Op 15 en 16 januari 1974 neemt 2A met de eenheden van de 4de PANTSERINFANTERIEBRIGADE deel aan de FTX “ FIRING SNOWBAL” in het kamp van VOGELSANG.

Ook in 1974 legt het bataljon een grote activiteit aan de dag in het kader van de externe publieke relaties. Zo is er ondermeer de “ DUITS – BELGISCHE WEEK” van 17 tot 22 februari 1974. Beroemde groepen zoals de WIENER SÄNGERKNABEN; het GOLDEN GATE QUARTETT en de CHRIS BARBER JAZZBAND treden op in het Parktheater, de militaire cinema van het garnizoen. De korpscommandant zelf leidt enkele debatten over defensie en is op menig feest in de stad aanwezig.

Op 22 mei 1974 wint de bataljonsploeg andermaal de “ CROSS PIRON” te WEIDEN, in 11’59”; nauwelijks acht seconden sneller dan  de grote rivaal, het 17de RA uit ALTENRATH.

In het kader van de Regimentsfeesten van 21 tot 23 juni 1974 geeft de Muziekkapel van de Zeemacht een concert in de stad. Tijdens de militaire plechtigheid worden de beide burgemeesters, Dr Frans BREUGELMANS van LIER en Herr Herbert WEIGERT van LÜDENSCHEID benoemd tot de eerste “ERE-BRIGADIERS” van 2A. De jongerengroep “ THE NEW GENERATION” houdt een gesmaakt optreden met muziek en dans in het garnizoen.

21.06.1974 Lt Kol SBH Vuylsteke benoemd de Hr Frans Breugelmans tot eerste ere-brigadier van 2A
21.06.1974 Lt Kol SBH Vuylsteke benoemd de Hr Frans Breugelmans tot eerste ere-brigadier van 2A

Op 7 juli 1974 vertrekken drie onderofficieren, 1OWm Louis CORNELIS, 1Wm Jean ARITS en 1Wm Marcel DE BRUYN, voor een achtdaagse voettocht van LÜDENSCHEID naar LIER.  Zij worden op hun tocht vergezeld door  1Wm Leopold BOECKAERT en 1Wm Luc SAELEN, die instaan voor verzorging en proviand. In hun bagage dragen de stappers de opbrengst mee van de “MARS IN MEI 1974”. Aan de Lierse stadsgrens worden zij feestelijk ontvangen en vinden op het stadhuis een delegatie van 2A terug, die hen is nagereisd.

Burgemeester Breugelmans begroet IOWM Cornelis, 1WM Arits en 1WM De Bruyn na hun 205 km lange voettocht van Ludenscheid naar Lier.
Burgemeester Breugelmans begroet IOWM Cornelis, 1WM Arits en 1WM De Bruyn na hun 205 km lange voettocht van Ludenscheid naar Lier.

Van 14 tot 31 december 1974 verzekert een detachement van 2A de wacht aan de koninklijke paleizen van BRUSSEL en LAKEN. Op Kerstdag 1974 worden een zestal leden van de paleizenwacht in LAKEN uitgenodigd om, samen met de koning en de koningin, de heilige mis bij te wonen op het paleis.

Op het einde van 1974 wordt de legerdienst bij de BSD verminderd tot 10 maanden! Hiermede worden de eerste politieke stappen gezet tot de verdere afbouw van de legerdienst, wat later zal leiden tot het opschorten van de dienstplicht.