AAN DE POORT VAN DE 21ste EEUW!

Terwijl buiten, in steden en dorpen, de overgang naar het nieuwe millennium, uitbundiger dan ooit, gevierd wordt, stelt het personeel van “Y2K” in het kwartier vast dat de wijzers van de klok over 12 zijn geschoven en er niets is gebeurd. De telefoon doet het nog, de computers werken nog, de lampen branden nog, er is geen vliegtuig neergestort,… er is gewoon niets van alles wat voorspeld was uitgekomen. Er heerst dan ook opluchting onder de “mannen van de nacht” en om 02.35u meldt het crisiscentrum van het Provinciecommando “ ENDEX VOOR Y2K”. Alle voorzorgsmaatregelen en de speciale permanenties worden opgeheven – men keert terug naar het normale wachtregime- en het personeel Y2K mag naar huis om van een uitgestelde oudejaarsavond te genieten.

De dienst SCV van 2A heeft zich van zijn kunstzinnige zijde getoond en een mooie jaarkalender samengesteld met artistiek ingescande foto’s over de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Overigens staat de jaarplanning weer bol van activiteiten en oefeningen zodat er zeker geen moment van verveling zal opduiken.

En dat blijkt al direct: het jaar is nauwelijks één dag oud als op 2 januari 2000 een afvaardiging van 2A naar de nieuwjaarsreceptie van de stad LIER gaat. Daar treedt de nieuwe VLD-CVP bewindsploeg aan onder leiding van plaatsvervangend burgemeester Jan HENDRICKX. Hij vervangt de verkozen burgemeester Marleen VANDERPOORTEN, die minister van onderwijs is geworden in de Vlaamse regering. Opvallendste verschijning in het nieuwe college is de schepen van cultuur en jeugd Walter GROOTAERS, de bekende TV-presentator en leider van de muziekgroep “ DE KREUNERS”.

Op vrijdag 7 januari 2000 is er in het kwartier een CFE-inspectie door een team van het Russisch leger. In het kader van de akkoorden van Helsinki komen zij het artilleriemateriaal en de gevechtsvoertuigen tellen. Alle deuren van meer dan 2 meter breed moeten voor hen open worden gedaan.

Op 11 januari 2000 in het Dienstencentrum “’T WEYERKE” en op 12 januari 2000 in de feestzaal van het kwartier verzamelt al wat rang en stand heeft voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie .

De A-batterij van 2A verzekert van 19 januari tot 2  februari 2000 de erewacht aan het Koninklijk Paleis te BRUSSEL. De koning vertoeft op dat ogenblik weliswaar in het ziekenhuis, maar de “VOSSEN” krijgen toch een dikke proficiat voor hun puike prestatie vanwege de chef van het Militair Huis van de Koning.

Op 28 januari 2000 wordt in de mooie locatie van het LogDep van ZUTENDAAL de derde uitgave van de oriëntatiecross 2A gelopen. Er zijn 461 deelnemers uit 57 verschillende Belgische en Nederlandse eenheden. In het veldlopen om de wisselbeker “Nancy HOFKENS” behaalt 2A een mooie tweede plaats. 1BrigChef BOESMANS en Adjt VANDENBROECK worden zelfs respectievelijk eerste en tweede bij de veteranen!

In de eenheden van de brigade wordt ondertussen gewerkt aan de “CEL BETROKKENHEID”. Deze werkgroepen worden opgericht om de informatie naar het personeel toe te optimaliseren en hun betrokkenheid bij het militair gebeuren te verhogen. In 2A stelt dat weinig problemen: de korpscommandant weet door zijn méé-leven en méé-doen met zijn manschappen hun motivatie en betrokkenheid aan te scherpen. Overal waar zijn mensen bezig zijn, duikt hij op, praat met hen en voert mee de oefeningen uit die ook zij moeten doen. De soldaten ervaren het als een “vaderlijke begeleiding”

Op 16 en 17 februari 2000 ondergaat 2A de tweejaarlijkse CORLOG-inspectie. Het resultaat is goed tot zeer goed, al zijn er ook enkele zwakkere punten oa bij de artilleriestukken.

In een mooi versierde feestzaal wordt op 18 februari 2000 een uitgelezen menu opgediend  aan 180 gasten, die aanzitten voor de gastronomische maaltijd. De opbrengst hiervan gaat naar de sociale werken van het Regiment.

