HET EINDE! (Het jaar van de transformatie)

 

Vooraf

Reeds op het einde van  het jaaroverzicht 2009 schreven we dat het jaar 2010 een belangrijk jaar zou zijn voor 2A als gevolg van de transformatie van DEFENSIE en de plannen die daaromtrent (zullen) uitgewerkt worden. En op het einde stelden wij de vraag: wordt dit het einde? …

En… het wordt het einde!……

De verhuis van 2A naar BRASSCHAAT, eerst aangekondigd door MOD André FLAHAUT, voor 2014, wordt door de transformatieplannen van zijn opvolger, MOD Pieter DECREM, vervroegd naar 2011. Maar begin 2010 staat het reeds vast: 2A zal het kwartier HELCHTEREN verlaten in 2010 en verhuizen met al zijn hebben en houden naar het kamp van BRASSCHAAT.  Maar er is nog meer fataal nieuws! … In de nota MITS-10-00091363 van 11 februari 2010 schrijft de CHOD, Generaal C.-H. DELCOUR , niet alleen voor dat 2A vanaf 1 juni 2010 zal verhuizen naar BRASSCHAAT, maar dat het Regiment op 1 september 2010 ook ophoudt te bestaan en overgaat in de nieuwe ARTILLERIEGROEP die opgericht wordt in het kamp van BRASSCHAAT.

174 roemrijke jaren geschiedenis  worden met één pennentrek naar de archieven verwezen!

Het nieuws komt hard aan bij de militairen van het plateau HELCHTEREN, ook al is het niet gans onverwacht. Het gonsde immers al maanden van de geruchten.

Defensie belooft hulp: er  zal een bevraging  komen naar de wensen en voorkeuren van de betrokken militairen. En er worden ook begeleidingsmaatregelen beloofd voor diegene die noodgedwongen zullen moeten muteren.

Het neemt niet weg dat er ongerustheid en ongenoegen heerst onder de Artilleristen van 2A in HELCHTEREN en ook de vakbondsafgevaardigden bereiden zich voor om  hun stem te  laten  horen. 

Maar…Op de eerste werkdag van het nieuwe jaar zwaaien de poorten van het Kwartier open zoals gewoonlijk en het personeel gaat weer aan de slag in zijn vertrouwde omgeving. Ook zij die einde 2009 terugkeerden  uit KOSOVO zijn weer op post en ook de Korpscommandant zit opnieuw achter zijn vertrouwde bureau.

Nieuwjaarsdrink in mineur
Nieuwjaarsdrink in mineur

Op donderdag 7 januari 2010 is het aanwezige personeel verzameld in de feestzaal van het kwartier voor een NIEUWJAARSDRINK. LtKol SBH HOUF wenst hen allen een jaar van professionele voldoening en familiaal geluk. Maar hij belicht ook de drie belangrijke  uitdagingen van het nieuwe jaar.

In de eerste plaats is er de implementatie van het plan voor de voltooiing van de transformatie van Defensie; ten tweede is er in 2010 een goed gevuld training- en evaluatieprogramma voorzien met oa een kampperiode in TSJECHIË . En tenslotte zullen een aantal personeelsleden  ook in 2010 deelnemen aan buitenlandse opdrachten.

Het zijn , in volgorde,:

  • een peloton (35 Mil) als versterking voor 1C/1Gr bij ISAF 22 van 24 februari  tot  juni 2010; pelotonscommandant = 1Lt DE WILDE
  • één Ooffr (Adj DILLIS) voor DAS BUJUMBURA van april tot juli 2010
  • een ploeg OMLT I/4 (4 Mil) voor KUNDUZ als versterking bij Bvr/5Li van juli tot december 2010;
  • een ploeg  (7  Mil)  voor KUNDUZ 25 van november 2010 tot maart 2011; teamleader = ADC CREEMERS.

Het zijn even zo vele uitdagingen die de nodige inzet, professionalisme en flexibiliteit zullen vergen.

TRANSFORMATIE 1

In zijn nieuwjaarstoespraak maakt LtKol SBH HOUF slechts even gewag van de transformatie, in die zin dat de implementatie ervan versneld zal doorgaan en dat het een hele uitdaging zal worden voor 2A . Hij laat ook verstaan dat 2A dit jaar nog  zal verhuizen naar Brasschaat, wat bij heel wat aanwezigen verbaasde gezichten opwekt.

In de uitgave van het eenheidsblad MODEST Nr 1- 2010 publiceert de archivaris van 2A onder de titel “ Van oude bekende tot goede vriend” een artikel over het ontstaan van het kamp van Brasschaat en  zijn rol als school en opleidingscentrum voor de artilleristen. Ook de aanwezigheid van batterijen van 2A van vroeger en nu wordt toegelicht.

In “GAZET VAN ANTWERPEN” verschijnt op 20.01.10 een artikel over de groei die het kamp van Brasschaat in de komende maanden zal kennen, doordat ongeveer 200 man zullen overkomen uit Helchteren.

