JAAR VAN DE ONZEKERE TOEKOMST

“ De toekomst? Die vindt je niet in een blad,.. die maak je! “ schrijft LtKol SBH Peter HUBRECHT, korpscommandant van 2A, in het eerste nummer van het eenheidsblad MODEST, jaargang 2004.

En op een nieuwjaarskaartje lezen we:

“ Onthoud van het oude jaar alleen de beste dingen en spring met nieuwe moed het onbekende tegemoet”

En zo zal 2004 ook wel verlopen…. De twijfels en de onzekerheid over de toekomst van het Regiment zullen blijven. En toch zijn er ook tekens van een nieuwe en andere tijd. …. Daarover later meer. Maar eerst even nog een paar dagen toasten op het nieuwe jaar en dan er in vliegen, met frisse moed op weg naar weer nieuwe en belangrijke uitdagingen…..

Peterstad LIER bijt de spits af met de nieuwjaarsrecepties. Op zondag 4 januari 2004 is de ganse bevolking uitgenodigd voor een hapje en een drankje op de ( koude) Grote Markt. Waarnemend burgemeester Patrick TERSAGO licht er het beleid van de stad toe en introduceert de nieuwe huisstijl van de stad.

0p zondag 11 januari 2004 nodigt de “ SCHOOLBOND LIER” haar leden en vrienden uit voor een nieuwjaarsreceptie in hun theater, op dinsdag 13 januari 2004 doet de “KONINKLIJKE VERENIGING VOOR OP RUST GESTELDE OFFICIEREN- LIMBURG” dit in de feestzaal van het kwartier en op donderdag 15 januari 2004 is het de beurt aan het “WEYERKE” in hun domein te  HEUSDEN-ZOLDER. De “VRIENDENKRING 2A” sluit de rij af op donderdag 22 januari 2004 in de club ANTIGOON in ANTWERPEN. Volgens de richtlijnen van de minister houdt 2A geen publieke nieuwjaarsreceptie meer.

70 stoere binken van de C Bij uit BRASSCHAAT nemen op 11 januari 2004 deel aan het 27ste Winterzwemfeest in hun garnizoensplaats. Deze “IJSBEREN” doen de mascotte van hun batterij alle eer aan. Al was met 12 C° de buitentemperatuur niet echt ijsbeerachtig…..

Op 9 februari 2004 brengt de president van de Democratische Republiek CONGO, Zijne Excellentie de heer Joseph KABILA, een officieel bezoek aan ons land. Hij wordt met alle eer ontvangen door de Belgische regering. 2A levert een eredetachement met Standaard voor de militaire plechtigheid aan het Egmontpaleis te BRUSSEL.

Het FSCC van 2A neemt van 9 tot 13 februari 2004 deel aan de ontplooiingsoefening van de Brigade “ BLUE SHIELD” in het kamp van VOGELSANG.

Op 14 februari 2004 overlijdt, na een ongelijke strijd tegen de ziekte die haar velde,   mevrouw Anita PEELMAN, echtgenote van LtKol b.d. Emiel VAN PUT, gewezen korpscommandant van 2A. Een sterke delegatie van 2A en van de oudgedienden neemt deel aan de crematieplechtigheid  in het crematorium van WILRIJK op donderdag 19 februari 2004.

In het kader van de “ HOST NATION SUPPORT” zullen detachementen van 2A, vanaf 16 februari 2004, regelmatig de wacht verzekeren op de kaaien in de haven van ANTWERPEN waar US-legermateriaal wordt verscheept naar de Golf.

Op 27 februari 2004 ontstaat er opnieuw deining in 2A. Volgens persberichten zou de kazerne  van HELCHTEREN reeds gesloten worden in 2006, dat is acht jaar eerder dan gepland in het Structuurplan van 2003. In een “ MODEST-FLASH” probeert de korpscommandant zijn manschappen gerust te stellen, maar de malaise groeit en het gemor onder de militairen van het Regiment en hun families neemt toe.  Meerdere politici stellen vragen aan de minister van Defensie, André FLAHAUT, die ontkent dat er al een beslissing is genomen. De ongerustheid blijft evenwel duren. Een enquète onder het personeel wordt door Defensie zelfs niet in dank afgenomen. Pas op 1 december 2004 (?!) zal de chef van Defensie, Generaal VAN DAELE, in een “DIRECT-FLASH” bevestigen dat er geen bijkomende sluitingen van kazernes voorzien zijn conform het Structuurplan  van 3 december 2003 .

