6A en zijn een gegeerde versterking voor hun bataljonstest. .

Einde juni houden de eenheden van de 1 MecBde in LEOPOLDSBURG hun opendeurdagen. Een ganse week zijn schoolklassen uit de verre omgeving te gast bij de “soldaten” en 28 en 29 juni 1997 zijn ook de talrijke andere bezoekers hartelijk welkom. Zoals steeds levert 2A ook hier zijn gewaardeerde bijdrage.

Even traditioneel is de inzet van werkploegen van 2A voor de opbouw en opruimen van de infrastructuur voor de “ WEYERKESFEESTEN” van het dienstencentrum “ ’T WEYERKE” aan de Domherenstraat in ZOLDER. Tijdens de shownamiddag op 29 juni 1997 overhandigt de korpscommandant een cheque van 100.000 BEF aan de heer Etienne SERMON, voorzitter van de VZW STIJN, de koepelorganisatie van het centrum. Het geld zal worden aangewend voor de aankoop van een waterbed voor de behandeling van post-traumatici.

Op 19 juli 1997 overlijdt te KORTENBERG Kolonel SBH b.d? Gaspar VUYLSTEKE. Hij was tweede commandant bij 2A en van 16 februari 1973 tot 14 maart 1975 ook korpscommandant van 2A. Een sterke delegatie van 2A en van oudgedienden woont de begrafenisplechtigheid bij.

Midden in de vakantieperiode, op 1 augustus 1997, nodigt de korpscommandant  zijn personeel en hun families uit voor een tuinfeest met barbecue.

En op 6 augustus 1997 wordt 2A in zijn eigen rangen geconfronteerd met de dood. Op weg naar zijn eenheid, verongelukt Brig Jan MUNTERS ( * GENK 21.06.69) met zijn moto op de Europalaan in HOUTHALEN – HELCHTEREN. Een eredetachenment en een grote delegatie van 2A zijn op de begrafenis aanwezig.

Van 20 tot 23 augustus 1997 neemt een peloton van 2A, onder bevel van 1Lt SEVEREYNS, deel aan de 25ste uitgave van de “ VIERDAAGSE VAN DE IJZER”. Ondertussen verblijven, tijdens de vakantieperiode meerdere jeugdgroepen uit LOMMEL, NEERPELT, PERVIJZE en LOMBARDSIJDE in het kwartier HELCHTEREN voor hun zomerkamp.

Het “ MUSEUM VAN HET KAMP BEVERLO”  viert zijn 25- jarig bestaan met een groots opgezette tentoonstelling over WO I van 4 september tot 20 december 1997. Ook de eenheden van de 1ste Mec Bde worden uitgenodigd om hun geschiedenis met een deeltentoonstelling aan het publiek voor te stellen.  De stand van 2A, opgezet door zijn archivaris, oogst heel wat lof omdat hij mooi gepresenteerd en overzichtelijk is en het best beantwoordt aan het thema.

Op 5 september 1997 viert 2A zijn Regimentsfeesten. Het is tevens het dubbele afscheid van de Korpscommandant en de Korpsadjudant. Immers, LtKol SBH Yvan VANDENBOSCH geeft het commando over aan LtKol SBH José WARNEZ, terwijl AdjtMaj  Frederik BOOGERS met pensioen gaat en als Korpsadjudant wordt opgevolgd door AdjtChef Luc KUYKEN. Tijdens de militaire plechtigheid wordt daarenboven de heer Raymond ENGELS, die als secretaris van de stad LIER eveneens de pensioenleeftijd heeft bereikt, benoemd tot ere-brigadier van het Regiment ook het dienstencentrum “ ‘T WEYERKE” wordt niet vergeten: de heer Etienne SERMON, voorzitter van de koepelorganisatie STIJN VZW, mag andermaal een cheque van 100.000 BEF in ontvangst nemen.  Aan de parade, die wordt voorgezeten door GenMaj VAN DEN BOSCH, Comd van de 1ste MecDiv, neemt ook het vaandel en een peloton van het Duitse zusterbataljon, PANZERARTILLERIEBATALLION 55, deel.

A-Batterij op het regimentsfeest
A-Batterij op het regimentsfeest

Militair kampioen Eric VYNCKE, onderofficier bij 2A, schittert door zijn zege in het militair kampioenschap “ DUATHLON” in WAARDAMME. Met 2 minuten voorsprong op zijn rivaal wint hij goud!

Wie nog meer schittert is het Regiment zelf: 2A neemt met de eenheden van de 1ste MecBde deel aan een kampperiode in het kamp van BERGEN – HOHNE (D) van 6 tot 26 september 1997. Het Regiment haalt er opmerkelijke resultaten in het rechtstreeks vuur, een discipline die zeker niet tot de dagelijkse vuuropdrachten van een artillerist behoort. De vuurschool wordt afgesloten met de FTX-oefening “ GOLDEN SWORD” van de 1ste Mec Bde.