Traditioneel zijn er in deze eerste maand van het nieuwe jaar een aantal NIEUWJAARSRECEPTIES. De stad LIER bijt de spits af met haar receptie voor de burgers van de stad op het Marktplein op 3 januari 2010; een week later, op 10 januari 2010, nodigt de Lierse toneelvereniging  SCHOOLBOND haar leden en sympathisanten uit voor een drink. De VRIENDENKRING 2A heeft haar receptie op 27 januari 2010 in het Huis van de Artillerie in BRASSCHAAT. De VERBROEDERING VAN DE OUD-STRIJDERS 2A-8A en RAL  nodigt op 28 januari 2010 haar leden uit in de CLUB V.V.W. op Linkeroever in ANTWERPEN. Tenslotte houdt de stad LIER haar officiële nieuwjaarsreceptie in het stadhuis op 31 januari 2010. En het Dienstencentrum “’t WEYERKE” zal zelfs wachten tot 12 februari 2010 voor zijn jaarlijkse Nieuwjaarsdrink.

Van 25 tot 29 januari 2010 is er een algemene repetitieoefening voor het personeel dat         deelneemt aan ISAF 22. Ook de ploeg van OMLT I/4 profiteert van de gelegenheid om een cohesieoefening te houden.

Tussen al dat gefeest door, houdt 2A de “ MEDAL-PARADE” voor het personeel dat deelnam aan BELKOS 31 in KOSOVO en aan KUNDUZ/LMT in AFGHANISTAN op de Grote Markt van LIER op vrijdag 29 januari 2010. Aan deze plechtigheid nemen ook de militairen van de logistieke en steundiensten deel, waardoor de bevelen in de twee landstalen  gegeven worden. De Standaard van 2A  en de Muziekkapel van de Gidsen luisteren de plechtigheid op, die wordt voorgezeten door Generaal-Majoor GROSDENT.

Na een toespraak van  LtKol SBH Hans HOUF reiken de personaliteiten , waaronder de burgemeester van LIER, Mevrouw Marleen VANDERPOORTEN en ere-brigadier Maurice VAN HOUTTE , de herinneringsmedailles uit aan de 150 deelnemers, die opgesteld staan op de Grote Markt. Na de plechtigheid worden de gasten en de deelnemers ontvangen op een receptie in het stedelijk museum WUYTS-VANCAMPEN en baron CAROLY in LIER.

Medal paradeMedal parade

Medal parade
Medal parade

TRANSFORMATIE 2

Op 11 februari 2010 verschijnt de nota van de waarheid  MITS-10-00091363, getekend door de chef van Defensie, Generaal Charles-Henri DELCOUR. In dit document worden de planningsgegevens van november 2009 verder ingevuld en verfijnd. De nota heeft ook VIER bijlagen die gaan over:

  1. het sluitingsschema van de kwartieren;
  2. het ontbindingsschema van de eenheden;
  3. het reorganisatieschema van de eenheden die hun standplaats behouden maar een nieuwe structuur krijgen;
  4. het oprichtingsschema voor de nieuwe eenheden.

In de bijlage 1 staat duidelijk dat de batterijen van 2A in Helchteren  vanaf 1 juni 2010 verhuizen naar Brasschaat en dat deze verhuis moet afgesloten zijn op 1 september 2010. 2A wordt geïntegreerd in de nieuwe eenheid, ARTILLERIEGROEP, die operationeel moet zijn op 1 september 2010.

Op 12 februari 2010 geeft 2A de nota MITS- 10-00014255 uit, getekend door Majoor Willem DE BRUYN.  Majoor DE BRUYN is de Tweede commandant van 2A en hij zal in Helchteren de chef zijn, die de voorbereiding, de uitvoering en het afsluiten van de verhuis moet leiden.

In de nota , die een reeks voorschriften oplegt voor de voorbereiding van de verhuis, gaat het vooral om het opstellen van lijsten met de bestemming van de verschillende materialen, meubilair en toestellen.

Op 15 februari 2010 overlijdt te LIER, in de ouderdom van 77 jaar en na een slepende ziekte,  de heer Raymond ENGELS, ere-stadssecretaris van LIER en ere-brigadier van 2A. Een delegatie van 2A, o.l.v. LtKol SBH HOUF, is op 20 februari 2010 aanwezig op de  begrafenisplechtigheid. Ook enkele oud-gedienden van 2A zijn op de afscheidsviering aanwezig.

Raymond ENGELS heeft zich, tijdens zijn ambtsperiode als stadssecretaris en ook nog nadien,  steeds ingezet voor de goede contacten tussen 2A en de stad LIER en was een echte bezieler van het peterschap met de stad. 2A verliest in hem een echte vriend.

TRANSFORMATIE 3

Op 22 januari 2010 wijden verschillende kranten reeds artikels over de onrust in de kazerne van Helchteren. Onder een grote foto van de actie aan de kazernepoort, staat in HET BELANG VAN LIMBURG een artikel onder de titel: “ Geen tien man wil naar Brasschaat”. In dezelfde krant vragen de CD&V -parlementsleden Wouter Beke en Lode Ceyssens dan weer voor een snelle herbestemming van de militaire domeinen….   In HET LAATSTE NIEUWS heet het “ Militairen voeren actie voor basis”

Op 22 februari 2010 bloklettert HET BELANG VAN LIMBURG boven een foto van de kazernepoort “ HELCHTEREN WIL IN LIMBURG BLIJVEN” Bij het artikel hoort ook een grafiek die aangeeft dat van de 253 militairen in Helchteren er slechts 15 als eerste keuze Brasschaat opgeven. Het merendeel (76) kiest voor Leopoldsburg; 52 kiezen voor KLEINE BROGEL en 27 willen naar Zutendaal.

