OP WEG NAAR EEN BEROEPSLEGER

Was het jaar 1994 een fantastisch jaar, dan zal 1995 zonder meer een historisch jaar worden. Het bataljon krijgt niet enkel zijn historische benaming “ REGIMENT” terug, maar de opschorting van de dienstplicht zal bij het Belgisch leger en uiteraard ook bij 2A voor een hele ommezwaai zorgen. Het zal de artilleristen van 2A er niet van weerhouden enkele opmerkelijke resultaten neer te zetten en nog maar eens op overtuigende wijze te tonen dat zij elke opdracht aankunnen, ook als die bijvoorbeeld heet: “ OPERATIE TASK FORCE”. Daarenboven loopt het plan REFORBEL naar zijn eindfase, waardoor een aantal wijzigingen in de hiërarchische bevelsstructuur zullen worden aangebracht.

In de peterstad LIER treedt op 1 januari 1995 een nieuwe VLD – CVP coalitie aan. Na 12 jaren afwezigheid zijn de christen – democraten opnieuw betrokken bij het bestuur van de stad. Burgemeester wordt het Vlaamse parlementslid, Mevrouw Marleen VANDERPOORTEN, dochter van wijlen Herman VANDERPOORTEN, een gewaardeerd liberaal politicus en gewezen Minister van Justitie en burgervader van LIER.

Op 8 januari 1995 licht de kersverse burgemeester haar beleidsplan toe, tijdens de traditionele Nieuwjaarsreceptie op het stadhuis. Hierbij is ook een delegatie van 2A aanwezig.

Zoals we hoger reeds schreven, komt het PLAN REFORBEL in zijn eindfase; het Belgisch Leger krijgt steeds meer de structuur zoals die werd vastgelegd in het ontwerp  “ BEAR 97” van de gewezen Minister van Landsverdediging, Leo DELCROIX.

Het 1 (BE) CORPS, dat sinds 1946 gestationeerd was op het grondgebied van de Duitse Bondsrepubliek, wordt afgeslankt, hervormd en terug naar België gehaald.

Deze grote eenheid, die praktisch alle eenheden van de Landmacht omvat, heet voortaan:

INTERVENTIEMACHT

Het Staf en de diensten van het hoofdkwartier ervan komen naar SAIVE, bij LUIK, in het vroegere CI No 2.  ( De STAF zal later verhuizen naar het Kwartier ELISABETH in EVERE en  OPERATIONEEL COMMANDO LANDMACHT ( OPSCOM LM) gaan heten. De chef ervan zal COMOPSLAND worden genoemd –  NVDR)

Deze INTERVENTIEMACHT omvat:

  • de 1ste GEMECHANISEERDE DIVISIE ( 1 Mec Div) in SAIVE
  • de BRIGADE PARA-COMMANDO ( Bde Para Comdo) in HEVERLEE
  • de GROEPERING LICHT VLIEGWEZEN ( Gpg Lt Avn) in BIERSET
  • de eenheden van de DIVISIE GEVECHTSSTEUN ( Div  Gev Sp)
  • de eenheden van de DIVISIE LOGISTIEKE STEUN ( Div Log Sp)

Het HK van beide laatste divisies bevindt zich in TERVUREN; de eenheden zijn verspreid over het hele land.

De 1 Mec Div omvat op haar beurt:

  • de 1ste GEMECHANISEERDE BRIGADE ( 1 Mec Bde) in LEOPOLDSBURG;
  • de 7de BRIGADE MECHANISEE ( 7 Bde Mec) in MARCHE-EN-FAMENNE
  • de 17 GEMECHANISEERDE BRIGADE ( 17 Mec Bde) in SPICH (voorlopig)
1 Mec Bde
1 Mec Bde

De eenheden van de 1 Mec Div vormen ook de Belgische component van het EUROCORPS in STRASBOURG (F); de Bde Para-Comdo maakt op haar beurt ook deel uit van de “RAPID REACTION FORCE” (RRF) in HEIDELBERG (D). Ook de internationalisering van het leger zet zich steeds verder door en internationale samenwerkingsverbanden  worden verder uitgewerkt.

Het is in SPICH (D) dat op 19 januari 1995 de dubbele investituur plaats heeft van enerzijds GenMaj VANDENBOSCH als nieuwe commandant van de 1MecDiv en van de nieuwe commandant van de 17 Mec Bde. Een detachement van 2A met Standaard en korpscommandant is aanwezig op deze plechtigheid.

