EEN ANDERE ARTILLERIE

 

HOPEN OP VREDE.

Het jaar 2005 wordt, zoals de traditie het wil, ingezet met veel vuurwerk en toeters en bellen. Maar ondanks het feestgedruis, blijft ook de wrange smaak van geweld en onvrede in grote delen van de wereld. De BALKAN, PALESTINA, AFGHANISTAN, IRAK, CONGO, enz…: het blijven allemaal broedhaarden van etnisch geweld. Ruim 2.850 Belgische militairen werden in 2004 ingezet in sommige van deze gebieden om er de broze vrede te helpen handhaven. Onder hen ook een aantal van 2A : een compagnie lichte infanterie in MITROVICA (Kosovo) en een aantal waarnemers in KUNDUZ (Afghanistan). Zij zorgen er mee voor dat de hoop op vrede geen ijdele hoop is…

Voor de mannen en vrouwen van BELUKOS 17 in KOSOVO blijft het in ieder geval een ijdele hoop. De kleinste vonk of de meest onschuldige gebeurtenis is er voldoende om het vuur weer aan de lont te steken en het geweld tussen de Servische en Albanese Kosovaren opnieuw te laten opflakkeren..

Ondanks alle inspanningen van de Europese Unie om tot een vergelijk te komen , is er nog steeds geen uitzicht op duurzame vrede. De multi-nationale troepenmacht zal er nog lange tijd onontbeerlijk zijn….

2A start het nieuwe jaar in een nieuwe configuratie: de vertrouwde A en B BATTERIJ worden samengevoegd in de nieuwe DELTA-BATTERIJ, die het kenteken van de B-Batterij, de hondenkop, overneemt. De definitieve overgang zal, na akkoord van COMPOPSLAND, gebeuren op 9 mei 2005, na het einde van de opdracht van de A-Cie voor BELUKOS 17.

Op deze wijze komt het Regiment alweer een stap dichter naar zijn toekomstige structuur, zoals die werd vastgelegd in het “OPS PLAN 2005 -–2007″. Tegen 2007 zou 2A dan nog bestaan uit:

 • een Regimentsstaf;
 • een Staf- en Dienstenbatterij
 • een Schootsbatterij 105-120 ( 1 peloton 12 GUN 105 en 1 peloton 6 MOR 81 )
 • een Schootsbatterij 120 ( 2 peloton 12 MOR 120)

Een verhuis naar BRASSCHAAT lijkt steeds meer in het verschiet …Overigens worden alle M109A2, na hun midlife-update in ROCOURT, samen gebracht in de ARTILLERIESCHOOL van BRASSCHAAT.

In de schoot van het Regiment wordt de opleiding op de mortieren 120mm RT intensief voortgezet. Later op het jaar zal ook de reconversie op het kanon 105mm LG gebeuren voor alle kanonniers van de drie schootsbatterijen, zodat tegen einde 2005 elke batterij polyvalent kan ingezet worden. Terzelfdertijd wordt ook de opleiding voor FORWARD AIR CONTROLLER (FAC) aangescherpt, zodat er steeds voldoende opgeleid personeel is om de luchtsteun te leiden.

Ook al mag het Regiment zelf geen officiële receptie meer houden, toch zijn afgevaardigden van 2A te gast op :

 • de nieuwjaarsreceptie in openlucht op 2 januari 2005 op de “Grote Markt” in LIER op uitnodiging van het stadsbestuur;
 • de nieuwjaarsreceptie van het SCHOOLBONDTHEATER in LIER op 9 januari 2005;
 • de nieuwjaarsreceptie met maaltijd van de VRIENDENKRING 2A in het “Huis van de Artillerie” in BRASSCHAAT op 20 januari 2005
 • de nieuwjaarsreceptie van “ ’t WEYERKE” in HEUSDEN-ZOLDER, eveneens op 20 januari 2005..

Op 20 januari 2005 heeft ook de algemene vergadering van “ KRING MODEST 2A” plaats in de bar voor officieren. De korpscommandant zet er de plannen voor de toekomst uiteen en de secretaris legt een positieve balans voor.

