EERVOLLE VERMELDINGEN VAN HET REGIMENT

OORLOG 1914 – 1918

MET OPSCHRIFT

 “ ANTWERPEN” op het embleem:

voor het 2de ARTILLERIEREGIMENT bij Legerdagorder Nr 61 van 21 juni 1930:

om hunne deelneming aan de operaties onder Antwerpen van 20 augustus  tot 8 oktober 1914 te herinneren “

“ ANTWERPEN” op het schild:

voor de artillerie van de 6de (later: II/2A) en de 7de (later: III/2A) GEMENGDE BRIGADE bij Legerdagorder Nr 61 van 21 juni 1930

“ om hunne deelneming aan de operaties onder Antwerpen van 20 augustus tot 8 oktober 1914 te herinneren “

“ DIKSMUIDE” op het schild:

voor de artillerie die voor Diksmuide gestreden heeft bij Legerdagorder Nr 94 van 17 november 1914

om de vlijt en de zelfverloochening die ze gedurende de Ijzerslag getoond heeft, te erkennen, zijn de batterijen die ze uitmaken toegelaten op de schilden der kanons een messingen plaat aan te zetten met er het opschrift “ DIKSMUIDE” op te doen uitkomen. “

“ IJZER” op het embleem:

voor het 2de ARTILLERIEREGIMENT bij Koninklijk besluit Nr 9725 van 30 juli 1921 en bij Legerdagorder Nr 15 van  30 maart 1922

“ zonder tekst”

“ NIEUWPOORT – SINT JORIS” op het schild:

voor de artillerie van de 6de (later: II/2A) en de 7de (later: III/2A) GEMENGDE BRIGADE bij Legerdagorder Nr 94 van 17 november 1914

om de toewijding en de zelfverloochening te erkennen die deze artillerie in de loop van de Ijzerslag bewezen heeft “

“ REIGERSVLIET” op het schild:

voor de batterijen van III/2A ( later: FOX, ALFA en thans: DELTA- Batterij) bij Legerdagorder Nr 1442 van 16 juli 1918

ter herinnering voor het prachtig gedrag dezer eenheden gedurende het gevecht van 6 maart 1918”

Het opschrift “ VELDTOCHT 1914 – 1918 ” is op zichzelf geen eervolle vermelding. Het werd toegekend per MO Nr DH/11954 D van 18 mei 1919 aan alle eenheden van het Veldleger, die toen een embleem hadden en aan de artilleriebatterijen.

EERVOLLE VERMELDINGEN VAN HET REGIMENT

OORLOG 1914 – 1918

ZONDER OPSCHRIFT

Bij Legerdagorder Nr 72 van 25 oktober 1914 voor de 25ste, 26ste en 27ste batterij van de artilleriegroep van de 7de GEMENGDE BRIGADE ( later III/2A):

“ voor hun schoon gedrag sinds de 18 tot 24 oktober 1914 “

EERVOLLE VERMELDINGEN VAN HET REGIMENT

OORLOG 1940 – 1945

 NIHIL

ERENESTELS

De nestel van het OORLOGSKRUIS ( rood en groen) wordt toegekend aan het embleem van het 2de ARTILLERIEREGIMENT bij Legerdagorder Nr 61 van 21 juni 1930.

De nestel van de LEOPOLDSORDE ( purper) wordt, bij dezelfde gelegenheid, toegekend aan de IIIde GROEP van 2A ( later FOX, ALFA en thans DELTA- Batterij)

ajax
Reigersvliet op het kanon
bacchus
Diksmuide op het kanon

PERSOONLIJKE VERMELDINGEN

OORLOG 1914 – 1918

Zijn benoemd in het Franse “ LEGION D’HONNEUR”:

            – tot officier:             TACK                         C.        Kolonel

            – tot ridder:               GREGOIRE              A.        Luitenant

                                               KESTENS                P.        Majoor

                                               PONTUS                  R.        Majoor

                                               RENOUX                 M.        Kapitein-Commandant

                                               STEVELINCK          A.        Kapitein

Bekomen de Franse “ MEDAILLE MILITAIRE”:

            DEWAEGEMAEKER         P.        Brigadier

            LUCAS                               F.        Kwartiermeester

            PROGUARD                      J.        Wachtmeester

            WAUTHIER                       P.        Brigadier

Bekomen de “ MEDAILLE SAINT GEORGES – 3ème Classe”

            AMBROESE                        F.        Soldaat

            BUYS                                  J.         Wachtmeester

            CORNILLE                          J.         Soldaat

            COURONNE                       A.        Brigadier

            GILSON                               L.         Soldaat

Bekomt de “ ETOILE DE KARA-GEORGES” in zilver:

            DRIESSENS                       C         1ste Opperwachtmeester

Bekomt de Servische “ MEDAILLE SERBE” in goud:

            DELRUE                              A.        Wachtmeester

Bekomen de Servische“ MEDAILLE SERBE” in zilver:

            JACQUES                            P.        Brigadier

            SENTE                                 F.        Soldaat

Bekomt het Britse “ DISTINGUISED MILITARY CROSS”:

