Logo Modest

We hebben al in de bijlage F vermeld dat in het blazoen van 2A een kop van een geitenbok staat afgebeeld. Het lag dan ook voor de hand dat de eenheid een geitenbok als mascotte zou nemen. We hebben echter niet kunnen achterhalen wanneer juist de eerste geitenbok werd aangeschaft en waar hij vandaan is gekomen. Is de figuur in het blazoen er gekomen omdat er reeds een bok als mascotte rondliep? Of is de bok er gekomen omwille van de figuur in het blazoen?

Maar één feit staat vast: in VICI Nr 23 van 17 september 1947 lezen we dat : “een bok als mascotte fier aan het hoofd van het Regiment stapte…”.

Hoe het ook moge zijn, de eerste geitenbok wordt “MODEST” genoemd, omdat iemand zich het oude militaire gezegde herinnert:

“ Si tu es riche, vas à l’infanterie, tu seras le seul”

“ Si tu es  pauvre, vas à la cavelerie, tu seras le seul”

“Si tu es élégant, vas au génie, tu seras le seul”

“ Si tu es modeste, vas à l’artillerie, tu seras le seul”

Zo wordt de mascotte van 2A dus “ MODEST” genoemd, als zijnde de enige van zijn soort bij de artillerie.

MODEST I leeft tot in 1951. 2A krijgt dan een nieuwe bok, MODEST II, die sterft in 1956. Zijn horens, 48cm lang, zijn nog steeds te bewonderen in de mess voor Officieren.

In 1957 krijgt het bataljon een andere bok, MODEST III. Het blijkt echter dat het dier nooit horens zal krijgen. Een bok zonder horens: dat past niet voor 2A en het bataljon moet dan ook noodgedwongen afscheid nemen van het beestje.

Enkele jaren loopt er dan helemaal geen mascotte rond in 2A. Of toch? De DOG-batterij, haar naam waardig, pronkt in die jaren met een vervaarlijk uitziende doghond.

Op de bataljonsfeesten van 1964 brengt onze peter, burgemeester BREUGELMANS van LIER, een piepjong beestje mee en schenkt het aan 2A. Het wordt prompt MODEST IV gedoopt. Het dier leeft tot 31 augustus 1973.

modest1964
De jonge Modest IV op het Bataljonsfeest in 1964
modest IV
De Volwassen Modest IV

Onze peter uit LIER heeft echter snel een plaatsvervanger gevonden. Te LICHTAART is op 9 april 1973 een vinnig bokje geboren, dat op 24 september 1973 plechtig wordt overhandigd aan een delegatie van 2A op de Grote Markt te LIER. Hij wordt uiteraard MODEST V gedoopt. Adjt Louis TRUYEN, een Lierenaar in dienst bij 2A, smokkelt het beestje de grens over. Helaas, het beestje leeft niet lang. Enkele snode JAGERS hebben hem in hun kleuren, rood en groen, geschilderd. En ofschoon de daders het dier moeten afschrobben, onder de spottende blikken van de artilleristen, sterft het beest tengevolge van de opgelopen vergiftiging. Zijn dood wordt lange tijd geheim gehouden voor de peterstad!…..

modest V
De ophaling van Modest V te Lier

Het is dan ook de burgemeester van LÜDENSCHEID, de heer Herbert WEIGERT, die 2A uit de bokkennood helpt. Hij bezorgt het bataljon 14 maart 1974 een nieuwe mascotte, MODEST VI, geboren te NEUENRADE. Helaas ook dit dier is geen lang leven beschoren: het sterft nauwelijks een jaar later aan darmstoornissen. Soldaten, die uit de infirmerie komen, werpen al eens de restanten van allerlei pilletjes in zijn hok en dat is het dier fataal geworden.

modest VI
Modest VI geschonken door de Heer Herbert Weigert, Burgemeester Van Ludenscheid
modest VI 1974
Modest VI in zijn hok in 1974

Andermaal is het nu onze peterstad, LIER, die voor de vervanging zal zorgen. Twee dagen voor de bataljonsfeesten van 1976 arriveert MODEST VII. Hij is nu niet meer wit, zoals al  zijn voorgangers, maar mooi bruin Om alle perikelen met snode soldaten te vermijden wordt het dier nu in een schuthok gezet te HEEDFELD-DORNBUSCH. Telkens zijn aanwezigheid in de kazerne vereist is, wordt hij er afgehaald en nadien weer veilig teruggebracht. Na tien jaren trouwe dienst sterft MODEST VII op 1 april 1986. Het lijkt wel of hij de verhuis naar zijn “moederland” niet wenst mee te maken. Of een oude bok verplant men niet……

modest VII
Modest VII op een Bataljonsfeest te Ludenscheid

Als 2A op 30 augustus 1986 zijn honderdvijftigste verjaardag van zijn bestaan herdenkt te LIER, schenkt burgemeester VAN HOUTTE een nieuwe bruine bok: MODEST VIII. Voor hem wordt in het kwartier een extra accommodatie ingericht, ver van alle militaire invloeden. Twee oppassers worden voor hem aangeduid. Wanneer het bataljon in september 1988 deelneemt aan de FTX “GOLDEN CROWN” sterft MODEST VIII op 21 september 1988. Hij moest alleen in het kwartier achterblijven en waarschijnlijk is hem deze eenzaamheid te veel geworden…

Enkele maanden later mag 2A opnieuw naar LIER rijden om er de vervanger af te halen: MODEST IX. Omdat hij zich niet meer eenzaam zou voelen, krijgt hij het gezelschap van enkele “dames”. Dit zet hem er toe aan ook voor zijn nageslacht te zorgen. Enkele van zijn “kinderen” zullen later in het dierenpark van het Dienstencentrum “ ’T WEYERKE” worden  uitgezet. MODEST IX sterft op 20 december 2000, opgeschrikt door de hele millenniumbug.

Modest IX
Modest IX

Tijdens de Regimentsfeesten en investituur van LtKol SBH Pascal KEPPENS te LIER, op 1 juni 2001, schenkt plaatsvervangend burgemeester TERSAGO een nieuwe bok aan 2A. Hij gaat nu als MODEST X door het leven.

modest X
Modest X

Modest X wordt ook de Mascotte van het Bataljon Artillerie. Hij zal er tot 28 mei 2014 dienst doen wegens op ruststelling. Hellaas heeft hij niet veel van zijn pensioen mogen genieten en overleed op 16 juni 2014. Wegens besparingen lijkt het Bataljon zicht te moeten onthouden van een vervanger.