Reeds tijdens zijn verblijf in DUITSLAND besteedt 2A heel wat aandacht aan zijn sociale opdracht. In SIEGEN wordt een katholiek weeshuis gesteund door het geven van geschenken en speelgoed. Na de verhuis naar LÜDENSCHEID  neemt 2A ook daar het stedelijk weeshuis onder zijn hoede. Als dat weeshuis een paar jaar later gesloten wordt, steekt 2A heel wat energie in het project “ WIGGINGHAUSEN”, een opvangtehuis voor mentaal gehandicapten volwassenen. Vanaf 1973 wordt elk jaar de “ MARS IN MEI” , een wandeltocht ingericht, die erkend wordt door de IVV. De opbrengst gaat steevast naar sociale werken in LÜDENSCHEID, (vooral WIGGINGHAUSEN ) en ook naar de peterstad LIER, die elk jaar één of meerdere projecten voorstelt.

Het ligt dan ook voor de hand, dat 2A bij zijn aankomst in HELCHTEREN het peterschap over het dienstencentrum “ ’T WEYERKE” zal overnemen van het 8 Li.

WAT IS HET DIENSTENCENTRUM “ ’T WEYERKE”?

Reeds jaren was de opvang van mentaal volwassen gehandicapten door het MPI “ SINT ODA” in OVERPELT een begrip in Limburg. De nood aan opvang in West- Limburg was echter bijzonder groot…

In augustus 1977 start het RODE KRUIS, afdeling HEUSDEN-ZOLDER, een onthaalcentrum voor gehandicapten. Gedurende drie namiddagen per week worden een vijftiental gehandicapten opgevangen door een groep vrijwilligers in de lokalen van het RK. Dit gebouw bevindt zich in het zogenaamde “ WEYERPARK”, nabij de koolmijn van ZOLDER. Als dit opvangcentrum later wordt omgevormd in een VZW, is de naam vlug gekozen: : ’T WEYERKE”

Het succes blijft niet uit en al vlug moet er van vrijwilligerswerk naar gedeeltelijk gesubsidieerde opvang worden overgeschakeld. In 1979 worden de leegstaande klassen van het wijkschooltje op de VOORT verworven, waardoor het dagcentrum verder kan uitgroeien. Als ook de lokalen op de VOORT te klein worden, wordt er een ambitieus nieuwbouwproject opgezet met de steun van St ODA. Op het Domherendomein in ZOLDER-centrum ontstaat  een totaal nieuw complex, dat steeds verder zal uitgebouwd worden.

Een eerste gedeelte wordt in 1990 in gebruik genomen. Het omvat een dagcentrum met keuken en wasserij  en zes aparte woningen voor het nursinghome. Later wordt ook het therapiecentrum afgewerkt.

In 1996 wordt de tweede bouwfase voltooid: een administratief en technisch centrum en nog eens vier huizen van het nursinghome. Eén van deze woningen is speciaal voorzien voor de opvang van post-traumatici, dat zijn personen met een blijvend hersenletsel na een ongeval.

Ondertussen zijn nog twee, al geplande huizen voltooid; worden de keuken en de wasserij verbouwd en uitgebreid en is er een kinderdagverblijf voor het personeel ingericht. De bouw van een nieuw opvangcentrum voor mentaal-gehandicapte kinderen nadert zijn voltooiing. Op het domein is een verharde parking aangelegd evenals een neerhof met kleinvee.

Einde 2007 omvat het Dienstencentrum “ ’T WEYERKE”:

