Luitenant-Kolonel Becquevort

2047

Becquevort Gustave, Antoine, Henri, geboren te Jodoigne op 12 april 1890 .

 • 1 Oktober 1909, beroepsvrijwilliger (Soldaat) bij 1A te Mechelen.
 • 2 Oktober 1909, benoemd tot Brigadier.
 • 1 Oktober 1910, mutatie naar 2A te Mechelen. (2A was ondertussen door hervormingen met 2 batterijen in Mechelen en 2 baterijen te Brasschaat).
 • 4 Oktober 1910, benoemd tot wachtmeester.

Vermits hij was gestart met een militieterm van 10 jaar, en die ten einde liep, en hij net was benoemd ging hij een wederdienstneming aan voor 2 jaar.

 • 9 December 1912, benoemd tot Onderluitenant met aflegging van eed op 13 december 1912.
 • 14 December 1912, mutatie naar 5A te Leuven.
 • 23 December 1912, mutatie naar 2A dat “Divisionair” was geworden, gekazerneerd in Lier, Staf en Iste Groep en Leuven IIde Groep.

In augustus 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit.

In deze toestand begon voor het 2 de Aie Regt en voor OLt Becquevort G. de veldtocht 14 – 18.

Het Regiment nam deel aan operaties rond Antwerpen en de verdediging van de sterkte Antwerpen en verder tot op de stellingen rond de IJzer.

 • 4 Augustus 1915, eerste frontstreep.
 • 8 Oktober 1915, bevorderd tot Luitenant, tweede frontstreep.
 • 4 Augustus 1915, derde frontstreep.
 • 1 Februari 1917, mutatie naar 8A.
 • 4 Februari 1917, vierde frontstreep.
 • 7 Juni 1917, mutatie naar het BAL (Brigade Zware Artillerie).
 • 12 Juni 1917, Mutatie naar 2 RAL (Regimint Zware Artillerie).
 • 4 Augustus 1917, vijfde frontstreep.
 • 27 December 1917, bevorderd tot Kapitein.
 • 13 Januari 1917, mutatie naar 1RAL (Regimint Zware Artillerie).
 • 4 Februari 1918, zesde frontstreep.
 • 5 Februari 1918, mutatie naar 14A.
 • 4 Augustus 1918, zevende frontstreep.

Na de wapenstilstand ligt het 14de Aie Regt in garnizoen te Mechelen.

Kapitein Becquevort G. is er batterijcommandant van de 1ste  batterij van de III de groep.

 • 1 Februari 1919, achtste frontstreep.
 • 26 december 1919, bevorderd tot Kapitein-Commandant.

Eretekens:

De Overwinningsmedaille (1914-1918)

De Herinneringsmedaille van de oorlog 1914-1918

Het Oorlogskruis met Palmen, bij Koninklijk Besluit nr 5051 van 11 mei 1918 voor:

 “Moed en toewijding waarvan hij het bewijs gaf gedurende zijn lange aanwezigheid aan het front.”

Het IJzerkruis op 11 juni 1919

Het Vuurkruis, bij Koninklijk Besluit Nr 1000 van 15 november 1935

Samengevat : Hij ontving 8 frontstrepen (1915 – 1919)

 • 4 Mei 1920, Huwelijk met Alaers Anne, afkomstig van Hoboken.
 • 28 Maart 1921, geboorte van zijn zoon Felix.
 • 26 Maart 1923, mutatie 13A, Krefelt, bezet Duitsland.
 • 26 Juni 1930, mutatie naar 2A te Lier
 • 26 December 1930, bevorderd tot Majoor.
 • 26 December 1938, bevorderd tot Luitenant-Kolonel.
 • 26 Augustus 1939, Korpscommandant 2A.
 • 16 Januari 1940, mutatie naar 12A als Korpscommandant.

Lt-Kolonel Becquevort zal met 12A deelnemen aan de 18-daagse Veldtocht. Op 27 mei 1940 was hij nog in gevecht in de streek van Ursel. Het is daar waarschijnlijk dat hij is krijgsgevangene genomen.

Op 10 Juni is hij echter terug vrij en keerde terug naar België zonder Ambt. Op 1 maart 1941 werd hij ten voorlopige titel te werk gesteld op de dienst van de werken van het gedemobiliseerde leger (Winterhulp).

 • 1 December 1941, toetreding tot JAB (wat later “Het geheim Leger” wordt) als rang Adjudant.

Net zoals zijn militaire carrière, werkt Lt-Kolonel Becquevort zich snel op to bevelhebber van sector Oost van de Zone IV .

 • 14 Oktober 1942, aanhouding door de Gestapo te Etterbeek.

Hij wordt vervolgens van de ene naar de andere gevangenis overgebracht tot hij op 15 oktober 1943 wordt over gebracht naar Duitsland.

 • 2 December 1944, Internering in het concentratiekamp van Dachau.
 • 25 Februari 1945, Overleden

Deze biografie is de korte inhoud van het werk van Adjudant Brioen die in 1982 gekazerneerd was in de kazerne LtKol Becquevort te Lier. In zijn relaas geeft hij meer details van hoe de Artillerie er toen was en werd georganiseerd.

Dit document is ter inzage in de archieven van de stad Lier, de stad die in 1962 het peterschap van 2A op zich nam en ondertussen tevens het peterschap van het Bataljon Artillerie waarneemt.

Doodsbrief_Becquevort