Om het personeel extra te motiveren organiseert het Regiment in de eerste weken van het jaar bezoeken, per batterij, aan het Dienstencentrum “’T WEYERKE” in HEUSDEN –ZOLDER en aan de merkwaardige tentoonstelling “ IK WAS 20 IN ‘45” in het Legermuseum in BRUSSEL

Einde januari loopt de Grensmaas buiten haar oevers tussen de steden MAASTRICHT en MAASEIK ( en ook elders… NVDR). Fase III van het Rampenplan wordt afgekondigd en de gouverneur van de provincie Limburg doet vanaf 26 januari 1995 beroep op het Leger. Een groot aantal militairen, waaronder ook enkele pelotons van 2A, worden ingezet om de strijd tegen het water te voeren en duizenden zandzakjes te vullen, die op de broze dijken worden gestapeld om deze te verstevigen. 2A zal daarenboven TWEE secties met vrachtwagen VOLVO 10 Ton leveren. Gedurende meerdere dagen zullen zij pendelen in de overstroomde straten van KOTEM en BOORSEM, om de kinderen veilig en droog over en weer naar school te brengen, maar ook om huismoeders te vervoeren voor hun dagelijkse boodschappen.

Van 26 januari tot 9 februari 1995 levert 2A daarenboven  nog een detachement voor de erewacht aan de koninklijke paleizen in LAKEN en BRUSSEL. Ook deze dienst heeft een ingrijpende wijziging ondergaan. De erewacht is in aantal verminderd en treedt nog enkel op tijdens de dag; nadien wordt de bewaking verzekerd door het Rijkswachtdetachement van de Paleizen.

Op 1 februari 1995 komt opnieuw een lichting miliciens binnen voor het Opleidingscentrum bij 2A in HELCHTEREN. HET ZIJN ER WELGETELD NOG TWEE!…. De korpscommandant, die reeds vroeger op de zinloosheid van dergelijke inlijvingen heeft gewezen, stuurt andermaal een nota naar de Generale Staf in BRUSSEL.

In die zelfde periode maakt Mevr Veerle VAN GEEL van de Standaard – groep een uitvoerige reportage over dit “ uitstervend ras van diensplichtigen”. Deze reportage verschijnt op 17 februari 1995 in “ STANDAARD – MAGAZINE”

Ondertussen heeft de nieuwe minister van Landsverdediging, Karel PINXTEN, besloten om de dienstplicht op te schorten en de laatste miliciens op 1 maart 1995 naar huis te sturen.

2A heeft de eer de laatste twee Nederlandstalige miliciens te ontslaan. Het zijn David SCHOFFAERTS (21) uit ZONHOVEN en Danny PEETERS (25) uit SINT NIKLAAS.

Zesentachtig jaar na de invoering van de algemene dienstplicht stuurt het Belgisch leger de laatste miliciens naar huis. De dienstplicht wordt opgeschort. ( niet afgeschaft – NVDR) Vanaf nu is het leger een BEROEPSLEGER, samengesteld uit beroepsmilitairen en “ korte termijn vrijwilligers (KTV). Een nieuwe tijd breekt aan….

De korpscommandant onderlijnt dit nog eens extra in een bijzondere uitgave van het eenheidsblad “ MODEST” en een toespraak op de speciale parade van 1 maart 1995.

1995 Laatste miliciens 2A
1995 Laatste miliciens 2A

In de vierhoek LIEGE – BASTOGNE – CHIMAY – CHARLEROI heeft van 3 tot 10 maart 1995 de CPX- oefening “ NEW CROCUS”  van de “nieuwe” INTERVENTIEMACHT plaats. Behalve de eigen Belgische brigades neemt ook de Frans-Duitse Brigade van het EUROCORPS deel aan deze oefening. 2A levert hoofdzakelijk de “ LOWER CONTROL (LC) “

Op de SPORTDAG 1Mec Bde van 23 maart 1995 verrast 2A opnieuw door deze competitie te winnen met 28 punten, VIJF meer dan de “grote” eenheden, waaronder het Regiment Bvr/5Li. De commandant van dit Regiment is niet zo gelukkig met deze (tweede!) nederlaag en stelt voor om een totaal nieuwe competitie te maken. De Brigadecommandant aanvaardt het voorstel met het gevolg dat deze prestigieuze competitie een meer ludiek karakter krijgt.  Of… wat infanteristen al niet uitvinden om hun faam te redden….

Einde maart valt dan het bericht binnen als een donderslag bij heldere hemel: de Belgische regering heeft aanvaard om, binnen het kader van het EUROCORPS, een belangrijke troepenmacht ter beschikking te stellen voor een gewapende interventie in ex – Joegoslavië. Deze “ TASK FORCE” zal gewapenderhand tussenbeide komen bij de escalatie van de toestand in BOSNIË – HERZOGOVINA en in OOST – SLAVONIË. Zij zal opereren onder NAVO – bevel, met de goedkeuring van de VN – Veiligheidsraad,  en instaan voor de veilige evacuatie van alle VN – troepen ter plaatse. Samen met 1A vormt 2A het Belgisch artilleriecomponent van deze “ TASK FORCE”.