 • een NURSINGTEHUIS met TIEN comfortabele en aangepaste woningen voor personen met een ernstige of diep mentale handicap. Elk huis biedt opvang voor 8 tot 10 “gasten”. Zij dragen de naam van één van de negen kerkdorpen uit HEUSDEN-ZOLDER, die hen ook patroneren..De “ VZW AUTOCIRCUIT ZOLDER” patroneert het tiende huis, dat voor de post-traumatici; het draagt dan ook heel toepasselijk de naam” HUIZE TERLAEMEN”.
 • een DAGCENTRUM met DRIE locaties: het “ ZOLDERS ACTIVITEITENCENTRUM – ZAC) op het Domherendomein zelf, het “BERINGS ACTIVITEITENCENTRUM – BAC) in de Hegstraat in BERINGEN en DE VLIEGER. Een kinderdagverblijf op het Domherendomein. Deze centra bieden, elke werkdag tussen 09.00 en 16.00u, zinvolle dagbesteding aan personen met een matige mentale handicap. In het BAC in BERINGEN bevindt zich ook de eigen bakkerij.
 • DRIE BEZIGHEIDSHUIZEN voor begeleid wonen: DE HEG in BERINGEN, ‘T VLOT in PAAL en de NESTORS in ZOLDER
 • een huis voor KORTVERBLIJF: “DE HAVEN” in BERINGEN., voor tijdelijke opvang van mentaal gehandicapte kinderen of volwassenen.
 • een SEMI-INTERNAAT “ ’t TRAPKE” voor dagopvang van mentaal gehandicapte kinderen tot 21 jaar. Dit opvangcentrum is uitgebouwd tot nursinghome met DRIE woningen: TRAPKE 1, 2 en 3
 •  Een THERAPIECENTRUM met zwembad, trilvloer en snoezelruimte.
 • Verder bevinden zich op het “ DOMHERENDOMEIN” in ZOLDER nog:
 • een administratief centrum;
 • een TECHNISCHEDIENST ;
 • een GROOT – KEUKEN met magazijn;
 • een INDUSTRIËLE WASSERIJ;
 • de VERVOERSDIENST;
 •  de ONDERHOUDSDIENST.

Op dit ogenblik genieten een 200 zorggebruikers van de goede zorgen van 259 vaste personeelsleden en 77 vrijwilligers.

Het Dienstencentrum “ ’T WEYERKE”, onder de leiding van directeur Jan THIRY, is een goed uitgebouwde en officieel erkende instelling, die subsidies ontvangt van het Vlaams Fonds. Het is ondergebracht in de overkoepelende VZW “ STIJN”, genoemd naar de gehandicapte zoon van de voorzitter, de heer Etienne SERMON.

DE ROL VAN 2A

Reeds vanaf het begin van de activiteiten werd door de VZW “ ’t WEYERKE” gezocht naar allerlei vormen van inkomsten. Voor dat doel werd het “ STEUNFONDS” opgericht. Hierin heeft ook de commandant van 2A zijn zitje.

Een van de eerste vormen van sponsoring zijn de “ WEYERKESFEESTEN”, een soort van Vlaamse Kermis, die voor het eerst worden ingericht in 1983 in het Weyerpark aan de Koolmijnlaan in HEUSDEN – BERKENBOS. Het ATK – bataljon 8ste LINIE , destijds gekazerneerd in HELCHTEREN, verleent daaraan zijn actieve medewerking. In 1984 aanvaardt dit bataljon het peterschap over “ ’T WEYERKE”.  Als 2A in 1986 naar HELCHTEREN verhuist en er de plaats van 8 Li inneemt, ligt het voor de hand dat het ook het peterschap over het dienstencentrum overneemt. De korpscommandant, LtKol SBH UYTERHOEVEN, steunt volledig dit initiatief.

Sindsdien wordt elk jaar materiële hulp en mankracht geleverd voor deze “ WEYERKESFEESTEN” tijdens het laatste weekeinde van juni. Tot 1994 wordt ook militair personeel ingezet  voor de “ maaltijd te velde” en nog andere taken. Maar, na het afschaffen van de dienstplicht, beperkt de inzet zich tot het aanvoeren, opbouwen en opbreken van de infrastructuur voor deze feesten. Een delegatie van het Regiment is steeds aanwezig bij het feestprogramma op zondagnamiddag. Comd 2A overhandigt dan de check met de bijdrage van het Regiment aan het “ STEUNFONDS”. Vroeger kwam deze bijdrage uit de opbrengst van de opendeurdag, maar thans worden andere middelen aangewend.

Behalve de hulp op de “ WEYERFEESTEN” levert 2A ook nog het transport voor de vakantieverblijven aan de kust en elders. Sinds enkele jaren moet voor dit transport evenwel betaald worden. In de kerstperiode bezoekt ook de “ KERSTMAN” zijn zorgenkinderen en deelt snoepgoed uit. Daarenboven wordt de directie uitgenodigd op de openbare festiviteiten van 2A of voor gelegenheidsbezoeken. Anderzijds krijgt ook Comd 2A een uitnodiging van “ ’T WEYERKE” voor de nieuwjaarsreceptie, de eetdag en de dinner-dance.

Af en toe worden ook bezoeken aan de instelling georganiseerd om de jonge militairen van 2A te laten kennis maken met de werking ervan en hen te confronteren met de miseries die een mentale handicap met zich meebrengt..

