MET STRATEGISCH PLAN IN DE 21ste EEUW!

Veel minder spectaculair en zeker minder opvallend dan de overgang naar het jaar 2000, verloopt de eeuwwisseling op 1 januari 2001 heel gewoon.. En hoewel het bestaan van het Regiment zich nu reeds over drie eeuwen uitstrekt, is er uiterlijk weinig van te merken. Of toch?….

De eerste “PELIKAANBRIEF” – het informatieorgaan van de StD-Batterij – van januari 2001 bloklettert “ Er is nog VEEL te doen…”  En dat blijkt ook voldoende uit het jaaroverzicht dat er aan vast zit.

2A zet niet enkel de samenwerking met de (NL) Artillerie voort, maar bereidt zich ook voor om ingezet te worden als onafhankelijke artilleriebatterij in een vredesondersteunende opdracht (PSO). Dat brengt met zich mee dat in 2001 heel wat artillerie-schietperiodes zijn gepland.

Ofschoon 2A van april tot augustus 2001 slechts 15 militairen versterking moet leveren voor BELUKOS VI, de Belgische – Luxemburgse gevechtseenheid van KFOR, (de NAVO-vredesmacht in KOSOVO) blijft de aanduiding als Cie Lichte Infanterie voor KFOR vanaf september 2001 mogelijk.

Maar eerst wordt het nieuwe jaar – en de nieuwe eeuw – ingezet met de nodige recepties:

  • in de peterstad LIER op 7 januari 2001;
  • in het dienstencentrum “’T WEYERKE” te HEUSDEN-ZOLDER op 9 januari 2001;
  • bij de 1ste Mec Bde te LEOPOLDSBURG op 11 januari 2001;
  • bij de VRIENDENKRING 2A te ANTWERPEN op 16 januari 2001;
  • en tenslotte bij 2A (en 68 Cie GevGn) te HELCHTEREN op 19 januari 2001.

Op 22 januari 2001 vereert LtGen BASTIN, GS, het kwartier met een werkbezoek. Hij is vergezeld van Kol SBH DE MUYER, Comd 1 MecBde en neemt de lunch in de Mess kader van 2A.

Op 26 januari 2001 richt 2A zijn jaarlijkse oriëntatiecross in,  dit keer aan het “KOERSELS FONTEINTJE” te BERINGEN. Er zijn 388 deelnemers aan de start, waaronder 21 van 2A.

Een week later, op 8 februari 2001, heeft in het TrgC Para te SCHAFFEN het militair kampioenschap veldlopen plaats. 2A neemt deel met 30 deelnemers en eindigt als eerste artillerie-eenheid op een verdienstelijke VIJFDE plaats in de ploegenrangschikking.

Van 11 tot 16 februari 2001 is er de eerste CAX KIBOWI-oefening van het jaar, deze keer in het Nederlandse AMERSFOORT en op 20 en 21 februari 2001 oefent de Batterij VA-PSO op het oefenplein van het kamp BEVERLO. De versterkingen voor BELUKOS VI (15 personen van 2A) oefenen van 12 tot 23 februari 2001 met hun moedereenheid in het kamp VOGELSANG. De syntheseoefening gaat dit keer door in het GROOT-HERTOGDOM LUXEMBURG van 12 tot 16 maart 2001.

Op 23 februari 2001 heeft in de feestzaal van het kwartier de gastronomische maaltijd plaats. 150 gasten doen zich te goed aan het beste wat de koks van 2A uit hun ketels schudden:

Italiaans slaatje met Parmaham

*

 Mostaardroomsoep met waterkers

*

Bosduif met druiven

*

Sorbet van Lychees

*

Navarin van lamsvlees en kalfsvlees Marengo

 *

Sinaasappelbavarois

*

Koffie

In het vooruitzicht van de kampperiode in ELSENBORN worden tussen 5 en 9 maart 2001 de richters getest en gaat de Batterij VA PSO nog eens oefenen op het oefenplein van BEVERLO van 19 tot 22 maart 2001.