En terwijl 2A strijd levert in de Lüneburger Heide, verleent het kwartier logistieke steun aan de eenheden van de MND(C), die van 22 september tot 3 oktober 1997 deelnemen aan de NAVO-oefening “ ACTIVE IMPROVEMENT”. Aan deze oefening, die zich afspeelt in de streek van LEOPOLDSBURG, nemen ook Duitse en Britse troepen deel.

Op 3 oktober 1997 nemen de onderofficieren , tijdens een feestmaal, officieel afscheid van  Adjt.Maj BOOGERS, tot voor kort Korpsadjudant van 2A.

Fred BOOGERS muteerde van 6A naar het bataljon op 7 januari 1974. Hij deed eerst dienst in de B – Batterij, waar hij achtereenvolgens OOffr Assistent en BijAdjt was. In oktober 1975  werd 10Wm BOOGERS secretaris van het bataljon, functie die hij met veel enthousiasme uitvoerde. Op 3 januari 1983 stelde de toenmalige korpscommandant, LtKol SBH Eric SPEYBROECK, hem aan als nieuwe en achtste Korpsadjudant van 2A.

Op 5 oktober 1997 viert de “ VERBROEDERING 2A – 8A en RAL “ zijn 50-jarig bestaan in LIER. Een delegatie van 2A neemt aan de plechtigheden in de stad en in de “DUNGELHOEFFKAZERNE” deel, terwijl een peloton van 2A de eer bewijst bij de bloemenhulde aan de monumenten voor de gesneuvelden van de stad  en van 2A.

Van 13 tot 17 oktober 1997 is het kwartier HELCHTEREN nog maar eens de gastheer voor de oefening “ BLACK RABBIT” van DOVO en van 20 tot 24 oktober 1997 voor de ontplooiingsoefening “ FALLING LEAVES” van de 1ste MecDiv.

Na een gesmaakt bezoek aan de Oranjestad DIEST op 16 oktober 1997 zijn de leden van de “ VRIENDENKRING 2A” te gast in de mess 2A voor een afsluitend feestmaal.

Ook 2A trekt er nog eens op uit: van 20 tot 23 oktober 1997 houdt het Regiment  een “ SPIRIT EXERCISE” in de streek van LOMBARDSIJDE en IEPER.

Enkele dagen later staat een detachement van 2A alweer stram in de houding als erewacht bij een herdenkingsplechtigheid op het Poolse militaire kerkhof in LOMMEL. Een eredetachement is ook aanwezig  op de vaderlandse plechtigheden van 11 november 1997 in HOUTHALEN en in HELCHTEREN. Op 25 november 1997 tenslotte is een peloton van 2A met Standaard aanwezig  op de bevelsoverdracht van de 1ste Mec Div in LEOPOLDSBURG. GenMaj JACQMIN volgt er LtGen VAN DEN BOSCH op als divisiecommandant. Tussen door gaan nog enkele pelotons van 2A trainen in “ FIBUA- TECHNIEKEN” in het kamp van LAGLAND (Arlon).

De laatste maand van het jaar begint in de beste stemming: op 3 december 1997 bezoekt de Sint de kinderen van 2A in de feestzaal van DON BOSCO; op 4 december 1997 viert het Regiment zijn patroonheilige BARBARA met een speciale parade, een regimentscross en een uitstap naar PSV EINDHOVEN. Een dag later is het opnieuw feest: ditmaal in BRASSCHAAT waar de B – Batterij een eredetachement levert voor de “ DAG VAN DE ARTILLERIE”.

De pelotons maintenance van 2A en van de 10de W Tac meten zich in een voetbalwedstrijd, die door de artilleristen wordt gewonnen met 3 – 1. In het militair kampioenschap voetbal is dat ooit wel anders geweest….

De finale van het veldloopkampioenschap op 17 december 1997  te SCHAFFEN en het bezoek van de Kerstman, met zijn armen vol lekkers,  aan de gasten van “ ’T WEYERKE” zijn zowat de laatste wapenfeiten van een erg druk jaar.

En of 1997 nu het  jaar 1997 van onze tijdrekening is geweest of het 161ste jaar van het bestaan van 2A of het jaar 0 van BEAR 97 , de mannen en vrouwen van het Regiment hebben bewezen dat zij er staan en dat zij hun opdrachten aankunnen. Zij zien met vertrouwen de toekomst tegemoet!

Groepsfoto Offr en Oofr 1997
Groepsfoto Offr en Oofr 1997