Ondanks de beperkingen in de publieke relaties, die nu zijn opgelegd, blijft 2A zijn petekind steunen, door dik en dun.

HISTORISCH OVERZICHT

 • augustus 19977:start van een onthaalcentrum in het RK- gebouw in HEUSDEN-ZOLDER

 • februari 1979:statutaire oprichting van de VZW “ ’T WEYERKE”

 • december 1979:verhuis naar de leegstaande school in ZOLDER – VOORT.

 • september 1981:verruiming van de werking van het onthaalcentrum;

begin van de professionalisering.

 • januari 1982:aansluiting van de VZW “’T WEYERKE” bij SINT ODA.

 • einde 1982:toezegging van de erfpacht op het DOMHERENDOMEIN door de gemeenteraad van HEUSDEN – ZOLDER.

 • januari 1983:erkenning van het dagcentrum voor 15 plaatsen…

 • september 1983:eerste WEYERKESFEESTEN in het Weyerpark.

 • april 1984:heropening van de vernieuwde lokalen op de VOORT.

 • 8 LI aanvaardt het peterschap over “ ’T WEYERKE”

 • januari 1985:uitbreiding van de erkenning tot 30 plaatsen.

 • januari 1986:start van een bezigheidshome ( begeleid wonen) in HEUSDEN.

 • juni 1986:2A neemt het peterschap van 8 Li over!

 • januari 1987:uitbouw van het bezigheidshome met week- en weekendopvang.

 • oktober 1987:viering van het tienjarig bestaan van “ ’T WEYERKE”.

 • januari 1988:principiële erkenning van een bezigheidshome voor 50 plaatsen.

 • februari 1989:begin van de bouwwerken FASE I op het Domherendomein.

 • februari 1990:“Eerste steenlegging” van het dagcentrum op het Domherendomein.

 • september 1990:het activiteitencentrum ( ZAC) op het Domherendomein wordt in gebruik genomen.

 • januari 1991:start van het NURSINGHOME met 20 plaatsen.

 • juni 1991:eerste “WEYERKESFEESTEN” op de nieuwe site.

 • september 1991:verdere uitbouw van het NURSINGHOME tot 60 plaatsen.

 • januari 1992:.het THERAPIECENTRUM wordt in gebruik genomen.

 • april 1993:het bezigheidshome “ ’T VLOT” in PAAL – BERINGEN wordt ingehuldigd door burgemeester MONDELAERS.

 • In de lokalen van de vroeger school op de VOORT wordt het kinderdagverblijf “WINDEKIND” opgericht.

 • januari 1995:in de Hekstraat in BERINGEN wordt het bezigheidshome “BAC DE HEG” in gebruik genomen.

 • juni 1995:de infrastructuurwerken voor bouwfase II zijn uitgevoerd (wegenis).

 • september 1995:de bouwwerken voor FASE II gaan van start.

 • maart 1997:verhuis van de administratie vanuit het DAGCENTRUM naar het nieuwe ADMINISTRATIEF COMPLEX.

 • Bezetten van de vier afgewerkte huizen FASE II van het NURSINGHOME

 • september 1997:uitbouw van keuken en wasserij; aanleg parkings

 • bezetten van de voorlopige lokalen van “ ’T TRAPKE”

 • maart 1998:opening dagcentrum voor posttraumatisch meervoudig gehandicapten in BERINGEN

 • maart 2000:opening van de geschenkenwinkel “ IDEE” voor de verkoop van zelf gemaakte producten.

 • juni 2002:tijdens de WEYERKESFEESTEN van 25 tot 27 juni 2002 viert het WEYERKE zijn 25-jarig bestaan.

 • juni 2005:opening van de winkel “ATELIER IDEE” aan de Koolmijnlaan te HEUSDEN-BERKENBOS

 • oktober 2006:HKH prinses ASTRID bezoekt de patiënten met een hersenletsel in Huize TERLAEMEN van het WEYRKE

 • februari 2008:’t WEYERKE zoekt uitbreiding voor de opvang van personen met een hersenletsel. Door de aankoop van een plein in de Blauwe Wijk (naast het bestaande complex) kunnen zij een nieuw gebouw zetten voor de opvang van 28 personen.

 • mei 2008:viering van 10 jaar “STIJN” de koepelorganisatie voor de gehandicaptenzorg in West-Limburg, heeft plaats in een loods van het Kamp van BEVERLO in LEOPOLDSBURG.