Op 15 maart 2001 komt GS1-A op bezoek om over de “NIEUWE STRUCTUREN” van 2A te praten. In 2003 zal 2A immers personeel ontvangen uit het RACh van ALTENRATH, dat ontbonden wordt, en een derde operationele schootsbatterij oprichten. Deze batterij zal in de AieSch-6A in BRASSCHAAT worden ondergebracht. Dit om te vermijden dat het personeel binnen een tiental jaren opnieuw zou moeten verhuizen, als de geplande verhuis van 2A naar BRASSCHAAT in 2014 zou doorgaan. Daarenboven zal deze “ C – batterij “ van 2A de rol van 6A overnemen, dat op zijn beurt ontbonden wordt. Dat betekent ook dat 2A vanaf 2003 zal moeten werken op twee “plateaus”: HELCHTEREN en BRASSCHAAT.

Einde maart wordt het land getroffen door een mond- en klauwzeerepedemie (MKZ). Deze veeziekte zal ook het kwartier HELCHTEREN niet onberoerd laten. In de bossen van het kwartier lopen immers damherten en reeën vrij rond en deze tweehoevigen, die kunnen besmet geraken, moeten beschermd worden. Op voorstel van de boswachter neemt de kwartiercommandant drastische maatregelen. Het verkeer van burgervoertuigen in het kwartier wordt verboden en de wagens die om dwingende redenen toch binnen moeten worden aan de ingang ontsmet. Ook alle personeel dat in het kwartier werkt moet via een ontsmettend voetbad naar binnen stappen. Deze maatregelen zullen geleidelijk aan versoepeld worden, naarmate de regering  haar eigen beschermingsmaatregelen terug schroeft. Maar door deze snelle en efficiënte maatregelen blijft het kwartier gespaard van MKZ.

Een ander opmerkelijk feit uit deze periode is de ontmanteling van het “Gedenkteken van 2A “ in de kazerne DUNGELHOEFF te LIER. De stad LIER heeft immers deze vroegere artilleriekazerne verworven om er een nieuw politiecentrum te bouwen en om er het OCMW in onder te brengen. Reeds in 1996 was tijdens een vergadering op het ProvComdo ANTWERPEN overeengekomen dat dit monument zou verhuizen naar HELCHTEREN. De arduinen platen en opschriften worden ingewerkt in het bestaande gedenkteken op de erekoer. Deze operatie wordt uitgevoerd door de kazerneringsdienst van het kwartier en kan als bijzonder geslaagd worden beschouwd.

Op 29 maart 2001 bezoekt de 83-jarige Edward EVANS uit het Engelse CHURCH STRETTON het kwartier. Hij is op uitnodiging van de lokale ROTARY naar HELCHTEREN gekomen. Deze veteraan uit de Tweede Wereldoorlog heeft met zijn Regiment, het HEREFORDSHIRE REGIMENT, op 9 september 1944 zware gevechten geleverd tegen de Duitsers aan het kruispunt en aan de molen in HELCHTEREN.

Op 1 april ( en dat is geen grap) 2001 neemt een ploeg van 2A ( 10 man) deel aan de marathon van BONN. De beste artillerist doet 3u.15’.01” over de 42 kilometer, de laatste, Mario GEYS, had liefst 5u.53’.28” nodig eer hij de aankomstlijn overschrijdt. Het is een bijzondere ervaring, maar alle deelnemers zijn unaniem: zonder degelijke training is geen goed resultaat mogelijk.

Na de paasvakantie trekt het voltallige Regiment naar ELSENBORN voor een kamp- en schietperiode. Van 17 april tot 30 april 2001 wordt er intensief getraind voor de artillerieopdrachten. Op 30 april 2001 start de evaluatietest voor de Batterij VA-PSO in ELSENBORN en dan gaat het via een verplaatsing langs spoor en weg naar een dispersiezone in de vroegere FRAC-installaties van TURNHOUT, om op 3 mei 2001 te eindigen op het schietveld van BRASSCHAAT met echte vuren. Het hoeft geen betoog dat de batterij slaagt in haar test….. .

 Vuren in Brasschaat

Vuren in Brasschaat

Nauwelijks terug van de kampperiode, reist een detachement van 2A naar LOMBARDSIJDE voor de jaarlijkse schietbeurten AA van 7 tot 11 mei 2001.

De CROSS 2A, die einde maart moest uitgesteld worden wegens het MKZ-gevaar, gaat alsnog door op 11 mei 2001. Er zijn 408 deelnemers en 2A eindigt met 64 deelnemers op de ACHTSTE plaats.  .

