Door het Corona virus zijn er allerhande activiteiten weggevallen.

Zo ook de plechtige opening van het Artilleriehuis en de viering van 200 jaar Artillerie te Brasschaat.

Bij plechtigheden hoort meestal een “marcheren” van de troepen. Het roept altijd herinneringen op.

Bij gebrek er van in deze tijden: een poging.

Beoordeeld door de KorpsAdjudant, maar ik vrees dat hij er geen nieuwe rekruten heeft gevonden.