Op 26 februari 2010 wordt voor de laatste keer de CROSS 2A georganiseerd, waaraan het aanwezige personeel van HELCHTEREN deelneemt.

De maand maart is DE maand van de kampperiodes: van 1 tot 12 maart 2010 is het peloton BEM4 en de St&Dst Bij op kampperiode in HRADISTE (Tsjechië), terwijl de rest van het Regiment van 8 tot 26 maart 2010 naar ELSENBORN trekt voor een kamp- en schietperiode met de houwitser 105mm en met de mortier 120mm..

Majoor MULLENS, S3 van 2A, legt uit dat, na een jaar met buitenlandse opdrachten er over het algemeen een jaar van functionele training volgt. In de loop van 2010 volgen er nog  dergelijke schietperiodes..

HRADISTE (Tsjechië)
HRADISTE (Tsjechië)

Op zondag 7 maart 2010 nodigt het Dienstencentrum voor personen met een handicap “’T WEYERKE” zijn sympathisanten uit voor een LENTEBUFFET  in het cultureel centrum “DE MUZE” in ZOLDER.

Ook het WEYERKE zal de steun en de hulp van 2A moeten missen in de komende maanden. Bij de verhuis naar HELCHTEREN, in 1986, had 2A zich geëngageerd om het peterschap over deze instelling op zich te nemen. Gedurende 24 jaar kon “’T WEYERKE” genieten van de vriendschap van 2A en materiële en financiële steun van het Regiment.

Op 20 maart 2010 sterft te GENK, in de ouderdom van 72 jaren,  de heer Jef COLLA, kolonel SBH op rust en gewezen officier bij 2A. Hij wordt op vrijdag 26 maart 2010 begraven  in zijn woonplaats, ZUTENDAAL.

De VRIENDENKRING 2A nodigt op donderdag 25 maart 2010 zijn leden uit voor de driemaandelijkse bijeenkomst in het HUIS VAN DE ARTILLERIE in BRASSCHAAT. Na het aperitief met  een gezellige babbel is er een lekkere maaltijd, bereid door de koks van het huis.

Op woensdag 31 maart 2010 bezoekt de parlementscommissie DEFENSIE, onder leiding van de heer Ludwig VAN HOVE (sp.a) de kazerne van HELCHTEREN  om zich een beeld te vormen over de toestand ter plaatse. Het bezoek verloopt in de grootste discretie. Lokale autoriteiten en pers zijn NIET toegelaten. Aan de commissieleden worden vooral de vervallen of niet gerenoveerde gebouwen getoond, wat aan één van de parlementsleden de boutade ontlokt: “ Hier groeien de bomen door het dak…” Of dit late bezoek nog zal helpen om de zaak te keren, valt heel erg te betwijfelen.

Want op 1 april 2010 ( een smakeloze aprilgrap!….) zal Defensie de mutatielijsten bekend maken. Het heet dat zeven op de tien militairen de kazerne van hun voorkeur zullen krijgen. Het wordt niettemin bang afwachten en het zal zeker geen vrolijk Paasfeest worden voor vele militairen.

TRANSFORMATIE  4

Op vrijdag 2 april  2010 maakt de korpscommandant van 2A, LtKol SBH HOUF, voor het verzameld personeel de mutaties bekend ( Defensie wilde de link met 1 april absoluut vermijden). Van alle mooie beloftes komt maar weinig in huis: bijna  zeventig procent van het personeel in Helchteren ( 175 van de 253)  moet muteren naar Brasschaat. Dat is net het omgekeerde van wat de Minister ooit gezegd heeft: “ Zeven op tien militairen krijgen kazerne van voorkeur.”  Maar ja, in mei 2009 zei hij ook: “ Ik zal Helchteren niet sluiten!”

De frustratie bij het personeel is groot: er zijn uitbarstingen van woede: een kickertafel wordt buiten gegooid; blusapparaten worden leeggespoten. De  sfeer is echt grimmig en de ontevredenheid groeit zienderogen. Vakbondsafgevaardigden moeten hun collega’s tot kalmte aanmanen.

”LIMBURGSE SOLDATEN BOOS OP DE CREM” bloklettert het  BELANG VAN LIMBURG op 3 april 2010.

Van 12 tot 16 april 2010 is 2A in HELCHTEREN voor de laatste keer gastheer van de JONGERENSTAGE.

Van 12 tot 23 april 2010 is opnieuw personeel van 2A in het buitenland; nu nemen zij deel aan een kampperiode van 1C/1Gr in het kamp van FORTEL in Frankrijk.

EEN HELD BIJ 2A.

