TERUG NAAR KOSOVO

 

“ Het mooie verwachten,

Het onverwachte verwelkomen,

Het goede verlangen,

Het wonder laten geschieden

En het beste met elkaar delen”

 

Mogen jullie het mooie, het goede en het wondere beleven en delen, elke dag van 2009!”

Deze mooie wens, die door de directie van het dienstencentrum ’T WEYERKE, naar zijn peter 2A wordt gestuurd, vat goed samen wat het jaar 2009 voor het Regiment zal brengen.

De opdrachten voor het Regiment zijn immers even boeiend als talrijk Er is niet enkel de werking van het Regiment verzekeren, met beperkte middelen en op twee plateau’s; maar er zijn daarenboven de grote uitdagingen voor de opdrachten in het buitenland. 2A zal :in 2009 een compagnie lichte infanterie leveren  onder de naam BELKOS 31 bij de MNB (NOORD) in MITROVICA in het noorden van het onafhankelijke KOSOVO . 2A zal ook het  commando voeren  over de PRT in KUNDUZ in het woelige AFGHANISTAN onder de naam KUNDUZ 21. En dan is er nog een CIMIC-ploeg, die naar KANANGA, in het woelige Oost-Congo vertrekt tussen februari en juni 2009. Op het thuisfront blijft een peloton Mortieren 120 mm actief, om de noodzakelijke vuursteun te verlenen aan de gevechtseenheden van de Brigade. En ook de DRIE FAC-ploegen van 2A blijven stand-by. Daar bovenop komen nog een logistieke en commando-inspectie, die eveneens een serieuze inspanning van het personeel vergen. Zo zie je maar: 2A is altijd bezig!…

En boven dit alles zweeft dan nog,  als een zwaard van Damocles,  de onzekere toekomst van het Regiment  en de verhuis, al of niet, naar BRASSCHAAT.

De samenvatting, hierboven, is ook de teneur van  de nieuwjaarsboodschap die de Korpscommandant, LtKol SBH Luc LEBEN, aan zijn artilleristen wenst mee te geven. Overigens zal hij, midden 2009, als Korpscommandant vervangen worden om een functie te bekleden op de Staf LM. Met hem zal ook de Korpsbrigadier, die met pensioen gaat, aan een opvolger toe zijn.

En er zijn nog veranderingen aan de orde: zowel in HELCHTEREN als in BRASSCHAAT wordt een optimalisatie van de infrastructuur doorgevoerd. Dit maakt dat ondermeer enkele kleine bars worden gesloten en dat in elk kwartier één enkele bar all-ranks openblijft, maar dan wel doorlopend van 08.00u tot 15.00u . Tevens worden enkele verhuizingen van diensten doorgevoerd om de bezetting van de gebouwen  te optimaliseren.

Zoals het elk nieuw jaar het geval is , wordt een delegatie van 2A verwacht op de verschillende nieuwjaarsrecepties. Het zijn:

  • op 4 januari 2009 de receptie met openluchtfeest van de stad LIER;
  • op 11 januari 2009 de receptie door het SCHOOLBONDTHEATER in LIER;
  • op 15 januari 2009 de receptie door het dienstencentrum ‘T WEYERKE in hun lokalen te HEUSDEN-ZOLDER;
  • op 21 januari 2009 de receptie met maaltijd door de VRIENDENKRING  2A in het Artilleriehuis te BRASSCHAAT;
  • op 23 januari 2009 de receptie met feestmaal door de VERBROEDERING 2A-8A-RAL in ANTWERPEN.

Na een langdurige ziekte, overlijdt op 31 december 2008, Kapitein-Commandant op rust Georges KACZYNSKI in zijn woonplaats RANST. Hij kwam als jonge Adjt-KRO Artillerie binnen bij 2A in SIEGEN en bleef er meer dan 15 jaar in dienst. Daarna vertrok hij als UNO-waarnemer naar KASHMIR en LIBANON om later directeur te worden van INFOSERMI in BRUSSEL. Hij was gehuwd met mevr Sonnhild SEIFER, een verpleegster die hij leerde kennen tijdens zijn legerdienst in SIEGEN en was vader van JESKO, JESSICA en JANA. Op de begrafenisplechtigheid op 10 januari 2009 in RANST waren behalve een delegatie van 2A ook talrijke oud-gedienden en ex-collega’s aanwezig.