Tussen 1 en 5 maart 2004 wordt er duchtig met de mortieren 120mm geschoten in het kamp van ELSENBORN door de B – en C – Batterij van 2A. Zij worden van 8 tot 12 maart 2004 afgelost door hun wapenbroeders van de A – Batterij, die vooral aan infanterieschieten doen.

Op 5 en 6 maart 2004 verovert de cultuur de kazerne. De GROEP TIRASILA brengt het muziektheaterstuk “ KRSK – BERICHTEN UIT EEN ZEEMANSGRAF” over de ondergang van de bekende Russische duikboot, KOERSK. In en rond loods M5 wordt de kazerne omgetoverd in een mausoleum van vuur, licht, geluiden en allerlei figuren. Een honderdtal kijklustigen vinden op beide avonden de weg naar de kazerne.

Op 17 maart 2004 bezoekt Kardinaal Godfried DANNEELS, aartsbisschop van Belgie en bisschop van het Legervicariaat, de kwartieren in BRASSCHAAT. Hij is ook de gast van de C – Batterij van 2A, die daar in garnizoen is. De kardinaal bezoekt ook de Batterij VA Para-Cdo, die weldra ook tot 2A zal behoren.

Diezelfde dag wordt ook de “ DAG VAN DE JONGE MILITAIR” gehouden. Per ploeg moeten negen verschillende proeven worden afgelegd in het Klein Schietveld van BRASSCHAAT. Blijkt dat de ene proef al wat beter slaagt dan de andere, maar voor de groepsgeest en de teambuilding is het een geslaagde dag.

Op 2 april 2004.is het weer een sportieve hoogdag in 2A. De jaarlijkse “ CROSS 2A “trekt andermaal honderden lopers en loopsters aan. BARBIER van 4 Bn GENIE toont zich de sterkste van de 568 deelnemers; hij wint  de cross over 7,5 Km in een tijd van 22’ 19’’.

De eerste veteraan is Jos MAES van BVR-5Li; hij loopt 23’ 02’’; de eerste dame komt uit PEUTIE, Liliane De GOUSSEE van CC CIS. Zij loopt 30’ 26’’. Veruit de beste loper van 2A is Jean-Pierre VANDEBROEK. Hij wordt 13de in de goede tijd van 24’ 35’’

Gans de maand april 2004 oefent een FAC-team van 2A in het kamp van EL SENTRO (USA). Ook het Regiment zelf gaat, van 26 april tot 07 mei 2004,.nog enkele dagen schieten met mortieren en houwitsers in het kamp van ELSENBORN.

Maandag 3 mei 2004 is een gedenkwaardige dag in de annalen van 2A. Op die dag komt de Batterij VA Para-Commando onder het operationeel bevel van 2A en wordt aldus de VIJFDE batterij van het Regiment.

2A bestaat nu uit: 

Organigram 2004
Organigram 2004

De Staf, StD-, A- en B- Bij blijven gekazerneerd in het kamp HELCHTEREN; de C Bij en de Bij VA Para-Cdo verblijven in BRASSCHAAT, Kwartier WEST. De Bij VA Para-Cdo zal daarvoor tussen 3 en 27 mei 2004 verhuizen van Kwartier O0ST naar de vernieuwde blok A38 in Kwartier WEST.

Bij VA Para-Cdo
Bij VA Para-Cdo

De Bij VA Para-Cdo wordt onder deze naam opgericht in de schoot van het Regiment Para-Commando op 14 mei 1973. Zij wordt gelegerd te BRASSCHAAT en bestaat uit TWEE pelotons met elk ZES houwitsers 105mm TR. Op 4 september 1976 aanvaardt de gemeente BORNEM het peterschap over de eenheid. Op 1 januari 1995 gaat de eenheid over van de Binnenlandse Strijdkrachten naar het OpsComdo van de Landmacht. In november 1997 ruilt het zijn getrokken houwitsers 105mm M101A2 voor het splinternieuwe getrokken kanon 105 mm GIAT LG1 Mk II.  De Batterij telt nu TWEE pelotons met elk VIER kanonnen.

Vanaf 1993 neemt de eenheid deel aan verschillende humanitaire opdrachten in Afrika  (UNOSOM en UNAMIR) en in  de Balkan ( UNTAES, AFOR en KFOR).  