In de nacht van woensdag 14 april 2010 op donderdag 15 april 2010  ligt adjudant Bart DE CLERCQ, onderofficier operaties bij 2A, te slapen in zijn woning te ZELE, als zijn echtgenote hem wekt omdat zij een doordringende rookgeur geroken heeft. Blijkt dat in de achterbouw van het buurhuis brand is uitgebroken. In de woning verblijven een echtpaar en hun zoontje van zeven. BART aarzelt geen ogenblik, zet een ladder tegen de gevel van het huis en via een dakvenster kan hij de drie bewoners redden en naar beneden halen. Zij vertonen reeds symptomen van rookvergiftiging en worden in het ziekenhuis van Dendermonde opgenomen. Nog voor de brandweer arriveert,  slaan  de vlammen reeds door het dak van de woning..

Met zijn koelbloedig en snel optreden heeft deze onderofficier van 2A het leven van drie mensen gered. PROFICIAT.!

TRANSFORMATIE 5

Vanaf begin mei begint het personeel in Helchteren met de ontruiming van het kwartier. Een deel van het materiaal zal verhuizen naar Brasschaat, een ander deel zal afgevoerd worden via de keten en sommige materialen worden tijdelijk opgeslagen in de loods G10. Regelmatig rijden er volgestouwde  voertuigen naar Brasschaat. De blokken worden zienderogen leger  en leger. Half juni sluit de keuken en einde juni gaan  reeds de eerste mutaties door.  

In het kamp van Brasschaat is het nog wat improviseren: in sommige gebouwen voeren firma’s nog renovatiewerken uit; ander elokalen zijn nog bezet door elementen van het Departement Artillerie en ook het groot materiaal van het Artilleriemuseum moet nog verplaatst worden.

Enfin, er moet veel tegelijk gebeuren en de druk om de deadline te halen wordt steeds groter!

Op woensdag 5 mei 2010 brengt een delegatie van de stad LIER een afscheidsbezoek aan 2A. Na de ontvangst in de bar 2A geeft de korpscommandant een uitvoerige briefing over de toekomst van 2A, over de veranderingen die de transformatie zal teweeg brengen, over de uitvoering van de verhuis naar BRASSCHAAT en een vooruitzicht op de toekomst van de nieuwe eenheid.

Aansluitend volgt een korte rondrit door het kwartier, waarna de bus het gezelschap naar de Luchtmachtbasis van KLEINE-BROGEL voert. Daar is er  een receptie en een verzorgde vijf-gangenmenu in de mess.

Daarna volgt een  bezoek aan de 10de TACTISCHE WING en kunnen  de bezoekers de oorverdovende start en het landen van een paar F16 meemaken. Na een afsluitende dronk keert het gezelschap via HELCHTEREN terug naar LIER.

Twee dagen later, op vrijdag 7 mei 2010, is de Staf van 2A dan weer de gast in LIER. Ter gelegenheid van de “DAG VAN DE DEMOCRATIE” neemt de delegatie van 2A deel aan een bloemenhulde aan het monument van de Politieke Gevangenen op de vesten in LIER. Aansluitend is er een optocht naar de zaal COLLIBRAND. Hier houdt burgemeester VANDERPOORTEN een gelegenheidstoespraak en wordt “DE REIS” opgevoerd, een compilatie van schrijnende en waargebeurde verhalen uit de HOLOCAUST. De avond wordt besloten met een korte receptie.

Van 22 tot 30 mei 2010 is er een feestelijke herdenking van de “ SLAG OM GIJZENZELE” , die plaats vond tijdens de Achttiendaagse Veldtocht van het Belgisch Leger in mei 1940. Bij de verdediging van het bruggenhoofd GENT leverde het Belgisch Leger zware gevechten ten zuiden van de stad. Ook 2A nam actief deel aan deze gevechten  en leverde vuursteun in de periode van 23 tot 25 mei 1940. 70 jaar na datum wenst de gemeente OOSTERZELE, waartoe de deelgemeente GIJZENZELE behoort, deze slag feestelijk te herdenken met een tentoonstelling en een militaire plechtigheid.. 2A,  het Artilleriemuseum van BRASSCHAAT en andere militaire instellingen  verlenen daaraan hun medewerking.

Behalve de tentoonstelling onder het motto “ SLECHTS DRIE DAGEN HEBBEN DE KANONNEN GEBULDERD” zijn er ook slagveldwandelingen met bezoek aan unieke bunkers en met het optreden van Duitse en Belgische re-enactinggroepen. Een bevrijdingsfeest met muziek uit de jaren 40-45 sluit de feestweek af.

Van 25 mei tot 4 juni 2010 is er opnieuw een oefen- en schietperiode voor pelotons van 2A in het kamp van ELSENBORN.

Op 3 juni 2010 wordt in de mess K1 van het kamp een afscheidsmaaltijd geserveerd voor het vertrek van 14 officieren van 2A.

TRANSFORMATIE  6

In de MAANDELIJKSE  RICHTLIJNEN VOOR OPLEIDING EN TRAINING (MRO) van juni 2010 wordt de benaming AieGp gebruikt voor het aanduiden van de organisatie. Van 2A is er geen sprake meer. Dit MRO is overigens het laatste dat verschijnt onder de hoofding “2 REGIMENT VELDARTILLERIE.”