Ondertussen zijn de deelnemers aan BELKOS 31 en KUNDUZ 21 begonnen aan hun intensieve voorbereiding op opdrachten in KOSOVO en AFGHANISTAN vanaf juli 2009. Deze voorbereiding neemt de ganse eerste helft van het jaar in beslag , met daarin oa een integratie- en een cohesie-oefening en nog een laatste verlofperiode, alvorens op 27 juli 2009 op het vliegtuig te stappen, dat hen naar het Oosten zal brengen.

Een nieuwigheid dit jaar is de feestmaaltijd van de Koninklijke Verbroedering der Artillerie 2A, 8A en RAL, die doorgaat op 23 januari 2009 in de salons van de CLUB V.V.W  aan de Beatrijslaan op ANTWERPEN-LINKEROEVER. Dit feest vervangt  de feestmaaltijd, die vroeger op 11 november in LIER werd gehouden, maar door gebrek aan belangstelling werd afgeschaft.

Op uitnodiging van de stad LIER brengen op 26 februari 2009 een twintigtal dames en heren van 2A, onder leiding van de Korpscommandant, LtKol SBH LEBEN, een bezoek aan de stad LIER.

Na de samenkomst op de parking van de site DUNGELHOEFF (Politiecentrum), stapt het gezelschap naar het stadhuis, waar een korte receptie plaats heeft. Aansluitend is er een eerste rondeleiding in de oude stad, bekroond met een lunch in het Hof van Aragon.

In de namiddag is er nog een rondleiding op het Begijnhof en een bezoek aan het nieuwe politiecentrum, dat wordt afgesloten met een tas koffie.

Alle deelnemers hebben erg genoten van deze fijne dag en keren dan ook tevreden terug naar HELCHTEREN.

Op 21 februari 2009 sterft opnieuw een ancien van 2A: adjudant-chef op rust Louis CUVELIER. Hij was oorlogsvrijwilliger 1940; werd actief lid in de gewapende weerstand bij het Geheim Leger, werd later lid van de Brigade Piron en was één van de pioniers van het na-oorlogse 2A. Hij bracht het tot batterijadjudant van de DOG-Batterij en zorgde ervoor dat deze batterij een echte mascotte had: een bulldog. Later ging hij over naar de Medische Dienst en werkte in het MH ANTWERPEN tot aan zijn pensionnering. Hij overleed in het Middelheimziekenhuis in ANTWERPEN, nauwelijks één maand na zijn 83ste verjaardag. Ook nu waren talrijke oud-collega’s van 2A aanwezig op zijn begrafenis in DEURNE op 2 maart 2009.

Nauwelijks enkele dagen later is 2A opnieuw in rouw. Nu verliest het een actief onderofficier uit eigen rangen:

Op 25 februari 2009 overlijdt in het Virga Jesseziekenhuis te HASSELT, adjudant Michel THEUNIS. Hij was nauwelijks 50 jaar geworden en verliest  de strijd tegen een verwoestende ziekte. Hij  laat een vrouw en drie kinderen na. Sinds REFORBEL was hij mecanicien in de StDst-Bij van 2A. Hij wordt op 3 maart 2009 gecremeerd te HASSELT in het bijzijn van een ruime delegatie van 2A, geleid door de Korpscommandant. .

Op zondag 8 maart 2009 heeft in het Cultuurcentrum DE MUZE in HEUSDEN –ZOLDER het jaarlijkse LENTE-BUFFET ten voordele van het Dienstencentrum “’T WEYERKE” plaats. 2A verleent aan deze activiteit zijn medewerking.