Op 3 mei 2004 gaat de batterij over naar 2A en heet voortaan “ BATTERIJ PARA-COMMANDO”, kortweg “ Batterij PARA”

 Bij VA Para-Cdo

Bij VA Para-Cdo

Op het sportieve vlak laten de mannen en vrouwen van 2A zich niet onbetuigd. Er worden mooie resultaten behaald in de SCHIETSTANDENLOOP te LEOPOLDSBURG. op 13 mei 2004 en in de WISSELBEKER GAILLY te EUPEN op 19 mei 2004.

En ook het culturele wordt bij 2A niet uit het oog verloren. Een twintigtal kaderleden wonen op 14 mei 2004 de fel gesmaakte toneelopvoering van het SCHOOLBONDTHEATER in LIER bij. Op de affiche prijkt de tragikomedie van Luk Gijsbrechts “ NONKEL GASTON IS DOOD… en dan is er koffie!” Voor de gelegenheid is de theaterzaal omgetoverd in een heuse “parochiezaal”, waar ook de toeschouwers hun koffie en broodje krijgen.

Op 26 mei 2004 heeft in het Kwartier WEST te BRASSCHAAT de militaire plechtigheid plaats, waarbij de Batterij Para-Commando officieel wordt ingelijfd bij 2A. Vooraf wordt de vernieuwde blok A38 plechtig geopend, door het doorknippen van een driekleurig lint door LtKol SBH HUBRECHT, commandant van 2A. In deze blok zal de batterij haar intrek nemen en zal later ook de bataljonsstaf (-) tegenwoordig zijn. Daarop volgt een militaire plechtigheid waarbij de Batterij Para-Cdo voor het eerst optreedt in de rangen van 2A. Aan de nieuwkomers wordt de roemrijke Standaard van 2A voorgesteld, waarna een defilé dit gedeelte besluit. Nadien is het tijd voor de gebruikelijke receptie; deze verloopt in een heel gemoedelijke sfeer. Want behalve een drankje, is er ook nog een heus frietkraam en een kebabstand en zo kan iedereen, van soldaat tot generaal, zijn gading vinden met een hapje uit het vuistje.

En daarmee wordt bevestigd wat niemand ooit voor waar zou hebben aangenomen: de para-commandos van de batterij zijn nu volwaardige artilleristen van 2A!.

Op vrijdag 28 mei 2004 nodigt de VRIENDENKRING 2A zijn leden uit voor de jaarlijkse uitstap. Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de kring heeft de ontmoeting plaats in LIER, waar ooit de wieg van de vereniging stond. Na een korte receptie op het stadhuis, is er een Kempische koffietafel in het “Hof van Aragon” In de namiddag is er een geleide wandeling door de stad en een boottocht op de Nete. Daarna keert het gezelschap terug naar ANTWERPEN, waar in de club “Antigoon” een uitgebreid feestmaal deze prachtige dag afsluit.

De jaarlijkse OPENDEURDAG op 5 juni 2004 is geen mega-evenement meer. Er worden geen steunkaarten meer verkocht, er komen geen externe eenheden meer aan te pas en ook de live-uitzending van een radiostation met optredens van bekende artiesten moet achterwege blijven. De nieuwe richtlijnen van de Minister maken het de cel “Well Being” wel erg moeilijk om een nieuw en volwaardig concept uit te werken. En… het heeft desalniettemin echt aangeslagen …. Een volle namiddag hebben de familieleden en vooral de kinderen, hun hartje kunnen ophalen aan allerlei doe- standen, zoals paint-ballschieten, hindernislopen, jeep- en squadrijden, enz… Op het afsluitende tuinfeest met barbecue zijn ruim 400 sympathisanten en familieleden aanwezig.

Sinds het Belgisch Leger vanaf 1992 startte met de “peace-keeping”- opdrachten in ex-Joegoslavie heeft 2A altijd goed zijn deel gekregen. Enkele malen werd een ganse compagnie ingeschakeld, maar meestal bleef het beperkt tot versterkingen van enkele militairen. Ook in 2004 zal dat niet anders zijn. Einde januari 2004 reeds raakt bekend dat 2A een compagnie zal leveren voor BELUKOS 17 vanaf einde november 2004 tot einde maart 2005. Deze Belgisch-Luxemburgse gevechtsgroep staat voortaan onder het bevel van het Franse BATFRA en maakt deel uit van de multi-nationale Brigade NOORD in KOSOVO. Zij zal verblijven in het Franse kamp “BELVEDERE” in MITROVICA en een vooruitgeschoven post onderhouden in het vroegere Belgische kamp “NOTTING HILL”. Deze “A-COMPAGNIE” zal onder bevel staan van Kapitein Bart VAN MELE en wordt samengesteld uit elementen van de verschillende batterijen van 2A. Het geheel wordt aangevuld met ontmijners, logistiekers, transmissiepersoneel, MP en medisch personeel .