Eén week voordien, van 12 tot 14 januari 2005 , heeft de korpscommandant, LtKol SBH BERKEIN een werkbezoek aan zijn manschappen in KOSOVO gebracht. Hij is daar ondermeer vergezeld door de heer Alain IJZERMANS, burgemeester van HOUTHALEN-HELCHTEREN. Deze is diep onder de indruk van wat hij daar ziet en hoort en hij looft de mannen en vrouwen van 2A voor het “ schitterend werk dat zij er verrichten

Na zijn terugkeer laat de burgmeester in een krantenartikel optekenen:

“ Ik bezocht meer dan 20 landen in mijn leven, maar dit bezoekje blijft nu nog elke dag hangen en heeft mijn visie zeker veranderd in die zin dat ik nu nog meer overtuigd ben dat “op haat geen welvaart groeit” en “door haat mensen en natuur totaal worden vernietigd”.

Ik hoop dat KFOR een volgend Balkandrama kan vermijden door alle acties die zij daar verrichten. Ik blijf hier ook voor ijveren op een hoger niveau. Ik trok voor mezelf een aantal lessen hieruit, die ik de afgelopen dagen ook uitvoerig aan iedereen heb verkondigd over “ KOSOVO als een heus menselijk vulkaangebied waar het op glad ijs lopen is”….

2005kos
Uit “Het Belang Van Limburg 20 jan 2005

Dat het Regiment met zijn tijd meegaat bewijst het “ INTERNETCAFE” ( 2@cafe) dat geopend wordt vanaf 14 februari 2005 in een lokaal van blok A1 ( tegenover het wachtlokaal). Deze dienstverlening is gericht op de militairen en op de families van de militairen, die deelnemen aan een buitenlandse opdracht. Het is open van 08.00 tot 24.00u en het gebruik kost 0,50 EUR per uur!

De opleiding van de C – Batterij op de mortieren 120 RT eindigt met een algemene oefening en een schietperiode in de sneeuw(!) in  het kamp van ELSENBORN van 07 tot 11 maart 2005.

Onmiddellijk hierna, van 13 tot 25 maart 2005 is er een CAX-kaartoefening in het Franse kamp GUIBERT SISSON, waaraan S3 en DLO deelnemen.

De traditionele eetdag van het Dienstencentrum “ ’T WEYERKE” gaat door op zondag 15 maart 2005 in het cultuurcentrum “ DE MUZE” in HEUSDEN-ZOLDER. 2A levert hiervoor ook materiële steun .

Op 16 maart 2005 neemt de beloftevolle, jonge onderofficier, Wm KBOO Bram VANHOOFF van de Bij PARA-CDO 2A, vrijwillig afscheid van het leven. Hij is nauwelijks 23 jaar oud en wordt met militair eerbetoon begraven op zaterdag 26 maart 2005 in STEENOKKERZEEL.

Op 1 april 2005 brengen twee oud-gedienden van de klas 55 van 2A, de heren Etienne BRADT en Medard CORNELIS uit GENT een bezoek aan het kwartier HELCHTEREN, precies vijftig jaar na hun inlijving. Zij herkennen de kazerne nauwelijks weer en zijn zeer onder de indruk van de veranderingen die bij de artillerie zijn gebeurd.

Op 6 april 2005 overlijdt te LIER de heer Raymond CALLAERTS. Hij was burgemeester van de stad van 1977 tot 1983 en werd op 18 december 1983, tijdens een intieme plechtigheid, benoemd tot ere-brigadier van 2A door LtKol SBH SPEYBROECK. Een delegatie van 2A, met aan het hoofd LtKol SBH HUBRECHT, woont de begrafenis bij in H.Kruiskerk in LIER op 13 april 2005.                                                                              

Op 14 april 2005 wordt in het kwartier de CROSS 2A gelopen. Er zijn ruim 400 deelnemers.

In de tweede helft van de maand is er van 18 tot 22 april 2005 een KADER- en een FAC-oefening. Tevens begint de intensieve opleiding op Mor 120RT voor de D – Batterij, die zal afgesloten worden met een schietperiode in OTTERBURN (GB).