Op 14 maart 2009 wonen 10 personen van 2A de toneelvoorstelling bij in het SCHOOLBONDTHEATER te LIER van de klucht: “EEN INSPECTEUR VOOR U”

Op 19 maart 2009 behaalt de St&Dst-Bij de overwinning in de “SWIM IN INTERBATTERIJ “ met nauwelijks EEN punt voorsprong op de tweede ( 14 tegenover 13!). Een ander sportief evenement is de CROSS 2A, die op 27 maart 2009 gelopen wordt over een parcours in het kwartier.

Op dinsdag 31 maart 2009 komen de leden van de VRIENDENKRING 2A weer samen in het Huis van de Artillerie te BRASSCHAAT voor hun  driemaandelijkse bijeenkomst met receptie en diner. Het is telkens weer een uitstekende gelegenheid om elkaar nog eens te ontmoeten en herinneringen op te halen over vroeger…

Op 02 april 2009 neemt generaal August VAN DAELE afscheid van het Leger als CHOD ( CHIEF HEAD OF DEFENCE – Stafchef van het Leger), functie die hij meer dan zes jaar heeft uitgevoerd. De plechtigheid gaat door op de basis van KLEINE BROGEL, waar voor generaal VANDAELE “ alles begonnen is” en in aanwezigheid van 620 genodigden, waaronder de Minister van Defensie, Pieter DE CREM. Deze Luchtmachtgeneraal wordt opgevolgd door generaal Charles-Henri DELCOUR van de LANDCOMPONENT, die voorheen werkzaam was bij oa het EURCORPS en in het Militair Comité van de Europese Unie. Een peloton van 2A met Standaard neemt aan deze plechtigheid deel.

Diezelfde dag nemen een aantal sportievelingen deel aan de jaarlijkse “ RUN & BIKE” die ingericht wordt door het Kamp van BRASSCHAAT. Behalve militairen zijn ook burgers en sportscholen van de partij. In de categorie “Senioren Dames” behalen de 1Sd Barbara SELS van 2A en haar collega  Romy NUYENS de EERSTE plaats in een tijd van 1u13’17 “.

Tijdens de paasvakantie zijn 19 jongeren op stage bij 2A. Zij maken er kennis met het avontuurlijke leven van de militair te velde en leren er hun eigen potje koken. Voor sommigen een zeer leerrijke ervaring….

Op 21 april 2009 neemt 2A deel aan de SWIM-IN van de Brigade en op   23 april 2009 wordt in LEOPOLDSBURG de “GOLDEN SPIKE” gelopen , een cross waaraan in principe alle actieve militairen deelnemen.

Op 4 mei 2009 brengt de MOD, de heer Pieter DE CREM een werkbezoek aan het kwartier HELCHTEREN. In een korte toespraak zegt de Minister: oa: “ Ik kan niet duidelijker zijn: ik heb geen plan om Helchteren te sluiten!… “

HELAAS! Nauwelijks vijf maanden later pleegt de Minister woordbreuk en klinkt zijn transformatieplan helemaal anders….. zeer tot consternatie en ongenoegen van de artilleristen van 2A!

Op 14 mei 2009 heeft in de feestzaal van 2A de afscheidsmaaltijd van LtKol SBH Luc LEBEN plaats. Niet eens volle twee jaren in het Regiment zal hij op 26 mei 2009 de fakkel overdragen aan zijn opvolger , LtKol SBH Hans HOUF, die dan weer de opvolger van  LEBEN was in 2007 op COMOPSLAND – Sec ARTILLERIE. Het bewijst nog maar eens dat het kringetje van bevelvoerders steeds kleiner wordt en de periode als commandant van een volwaardige artillerie-eenheid steeds korter. Daarenboven zal ook LtKol HOUF, net als zijn voorganger bij 2A, weggestuurd worden naar KOSOVO op het HK KFOR in PRISTINA..

De plechtigheid van de bevelsoverdracht op 26 mei 2009 wordt een heel bijzondere bedoening. ..Want behalve een nieuwe Korpscommandant en een nieuwe Korpsbrigadier bij 2A, zal ook COMOPSLAND een nieuwe chef aanstellen voor de sectie ARTILERIE – 3D.