Vanaf half juni beginnen de intensieve voorbereidingen en trainingen, die leiden tot een cohesieoefening in VOGELSANG van 6 tot 17 september 2004 en een syntheseoefening in de omgeving van LEOPOLDSBURG van 18 tot 22 oktober 2004. Na de volksopstand en de hevige gevechten tussen Servische en Albanese inwoners van de woelige provincie in maart 2004 wordt veel aandacht besteed aan de CRC-opleiding ( CROWD and RIOR CONTROL) en de korpscommandant drukt zijn mannen en vrouwen op het hart “ dat het geen oefening is, maar een opdracht waarbij nog dagelijks slachtoffers vallen!”

Een andere opdracht, veel vreedzamer en minder beangstigend, valt 2A ten deel van 16 tot 30 juni 2004: de wacht aan de koninklijke paleizen. Deze wacht heeft veel van haar vroeger protocolair vertoon ingeboet en wordt nog enkel verzekerd tussen 08.00 en 18.00u, door slechts TWEE schildwachten, die om het uur worden afgelost.

Op 22 juni 2004 neemt Kol SBH DE VOS, Commandant van de 1 Mec Bde, afscheid van 2A tijdens een afscheidsmaaltijd in de Mess A3. Op 29 juni 2004 heeft de bevelsoverdracht plaats aan Kol SBH KOUMANS. Tussendoor zijn er ook nog de opendeurdag (20 juni 2004) van de eenheden in LEOPOLDSBURG en de scholenbezoekdagen ( 22 tot 25 juni 2004) die duizenden bezoekers naar de kazernes lokken.

En de manifestaties kunnen blijkbaar niet op. Op 26 en 27 juni 2004 richt het dienstencentrum “ ’T WEYERKE” uit HEUSDEN-ZOLDER voor de 22ste keer de “WEYERKESFEESTEN” in. 2A levert hier een deel van de infrastructuur en helpt bij de  op- en afbouw. Een afvaardiging van het Regiment is aanwezig tijdens de feestnamiddag op zondag 27 juni 2004.

Op 21 juli 2004 neemt 2A met een detachement op wielen deel aan het troependefilé ter gelegenheid van de NATIONALE FEESTDAG. ZES Unimogs van de Batterij Para-Cdo  trekken evenveel kanonnen 105 mm LGI MkII en ZES andere Unimogs slepen een mortier 120 RT achter zich. Met  dit peloton toont 2A zich in zijn nieuwe gedaante: omgeschoold op getrokken mortieren en verstrekt door de batterij Par-Cdo…  Rupsvoertuigen worden al twee jaar geweerd in de Brusselse straten.

In de peterstad LIER woont een delegatie van 2A, onder leiding van de Korpscommandant, het jaarlijkse “TE DEUM” bij. Deze korte kerkelijke plechtigheid wordt gevolgd door een optocht naar het monument van de slachtoffers van de oorlogen aan de Begijnenvest. Daar heeft een bloemenhulde plaats en wordt de “Last Post” geblazen. Nadien volgt een receptie op het stadhuis. Gastvrouw is Marleen VANDERPOORTEN, die na haar verblijf als Minister van Onderwijs in de Vlaamse Regering, opnieuw de burgemeestersjerp van LIER draagt. 

Jongerenstage
Jongerenstage

Van 26 tot 30 juli 2004 nemen 20 jongeren deel aan een kampperiode in het Kwartier HELCHTEREN in het kader van de jaarlijkse JONGERENSTAGES ingericht door Defensie. Het is een avontuurlijke week in een bijzondere omgeving, waarbij deze jongeren, voor het eerst, kennis maken met het militair milieu. Behalve fysieke trainingen is er ook een tweedaagse   erlevingsoefening op het militair domein van BEVERLO.