Op 2 juni 2010 verschijnt de nota MITS-10-00349180 met “ RICHTLIJNEN AANGGANDE HET HISTORISCH PATRIMONIUM”. Het komt er hier op neer dat de ARTILLERIEGROEP in BRASSCHAAT de bewaareenheid wordt van het patrimonium van 2A. Dat betekent dat tenminste een deel van het historisch patrimonium bewaard zal worden.  In de bijlage C van de nota staan ook de VRIENDENKRINGEN vermeld, die erkend zijn door de chef Defensie.

Voor 2A zijn dat de vriendenkring van oud-gedienden “ KRING MODEST 2A” en de oud-strijders “ VERBROEDERING DER ARTILLERIE 2A-8A-RAL en hun ONTDUBBELINGEN”

Dit betekent dat de collecties van het museum in Helchteren en het Historisch Archief verhuizen naar het ARTILLERIEMUSEUM in Brasschaat. De Archivaris van 2A krijgt er een bureel om het Archief te bewaren; een deel van de collecties kan in een afdeling van het museum opnieuw tentoongesteld worden.

Op 8 juni 2010 om 10.30u komt het bestuur van de KRING MODEST 2A voor de eerste keer samen in de vergaderzaal van de blok A38 in BRASSCHAAT. Er moeten afspraken worden gemaakt  omtrent de bedrijvigheid van de KRING MODEST in de nieuwe structuur van de ARTILLERIEGROEP.  Voorlopig blijft de KRING MODEST nog beheerd door officieren van de ARTILLERIEGROEP, maar er moet uitgekeken worden naar een overname van het bestuur door oud-gedienden (burgers). Ook de jaarlijkse uitstap wordt besproken: het wordt een Scheldetocht met vertrek vanuit BRASSCHAAT, gevolgd door een barbecue in het HUIS VAN DE ARTILLERIE.

Op 11 juni 2010 is iedereen die naam en faam heeft in de Artillerie aanwezig in het zonovergoten kwartier HELCHTEREN. Met een feestelijk programma neemt het 2de REGIMENT VELDARTILLERIE definitief afscheid van het mooie kwartier dat precies 24 jaar en enkele dagen geleden zijn ‘thuis” werd.

Nadat de talrijke genodigden op de tribunes plaats hebben genomen begint de wapenschouwing, die muzikaal verzorgd wordt door de Muziekkapel van de Gidsen.  Nadat de roemrijke Standaard van het Regiment zijn plaats heeft ingenomen, schouwt LtGen COMPERNOL, COMOPSLAND, de opgestelde troepen . Vooraan staat ook MODEST X, de stoere mascotte van 2A.

In zijn toespraak verwijst de korpscommandant, LtKol SBH Hans HOUF, naar het verblijf van 2A in HELCHTEREN en naar de omstandigheden van de verhuis naar BRASSCHAAT. Hij heeft ook een afscheidsgeschenk klaar voor de burgemeesters van LIER, mevrouw Marleen VANDERPOORTEN en voor de burgemeester van HOUTHALEN-HELCHTEREN, Alain IJZERMANS. Nadien verleent hij de titel van “ERE-BRIGADIER” aan Mevr VANDERPOORTEN, burgemeester,  en aan Dhr Bob THEEUWS, chef Protocol van de stad LIER. Louis VRANCKX, een loopbaanlang militair bij 2A en sinds 1994 archivaris van het Regiment, wordt benoemd tot ERE-ARCHIVARIS. Tenslotte krijgt Dhr Jan THIRY, directeur van het Dienstencentrum het WEYERKE een stevige cheque cadeau. Met een bloemenhulde aan het monument van 2A worden alle gesneuvelden en verongelukte militairen van het Regiment herdacht.

De opstelling van de manschapen
De opstelling van de manschapen
Hulde aan het Monument van 2A - Uitreiking van de Titels
Hulde aan het Monument van 2A – Uitreiking van de Titels

 Aansluitend defileren de troepen voor de allerlaatste keer voorbij aan de autoriteiten en de talrijke genodigden, vrienden en sympathisanten van 2A.

Een receptie en een uitgebreid buffet sluiten deze dag af. Elke genodigde krijgt nog een herinnering  mee aan dit mooie kwartier; dat helaas binnenkort zal verlaten zijn.

Laatste parade hechteren
Laatste parade hechteren

Nauwelijks is het feest voorbij of de verhuis begint. Overal wordt ingepakt, afgebroken en verzameld volgens de gegeven richtlijnen . Dagelijks rijden nu volgeladen vrachtwagens van HELCHTEREN naar BRASSCHAAT. Het kwartier wordt steeds leger en het personeel begint, noodgedwongen, aan zijn dagelijks traject  LIMBURG – BRASSCHAAT.

Er wordt een navette met autobus ingelegd tussen HELCHTEREN en BRASSCHAAT. Deze autobus vertrekt om 06.15u in HELCHTEREN en rijdt via de snelweg en de parking van PAAL (afrit 26) naar BRASSCHAAT. Omdat het personeel 07.30u dienst moet doen, wordt het vertrekuur voor de terugreis elke dag bepaald in functie van het aankomstuur ( wegens de mogelijke files!)