De plechtigheid, waarop honderden genodigden aanwezig zijn, gaat dan ook door in twee delen: eerst is er de tweetalige wapenschouwing en erkenning van de nieuwe chef 3D door COMOPSLAND volgens een speciaal scenario en aansluitend treedt dan 2A aan voor de erkenning van hun nieuwe Korpscommandant en nieuwe Korpsbrigadier volgens het klassieke scenario..

Voor het eerste deel zijn VIJF pelotons van de Artillerie COMOPSLAND opgesteld, nl een peloton van 1A, 2A en IO Gp en twee pelotons van 14A, die de Standaarden van 14A en IO Gp encadreren. De plechtigheid verloopt volgens een eigen scenario, met een afscheidswoord en een schouwing door Kol SBH Roger LOTHAIRE, afscheidnemend Comd 3D en de erkenning van Kol SBH Daniel PEETERS Ir als nieuwe chef 3D door GenMaj TESTELMANS, LCC.

Nadien marcheren dan de pelotons van 2A op onder het bevel van AdjtMaj Max VAN HASSEL, Korpsadjudant. Na de voorstelling van de troepen aan Maj  DE BRUYN, Tweede Commandant, neemt LtKol SBH Luc LEBEN voor de laatste keer het bevel over het Regiment over. Hij ontvangt de Standaard van het Regiment en Brigadecommandant , Kol SBH BOSTEYN, voor de verzamelde troepen. Nadat hij het woord heeft gericht tot de genodigden, erkent LtKol SBH LEBEN de 1CC Hans CLAESSENS als opvolger van 1CC Jean CUYVERS, die sinds 14 februari 1990  de eerste Korpsbrigadier van 2A was.

Na een afscheidswoord  en een laatste schouwing van zijn manschappen, verlaat LtKol SBH LEBEN het paradeplein en wordt LtKol SBH Hans HOUF erkent als ….. Korpscommandant van 2A. Een defilé van 2A, onder het bevel van zijn nieuwe chef, sluit deze plechtigheid af, waarna de genodigden kunnen genieten van een uitgebreide receptie en een walking dinner

Op vrijdag 12 juni 2009 organiseert de D –Batterij een speciale benefiet-avond voor Brig Robby HULSMANS. Deze militair werd het slachtoffer van een zwaar verkeersongeval in het kwartier Helchteren op 11 september 2008 en sindsdien is hij verlamd aan beide benen en is hij aan een rolstoel gekluisterd. Met de opbrengst van deze avond wil de Batterij haar bijdrage leveren aan de aankoop van een nieuwe rolstoel, die Robby meer mobiliteit moet verzekeren. De organisatie van de avond is in handen van Brig  Marie CERULLI en van Kapt Kristel REMES van de D-Batterij.

Ondertussen bereiden de deelnemers aan BELKOS 31 zich volop voor op hun opdracht. Theoretische lessen en praktische oefeningen volgend elkaar op. Een laatste algemene oefening heeft plaats van 15 tot 19 juni 2009 in de streek van LEOPOLDSBURG en Noord-Limburg. Het bevel over deze gevechtscompagnie is in handen van Kapt Kristel REMES van deD-Batterij van 2A. Het is de eerste keer dat een vrouwelijke officier de chef is van een buitenlandse opdracht , uitgevoerd door 2A.

Van 24 tot 27 juni 2009 heeft in de streek van FLORENVILLE en VIELSALM de jaarlijkse MESA – de Mars van de Herinnering en de Vriendschap, ingericht door het Regiment Ardense Jagers, plaats; Zoals gebruikelijk neemt ook een ploeg van 2A gedurende één dag deel aan deze voettocht door de Ardense bossen.

Van 22 tot 25 juni 2009 organiseren de legerbasis van LEOPOLDSBURG en de eenheden van de 1ste BRIGADE de jaarlijkse scholen-bezoekdagen. Ruim 18.000 schoolkinderen komen voor één dag de militaire sfeer opsnuiven . Op woensdag 24 juni is er een speciale “ JEUGDVERKENNINGSDAG, met de bedoeling laatste jaarsleerlingen warm te maken voor een carrière bij het Leger. Op zondag 28 juni 2009 lopen zelfs 40.000 bezoekers het kamp plat om te genieten van de opendeurdag, ingericht door de LANDCOMPONENT.

