In het kwartier PEPINSTER wordt een nieuwe informatiezaal geopend voor de bewoners van het kwartier. In een gezellig kader vinden zij er lectuur, informatie en allerlei spelletjes. Er is ook een uitgebreide bibliotheek, waarvan de boeken gratis kunnen ontleend worden.

Op 6 juli 1960 heeft een massale bloedinzameling plaats in het bataljon. Niet minder dan 106 vrijwillige donors geven  ongeveer een halve liter bloed af, dat is ongeveer 1 op 5!

LtGen BERBEN, commandant van het 1(BE) Corps en OBBSD ( Opperbevelhebber van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland – NVDR) vereert het bataljon met een bezoek op 5 augustus 1960.

Op 1 september 1960 krijgt 2A weer een nieuwe organisatietabel: OT- U1- 322 – V&O voor een bataljon houwitsers 105/155. Er komt opnieuw een derde schootsbatterij bij, maar ze zijn nu niet meer identiek samengesteld en ook hun aanduiding veranderd. Voortaan heten de batterijen A, B en C – batterij. 2A is het organiek Veldartilleriebataljon van de 1ste INFANTERIEGROEPERING  ( deze benaming zal kort daarna veranderen in – BRIGADE  – NVDR)

De nieuwe A – batterij wordt uitgerust met getrokken houwitsers 155 mm M1, getrokken door tractor op rupsen M13. De nieuwe batterij neemt de tradities over van de vroegere FOX-batterij en daardoor ook, mutatis mutandis, de traditie van III/2A, waarvan de FOX reeds drager was. ( Zie hiervoor de bijlage G – Affiliaties. – NVDR)

Daarenboven wordt nog een peloton luchtafweerkanonnen 20 mm aangehecht bij 2A.

Bij de verplaatsing naar ELSENBORN op 4 november 1960 is er opnieuw een ongeval met een artillerietrein. In de streek van GEMUND maakt een  getrokken houwitser 105mm zich zelfstandig en belandt, na een korte solorit  en een flinke duik, onderste boven in de wegberm. De bemanning, die niets heeft gemerkt,  wordt attent gemaakt door een Duitse boer die met wilde gebaren hun aandacht trekt en roept: “ Ihren Kanone … da!”