Voor de families van onze jongens in KOSOVO ( 15 man bij BELUKOS VI) zijn er familiedagen op 13 mei, 17 juni en 15 juli 2001. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de families informatie en beelden over de toestand ginder, worden wederzijds groeten en pakjes verstuurd en kan men ervaringen uitwisselen bij koffie en taart.

Op zondag 20 mei 2001 heeft in het kwartier de OPENDEURDAG plaats. Het is de zestiende uitgave, sinds de terugkeer van 2A uit de BSD en het is opnieuw een geslaagde mix van statische tentoonstellingen, dynamische demonstraties, attracties en rondritten. Er is een jeugdvoetbaltornooi en er zijn de proeven voor het “JEUGDBREVET”. In de namiddag is er de “CONTACT ROAD SHOW” van RADIO CONTACT met ondermeer optredens van BETTY (van Big Brother II) en van VANDA VANDA. Het is mooi weer en de kazerne wordt als het ware overrompeld; tegen 19.00u zullen ruim 5000 bezoekers het onthaal gepasseerd zijn. ’s Anderendaags genieten nog eens een 400-tal schoolkinderen van een dagje kazerneleven….

Op 23 mei 2001 nemen 228 ploegen (waaronder 5 van 2A) deel aan de CROSS GAILLY te EUPEN. Onze damesploeg eindigt zelfs verdienstelijk TWEEDE, net voor de ploeg van KMS.

Op 1 juni 2001 heeft op de Grote Markt te LIER de BEVELSOVERDRACHT plaats tussen LtKol SBH Marc COMPERNOL en LtKol SBH Pascal KEPPENS. Zes pelotons van 2A met Standaard verwelkomen oa  GenMaj ROMAN, deken van de Artillerie; GenMaj HERREWEGHE, Comd 1 MecDiv; Kol SBH DE MUYER, Comd 1 MecBde en de heren TERSAGO en D’OULTREMONT, respectievelijk burgemeester van de peterstad LIER en de garnizoensgemeente HOUTHALEN-HELCHTEREN.

Na de schouwing houdt de Korpscommandant een korte toespraak en wordt er een stijlvol bezinningsmoment voor de gesneuvelden gehouden. Aan verdienstelijke militairen worden trofeeën en medailles uitgereikt en het BEUKENHOF uit LIER en het WEYERKE uit HEUSDEN-ZOLDER ontvangen elk een cheque. Tenslotte schenkt de stad LIER een nieuwe geitenbok als mascotte aan 2A. Hij zal MODEST X heten en in de plaats treden van zijn voorganger, die einde vorige eeuw overleed.

Daarna neemt LtKol SBH COMPERNOL afscheid van zijn Regiment en wordt LtKol SBH KEPPENS erkend als de 66ste korpscommandant van 2A.

Met een defilé te voet wordt de militaire plechtigheid besloten. Aansluitend volgt in het Cultureel Centrum DE MOL nog een receptie met enkele toespraken en een “walking dinner”

Met LtKol SBH COMPERNOL ziet 2A een chef vertrekken die enorm heeft bijgedragen aan de spirit en de operationaliteit  van het Regiment. Zijn “ vaderlijke” alomtegenwoordigheid heeft diepe indruk gemaakt op de artilleristen.

Nauwelijks is de nieuwe korpscommandant in HELCHTEREN of een perslek schrikt alle militairen van het kwartier op. Op 5 juni 2001 verspreiden de kranten een werkdocument van DEFENSIE waaruit blijkt dat 36 van de 114 militaire kwartieren in Belgie gesloten worden. Daaronder ook het kwartier HELCHTEREN!

Uit de kranten blijkt ook dat de 68ste Cie GEVECHTSGENIE reeds in 2003 zal ontbonden worden en 2A in 2014 zal verhuizen naar BRASSCHAAT. Verstomming alom! Ook al was bekend dat de legerstaf aan een hervormingsplan werkte: dit had niemand verwacht. Het ongenoegen is groot en de onrust slijpt weer in de rangen van de militairen en hun families. De meeste militairen van 2A wonen immers in de streek, hebben hun woning pas gekocht of gebouwd, zijn geïntegreerd in het lokale leven en moeten nu weer opkijken tegen verhuizen en lange verplaatsingen. De Korpscommandant sust de gemoederen door te zeggen dat alles nog maar planning is en 2014 nog ver voor ons ligt. In deze 13 jaren kan er nog veel gebeuren….