Traditiegetrouw neemt een detachement van 2A deel aan de “ VIERDAAGSE VAN DE IJZER” van 18 tot 21 augustus 2004. Het is een zware dobber! Vier dagen telkens ongeveer 35 kilometer stappen over alle mogelijke wegen en paden is enkel voor goed getrainde stappers weggelegd. Het einddefilé halen in IEPER is dan ook een grote voldoening. Sinds enkele jaren verlangt COMOPSLAND dat alle gevechtseenheden minstens één dag massaal meestappen. Ook 2A ontsnapt niet aan deze discipline.

Cdt Bart HACCURIA, tweede commandant bij de Batterij Para-Cdo van 2A, is ook de trainer van de militaire wielrennersploeg. Op het WK wielrennen in Slovakije kan de teamkapitein juichen: één van zijn mannen, de West-Vlaming Hans ARDEEL, behaalt er de wereldtitel en doorbreekt daarmee het privilege van de renners uit de Oostbloklanden, die voordien steevast met de titel gingen lopen.

Op zaterdag 11 september 2004 verzamelen een 100-tal leden van de “KRING MODEST 2A” voor de jaarlijkse uitstap. Dit jaar gaat de tocht naar de Maaskant. In twee groepen worden afwisselend een boottocht op de uiterwaarden van de Maas gevaren en het witte stadje THORN (NL) bezocht, onder leiding van een gids. Het weer zit best mee en de stemming is dan ook opperbest, vooral als bij de terugkeer een heerlijke barbecue op de deelnemers wacht.

Enkele dagen later, op 16 september 2004, is het de beurt aan die andere VRIENDENKRING 2A om zijn leden te mobiliseren. Een dertigtal “anciens” verzamelen in het kamp van BEVERLO voor een bezoek aan het MUSEUM VAN DE K-BLOKKEN en de OSCAR-KAPEL” ( MKOK). In het vroegere Ruiterijkamp, dat afgebroken werd, zijn een viertal K-blokken bewaard gebleven. In deze blokken is een museum ingericht over de geschiedenis van het kamp als “ Durchgangslager” in de Nazi-tijd en worden de vroegere leefomstandigheden van de kamperende troepen nagebootst, inclusief met “gamellenmaaltijd”

Een ruime collectie militair materieel vult het historisch gedeelte aan. Het wordt voor alle deelnemers een geslaagd en nostalgisch weerzien.

Nu de maand december steeds dichter in de buurt komt, wordt de training van de A-compagnie van BELUKOS 17 opgedreven. Zoals we hiervoor al schreven, is deze compagnie samengesteld uit elementen van 2A en zal van december 2004 tot maart 2005 de dienst uitmaken in de woelige Servische provincie KOSOVO onder bevel van BATFRA.

Na herhalingslessen in het kwartier, is er van 12 tot 16 juli 2004 al een eerste voorbereidende oefening in MARCHE- EN- FAMENNE. Van 06 tot 17 september 2004 is er dan een cohesie -oefening in het kamp van VOGELSANG en van 18 tot 22 oktober 2004 heeft de synthese -oefening in de streek van HELCHTEREN en LEOPOLDSBURG plaats. Tijdens deze oefening wordt aan burgers gevraagd het spel mee te spelen. Zowel de LCC, Generaal-Majoor POCHET als de Brigadecommandant, Kol KOUMANS, bezoeken de deelnemers van 2A op het terrein.

Na een korte verlofperiode vertrekken de eerste elementen reeds einde november 2004, kort daarop gevolgd door het gros van de compagnie. Begin april 2005 zullen zij allemaal gezond en wel weer thuis zijn.

Op 4 november 2004 bezoekt Kol Henri KOUMANS, in zijn functie van nieuwe Brigadecommandant, de kwartieren van 2A in HELCHTEREN en BRASSCHAAT. Hij woont een briefing bij, zit aan bij een gezamenlijke maaltijd, tekent het “Gulden Boek van 2A” en krijgt een rondleiding in de beide kwartieren.

Op 10 november 2004 neemt een delegatie van 2A deel aan de “DINNER DANCE” van het dienstencentrum “’T WEYERKE” in het Cultuurcentrum van HEUSDEN-ZOLDER. Naast een exclusieve maaltijd, klaargemaakt door meester-koks, kan er genoten worden van een dansparty op de tonen van de groep “ BACK UP”

Op 11 november 2004 is een delegatie van 2A aanwezig bij de vaderlandse plechtigheid te LIER. Na de herdenkingsmis in de Sint Gummaruskerk, is er een optocht met bloemenhulde naar het monument van de stad en naar het militair kerkhof. Burgemeester Marleen VANDERPOORTEN houdt er een opmerkelijke toespraak waarin zij verwijst naar de gruwelen van de wereldoorlogen, maar ook naar de huidige gruweldaden in Irak, Palestina, Soedan of waar dan ook in de wereld. Zij pleit voor een voortdurende waakzaamheid  ten overstaan van het terrorisme door zin voor democratie en respect voor de mensenrechten.