Op 9 mei 2005 is het dan zover: 2A verandert officieel van uitzicht . Volgens de nota 2794 van 21 april 2005 bestaat het Regiment nu uit:

 • één Regimentsstaf in HELCHTEREN
 • één Staf- en Dienstenbatterij in HELCHTEREN
 • één schootsbatterij Mor 120 RT: DELTA-BATTERIJ in HELCHTEREN.
 • Één sectie Regimentsstaf (-) in BRASSCHAAT
 • Één schootsbatterij  Mor 120 RT: CHARLIE-BATTERIJ in BRASSCHAAT
 • Eén schootsbatterij 105 LG: BATTERIJ PARACOMDO in BRASSCHAAT.

De benamingen A en B – BATTERIJ zullen voortaan gebruikt worden door 1A, dat slechts TWEE schootsbatterijen telt.

De nota in kwestie vermeldt daarenboven ook dat nieuwe logo’s moeten ontworpen worden voor de batterijen, die ter goedkeuring moeten voorgelegd worden aan de Korpscommandant.

Organigram 20052005logo

Op 11 mei 2005 heeft in het kwartier HELCHTEREN de medaille – uitreiking plaats voor de deelnemers aan BELUKOS 17. Onder de aanwezige genodigden zijn ook GenMaj POCHET, Commandant van de Landcomponent (LCC); Kol SBH KOUMANS, Brigadecommandant en de heer Alain IJZERMANS, burgemeester van HOUTHALEN-HELCHTEREN.

Na de ontvangst van de personaliteiten volgt er een actieve demonstratie van de verschillende opdrachten van het detachement: CROWD RIOT CONTROL,(CRC = controle over betogingen); inrichten van een mobiel checkpoint; voorstelling nieuwe wapentechnieken ( NCTGS)  en observatie. Ook het LUXEMBURGS peloton, dat deel uitmaakte van het detachement, treedt op en stelt zijn HUMMER-voertuigen voor. Tenslotte marcheren ook de hulpdetachementen STAF, DOVO, CIS en MED aan.

Aansluitend houdt de Brigadecommandant een meertalige toespraak, waarin hij het succes van de opdracht in KOSOVO onderstreept en de manschappen prijst en dankt voor hun inzet en de wijze waarop zij hun taak volbracht hebben.

Daarna ontvangt elke deelnemer de herinneringsmedaille uit handen van één der autoriteiten. Na de militaire plechtigheid volgt een receptie voor iedereen in de loods M5.

Van 15 mei 2005 tot 3 juni 2005 gaat de D – BATTERIJ het Kanaal over voor een schiet- en oefenperiode met mortieren 120RT in het kamp van OTTERBURN (OTA) in Groot-Britannië.

2005ott2 2005ott1

D-Batterij op kamp in OTTERBURN

Ondertussen ondergaan de CBRN Def-ploegen in het kwartier HELCHTEREN een evaluatie en zijn de FAC-ploegen bedrijvig in SAINT HUBERT en in EXTEL (F)

Op 1 juni 2005 treedt een nieuwe werkorganisatie in voege bij 2A in HELCHTEREN. Het principe is dat het personeel nog VIJF werkdagen van 7u36 moet vervullen. Begin en einde van de dienst worden bepaald door glijdende uren, tussen 07u30 en 08u00 en tussen 15u40 en 16u10. Dit proefproject zal zes maanden lopen tot einde november 2005.

Wegens de werken rond ANTWERPEN is het plateau BRASSCHAAT voorlopig uitgesloten van deze regeling.

De nieuwe dagindeling ziet er nu als volgt uit:

07.30u – 08.00u:        begin van de dienst

begin   – 09.00u:        sport of voorgeschreven programma

09.00u – 09.15u:        break

09.20u – 09.25u:       info-verzameling

12.00u – 12.34u:        middagpauze

12.40u:                          verzameling

14.00u – 14.15u:        break

15.40u – 16.10u:        einde dienst

Op donderdag is er om 08.00u een vlaggengroet voorzien en om 15.20u start het wekelijks sociaal uur, tot het einde van de dienst.