Maar er blijft het onbehagelijke gevoel dat eerst de pers weer met de berichten komt (dat was in 1985 in LÜDENSCHEID net hetzelfde…- NVDR) en dat de minister en de legerstaf zwijgt. Geïnterpelleerd over de affaire in de Kamer van Volksvertegenwoordigers belooft de Minister van Landsverdediging, André FLAHAUT, om het militair personeel binnenkort uitvoerig te informeren. Dat binnenkort zal nog DRIE maanden duren….

Maar het leven gaat voort; ook bij 2A en daarbuiten. Op 7 juni 2001 maken een zeventigtal leden van de VRIENDENKRING 2A een uitstap naar AMSTERDAM. Een minder geslaagde rondleiding door het centrum en een geslaagde boottocht op de grachten vullen het dagprogramma. Ontbijt en avondmaal worden onderweg genomen, te ULVENHOUT bij BREDA.

Op de interkorpsen-oriëntatiecross te GENK behaalt de ploeg van 2A een mooie NEGENDE plaats op 47 deelnemende ploegen.

In het weekeinde van 22 tot 24 juni 2001 worden voor de NEGENTIENDE keer de WEYERKESFEESTEN ingericht op het domein van het Dienstencentrum te HEUSDEN-ZOLDER. 2A levert, zoals ieder jaar, weer de nodige logistieke steun en een delegatie woont de ontspanningsnamiddag op zondag bij.

In LEOPOLDSBURG gaat datzelfde weekeinde de OPENDEURDAG van de Brigade door. Duizenden bezoekers genieten van de talrijke militaire attracties en 15.000 kinderen maken op een ludieke wijze kennis met het Leger tijdens de “Scholenweek”. 2A levert een niet onbelangrijke bijdrage aan het succes ervan.

Inmiddels is ook bekend gemaakt dat 2A een Compagnie Lichte Infanterie ( Cie Lt Inf) zal leveren aan BELUROKOS X van juli tot november 2002. Samen met hun Belgische collega’s van 1C/1Gr, een detachement Luxemburgers en een Roemeense infanteriecompagnie zal 2A instaan voor het toezicht op de vredesakkoorden in het noordelijk deel van KOSOVO.

Nadat er eerst binnenkamers fel gediscuteerd werd en talrijke lezersbrieven naar de kranten werden gestuurd, tonen de militairen van het kwartier openlijk hun ongenoegen over de geplande hervormingen en kazernesluitingen. Met ruim 300 en in burger demonstreren zij op 7 juli 2001 en bezetten een tijdlang een aantal kruispunten in HELCHTEREN.

 Burgemeester Jules D’OULTREMONT komt hen daar zijn steun betuigen. Een delegatie van de militairen gaat ook hun grieven afgeven in handen van de Limburgse gouverneur, mevrouw Hilde HOUBEN-BERTRAND.

Van 10 tot 14 juli 2001 is er oefening “Adventurous Training”, “TRANSARDENNEN” genaamd, in de streek van MARCHE-EN-FAMENNE.

Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag, op 21 juli 2001, woont een delegatie van 2A het “TE DEUM” bij te LIER en legt er bloemen neer aan het monument van de gesneuvelden. In de namiddag rijden een aantal rupsvoertuigen van 2A mee in het troependefilé voor de Koning  op het “ Paleizenplein” te BRUSSEL.

Van 23 tot 27 juli 2001 verblijven een twintigtal jongeren bij 2A in het kader van de “JONGERENSTAGES BIJ DE LANDMACHT”. Zij ondergaan vrijwillig een ganse week een militaire en sportieve training.

Op 24 juli 2001 overlijdt, na een lange en slepende ziekte, 1Wachtmeester Luc SANTENS in de ouderdom van 49 jaar. Luc, die zich de laatste jaren bij 2A bezig hield met de mobilisatiedossiers, leefde reeds sinds 1989 met een ruilhart, maar een levercrisis werd hem nu fataal. Een grote afvaardiging van 2A, waaronder talrijke oud-gedienden, wonen de begrafenisplechtigheid bij op 28 juli 2001 te NEEROETEREN.