AdjtChef b.d. en archivaris van 2A, Louis VRANCKX, wordt  op 25 februari 2000 in zijn woonplaats, gevierd als “Cultuurlaureaat” van de gemeente LUMMEN.. Hij bekomt deze prijs voor zijn inzet om het verleden van 2A te bewaren en voor zijn werk in de traditiezaal.

Op 1 en 2 maart 2000 ondergaat het Regiment, met succes, een OPEVAL-test in de omgeving van het militair domein te ZONHOVEN. En van 13 tot 17 maart 2000 is er een kaartoefening CAX KIBOWI..

Op 22 maart 2000 wordt Kol SBH Marc DE MUYER de nieuwe commandant van de 1ste MecBde in LEOPOLDSBURG. Hij volgt GenMaj HERREWEGHE op, die een week later, op 28 maart 2000, het commando over de 1ste MecDiv in SAIVE overneemt.

Tengevolge van het Europees boycot tegen OOSTENRIJK, waar extreem-rechts in de regering zetelt, verbiedt de Minister van Defensie, FLAHAUT, dat de militaire skiploeg deelneemt aan  de kampioenschappen BIATHLON. Hun trainer, 1WM Jos VOLDERS, sportmonitor bij 2A, is bijzonder ontgoocheld en noemt het maar “flauw” van de minister.

Op 31 maart 2000 start de kampperiode van de 1ste MecBde in POLEN. Het is de eerste keer dat een volledige Belgische brigade een kampperiode organiseert in een land van het vroegere Warschaupakt. En ofschoon POLEN nu lid is van de NAVO blijft het toch een historische gebeurtenis, waaraan ook 2A deelneemt. Het wordt een mammoetorganisatie, vooral op logistiek gebeid. Daar DUITSLAND de doortocht over zijn grondgebied van zoveel voertuigen weigert, moeten de wielvoertuigen vervoerd worden per schip. Aan boord van 2 Roro-schepen gaat het van ZEEBRUGGE naar STETTIN. De rupsvoertuigen vervoegen de Poolse havenstad met de trein en het personeel reist achterna aan boord van een sliert autobussen. Nadat alles is samengevoegd, begint de 80-Km lange tocht naar het oefenterrein van DRAWSKO POMORSKIE . Het is een heidelandschap, 400 Km² groot, dat voor 75 % bedekt is met bos en waarin talrijke meertjes voorkomen.

De oefening is bijzonder zwaar voor het personeel. Vooral het leven te velde stelt zo zijn eisen. Er is immers nauwelijks enige vaste infrastructuur en voor wie het relatieve comfort van VOGELSANG en ELSENBORN gewoon is, is het leven in tentjes een zware dobber. Behalve oefeningen is er ook een dag voorzien voor contact met de Poolse bevolking.

De streek POMMEREN, in het Noorden van het land, is echter relatief arm en voor vele Balkan-veteranen geeft het een “déja-vu”-gevoel. Alleen de kogelgaten in de huizen ontbreken….

Het werd niettemin een unieke belevenis voor iedereen, maar qua training is deze periode vooral goed voor de bewegingen en het leven te velde. Maar daarvoor hoef je geen 850 kilometer ver te gaan….

2000 DRAWSKO POMORSKIE
2000 DRAWSKO POMORSKIE
2000 DRAWSKO POMORSKIE oversteek rivier
2000 DRAWSKO POMORSKIE oversteek rivier

De CROSS 2A op 28 april 2000 trekt een beetje minder volk dan het jaar voordien, maar toch lopen nog 216 deelnemers de cross uit.

Van 15 tot 19 mei 2000 zijn de AA-schutters weer present in LOMBARDSIJDE. In tegenstelling tot vorig jaar kunnen zij er nu wel lustig op los schieten.

Op 27 mei 2000 overlijdt te LIER ere-burgemeester Dr Frans BREUGELMANS.  Hij was van 1958 tot 1976 burgemeester van LIER en de grote bezieler van het peterschap tussen deze stad en 2A. Hij was een trouwe bezoeker op de regimentsfeesten in SIEGEN en LÜDENSCHEID en werd op 22 juni 1974 benoemd als de eerste ere-brigadier van 2A. Tijdens zijn ambtsperiode kwamen talrijke Lierse kunstenaars hun werken tentoonstellen in SIEGEN en LÜDENSCHEID. Hij zette ook een lange traditie in door op de Regimentsfeesten van 1964 een geitenbokje als mascotte aan 2A te schenken. Elk jaar bezorgde hij een pakket Nederlandstalige romans aan de kwartierbibliotheek.

