Ford-F6-Siegen-13_10_1957-MEC-100

1957

0
Op 1 februari 1957 neemt 2A de  OT aan voor een artilleriebataljon met getrokken houwitsers 105mm. Het bataljon behoudt nog slechts TWEE schootsbatterijen: de DOG en EASY...
Artillerie

Curriculum Vitae Korpscommandanten 2A

PERIODE VAN 07 FEBRUARI 1946 TOT 2010 35. LtKol                   M.P.    SCOHY                    van 07.02.1946 tot 13.06.1946 Hij wordt belast met de heroprichting van het Regiment in de kazerne van...
1914 VA in actie

Geschiedenis 2A

De geschiedenis van een legereenheid is steeds nauw verbonden met de geschiedenis van haar land en volk. Deze geschiedenis zijn dikwijls bladzijden vol opoffering en bloedige gevechten...
Loopgraven

De Loopgravenoorlog

0
van 8 november 1914 tot 28 september 1918 Na de gevechten aan de IJZER zijn de strijders vermoeid. De inspanningen die zij in de verschillende veldslagen hebben geleverd,...
2A-kanon

Tabel van de affiliaties

Overzicht van de belangrijkste data 10. 11. 1830 Oprichting van de artilleriecompagnies 21. 02. 1836 Vorming van DRIE artillerieregimenten Nrs 1, 2 en 3 2A telt 2 Batterijen te paard, 4 Bereden...

1970

0
De regimentsfeesten gaan  door op 20 juni 1970.  Het bataljon houdt een schietoefening in het Duitse “ Lager TRAUEN” nabij MÜNSTER van 9 tot 18 oktober 1970. Op 27...
2006

2006

0
HET JAAR VAN “ DE BATTERIJ”! Aanvankelijk wilden wij het overzicht van dit jaar de titel meegeven : “ KANONNEN VOOR KABOEL”. Maar Defensie besliste om de beveiligingsopdracht...
Leopold 1831

De Eerste Regimenten

Van 1836 tot 1869 Op 21 februari 1836 verschijnt er een nieuw Koninklijk Besluit over de organisatie van de Artillerie. Met dit besluit wilt de koning de organisatie...
BEL-OR-04a

Lijst van de Korpsbrigadiers

1 1Brig-Chef J.CUYVERS van 06. 02. 1990 tot 26. 05. 2009 2 1Brig-Chef H.CLAESSENS van 26. 05. 2009 tot 01. 09 .2010

2A wordt gekazerneerd in Lier

0
Op 11 november 1918 trekt 2A triomfantelijk GENT binnen en op 25 november 1918 wordt het Regiment geschouwd door ons Vorstenpaar op de “Grote Markt” in ANTWERPEN....