Op 3, 4 en 5 juli 2009 hebben op het domein van het Dienstencentrum “’T WEYERKE” de jaarlijkse WEYERKESFEESTEN plaats. Zoals steeds levert 2A aan zijn petekind materiële steun bij de op- en afbouw van de verschillende standen.

Op 21 juli 2009 is LtKol SBH HOUF en een delegatie van 2A aanwezig op de plechtigheid van 21 juli in de peterstad LIER. Na het “TE DEUM” in de Sint Gummaruskerk, volgt een optocht door de stad naar het monument voor de slachtoffers van de oorlogen, “DE ENGEL” aan de Begijnenvest. Er worden bloemenkransen neergelegd door de burgemeester van LIER, de Comd 2A en de voorzitters van de Verbroederingen der Oud-strijders. Na de “LAST POST” en de nationale hymne keert het gezelschap terug naar het stadhuis, waar een receptie plaats heeft. Nadien gaat de delegatie van 2A nog eten samen met de Lierse ere-brigadiers VAN HOUTTE en HENDRICKX.

En dan is het tijd om de koffers te pakken: de Korpscommandant vertrekt immers op 24 juli 2009, samen met een deel van de gevechtscompagnie van 2A naar KOSOVO. LtKol SBH HOUF zal als Commandant van het Nationaal Contingent en als “Chief J5-PLANS” werken op het KFOR-hoofdkwartier in PRISTINA; de compagnie zal opereren vanuit het Franse kamp BELVEDERE in MITROVICA in het Noorden van KOSOVO. Zij opereert onder Frans commando en wordt bevolen door Kapt Kristel REMES. Het is de eerste keer dat een buitenlandse opdracht van 2A onder het bevel van een vrouw staat.

Logo Belkos 31
Logo Belkos 31
Kapt Remes
Kapt Remes

Van 19 tot 22 augustus 2009 neemt een detachement van 2A deel aan de 37ste uitgave van de “VIERDAAGSE VAN DE IJZER” In vier lussen van telkens een dertigtal kilometer gaat het rond OOSTDUINKERKE; POPERINGE; DIKSMUIDE en IEPER. In deze laatste stad heeft op 22 augustus 2009 het slotdefilé plaats.

Van 24 tot 28 augustus 2009 zijn dan weer een vijftiental jongeren de gasten van 2A in het Kamp van BRASSCHAAT voor een “ JONGERENSTAGE”. Gedurende een week proeven zij van het militair milieu en dat lijkt hen best mee te vallen. Want één van de vier meisjes, CAROLINE, is er voor de tweede keer bij en de 17-jarige DYLAN bevestigt dat hij “later militair wordt want het leger is een wereld apart.”

Op 2 september 2009 bieden de officieren van 2A hun afscheidnemende Brigadecommandant een afscheidsmaaltijd aan.

Op 3 september 2009 wordt GenMaj Marc COMPERNOL de nieuwe chef van de LANDCOMPONENT . Van 1999  tot 2001 was LtKol SBH COMPERNOL commandant van 2A in HELCHTEREN en de artilleristen van 2A zijn wat fier dat één van hun vroegere chefs deze hoge functie toegewezen krijgt.

En op vrijdag 11 september 2009 wordt Kol Henk ROBBERECHT de nieuwe chef van de 1ste BRIGADE in LEOPOLDSBURG. In deze functie voert hij het commando over ruim 2000 .militairen van zes verschillende eenheden, waaronder ook 2A.

De families van onze jongens en meisjes in KOSOVO en KUNDUZ worden natuurlijk niet vergeten. Op zaterdag 5 september 2009 in BRASSCHAAT en op zondag 6 september 2009 in HELCHTEREN wordt door de sectie WELL-BEING van 2A de eerste FAMILIEDAG georganiseerd. Tijdens deze familiedagen krijgen de families actuele informatie over het leven van hun familieleden in KOSOVO en KUNDUZ; zij kunnen videoboodschappen  uitwisselen ; Voor de kinderen is er speciale opvang voorzien en wordt een ritje met een huifkar ingericht. Nadien treft iedereen zich rond een heerlijke barbecue.

