De “ Koude oorlog” woedt nog in alle hevigheid en jaarlijks oefenen de NAVO-troepen het principe van de “Voorwaartse Verdediging” met groots opgezette manoeuvres in het oosten van WEST-DUITSLAND.

In de eerste helft van september 1969 staat, tijdens de FTX “ GROSSER RÖSSELSPRUNG” in HESSEN, de B – BATTERIJ van 2A op een stelling, ergens te lande en maakt daar kennis met haar buren, een Duitse batterij van het “ PANZERARTILLERIEBATAILLON 55” uit HOMBERG / EFZE. Uit dit eerste contact groeit een wederzijdse samenkomst tussen het kader van de beide batterijen.…

hombergkazerne

Onder impuls van 1Lt Eric SPEYBROECK en met instemming van de officiële instanties, wordt een verbroedering aangegaan, die wordt bezegeld met een militaire plechtigheid in HOMBERG op 18 september 1971.

Aanvankelijk blijft deze verbroedering beperkt tot enkele officiële ontmoetingen op feesten of wapenschouwingen. Maar vanaf 1977 wordt de verbroedering meer geconcretiseerd onder het motto: “ Wie samen moet strijden in oorlogstijd, moet mekaar leren kennen in vredestijd” Het Duitse artilleriebataljon maakt immers deel uit van het 3de (GE) CORPS en deze grote eenheid is de zuiderbuur van het 1ste (BE) CORPS in de “ Voorwaartse verdediging” van de NAVO.

In de loop der jaren worden stuksploegen uitgewisseld, waarnemers gaan samenwerken en er zijn gemeenschappelijke sportcompetities. De Duitsers demonstreren bij herhaling hun meest gesofistikeerd materiaal zoals de slagveldbewakingsradar; het geïnformatiseerd schootsbureau en de digitale overbrenging van de vuurbevelen naar hun stukken, de M109G.
Wederzijds nemen ook pelotons deel aan de bevelsoverdrachten en aan sommige feesten; er zijn informatiebezoeken voor kaderleden en een paar maal neemt een Duits peloton deel, samen met zijn kameraden van 2A, aan de “ VIERDAAGSE VAN DE IJZER”.

De hereniging van Duitsland, de verhuis van 2A naar België, de hervormingen bij de LANDMACHT en bij de BUNDESWEHR, het uitblijven van grote manoeuvres en de buitenlandse opdrachten voor zowel Belgen als Duitsers, hebben er toe geleid dat deze verbroedering op een laag pitje draait. En hier en daar gaan dan ook stemmen op om deze band te verbreken, maar niemand durft de eerste stap zetten.

Als op 31 december 2005 het “ PANZERARTILLERIEBATAILLON 55” officieel wordt opgedoekt, komt er automatisch een einde aan deze verbroedering. De laatste gezamenlijke plechtigheid heeft plaats in HOMBERG, op 11 november 2005, in aanwezigheid van een peloton van 2A, met Standaard en onder leiding van Maj SWYNGEDAUW, 2Comd.

DATA’S EN GEGEVENS OVER HET PETERSCHAP MET PzArtBtl 55

01.03.1959: Oprichting van het FELDARTILLERIEBATALLION 55, ontstaan uit het FELDARTILLERIEREGIMENT 2, in de “ DEINES–BRÜCHMÜLLER – KASERNE” in NIEDERLAHNSTEIN.

06.09.1959: Verhuis van het bataljon naar het “ LAGER SCHARNHORST” in GIESSEN.

15.12.1959: Verhuis per batterij naar de Bundeswehrkazerne in STADT – ALLENDORF.

19.09.1961: Verhuis naar de nieuwe “DÖRNBERGKASERNE” in HOMBERG/EFZE.

16.10.1961: Het bataljon wordt uitgerust met de Panzerhaubitze M109G en wordt omgedoopt in  PANZERARTILLERIEBATALLION 55.

11.11.2005: In het kader van de hervormingen bij de Bundeswehr, wordt het PANZERARTILLERIEBATALLION 55 opgedoekt.

PETERSCHAP:

2A had reeds vroeger contacten met Duitse artilleriebataljons:

1964: met het FLAK-RAKETENREGIMENT ( FlaRakRgt) 22 in de “ STEGSKOPF-KASERNE” nabij SIEGEN
1969: met het FELDARTILLERIEBATALLION 55 in STADT-ALLENDORF.

Hptm ZELLER van de 1. Batterie en 1Lt SPEYBROECK van de B- Batterij zijn schoolkameraden en schaakvrienden.

04.12. 1971: Plechtige aanvaarding van het partnerschap in HOMBERG door OTl SCHUTT en LtKol VANDENBERGHE. Kapt WIJNANTS is met een peloton van de B Bij en de Standaard van 2A op de militaire plechtigheid aanwezig.

Van dan af zijn er regelmatig contacten en uitwisselingen van personeel bij verschillende gelegenheden. Er zijn wederzijdse bezoeken, uitwisselingen tijdens oefeningen en manoeuvres, sportcompetities en leveren van eredetachementen bij bevelsoverdrachten en speciale feesten. In de verschillende hoofdstukken van de “ GESCHIEDENIS VAN-2A VAN 1830 TOT HEDEN” leest u daar alles over.

11.11.2005:  Maj SWYNGEDAUW, 2Comd van 2A en een peloton met Standaard neemt deel aan het “ AUFLÖSUNGSAPPELL” van het PANZERARTILLERIEBATALLION 55 op het Marktplein van HOMBERG/EFZE.
Op deze wijze komt er einde aan de vriendschapsbanden tussen twee artillerie-eenheden, die precies 33 jaar hebben geduurd.