Op 23 juni 2010 heeft er op het paradeplein van het kamp BRASSCHAAT een wapenschouwing plaats. Tijdens deze militaire plechtigheid neemt LtKol  Rudy BAERT afscheid als laatste Korpscommandant van het Departement Artillerie. Ook wordt het  DEPARTEMENT ARTILLERIE ( de opvolger van de vroegere Artillerieschool) ontbonden. Haar personeel gaat over naar de nieuwe ARTILLERIEGROEP, die nu alle artilleriepersoneel van het Departement, van 2A en van 14A omvat.

Op 25 juni 2010 overlijdt in LÜDENSCHEID de heer Jürgen DIETRICH, gewezen burgemeester van de stad en voorzitter en bezieler van de DEUTSCH-BELGISCHE GESELLSCHAFT, een vriendenkring van Belgen en Duitsers, die in 1972 werd opgericht. Deze vereniging organiseerde heel wat socio-culturele activiteiten voor de Belgische soldaten  en de Duitse burgers. Erg geliefd was de jaarlijkse driedaagse busuitstap naar een stad of streek in België of Duitsland. De vereniging bleef nog enkele jaren na het vertrek van het Belgisch garnizoen actief, maar werd op 31 december 2008 definitief ontbonden.

Op 1 juli 2010 zullen 750 militairen actief zijn in BRASSCHAAT. Hun commandant wordt LtKol Hans HOUF, die voorheen commandant was van het 2de Regiment Veldartillerie en in BRASSCHAAT woont.

Op 21 juli 2010 is LtKol SBH HOUF en een delegatie van de ARTILLERIEGROEP aanwezig op de viering van de NATIONALE FEESTDAG in LIER. Na het “TE DEUM” in de St Gummaruskerk, is er een bloemenhulde aan het dodenmonument van de stad, gevolgd door een receptie op het stadhuis.

Te Deum 21 juli 2010
Te Deum 21 juli 2010

TRANSFORMATIE 7

Eén dag vroeger dan gepland wordt op 30 augustus 2010 de zorg en het beheer over het kamp van HELCHTEREN overgedragen aan het Provinciecommando LIMBURG. Zij zullen instaan voor de bewaking en de vervreemding van het kwartier.

“ LICHT UIT IN KAZERNE HELCHTEREN” bloklettert het BELANG VAN LIMBURG op 31.08.2010, waarin ook de laatste wachtkloppers van 2A, Erik TIMMERMANS en André DE GEEST aan het woord komen.

Op 1 september 2010 houdt het 2de REGIMENT VELDARTILLERIE officieel  op te bestaan. Het personeel en materieel gaat nu over naar de nieuwe artillerie-eenheid: de ARTILLERIEGROEP, die behalve de batterijen van ex-2A ook de batterij MISTRAL van ex-14A en het vroegere DEPARTEMENT ARTILLERIE omvat.

Daarmee komt er een einde aan de 174 jaren geschiedenis van  2A!

Gesloten poort Helchteren
Gesloten poort Helchteren

Het 2de REGIMENT ARTILLERIE werd opgericht op 26 februari 1836 en onderging in de loop van zijn geschiedenis heel wat wijzigingen. Het Regiment nam actief deel aan de GROTE OORLOG ( 1914 – 1918) en kende er verschillende roemrijke gevechten zoals de uitvallen uit ANTWERPEN, de slag aan de IJZER en de gevechten aan de REIGERSVLIET.

Tijdens het interbellum verbleef 2A eerst in ANTWERPEN en vanaf 1927 in LIER.

In de TWEEDE WERELDOORLOG (1940 – 1945) onderscheidde 2A zich tijdens de ACHTTIENDAAGSE VELDTOCHT bij de gevechten om het Bruggenhoofd GENT.

Heropgericht  in 1946 te TIENEN , verhuist het Regiment in oktober 1946 naar DUITSLAND. Het bezet kwartieren in DELBRÜCK, EUSKIRCHEN, SIEGEN en LÜDENSCHEID om op 2 juni 1986 definitief terug te keren naar BELGIE, naar het kwartier HELCHTEREN. Sinds 2002 is het Regiment actief op twee plateau’s: HELCHTEREN en BRASSCHAAT.

Met de ontbinding van de eenheid, die opgenomen wordt in de nieuwe ARTILLERIEGROEP, komt er een einde aan de mooie geschiedenis van 2A. :

TWEEDE IN NAAM, MAAR EERSTE IN FAAM

Persoonlijke noot:

Hiermede komt er ook een einde aan het schrijven van de geschiedenis van 2A.

Ik ben in 1980 met dit werk begonnen, onder impuls van LtKol SBH Roland WIJNANTS. Dit heeft geleid tot het publiceren van het boek “ GESCHIEDENIS VAN HET 2DE ARTILLERIEREGIMENT VAN 1830 tot HEDEN.” in september 1982, ter gelegenheid van de tentoonstelling “ LIER en 2A, 20 JAAR PETERSCHAP”. Omdat er niet direct een vervolg op dat boek voorzien was, heb ik dan een ruim archief aangelegd over alle gebeurtenissen in en rond het 2A. Daarin zijn alle mogelijke documenten, foto’s en persknipsels opgenomen over het leven in 2A.  Deze verzameling, die de naam “ HISTORISCH ARCHIEF” kreeg, omvat meer dan twintig kaften A4. Daarbij is elk document afzonderlijk in een plastieken hoesje gestopt om de consultatie ervan te vergemakkelijken en om vergeling en beschadiging tegen te gaan.