Nog een bijzondere gebeurtenis is het bezoek van een 40-tal oud-miliciens van de LUCHTMACHT op 16 september 2009. Als VVE-ers, ingezet voor de bewaking en verdediging van de vliegbasis in KLEINE BROGEL) hebben  zij hun diensttijd in HELCHTEREN doorgebracht; ( In KLEINE BROGEL waren de kazerne-acommodaties toen nog niet klaar! –NVDR) Zij waren zeer gelukkig nog eens kennis te kunnen maken met de blokken en installaties van de kazerne, waar zij twaalf maanden verbleven hebben ; Er werden heel wat straffe verhalen verteld en duurbare herinneringen opgehaald.

De “KRING MODEST 2A”, de kring van oudgedienden van het Regiment, heeft zaterdag 19 september 2009 uitgekozen voor zijn jaarlijkse activiteit. Na een ontvangst in de bar van het kwartier HELCHTEREN, gaat het met een autocar naar LIER. Daar wacht ons een overweldigende ontvangst : LIER is immers in braderiestemming en het gonst er van toeristen en bedrijvigheid. Drie stadsgidsen leiden ons rond op een stadswandeling, waarna iedereen nog even de tijd heeft om een plaats op een overvol terrasje te zoeken. Om 17.00u keert het gezelschap terug naar HELCHTEREN, waar een lekkere barbecue wacht..

Hoog bezoek bij 2A op 22 september 2009: de nieuwe Brigadecommandant, kol Henk ROBBERECHT, komt kennis maken met zijn artilleristen.

Op 7 oktober 2009 publiceert HET BELANG VAN LIMBURG een artikel over de hervormingsplannen van het leger, waaraan Defensieminister DECREM de laatste hand legt. bericht..Volgens senator Wouter BEKE zal Limburg aan die hervorming ontsnappen, omdat hier eerder al geherstructureerd werd. Maar …. Het zal anders uitdraaien!….

De tweede  “FAMILIEDAG”, dit keer in HELCHTEREN, op zaterdag 10 oktober 2009 en op zondag 11 oktober 2009 in BRASSCHAAT staat , een paar weken te vroeg, helemaal in het teken van Halloween.. Ook nu is er een uitwisseling van video-boodschappen, worden er pakjes en kusjes verstuurd en is er kinderanimatie. Een lekkere pompoensoep en spaghetti bolognaise  ( of lasagna) versterken de inwendige mens.

10 oktober 2009 Familiedag in Helchteren
10 oktober 2009 Familiedag in Helchteren
11oktober 2009 Familiedag in Brasschaat
11oktober 2009 Familiedag in Brasschaat

En dan valt op 12 oktober 2009 als een donderslag bij heldere hemel het verdict::

“MINISTER DECREM SNOEIT FORS IN DE LEGERSTERKTE EN SLUIT 23 KAZERNES, WAARONDER HELCHTEREN”

Sluiting kazernes

De verrassing en de teleurstelling bij de artilleristen van 2A in HELCHTEREN is groot. Op 5 mei 2009, tijdens zijn bezoek aan het kwartier, zei de Minister nog: “IK SLUIT HELCHTEREN NIET. En nu breekt hij zijn woord.

Dat 2A ,volgens het plan FLAHAUT,  in 2014 zou verhuizen , daar had iedereen zich al bij neergelegd. Maar nu plots VIER jaren vroeger!…….  De consternatie is groot en de vakbondsafgevaardigden laten hun stem horen.

Maar anderzijds moeten we ook toegeven dat de korpscommandant en bepaalde chefs tevreden zullen zijn dat het moeilijke werken op twee locaties nu eindelijk voorbij zal zijn. Daarbij verwacht men veel van de nieuwe “ARTILLERIEGROEP” die zal opgericht worden. Maar hoe zal dat allemaal aflopen: haar getalsterkte zou om en bij de 900 militairen bedragen. Waar gaat men die vinden? En wie van 1A uit BASTOGNE zal naar BRASSCHAAT willen verhuizen? Idem voor de militairen van 14A die van de kuststreek moeten komen ? En dan is er nog het Detachement Opleiding van de Artillerie, dat zich hardnekkig vastklampt aan zijn privilegies.