Het wordt wel even wennen !…

Op 8 en 9 juni 2005 ondergaat het Regiment een CBRN-EVAL op het oefenplein van BEVERLO en van 11 tot 26 juni 2005 verblijft de C – BATTERIJ in het oefenkamp van OTTERBURN (OTA in GB) voor een intensieve oefen- en schietperiode met de mortieren 120 RT.

Van 20 tot 24 juni 2005 ravotten ruim 16.000 leerlingen uit verschillende scholen in het kamp van LEOPOLDSBURG, dat omgevormd is tot een groot kaki attractiepark. Op zondag 26 juni 2005 sluit een grootse OPENDEURDAG deze manifestatie Leger-Natie af. Er dagen 30.000 bezoekers op die dag op. Ook 2A neemt uiteraard deel aan deze activiteiten met allerlei standen en voertuigen.

Datzelfde weekend hebben op het domein van het Domherenhof in HEUSDEN-ZOLDER, waar het dienstencentrum “ ’T WEYERKE” zijn stek heeft, de jaarlijkse WEYERKESFEESTEN plaats. Als petereenheid van deze instelling verleent 2A ruime logistieke steun aan de manifestatie.

Op sportief vlak schittert het Regiment in het Nationaal Militair Vijfkamp Kampioenschap op 27 en 28 juni 2005. Onder leiding van Wm Angus MAC PHERSON en met steun van de Sportsectie behaalt de ploeg van 2A een verdienstelijke DERDE plaats na de atleten van 1 en 3 PARA.

De nieuwe werkregeling, die op 1 juni 2005 in voege trad, wordt een maand later reeds aangepast. Vanaf 4 juli 2005 ligt de begintijd tussen 07.30u en 08.30u en het einde van de dienst tussen 15.45u en 16.45u; Enkele andere uren ondergaan lichte aanpassingen.

Van 11 tot 17 juli 2005 neemt de BATTERIJ PARA-COMDO van 2A deel aan een FTX voor NRF 7..

Op 21 juli 2005 heeft op het “ Paleizenplein”  in BRUSSEL het jaarlijkse defilé ter gelegenheid van de NATIONALE FEESTDAG plaats. In aanwezigheid van Z.M. de Koning en de Koninklijke Familie stapt ook een detachement van 2A op met 37 militairen uit BELUKOS 17. In het defilé op wielen rijden ook 12 UNIMOGS van het Regiment mee, ZES met een houwitser 105mm LG en ZES met een mortier 120 RT aan de haak.

De korpscommandant, LtKol SBH HUBRECHT en zijn echtgenote zijn aanwezig op de vaderlandse plechtigheid ter gelegenheid van deze feestdag in LIER. Na een “ TE DEUM” in de hoofdkerk, volgt een optocht door de stad en worden er bloemen neergelegd aan het monument voor de burgerslachtoffers van de beide Wereldoorlogen aan de ” Begijnenvest”.

In deze vakantieperiode ontvangt 2A ook een aantal jongeren voor de JONGERENSTAGE van DEFENSIE. In HELCHTEREN is dat 25 tot 29 juli 2005 en in BRASSCHAAT van 22 tot 26 augustus 2005. Ook op de VIERDAAGSE van de IJZER toont 2A zich met een detachement dat mee opstapt van 24 tot 27 augustus 2005.

Op vrijdag 9 september 2005 vanaf 14u00 heeft in het kwartier HELCHTEREN de bevelsoverdracht plaats tussen LtKol SBH Peter HUBRECHT en LtKol SBH Herwig BERKEIN.

De militaire plechtigheid begint op een erg ongewone wijze. LtKol SBH HUBRECHT staat alleen op het paradeplein en ontvangt, zonder opgestelde troepen die de eer bewijzen, de verschillende autoriteiten. Onder hen herkennen wij:

 • de heer RUBENS, procureur des Konings in HASSELT;
 • de heer HENDRICKX, gewezen burgemeester van LIER en ere-brigadier 2A;
 • de heer YZERMANS, burgemeester van HOUTHALEN-HELCHTEREN;
 • Kol SBH JORIS en Kol SBH DEWILDE, resp. provinciecommandant van LIMBURG en ANTWERPEN;
 • Kol SBH KOUMANS, commandant van de 1ste BRIGADE;
 • LtGen POCHET, commandant van de Landcomponent;
 • LtGen VAN DE PUT, hoofd van het Militair Huis van Z.M. de Koning;
 • LtGen VAN DINGENEN, onderstafchef Ops en Trg.

