Op 18 maart 1947 viert 2A zijn eerste Regimentsfeest in bezet gebied. De datum van de “Slag aan de Reigersvliet”, 18 maart 1918,  ( Zie hiervoor deel 2 – Hfst 9 – NVDR) is als datum voor het eenheidsfeest van 2A vastgelegd. Bij deze gelegenheid wordt op de erekoer van de kazerne Dungelhoeff te Lier een monument onthuld ter nagedachtenis aan de gesneuvelden uit het Regiment in de beide oorlogen.

Aan de kop van het defilé stapt ook een witte geitenbok op. Het is de nieuwe mascotte van 2A met de naam “MODEST”. Dit eerste Regimentsfeest is tevens het afscheidsfeest van de eerste lichting miliciens, de klas  1945. Het feest wordt opgeluisterd door het eigen huisorkest met de eigenaardige naam, de “HILLYBILLUBALLYBOYS”.

In deze eerste jaren van de bezetting zal de militaire overheid overigens geen enkele gelegenheid laten voorbij gaan om de Belgische aanwezigheid in het bezette gebied te manifesteren. Bij gelegenheden  als de nationale feestdag, de herdenking van de wapenstilstand en bij wapen- en regimentsfeesten zullen de troepen en hun materieel door de straten van de bezette steden defileren.

Ook de “WELFAREDIENST” krijgt een belangrijke rol toegemeten. Deze dienst moet er zorg voor dragen dat de vrije tijd optimaal benut wordt. En dat is wel nodig: om de twee maanden zijn er slechts enkele verlofdagen en uitgaan is niet zo evident, wegens het verbroederingsverbod. Daarom  worden in de kazernes allerlei activiteiten ingericht: feestavonden; shows; sportmeetings; enz…. ook is er een dagelijkse filmvertoning met 16mm-films. Dat betekent evenwel dat na elke bobijn de vertoning even moet onderbroken worden om de volgende op te leggen… Om de veertien dagen verschijnt “ VICI”, het informatieblad van het  EERSTE LEGERKORPS, met nieuws uit België en Duitsland.

 Op 9 maart 1947 wordt I/2A teruggestuurd naar België. Het zal in de Artillerieschool van BRASSCHAAT de rol van “Opleidingsregiment” vervullen. Deze groep zal pas op 1 oktober 1950 opnieuw het Regiment vervoegen te EUSKIRCHEN.

In juni 1947 treedt een nieuwe organisatietabel in voege. 2A behoudt zijn DRIE groepen, maar de Staf-sectie wordt gevoelig uitgebreid en heet voortaan : STAF-BATTERIJ. Het Regiment bestaat nu uit:

Elke batterij heeft VIER kanonnen 25Pdr getrokken. De aangehechte eenheden dragen nog de muts en het kenteken van hun wapen. Dit zal later veranderen…