Op 25 juli 2001 maakt de Korpscommandant de voorlopige slagorde bekend van de C Cie voor BELUROKOS X. Kapt Bart HACCURIA zal de compagnie bevelen, bijgestaan door Kapt Roel PARISIS als 2Comd en Adjt Jos DRIJKONINGEN als CieAdjt. Het zal nog ongeveer acht maanden duren eer de slagorde volledig en definitief is…

Maar dat ze bij 2A ook nog aan wat anders denken dan aan buitenlandse opdrachten, moge blijken uit de fietstocht die 12 deelnemers ondernemen op 1 augustus 2001 van HELCHTEREN naar STOKKEM en terug, ongeveer 100 Km.

In het kamp van BRASSCHAAT nemen talrijke artilleristen op 26 juli 2001 deel aan de “REUNIE DER ARTILLERIE” met een smakelijke barbecue en een gezellig dansje.

En van 22 tot 25 augustus 2001 stappen 20 dapperen mee op in de “ VIERDAAGSE VAN DE IJZER”.  De deelnemers kreunen vooral onder de verzengende hitte, waarbij liters water en ander vocht wordt gebruikt en verbruikt. Na het einddefilé te IEPER reikt Maj ACKE, 2Comd, de herinneringsmedailles uit.

Op 2 september 2001 vertegenwoordigt een gewapend detachement van 2A en de Standaard het Belgisch Leger bij de herdenkingsplechtigheid voor de 87ste verjaardag van de slag aan de MARNE te MONDEMONT (F). De lokale Franse pers is laaiend enthousiast over de puike prestaties van “ les soldats belges du 2eme RA”

Op 3 september 2001 is het dan zover: de lang beloofde omzendbrief van de Minister van Landsverdediging over de hervorming van het leger is er. Stipt om 14.00u moeten in alle kwartieren de militairen verzameld zijn en wordt de brief verdeeld. In het lijvige document zet de Minister de plannen voor de hervorming van de Krijgsmacht uiteen, evenals de beweegredenen die daar toe geleid hebben. Hij legt uit wat er met de verschillende eenheden zal gebeuren en welke de gevolgen zijn voor het militair personeel. In een bijlage is een overzicht opgenomen met de wijzigingen voor elke eenheid van het leger tussen 2002 en 2015, jaar waarin de finale situatie moet bereikt zijn.

Voor de militairen van het kwartier HELCHTEREN wordt bevestigd wat zij al vreesden. De 68ste  Cie GEVECHTSGENIE wordt ontbonden in 2003. Het personeel wordt opgeslorpt door het 11de Geniebataljon in BURCHT.

Wat 2A betreft zijn er volgende belangrijke data:

  • 2003 : overgang naar DRIE operationele schootsbatterijen;    
  • 2006 : einde van de “midlife upgrade” van de M109
  • 2011 : overgang naar de WHEELED FIRE SUPPORT (artillerie op wielen)
  • 2014 : verhuis naar het kwartier BRASSCHAAT-WEST

Ondertussen komt vast te staan dat de derde schootsbatterij zal gevormd worden te BRASSCHAAT-WEST met personeel uit 6A (reeds ter plaatse) en personeel dat uit de BSD komt (oa RACh). Hoe dat concreet allemaal zal verlopen staat nog in de sterren geschreven….

De jaarlijkse computeroefening “ ACTIVE LION” gaat dit jaar door in WILDFLECKEN (D) van 3 tot 14 september 2001. 2A levert zowel personeel in de cel “VUURLEIDING” (FSCC) als in de cel LOCON (Lower Control).

De vrijwilligers van 2A organiseren elk jaar een daguitstap. Op 7 september 2001 omvat deze dag een afvaart van de rivier DOMMEL en een barbecue in het kwartier.

Op 11 september 2001 houdt heel de wereld de adem in. Ook in het kwartier HELCHTEREN volgt men de CNN-beelden op de voet. In de Verenigde Staten van Amerika hebben moslim-terroristen aanslagen met bezette passagiersvliegtuigen uitgevoerd op de WTC-torens in NEW-YORK en het PENTAGON in WASHINGTON. Eerste berichten spreken over duizenden doden. Heel de wereld kijkt met afgrijzen en verbazing toe hoe, na enkele uren, beide torens als een kaartenhuisje in mekaar stuiken. President BUSCH kondigt de oorlog tegen de terreur aan.