Er zal nog veel gepraat, geschreven en nog meer geregeld moeten worden  eer alles in kannen en kruiken is!

Maar bij 2A gaat, ondanks deze slechte mare, het leven verder, ook al is de ontgoocheling groot . Iedereen begint al direct te denken aan wat de toekomst hem of haar brengen zal. Voor de meesten staat het vast dat zij een  verhuis naar BRASSCHAAT niet zien zitten en dus beginnen zij al ijverig uit te kijken naar een mutatie in de streek.

Op donderdag 29 oktober 2009 nodigt de VRIENDENKRING 2A zijn leden en hun dames uit voor een gezellig samenzijn in het HUIS VAN DE ARTILLERIE in BRASSCHAAT. Na een eerste uitbundige kennismaking met oude bekenden, volgt een receptie. Met een lekkere maaltijd wordt dit treffen afgesloten. Het deed deugd al deze oude bekenden nog eens terug te zien.

Het Dienstecentrum “’t WEYERKE” nodigt dan weer uit voor zijn jaarlijkse “DINNER-DANCE” op dinsdag 10 november 2009 in de salons van het Cultuurcentrum MUZE in HEUSDEN-ZOLDER.

Een delegatie van 2A woont de vaderlandse plechtigheden van 11 november 2009 bij in LIER, HELCHTEREN, BRASSCHAAT en LEOPOLDSBURG. In LIER legt Maj DE BRUYN, Comd a.i., bloemen neer aan het dodenmonument van de stad en op het militaire kerkhof. Aansluitend is er een receptie voor de deelnemers op het stadhuis..

Een paar dagen later is opnieuw een delegatie van 2A , onder leiding van Maj DE BRUYN, in de peterstad. Ditmaal op 15 november 2009 ter gelegenheid van KONINGSDAG; Na een plechtig TE DEUM in de Sint Gummaruskerk, volgt een receptie op het stadhuis.

En op 21 november 2009 zijn opnieuw enkele 2A-ers in LIER. Ditmaal wonen zij het toneelstuk “ EEN VLOOG OVER HET KOEKOEKSNEST” bij, gebracht door het Schoolbondtheater in hun zaal.

Vanaf 25 november 2009 begint dan de grote terugkeer: in enkele shiften worden de deelnemers aan BELKOS 31 en uit KUNDUZ terug naar huis gevlogen. Zij kunnen nu opnieuw hun geliefden in hun armen drukken en genieten van een welverdiend verlof. De opdracht is tot ieders tevredenheid  zonder incidenten verlopen.

En zoals het Artilleristen past vieren zij ook hun patroonheilige, BARBARA. Op vrijdag 4 december 2009 is de algemene parade in het Kwartier WEST te BRASSCHAAT; op dinsdag 6 december 2009 vieren de leden van de VRIENDENKRING 2A op hun beurt hun patrones en op donderdag 10 december 2009 is er dan de viering van Sint ELOOI en BARBARA  in het kwartier HELCHTEREN.

Tijdens de militaire plechtigheid wordt hulde gebracht aan de gesneuvelden van 2A en aan enkele verdienstelijke militairen. Het dienstencentrum “’T WEYERKE” mag een mooie check als steun in ontvangst nemen.  Na een korte receptie sluit een smakelijke walking-dinner deze feestelijke dag af.

De KERSTMAN loopt op 15 december 2009 nog even langs bij het WEYERKE en deelt er pakjes uit

En dan zit het bewogen jaar 2009 erop. Het venijn zat hem vooral in de staart: de beslissing van de minister om de kazerne te sluiten is bij de meesten hard aangekomen. Het jaar 2010 zal een heel  bijzonder jaar worden in de geschiedenis van 2A. Misschien wel het laatste……