Zondag 28 mei 2000 wordt de OPENDEURDAG van het kwartier ingericht. De verwachtingen zijn hoog gespannen en er zijn enkele unieke attracties voorzien: een 30m hoge kraan moet de liefhebbers een panoramisch uitzicht bezorgen en de death-ride lonkt vervaarlijk hoog. Maar een felle wind komt op stormachtige wijze letterlijk en figuurlijk roet in het eten gooien. Nog voor de poorten goed en wel open zwaaien, liggen al een aantal tenten en verkoopsstanden weggeblazen in de bossen rond het paradeplein. Om de grote feesttent te redden worden ijlings allerlei voertuigen aan de spantouwen vastgemaakt. Maar de heftige windstoten rukken zo fel aan de grote zeilen dat de korpscommandant besluit uit veiligheidsoverwegingen de tent te sluiten. Later op de dag zal zij zelfs worden neergelegd en opgeplooid om verder onheil te voorkomen. Om dezelfde reden zal de hoge torenkraan en de death-ride niet kunnen werken. Het wordt dan even improviseren, aanpassen en verhuizen. ..

Maar ondanks deze dramatische start wordt het toch nog een topdag. Op het einde van de dag zullen ruim 4000 bezoekers de ingang gepasseerd zijn. Vooral de rondritten met moto, jeep of M113 begeesteren jong en oud. En zelfs voor de optredens van Alana Dante, Sam Gooris en Isabelle A in de ZONDAGSCLUB van Radio 2 blijven de toeschouwers op post voor het podium. Een familie uit het verre ZWEVEGEM zit er reeds vanaf 10.00 u … warm ingeduffeld, maar op de eerste rij.

In de tweede helft van juni 2000 strijdt 2A op drie fronten…

Een kamp- en schietperiode brengt de artilleristen van de A-batterij van 13 tot 23 juni 2000 naar het oefenplein van MÜNSTER-SÜD in Noord-Duitsland. Dat gebeurt in samenwerking met de 11de Afdeling RA van de Nederlandse Landmacht. Op deze wijze willen de kanonniers oefenen voor een eventuele gemeenschappelijke inzet als artilleriebataljon in het kader van PSO-opdrachten (PEACE SUPPORTING OPERATIONS)

In LEOPOLDSBURG houdt de 1ste MecBde ondertussen haar OPENDEURDAGEN. Hieraan verlenen ook elementen van 2A hun medewerking. Tussen 18 en 22 juni 2000 overspoelen zo een 15.000 jongeren het kamp en worden er verwend door de militairen.

Ondanks deze beide opdrachten kwijt 2A zich ook nog van zijn taak als peter en verleent zijn gewaardeerde steun aan de 18de uitgave van de  WEYERKESFEESTEN, die doorgaan op het Domherendomein van 23 tot 25 juni 2000. Tijdens de feestnamiddag op zondag overhandigt LtKol SBH COMPERNOL een cheque van 150.000,-BEF aan de heer SERMON, voorzitter van de VZW STIJN, de koepelorganisatie van de gehandicaptenzorg in West-Limburg.

Tijdens de viering van de NATIONALE FEESTDAG te LIER op 21 juli 2000 legt LtKol SBH COMPERNOL bloemen neer aan het monument voor de oorlogsslachtoffers van de stad , dat opgericht is aan de “ Begijnenvest”.

Op 27 juli 2000 zorgt de Artillerieschool-6A in BRASSCHAAT voor een primeur. Zij organiseren een opendeurdag met afsluitende BARBECUE en nodigen daarop alle artillerie-eenheden uit. 2A is hoofdzakelijk vertegenwoordigd door de leden van de VRIENDENKRING en door de oud-strijders van de VERBROEDERING 2A-8A en RAL.

Van 8 tot 15 augustus 2000 is er een sessie ADVENTOROUS TRAINING in het Zwitserse ANDERMATT voor een ploeg van een tiental mannen en vrouwen van 2A.