Als iedereen goed en wel op zijn plaats zit, begint een dynamische inplaatsstelling. De Co legt uit dat hij voor deze formule heeft gekozen om te laten zien hoe het Regiment de laatste maanden geëvolueerd is en welke opdrachten het allemaal vervult. Tevens wilt hij op deze wijze de nieuwe hoofdmaterielen van het Regiment voorstellen.

Geleidelijk aan loopt het paradeplein vol met voertuigen en personeel, begeleid door een deskundige uitleg.

            de D – BATTERIJ:    1 Pl Mortieren 120RT getrokken door M113;

                                              1 Pl Mortieren 120RT getrokken door UNIMOG.

            de C – BATTERIJ:    1 Pl NTGS ( Nieuwe tactisch gevechtsschieten);

                                              1 Pl CRC te voet (CROWD RIOT CONTROL)

de StD – BATTERIJ  stelt de DLO-ploeg voor; de cel Psy-Ops en de camion VOLVO FASSI met kraan voor het transport van munitie.

de Bij PARA-COMDO tenslotte stelt voor:

1 Pl Houwitser 105mm GIAT , getrokken door UNIMOG;

1 Pl lichte infanterie uitgerust met verschillende wapens zoals

de MAG, de MINIMI, de MILAN en de MORTIER 60MM.

Ook de sectie Observatie en Inlichtingen vervoegt het paradeplein vanuit hun schuilplaatsen.

Tenslotte komt de mascotte “ MODEST X” het panorama compleet maken.

Als het Regiment volledig opgesteld staat wordt de Standaard van het Regiment plechtig ontvangen, waarna de voorzitter van de plechtigheid, LtGen VAN DINGENEN de troepen schouwt. Aansluitend verwelkomt de korpscommandant alle aanwezigen en herinnert aan de offers die door personeel van het Regiment werd gebracht voor onze vrijheid. Daarop heeft een bloemenhulde plaats aan het monument van de gesneuvelden van 2A en wordt een korte bezinningstekst voorgelezen.

Na nog een afscheidswoordje tot zijn manschappen, schouwt LtKol SBH Peter HUBRECHT voor de laatste keer zijn Regiment en verlaat het paradeplein. Daarop wordt zijn opvolger , LtKol SBH Herwig BERKEIN, erkend als de nieuwe bevelhebber. Als 68ste korpscommandant van 2A neemt hij daarop het commando over het Regiment over en defileert voor het eerst aan het hoofd van zijn Regiment voorbij de tribune.

In de feestzaal van het kwartier (A9) is er aansluitend een receptie, afgesloten met een “walking-dinner”.

De kennismaking met zijn Regiment zal voor de nieuwe baas verlopen via een aantal aspecten van het dagelijkse reilen en zeilen bij 2A. In de eerste plaats zijn er de verschillende oefeningen, die elkaar snel opvolgen in deze laatste maanden van het jaar. Vervolgens zijn er ook de sportieve prestaties en tenslotte mogen ook de sociale contacten niet uit het oog worden verloren.

Op 13 september2005 wordt de “ GOLDEN SPIKE “ gelopen in LEOPOLDSBURG. 2A krijgt een aantal maluspunten aangerekend omdat het niet het voorziene aantal deelnemers op de been heeft gebracht, maar eindigt toch nog verdienstelijk DERDE na Bvr/5Li en 1C/1Gr. Twee dagen later komt dan de halve marathon aan de beurt.

Op 17 september 2005 komen de leden van de KRING MODEST 2A samen in de mess voor officieren (A3). Zij maken een flinke wandeling naar de kasteelbrouwerij van TER DOLEN, waar zij een rondleiding krijgen . Eens terug in de kazerne wacht er nog een uitgebreide barbecue.