Vanaf 3 april 1995 begint een doorgedreven en intensieve opleiding voor de betrokken eenheden. Met elementen uit de twee schootsbatterijen stelt 2A een “ OPERATIONELE BATTERIJ” (Ops Bij) samen. Deze batterij zal werken onder het operationeel commando van 1A. Het personeel wordt grotendeels geconsigneerd in het kwartier en krijgt zowel bij dag als bij nacht de nodige training, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de specifieke vereisten van deze opdracht, die zeker niet zonder gevaar is. Deze training, enkel onderbroken door enkele verlofdagen in de Paasperiode, loopt uit in een schietperiode in het kamp van ELSENBORN van 24 april tot 18 mei 1995. Tijdens deze periode wordt de OpsBij op oorlogsvoet gebracht.

Mede door deze intensieve voorbereidingsfase zal 2A niet kunnen overtuigen in de “ CROSS PIRON”, die nu in LEOPOLDSBURG wordt gelopen op 5 mei 1995. Als de ploeg van 2A dan ook nog 1 minuut straftijd opgelegd krijgt, eindigt zij pas ACHSTE in een tijd van 12’43”.

Ook de eerste uitgave van de “MASSALOOP 2A” op 28 april 1995 had al te lijden onder de trainingen voor “ TASK FORCE”. Slechts 93 deelnemers komen opdagen voor de ruim  7 Km lange veldloop. Deze cross voor het goede doel zal voortaan elk jaar plaatsvinden onder de naam “ CROSS 2A”.  2A knoopt daarmee terug aan bij de “Garnizoenscross” die tot in 1986 jaarlijks werd gelopen in LÜDENSCHEID.

Op 30 mei 1995 bezoekt LtGen KUBA, inspecteur – generaal van de Strijdkrachten van de republiek TSJECHIË, de eenheden van de 1Mec Bde in LEOPOLDSBURG. 2A levert de erewacht en het nodige artilleriematerieel voor een statische demonstratie.

Op zondag 18 juni 1995 wordt voor de tiende keer een “ OPENDEURDAG”  in het kwartier HELCHTEREN ingericht. Het is de eerste keer dat deze kazernehappening doorgaat op een zondag. De commandant van 2A meent dat de zondag een ideale dag is voor een gezinsuitstap en hoopt daarmee het verlies  van de families van de dienstplichtigen te compenseren. Hij krijgt zelfs gelijk, want ruim 3000 bezoekers komen langs in de kazerne en genieten van de diverse programmaonderdelen en demonstraties. Veel aantrek hebben het “ JEUGDBREVET” en de rondritten met Jeeps en M113-rupsvoertuigen..

Een week later zet 2A zich andermaal in voor de contacten Leger – Natie. Het neemt met allerlei voertuigen en materieel deel aan de “ OPENDEURDAGEN” van de 1 Mec Bde van 22 tot 26 juni 1995. 2A stelt tevens de nodige tenten op voor de jaarlijkse “WEYERKESFEESTEN” op de terreinen van het Dienstencentrum in HEUSDEN – ZOLDER. Op zondag 25 juni 1995 overhandigt LtKol SBH Antoon BOONEN een check van 100.000 BEF aan de verantwoordelijke van het Steunfonds.

Midden 1995 krijgt ook het nieuwe uniform van de LANDMACHT vorm en kleur. Vanaf einde 1997 zal de nieuwe kledij bedeeld worden en geleidelijk aan het 78 – jaar oude kaki vervangen. Het nieuwe uniform bestaat uit  een grijs – blauwe broek, een donkergroene vest; een licht hemd met groene das en zwarte lage schoenen. De graadkentekens worden op de schouders gedragen op afneembare epauletten en de kraagspiegels in de verschillende kleuren van de wapens  worden vervangen door pins, naar Amerikaans model, met daarop het wapensymbool  Er wordt ook een gabardine in grijs – blauw voorzien en een “ blouson” in het groen van de vest. Er is een pet voorzien, maar het nieuwe uniform kan ook met muts of “schipje” gedragen worden..

Nadat 2A reeds een volledige compagnie heeft geleverd aan BELBAT 7 van juli tot november 1994, wordt opnieuw een beroep gedaan op het Regiment voor versterking van BELBAT 10. Uiteindelijk zullen 23 personen vertrekken voor louter administratieve en logistieke functies. Zij zullen op de Staf van BELBAT 10 in BELI MANESTIR verblijven van juli tot november 1995. Voor de betrokken families richt het Regiment ook nu weer ONTMOETINGSDAGEN in.