            PISSOORT                          G.        Wachtmeester

Bekomt de Britse “ MILITARY MEDAL”:

            HOLLANGE                         M.        Wachtmeetser

Bekomt de Russische “ MEDAILLE TOLSTOÏ “ in brons:

            VANDEVEN                        L.         Wachtmeester

PERSOONLIJKE VERMELDINGEN

OORLOG 1940 – 1945

Zijn vermeld op de dagorders van het Regiment voor hun collectieve of individuele heldendaden:

Olt DE BOM, Wm VERBEELEN, Sdt TS PEERAER en Sdt TS JANSSENS van II/2A:

“ Hebben tijdens de gevechten van Kwatrecht permanent de telefoonverbindingen onderhouden ondanks een hevig en systematisch bombardement. “

Wm ALDERWEIRELDT en Wm DEWILDE van Staf/2A:

“ Hebben hun waarnemingsopdracht verzekerd op 21 en 22 mei 1940 te Gent op enkele honderden meters van de Duitsers, terwijl hun post al was vernield door een bombardement.”

Brig DE VOS, Sdt JANSSENS en Sdt DE BACKER van 5/II/2A:

“ Hebben door hun standvastigheid een munitiewagen, die achtergebleven was, teruggebracht naar de batterij, zonder verlies aan personeel, paarden of materieel, terwijl zij vier dagen ronddoolden en onderweg talrijke bombardementen ondergingen. “

Brig BAELEMANS, Sdt DE KEUSTER, Sdt HEYLEN, Sdt WILLAERT,

Sdt DE RIDDER en Sdt FRANS van 5/II/2A:

“ Hebben, na het vertrek van hun batterij, door hun toewijding de recuperatie van een belangrijk deel van de artilleriemunitie verzekert. “

Brig BERCKMANS, Sdt DE PRAETERE en Sdt CLEMENT van 6/II/2A:

“ Hebben na 11 dagen een munitiewagen van Liège naar Gent gebracht in moeilijke omstandigheden en een gebied doorkruist dat al door de vijand bezet was.”

Olt SMEDTS van III/2A:

“ Toegewijde en moedige officier – mitrailleur; werd gekwetst terwijl hij persoonlijk het vuur leidde tegen een vijandelijk vliegtuig, dat op zeer lage hoogte overvloog, totdat zijn mitrailleur vernield werd.”

Wm TS CORNELISSEN van IV/2A:

“ Omdat de telefoonlijnen onderbroken waren door een bombardement op de CP, heeft zonder aarzelen het defect opgezocht en de verbinding hersteld. “

Wm JONCKHEERE van IV/2A:

“Terwijl zijn waarnemingspost vernield was door een bombardement, heeft hij, ondanks alles, zijn opdracht verder gezet.”

Wm de CHAFFOY en Wm ISTAS van III/2A:

Hebben als waarnemers hun moed en koelbloedigheid getoond, doordat zij er in gelukten heelhuids binnen de eigen lijnen te geraken, ondanks het feit dat hun post omsingeld was en beschoten door mitrailleurs.”

1Lt VAN BUYLAERE van Staf/2A:

“ Heeft met een niet aflatende toewijding en met lovenswaardige initiatieven zijn dienst als Officier-TS van het Regiment gedaan, waarbij hij niet aarzelde, onder het vuur van de vijand, zelf de controle en de herstellingen van de telefoonlijnen uit te voeren, vooral tijdens de hevige gevechten om het bruggenhoofd Gent op 20,21 en 22 mei 1940”

Olt DE STRIJCKER van Staf/2A:

Heeft met een niet aflatende toewijding zijn functie van officier Inlichtingen van het Regiment vervuld, vooral tijdens de gevechten om het bruggenhoofd Gent op 21, 22 en 23 mei 1940. Hij aarzelde niet om tot in de voorste lijnen te gaan en het werk van de waarnemingsposten te controleren, daarbij de bombardementen en de beschietingen door de infanterie misachtend.”

Wm BRACHT en Wm HANSMA van I/2A:

“ Hebben in alle omstandigheden blijk gegeven van een opmerkelijke koelbloedigheid als waarnemers, door, ondanks het vuur van de vijand en het feit dat hun post in de kerktoren van Kwatrecht gedeeltelijk vernietigd was, het waarnemen van een vuur verder te zetten”

1Lt LACROIX Fernand van I/2A:

“ Heeft de grote verdienste gehad, in de meest zware en gevaarlijke omstandigheden, zijn functie van adjunct bij de commandant van de artillerie van de Divisie met de meeste nauwkeurigheid en de grootste kalmte uit te voeren. “

Volgens de archieven in ons bezit heeft Kol SBH baron TERLINDEN, commandant van 2A, nog gepoogd deze eervolle vermeldingen bij de Divisie te krijgen, maar, door de omstandigheden, is dat niet meer gelukt. Hierdoor zijn voor de veldtocht van mei 1940 alle eervolle vermeldingen beperkt gebleven tot de dagorders van het Regiment.