In de Belgische kazernes wordt de alarmfase “ IENA ILLAS – BRAVO” afgekondigd. Het wachtpersoneel draagt scherfwerende vesten en controleert alle personen en voertuigen, die het kwartier binnen willen rijden. Na een tiental dagen zal opnieuw de alarmfase “ALFA” ingevoerd worden.

Op 22 september 2001 organiseert de KRING MODEST 2A een uitstap voor zijn leden naar het MIJNMUSEUM te BERINGEN. Na een interessante rondleiding door de oude mijngebouwen, volgt een bezoek aan een (nagebouwde) mijngalerij, waarna in de kantine het (symbolische) stof kan doorgespoeld worden. De dag wordt besloten met een lekkere barbecue in de Mess Kader te HELCHTEREN.

Van 24 tot 28 september 2001 ondergaat 2A een commando-inspectie door de Brigade. Het Regiment behaalt de quotering “ ZEER GOED” en krijgt de felicitaties van de Brigadecommandant., Kol SBH DE MUYER.

 Van 8 tot 19 oktober 2001 neemt 2A, samen met de 14de (NL) ARTILLERIEAFDELING, deel aan een kampperiode met schieten te BAUMHOLDER.(D). 2A doet er zijn leuze alle eer aan….

Op 11 november 2001 is personeel van 2A aanwezig op de vaderlandse plechtigheden ter gelegenheid van WAPENSTILSTANDSDAG te LIER, LEOPOLDSBURG en HOUTHALEN-HELCHTEREN. In LIER neemt de delegatie deel aan de bloemenhulde bij het monument der gesneuvelden van de stad en op het militair kerkhof. Aansluitend is er een receptie op het stadhuis en een feestmaal met de oudstrijders van de VERBROEDERING 2A – 8A en RAL.

Die 11de november 2001 wordt 2A opnieuw getroffen door de dood van een personeelslid ten gevolge van een tragisch verkeersongeval. Op weg naar huis, verliest KaptCdt Harry OOSTERBOS de controle over zijn wagen, die vervolgens tegen een boom botst. De sportieve S2 van 2A komt daarbij om het leven. De begrafenisplechtigheid op 16 november 2001 te MEEUWEN is andermaal een uiting van het medeleven van 2A, van talrijke andere eenheden en van zijn collega’s.

Op 15 november 2001 wordt traditioneel KONINGSDAG gevierd. Ook nu weer is een delegatie aanwezig bij de viering in de peterstad LIER. Later in de week hebben de korpsmaaltijden voor alle personeelscategorieën plaats.

Op 4 december 2001 wordt tijdens de militaire parade ter gelegenheid van het BARBARAFEEST het vernieuwde monument van 2A, op de erekoer van de kazerne, plechtig ingehuldigd. Dit gebeurt in aanwezigheid van talrijke oud-gedienden van 2A, van de oud – strijders uit de VERBROEDERING 2A-8A en RAL en van een delegatie uit de peterstad LIER. Na het troependefilé is er een receptie in de Mess kader, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd.

Op 5 december 2001 komt SINTERKLAAS op bezoek bij de kinderen van 2A en de KERSTMAN deelt pakjes uit aan de gasten van “ ’T WEYERKE” op 20 december 2001.

En zo loopt een bewogen jaar 2001 ten einde. Aanvankelijk gepland als een druk bezet jaar met heel wat artillerie-activiteiten, werden de mannen en vrouwen van 2A bijzonder geschokt  door twee tragische overlijdens in hun eigen rangen, door de bloedige aanslagen van 11 september 2001 in de VS en door de drastische hervormingsplannen van de Minister van Landsverdediging.

Het jaar 2002 zal het jaar van de C – Compagnie worden en quasi helemaal in het teken staan van de opdracht in KOSOVO. Maar ook het thuisfront zal zich voor ernstige uitdagingen geplaatst zien. De oprichting van de DERDE schootsbatterij moet voorbereid worden; de renovatie van de M109A2 moet gepland worden en vooral zullen zij moeten overleven in het kwartier met 150 man minder. …

En dan is er nog die andere uitdaging: vanaf 1 januari 2002 voeren 12 landen van de Europese Unie de eenheidsmunt, EURO, in. We zullen opnieuw moeten leren tellen…