Zelfs tijdens de vakantiemaanden blijft het Regiment niet stilzitten. Het pré –advies voor de “ TASK FORCE” geldt nog steeds, al lijkt een inzetten van de Ops Bij steeds minder waarschijnlijk. Door de aanval van het Kroatische leger op de KRAJINA en de massale luchtaanvallen van de NAVO op overwegend Servische doelen,  keren de kansen gevoelig en wordt de roep op vredesonderhandelingen steeds groter.

In de BARANJA gaat UNPROFOR over in UNTAES ( UNITED NATIONS  TRANSITIONAL AUTHORITY OF EAST SLAVONIA).

En toch wordt een deel van het personeel geconfronteerd met de situatie in ex – Joegoslavië. Zij moeten namelijk tussen 17 en 28 juli 1995  optreden in een film, die in het kamp van LEOPOLDSBURG wordt gedraaid over de “ RULES OF ENGAGEMENT – ROE” bij vredebewarende  opdrachten.

Op 21 juli 1995 levert 2A het eredetachement aan de basiliek van KOEKELBERG  bij het plechtig “TE DEUM” ter gelegenheid van de Nationale feestdag, bijgewoond door de Koninklijke Familie.

De B – Batterij  trekt van 7 tot 11 augustus 1995 naar SONTHOFEN (D) voor een sessie “ ADVENTORIOUS TRAINING”; enkele controle- en vuurleidingselementen van 2A gaan van 13 tot 27 augustus 1995 mee met de Batterij VA Para-Cdo naar OTTERBURN in Schotland voor een schiet- en oefenperiode. Van 23 tot 26 augustus 1995 stapt een peloton van 2A mee in de ““VIERDAAGSE VAN DE IJZER”” onder leiding van Kapt R. MULKENS.

Op 8 september 1995 geeft LtKol SBH Antoon BOONEN het commando van het Regiment over aan  LtKol SBH Yvan VANDENBOSCH, die daarmee de 63ste korpscommandant van 2A wordt.

LtKol SBH BOONEN kende niet enkel een mooie en vruchtbare commandoperiode, maar bijwijlen waren deze achtentwintig maanden ook zeer bewogen. Nauwelijks een week na zijn investituur werd hij geconfronteerd met de tragische dood van twee jonge miliciens, die het leven lieten bij een verkeersongeval in het kwartier. Hij kreeg niet enkel de opdracht een opleidingscentrum voor de Nederlandstalige miliciens van de Landmacht op te starten, maar hij mocht ook de laatste twee miliciens van het Belgisch Leger uitwuiven. Tijdens zijn commandoperiode moest hij daarenboven  een ganse compagnie afstaan aan BELBAT 7, maar hij kreeg ook de opdracht een batterij op oorlogsvoet te brengen voor een eventuele “TASK FORCE” in ex- Joegoslavië. ( Gelukkig is zij nooit ingezet geweest, al zal het pré-advies pas einde 1995 worden opgeheven – NVDR). LtKol SBH BOONEN zorgde ook voor een optimale professionalisering van het Regiment; hij maakte werk van de integratie van de nieuwe aanwinsten uit REFORBEL en haalde, niet in het minst, met het Regiment enkele opmerkelijke successen op technisch en sportief gebied. Zijn motto was steeds “ LACHEN IS GEZOND” en dat herhaalde hij nog eens in zijn laatste brief aan zijn geliefd 2A.

De nieuwe korpscommandant is nauwelijks aangesteld of hij mag reeds aantreden met een detachement van 2A op de parade van de “ DAG VAN DE LANDMACHT” in BIERSET op 15 september 1995. Op 26 september 1995 wordt Kol SBH VERLINDEN de nieuwe commandant van de 1 Mec Bde, die op 5 oktober 1995 op bezoek komt bij 2A.

Van 9 tot 20 oktober 1995 is er de kampperiode in ELSENBORN, met op 19 oktober 1995 de ultieme test voor de OPS- Bij. Van 30 oktober tot 3 november 1995 neemt een detachement van 2A deel aan een schietperiode in het kamp van BAUMHOLDER (D) en van 17 tot 30 november 1995 neemt personeel van 2A deel aan de CPX – oefening “ PEGASUS” van het EUROCORPS in noord-oost FRANKRIJK.

Op 12 december 1995 ondergaat het Regiment een ORT-test met NBC-Evaluatie. Zowel de controleurs als de hiërarchische chefs zijn verbaasd over de prachtige resultaten en de operationaliteit van 2A ( Voor de aandachtige lezers van deze kroniek hoeft dat geen verrassing te zijn – NVDR)

Het historische jaar 1995 zit er op: het was een bewogen jaar, waarin het Regiment geschiedenis heeft geschreven. Hoeft het nog vermeld te worden dat het personeel van 2A snakt naar het eindejaarsverlof en dat het met plezier de deuren van de kazerne sluit van 23 december 1995 tot 2 januari 1996.

1995 pins uitgangskledij
1995 pins uitgangskledij