Louis Vranckx Ere-Archivaris 2A
Louis Vranckx Ere-Archivaris 2A

Daarenboven werd elk jaar de geschiedenis aangevuld met de kronieken van het jaar, die naar analogie met het boek, de gebeurtenissen in het Regiment verhalen. In verschillende bijlagen worden de opeenvolgende korpscommandanten en garnizoenen vermeld en talrijke andere wetenswaardigheden over 2A: tradities; kentekens; gesneuvelden; de mascotte MODEST; het peterschap met LIER en met “’T WEYERKE”, enz…

Vandaag komt er een einde aan dit werk. De afstand naar BRASSCHAAT, de vervreemding van de nieuwe eenheid; de moeizame toegankelijkheid van de bronnen en  de andere geest en visie, die er zijn, maken het voortzetten van mijn werk onder de oude vorm onmogelijk. Ik zal af en toe nog wel gaan werken in het archief van 2A, waarvan ik de trotse ere-archivaris Ben, maar eens zal dat ook ophouden.

 Louis VRANCKX

HET LEVEN GAAT VERDER

In dit hoofdstuk worden nog enkele gebeurtenissen en activiteiten aangehaald, die nog verband hebben met 2A, maar in feite reeds plaats vinden onder de vleugels van  het

BATALJON ARTILLERIE.

De eersten die genieten van de gastvrijheid van het BATALJON ARTILLERIE zijn de leden van de KRING MODEST 2A. Overigens is deze vriendenkring sinds 2 juni 2010 officieel  erkend door de Chef Defensie. Voor hun jaarlijkse bijeenkomst op zaterdag 25 september 2010 biedt het bestuur haar leden een bootuitstap in de Antwerpse haven aan. Een zeventigtal leden verzamelen vanaf 12.30u in het kamp van BRASSCHAAT en rijden dan met een autobus naar ANTWERPEN, waar aan het WILLEMDOK wordt ingescheept op de FLANDRIA 16 voor een havenrondvaart van ruim anderhalf uur.. Onderweg wordt deskundige uitleg verstrekt door een gids. Spijtig genoeg speelt het weer niet mee: het regent voortdurend en er waait een stevige bries. Slechts enkele dapperen wagen zich op het bovendek, maar de meeste deelnemers kruipen in de warme buik van het schip; bij een tas koffie of een biertje volgen zij de havenactiviteiten vanachter het venster. Het slechte weer zorgt er ook voor dat van de stadswandeling niets in huis komt. Iedereen trekt zich immers met plezier terug in een warm café. Om 18.00 uur brengt de bus de deelnemers weer naar BRASSCHAAT, waar in het HUIS VAN DE ARTILLERIE een barbecue wordt aangeboden.

Op woensdag 29 september 2010 nodigt de andere VRIENDENKRING 2A haar leden uit voor een bezoek aan de luchthaven van DEURNE. Gewoonlijk houdt deze kring zijn bijeenkomsten in het HUIS VAN DE ARTILLERIE, maar door de omschakeling is dit nu niet mogelijk.

Om 10.00u komen de leden samen in de cafetaria van de luchthaven voor een tas koffie of thee. Nadien is er een bezoek aan het LUCHTVAARTMUSEUM en aan de installaties van de luchthaven zelf . Hierbij moeten de bezoekers allemaal de metaaldetector passeren, alvorens een voet op de tarmac te mogen zetten. Om 12.30 volgt een lekkere en fijn verzorgde lunch in het restaurant van de luchthaven.

De namiddag is voorzien voor een vrije trip naar de Antwerpse binnenstad, maar de meeste bezoekers verkiezen het om naar huis te rijden, gezien het reeds een eind in de namiddag is..

TRANSFORMATIE 8

Op 15 oktober 2010 wordt door DEFENSIE de knoop doorgehakt aangaande de  benamingen en tradities van de nieuwe eenheden.  De werktitel “ ARTILLERIEGROEP” verdwijnt en de nieuwe eenheid in BRASSCHAAT krijgt de naam “ BATALJON ARTILLERIE”

Het embleem van 2A wordt toegewezen aan de nieuwe eenheid en de mars van 2A zal gespeeld worden tijdens de militaire parades; ook het  peterschap met de stad  LIER blijft behouden en de mascotte MODEST heeft een plaatsje gekregen in het kamp van BRASSCHAAT, vlak langs de centrale toegangsweg.

De nota schrijft ook voor dat alle militairen van het BATALJON ARTILLERIE  het algemeen mutskenteken van de ARTILLERIE zullen dragen op de blauwe muts van de artillerie ( met een rode achtergrond).   Het PARA-personeel in het BATALJON mag zijn groene muts behouden, maar moet eveneens het artilleriekenteken dragen.

