Van 7 oktober 1946 tot 2 juni 1986

A. Periode van 1946 tot 1972

Op 7 oktober 1946 verhuist ook het TWEEDE ARTILLERIEREGIMENT naar de Belgische Bezettingszone in Duitsland en zal deel uitmaken van de “Belgische Strijdkrachten in Duitsland” ( *BSD).Het Regiment wordt gekazerneerd in een vroegere Duitse kazerne te DELLBRÜCK, een voorstad aan de oostkant van KÖLN. De kazerne krijgt de naam “ KWARTIER BECQUEVORT” naar de korpscommandant van 2A in 1939, die overleed in Nacht und Nebel. ( Later zal dit het kwartier MOORSLEDE worden – NVDR)

 

 

Het zijn harde tijden voor “onze jongens”: Duitsland is verwoest, armoede is er troef. De bestaande infrastructuur is nog erg primitief; de eerste families zullen pas vanaf augustus 1947 hun intrek kunnen nemen. De herinnering aan de oorlogsjaren is nog levendig. Er geldt een verbroederingsverbod met de burgers. In de militaire pers en op affiches worden de militairen daaraan voortdurend herinnerd. Maar de verleiding is groot in een land waar de vrouwen in de meerderheid zijn en voor een pakje sigaretten quasi alles te krijgen is… ook liefde. De verwijdering van de familie en het strenge militaire regime maken de toestand er niet beter op.

Op 28 juni 1946 wordt door het “ MO SAG-DPGM/III-5/KP” de Standaard van het TWEEDE ARTILLERIEREGIMENT uit 1940 toegekend aan het nieuwe 2A. Daar het doek van die Standaard evenwel op 27 mei 1940, op bevel, verbrand werd, zal er een nieuwe Standaard worden aangemaakt. (Zie de bijlage E – NVDR)

 

De overdracht van de nieuwe Standaard
De overdracht van de nieuwe Standaard

 

Tijdens een grootse plechtigheid op 4 december 1946 aan het gedenkteken van de Artillerie op de Sint Michielslaan te BRUSSEL, geeft Kol SBH Baron TERLINDEN, korpscommandant van 2A in de meidagen van 1940, de nieuwe Standaard aan de Minister van Landsverdediging, de heer de FRAITEUR, die hem op zijn beurt plechtig overhandigt aan LtKol R. CARRON, korpscommandant van 2A.

’s Anderendaags wordt de Standaard plechtig voorgesteld aan de verzamelde troepen van 2A te DELLBRÜCK. Kol M. SCOHY, de eerste korpscommandant van het nieuwe 2A, woont deze plechtigheid bij. Het is tevens het eerste “ BARBARAFEEST” van het nieuwe Regiment, dat daarmee aanknoopt aan de oude tradities. De betekenis van dit feest wordt er voor de artilleristen des te groter om, omdat nu ook de Standaard, symbool van het Vaderland dat zij verdedigen en van de waarden, die zij koesteren, in hun midden is.