Vanaf 1 april 1962 is er weer een kleine herschikking in de OT van 2A. Het “Peloton Kanon 20mm AA” werkt nu niet meer als aangehechte eenheid, maar gaat integraal deel uitmaken van de OT/2A en behoren tot de Staf -Batterij.

Nadat het stadbestuur van LIER met veel enthousiasme het voorstel van de OBBSD  omtrent het peterschap over de eenheden heeft aanvaard, starten intensieve gesprekken tussen de stad en 2A.

In het kader van de feestelijkheden rond “ LIER, 750 JAAR STAD” heeft op zondag 22 juli 1962 op de “Grote Markt” te LIER de officiële plechtigheid plaats waarbij de stad het peterschap over 2A aanvaardt. Na een dodenhulde aan het monument van 2A, in de kazerne DUNGELHOEFF, en een “ TE DEUM” in de Sint – Gummaruskerk,  volgt de militaire plechtigheid op de “ Grote Markt”, waarbij burgemeester  Frans BREUGELMANS de oorkonde  met de officiële erkenning voorleest en uitreikt aan LtKol HENRY, korpscommandant van 2A.. Na het defilé door de stad, sluit een ontvangst door het stadsbestuur deze feestelijke dag af.

Dit peterschap zal leiden tot innige en veelvuldige  contacten tussen 2A en “ LIERKE PLEZIERKE”  ( Zie hiervoor de bijlage I – NVDR)

Op 6 augustus 1962 heeft op het sportveld van het kwartier  het jaarlijkse  “SPORTFEEST”, op schitterende wijze gewonnen door de C – Batterij.

Tijdens de oefening “ RODEO AZUL” in het kamp van BERGEN (WD), bezoekt ZM de Koning op 29 september 1962 de eenheden van  de 1ste INFANTERIEBRIGADE. Hierbij is ook een detachement van  2A aanwezig.

Ondertussen hebben de B en de C – Batterij hun getrokken stukken 105mm geruild voor de M7 ““PRIEST ” op rupsen. Het is een open metalen bak, gemonteerd op een chassis Sherman en voorzien van een houwitser 105mm. Tijdens de schietperiode te ELSENBORN oktober 1962 wordt er een echt oorlogsvuur mee geschoten.