HISTORIEK

 Het Koninklijk Besluit (KB) Nr 6158a van 22 september 1919 kent een STANDAARD toe aan alle artillerieregimenten van het Belgisch Leger, dus ook aan 2A.

De nieuwe Standaard wordt plechtig overhandigd aan het Regiment op 20 maart 1921, tijdens een militaire parade op het oefenplein van BEVERLO, door Z. M. Koning ALBERT I. Het is LtKol O. VAN DEN BORRE, op dat ogenblik commandant van 2A, die dit waardevolle symbool in ontvangst neemt.

De Standaard blijft bewaard bij het Regiment tot 27 mei 1940. Op bevel wordt hij naar het HK van de 2de INFANTERIEDIVISIE overgebracht. 2A behoort op dat ogenblik tot deze divisie. Van uit het divisiehoofdkwartier wordt de Standaard, samen met nog andere, toevertrouwd aan het GROOT HOOFDKWARTIER (GHK), waar het doek op 28 mei 1940 verbrand wordt.

Op 28 juni 1946 kent de Ministeriële Omzendbrief ( MO) Nr SAG-DPGM/III-5/Kp26 een Standaard toe aan het pas heropgerichte 2de ARTILLERIEREGIMENT. Het MO bepaalt tevens dat een nieuwe Standaard zal worden vervaardigd, ter vervanging van het doek dat verbrand werd in 1940.

Op 4 december 1946 wordt deze nieuwe Standaard plechtig uitgereikt tijdens een militaire parade aan het Monument van de Artillerie te BRUSSEL. In de loop van de plechtigheid  krijgt LtGen baron J. TERLINDEN, commandant van 2A in de meidagen 1940, de eer de nieuwe Standaard af te geven aan de heer de FRAITEUR, Minister van Landsverdediging. Deze geeft dan op zijn beurt de Standaard door aan LtKol R. CARRON, commandant van 2A. Met dit symbolisch gebaar wordt de band tussen het Regiment van 1940 en het nieuwe Regiment duidelijk onderstreept. Het nieuwe 2A heeft overigens ook de tradities van het vroegere Regiment overgenomen.

Op 5 december 1946 wordt de Standaard voorgesteld aan het verzamelde Regiment, tijdens de eerste Barbaraviering in bezet Duitsland, in de kazerne “Becquevort” in DELLBRÜCK.

Sindsdien is deze Standaard steeds bewaard gebleven in het Regiment. Dat blijft ondermeer zo als in 1951 2A wordt omgedoopt in 2de ARTILLERIEBATALJON, maar de Standaard en de tradities van het Regiment overneemt. Als het bataljon op 1 januari 1995 opnieuw de naam 2de REGIMENT VELDARTILLERIE krijgt, blijft de Standaard, met nog meer fierheid, bewaard bij het Regiment.

Vrij naar gegevens uit het boek “ EMBLEMEN EN EERVOLLE VERMELDINGEN VAN DE EENHEDEN ” door Cdt L.A. LECLEIR – BRUSSEL  1972.

BESCHRIJVING

Het driekleurige doek meet 73 x 75 cm en is afgezoomd met franjes in gouddraad. Op de ene zijde in het Frans en op de andere zijde in het Nederlands prijken de opschriften:

VELDTOCHT 14 – 18

IJZER

ANTWERPEN

standaard

 

 

De houten stok bestaat uit twee delen, verbonden met een buis. De klauwende leeuw is van verguld brons en draagt op zijn voetstuk de tekst:

“ L’ Union fait la Force”

 De Standaard is versierd met de nestel in de kleuren van het OORLOGSKRUIS, onderscheiding die werd toegekend aan 2A bij Legerdagorder van 21 juni 1930.

In 1966 worden de franjes van het doek gedeeltelijk vernieuwd door het huis BILLIAUX – GROSSE in BRUSSEL. In maart 1973 voert de vlaggenfabriek BERTRAND uit BRUSSEL kleine herstellingen uit aan het doek.

Door de ouderdom en het gebruik geraakt het doek versleten en op last van LtKol SBH Y. VANDENBOSCH, korpscommandant van 2A, wordt in maart 1997 een aanvraag ingediend bij het 97ste LOGISTIEK BATALJON in IEPER voor een volledige vernieuwing. Op 21 augustus 1997 wordt de nieuwe Standaard afgeleverd bij 2A. Het doek, de opschriften, de fransjes en de leeuw zijn volledig vernieuwd; een deel van het oude doek is tussen de lagen van de nieuwe Standaard ingenaaid.

De Standaard van 2A, symbool van het Vaderland dat wij dienen en van de waarden die wij verdedigen, prijkt nu weer in zijn volle glorie op het bureau van de korpscommandant, in een vitrinekast, die speciaal hiervoor werd vervaardigd.

De Standaard te Helchteren
De Standaard te Helchteren
De Standaard te Ludenscheid
De Standaard te Ludenscheid