De Verbroederingen en Vriendenkringen van de ontbonden eenheden worden gevraagd zich te voegen bij de nieuwe eenheden.

Op 25 oktober 2010 overlijdt in TONGEREN de heer Daniël SACRE. Hij was 68 jaar en was beroepsmilitair, eerst bij 2A en nadien bij 6A en het HK 4 PsInf Bde in SOEST. Van 1994 tot 1997 was hij BijAdjt van de StDst Bij in het RACh te SPICH.

Verschillende vrienden van 2A waren op zijn begrafenis aanwezig.

Op woensdag 3 november 2010 verlaat de geitenbok MODEST X zijn tijdelijke verblijfplaats in Park MOLENHEIDE voor een stek in het Kamp van BRASSCHAAT. Langs de centrale toegangsweg heeft hij een afgesloten terrein en een schuilhok, waar hij vrij kan rondlopen.

Op woensdag 10 november 2010 houdt het Dienstencentrum “’T WEYERKE” zijn “DINNER DANCE PARTY” in de feestzaal van het Cultuurcentrum MUZE in HEUSDEN-ZOLDER.

Op donderdag 11 november 2010 is het WAPENSTILSTANDSDAG. Op deze dag worden de slachtoffers van de beide Wereldoorlogen herdacht. Ook in de stad LIER, nu peterstad van het BATALJON ARTILLERIE, wordt deze traditie in ere gehouden.

Burgemeester en schepenen van de stad, de delegatie van het BATALJON ARTILLERIE , talrijke oud-strijders en sympathisanten verzamelen om 10.00u in de St Gummaruskerk voor een herdenkingsmis. Nadien volgt een optocht naar het monument van de stad, “DE ENGEL” in de Begijnhofstraat. Daar heeft een eerste bloemenhulde plaats en wordt de “LAST POST”  geblazen.

Met autobussen verplaatst het gezelschap zich nadien naar het militair kerkhof aan de Mechelsebaan. Daar heeft opnieuw een bloemenhulde plaats. Er worden kransen neergelegd door de burgemeester van LIER, Mevr VANDERPOORTEN; door LtKol SBH HOUF, commandant van het BATALJON ARTILLERIE en de voorzitters van de Oud-strijdersverenigingen. Opmerkelijk is ook de aanwezigheid van een kleine delegatie van het Britse Leger, die hun bekende “poppie-kransje” neerleggen. Op dit kerkhof liggen immers ook een vijftigtal Britse militairen begraven. Na de “LAST POST” en de nationale hymne, rijdt het gezelschap terug naar het centrum, waar op het stadhuis een receptie wordt aangeboden.

Het BATALJON ARTILLERIE is er  vertegenwoordigd door LtKol SBH Hans HOUF, AdjtMaj Jan VAN ROOY, korpsadjudant en 1steBrigChef Raymond THIENAERT, korpsbrigadier.

Het bestuur van de VRIENDENKRING 2A heeft ondertussen een gesprek gehad met het commando van het BATALJON ARTILLERIE en de afspraak is dat zij voor hun driemaandelijkse bijeenkomsten gebruik kunnen maken van de accommodaties in het HUIS VAN DE ARTILLERIE.

Voor het jaarlijks BARBARAFEEST moeten zij wel even uitwijken naar donderdag 25 november 2010, daar de week rond Barbara reeds vol bezet is. Na een receptie in de bar, volgt een verzorgde maaltijd in de grote zaal van het HUIS.

Op 3 december 2010 houdt het BATALJON ARTILLERIE zijn eerste BARBARAFEEST in het Kamp van BRASSCHAAT. Na een militaire plechtigheid op het besneeuwde paradeplein, volgt een receptie in de “Manége” en een feestmaal in de zalen van het HUIS VAN DE ARTILLERIE.

Op 7 december 2010 nemen de eerste asielzoekers hun intrek in een aantal gebouwen van de vroegere kazerne HELCHTEREN. En daarmee zijn we terug bij het begin en betekent dit het einde van deze kroniek.

LEVE DE ARTILLERIE !

Tekst samengesteld door Louis VRANCKX, ere-archivaris 2A.

Nawoord:

Gelooft u in het “Lot” dat men moet ondergaan? Het bestaat nochtans.

In 1980 deed ik mijn militaire dienst als KROO. Lt Kol SBH Wijnants was nog maar pas korpscommandant. Samen met Louis Vranckx is de basis gelegd van dit enorme werk.

En bijna 30 jaar later kom ik weer in contact met Louis en zet ik de website op, maar maak ik gelijk ook het einde mee van mijn Roemrijke Regiment.

Dit is niet het einde van 2A, het zal nog vele jaren verder leven, zeker in onze gedachten. En al zijn we zo beschaafd, de geschiedenis herhaalt zich keer op keer. Het is spijtig dit te moeten zeggen, maar eens zal de vrede weer voorbij zijn. Dit einde is tijdelijk tot de wegen van het Bataljon Artillerie weer scheiden en de 2 terug verschijnt.

Ik dank dan ook iedereen die mee heeft geholpen en ook deze die in de toekomst nog bijdragen zullen leveren.

Daniel Bellon

www.2de-artillerie.be

www.2rva.be