(De tekst van deze toespraak is in extenso opgenomen na het slot van 2004 )

Na deze plechtigheid is er een receptie op het stadhuis en een feestmaal met de oud – strijders van de VERBROEDERING 2A – 8A en RAL in het “Hof van ARAGON “ te LIER.

Op “KONINGSDAG”, 15 november 2004, is dezelfde delegatie opnieuw in de peterstad voor het plechtige “ TE DEUM” waarna een receptie volgt op het stadhuis van LIER..

Op 19 november 2004 heeft in het kwartier HELCHTEREN de inplaatsstelling van een nieuwe Korpsadjudant plaats. Adjudant – Majoor Luc KUYKEN neemt er afscheid van de militaire dienst. Hij was sinds 1 oktober 1991 gemuteerd naar 2A en werkte er aanvankelijk op de tak 4. Op 5 september 1997 volgde hij adjudant-majoor BOOGERS op als negende korpsadjudant van 2A.

Als Korpsadjudant wordt hij opgevolgd door adjudant – chef  Marc VAN HASSEL, die sinds 1988 deel uitmaakt van de Bij VA Para-Cdo. “Max” VAN HASSEL is in het bezit van verschillende buitenlandse sprongbrevetten en heeft aan talrijke humanitaire operaties deelgenomen met zijn eenheid oa in Afrika, ex-Joegoslavië, Albanië en Afghanistan.

Voorgezeten door de Brigadecommandant en bijgewoond door talrijke genodigden is er een stijlvolle parade met o.m. een bloemenhulde aan het monument van 2A, het overhandigen van een cheque aan petekind ” ‘T WEYERKE” en een defilé, waarin ook de mascotte MODEST X opstapt. Aansluitend is er een receptie en een “walking dinner”, waarbij de koks van 2A nog maar eens hun kunnen bewijzen..

Met een FIBUA- oefening van 22 tot 26 november 2004 in MARNEHUIZEN (NL) door de Bij Para-Cdo wordt de maand november afgesloten.Terwijl onze jongens van de A-compagnie met enige moeite in KOSOVO geraken, viert de Artillerie zijn feestdag. Op vrijdag 3 december 2004 wordt dit gevierd met een militaire parade in de Artillerieschool te BRASSCHAAT. Wie ook zijn feestdag viert is Sinterklaas. Op zijn verjaardag, 6 december 2004, trekt hij rond in het kwartier en deelt snoepjes uit. Sommige militairen moeten daar zelfs hun mooiste Sinterklaasliedjes voor bovenhalen. De  Kerstman doet zijn jaarlijkse ronde bij de gasten van “ T WEYERKE” op 15 december 2004.

Op 18 december 2004 heeft in het kwartier Majoor Housiau in PEUTIE de “Nationale Info – Familiedag “ plaats. Deze dag wordt luister bijgezet door de aanwezigheid van H. M. de Koningin, PAOLA en de KK.HH. ASTRID, MATHILDE en CLAIRE. Er wordt een zeer gevarieerd programma aangeboden  tussen 10.00 en 17.00u, waarbij ook de kans bestaat om een video- en telefoonconferentie met de familieleden in het buitenland te voeren.

Cdt Myriam MAURISSEN van de sectie Well-Being van 2A krijgt veel lof voor haar organisatietalent.

Met de “KERSTHAPPENING” op 22 december 2004 sluit 2A het drukke jaar 2004 af.

2004 eindigt dus zoals het begonnen is – met een feestelijk tintje – maar er blijft het besef dat het zwaar werken is, het hele jaar door. De uitdagingen zijn immers talrijk. De voorbereidingen voor BELUKOS 17, de reconversie op mortieren, de integratie van de Batterij Para-Cdo; de territoriale lasten en de kwartierlasten: het zijn slechts enkele van de vele opdrachten waaraan het Regiment het hoofd moest bieden.

En ook in het jaar 2005 zal dat niet anders zijn…..

Speech Marleen Verpoorten

Speech Marleen Verpoorten
Speech Marleen Verpoorten