Half september gaat de zoveelste FAC-oefening “POPPY 5” door en van 19 september 2005 tot 4 oktober 2005 zijn de D-BATTERIJ, de BATTERIJ PARA-CDO en de StD-BATTERIJ in het kamp van BERGEN-HOHNE voor de FTX “ ACTIVE LION”

Op 29 september 2005 roept de VRIENDENKRING 2A zijn leden samen in GENT voor een geleid stadsbezoek, een boottochtje op de LEIE en een heerlijk feestmaal in de kazerne LEOPOLD.

Nauwelijks terug van BERGEN-HOHNE kan de BATTERIJ PARA-CDO terug inpakken voor een oefen- en schietperiode in OTTERBURN (OTA – GB) van 8 tot 22 oktober 2005. Ook de StD-BATTERIJ en de D-BATTERIJ kunnen niet lang uitblazen: zij trekken van 17 tot 21 oktober 2005 naar het kamp van ELSENBORN.

Op 11 november 2005 heeft in het Duitse HOMBERG/EFZE een bijzondere plechtigheid plaats: het Duitse zusterbataljon van 2A, PANZERARTILLERIEBATAILLON 55 wordt opgeheven. Een detachement van 2A met Standaard, onder bevel van Maj SCHWINGEDAUW, Tweede Commandant, vertegenwoordigt het Regiment op de plechtigheid bij. Tijdens het “ AUFLÖSUNGSAPPELL” op het de Marktplein in HOMBERG wordt ook het peterschap met 2A opgeheven. Op deze wijze komt er een einde aan de vriendschapsbanden die bestonden sinds 1972.

2A en het 55 Panzerartilleriebataljon in Homberg-Efze bij het laatste appel
2A en het 55 Panzerartilleriebataljon in Homberg-Efze bij het laatste appel

In LIER heeft op dezelfde dag een andere plechtigheid plaats: de WAPENSTILSTAND wordt er herdacht met een dodenmis in de Sint Gummaruskerk; een optocht door de stad en een bloemenhulde aan het  monument van de gesneuvelden en op het militair kerkhof in LIER. LtKol SBH BERKEIN en een delegatie van 2A is op de plechtigheid aanwezig, die eindigt met een receptie aangeboden door de stad en een feestmaal aangeboden door de VERBROEDERING 2A-8A en RAL.

Ook op KONINGSDAG is de korpscommandant in LIER voor het plechtige TE DEUM.

Van 21 tot 25 november 2005 is de C – BATTERIJ in ELSENBORN voor een oefening schieten met de houwitser 105 mm LG; en in LOMBARDSIJDE oefenen de AA-schutters  en ook de FACs zijn weer op pad.

De D – BATTERIJ mag van 30 november tot 14 december 2005 de wacht verzekeren aan de koninklijke paleizen van LAKEN en BRUSSEL.

Op de “ DAG VAN DE ARTILLERIE” in BRASSCHAAT op 2 december 2005 vertegenwoordigen TWEE pelotons van het plateau BRASSCHAAT het Regiment op deze plechtigheid.

Van 12 tot 14 december 2005 is er in het kwartier HELCHTEREN een LOG O LEVEL –inspectie, die het Regiment controleert op beheer en onderhoud van het materieel..

Van 13 tot 15 december 2005 zijn de Para-Commando’s van 2A weer weg, voor een NRF 7 oefening.

Op 14 december 2005 neemt een ploeg van 2A deel aan de finale van het militair Veldloop kampioenschap in SCHAFFEN en op 21 december 2005 zet het Regiment de eindejaarsperiode in met een heuse KERSTHAPPENING, waarop ook de families van de militairen zijn uitgenodigd. Sinterklaas doet zijn ronde in het kwartier en de Kerstman verwend de gasten van “ ’T WEYERKE” en in de namiddag van  23 december 2005 doet de laatste het licht uit in de kazerne.

De mannen en vrouwen van 2A kunnen genieten van een fijn en rustig eindejaarsverlof.