Adventorous training in Andermatt
Adventorous training in Andermatt

En op 21 augustus 2000 komen een twintigtal jongens en meisjes een week “soldaatje spelen” in het kader van de “JONGERENSTAGE VAN DE LM”. Op 23 augustus 2000 vertrekken dan weer 23 militairen van 2A en vijf  Duitse collega’s uit HOMBERG naar de VIERDAAGSE VAN DE IJZER. Reeds op de eerste dag loopt de korpscommandant de 32 Km rond OOSTDUINKERKE mee met zijn soldaten. Uiteindelijk zullen 16 dapperen en de vijf Duitsers de volledige afstand van 128 Km afleggen. Vooral de verzengende hitte vergt heel wat van het uithoudingsvermogen van de deelnemers. Terwijl er voor sommigen zeker ook een gebrek aan training was. ..

Einde augustus heeft in het kwartier een spectaculaire reddingsoperatie plaats. Eén van de bokken uit de damhertenkudde die vrij in het kwartier rondloopt heeft zijn woede gekoeld op een partij TS-draad die in het terrein is blijven liggen. De draad is evenwel helemaal rond zijn gewei gerold en het dier heeft er blijkbaar last van.  Korpsbrigadier 1BrigChef Jean CUYVERS  krijgt de opdracht zich met de zaak bezig te houden: hij roept de hulp in van Sil JANSSEN, de leider van het Natuurhulpcentrum in OPGLABBEEK. Na twee vergeefse pogingen lukt het Sil om de verdovingspatroon in het “doel” te schieten en het dier aansluitend van zijn hinderlijke versiering te bevrijden. De ganse gebeurtenis wordt gefilmd door een ploeg van het TV1-programma “DIERENKLINIEK” en uitgezonden op 7 november 2000.

Op 1 september 2000 verschijnt de eerste uitgave van “ DE PELIKAANBRIEF”. Het is een nieuwsbrief, geschreven en uitgegeven door de commandant van de StD-batterij, Kapt Bart HACCURIA. Met deze brief wil hij zijn personeel vooral informeren, motiveren en stimuleren . Het wordt een maandelijkse uitgave die vooral het gedachtegoed en de visie van de batterijcommandant vertolkt.

Op diezelfde 1 september 2000 heeft het grote tuinfeest van 2A plaats, dit jaar niet in de tuinen van de Mess Offr, maar in de loods M5, wegens het onbetrouwbare Belgische weer. Het wordt een gezellige barbecue en danspartij met 336 deelnemers, waaronder ook heel wat anciens. Op het einde van de avond zijn  135 Kg vlees verorberd, 55 liter wijn en bijna 600 liter bier en frisdrank opgedronken.

Van 10 september tot 29 oktober 2000 heeft in het kino-paviljoen van LEOPOLDSBURG een prestigieuze tentoonstelling plaats over “LEOPOLDSBURG, ZIJN BEVRIJDING, ZIJN BRIGADE”  Met de medewerking van het Museum van het Kamp van Beverlo en van de eenheden van de Brigade wordt een overzicht gegeven van de bevrijding van het kamp oa door eenheden van de Brigade PIRON en van de geschiedenis van de 1ste MecBde, die sinds 1972 in het kamp is gestationeerd. Ook 2A plukt uit zijn rijk archief en levert een hele boel documenten, kaarten en foto’s voor deze tentoonstelling.

Op 11 september tot 29 september 2000 zijn de artilleristen van 2A weer op stap: dit maal naar het oefenplein van BERGEN-HOHNE in Noord-Duitsland. Samen met de Staf/2A en andere eenheden van de 1ste MecBde zullen zij er oefenen en schieten. De B-batterij wordt er getest op haar tactisch en technisch kunnen: zij behaalt 18,5 op 20! Alweer een schitterend resultaat

Op 6 oktober 2000 wordt een korte parade en een plechtigheid aan het monument van 2A in het kwartier georganiseerd. Tijdens deze plechtigheid leggen de voorzitter van de VERBROEDERING 2A,8A en RAL; de burgemeester van LIER en de commandant van 2A bloemen neer aan het monument. Zij gedenken daarbij allen die hun leven veil hadden voor hun vaderland en onze vrijheid. Brig Rudi PANIS wordt gelauwerd als beste vrijwilliger en enkele andere militairen ontvangen de” Militaire medaille van Verdienste”. Deze plechtigheid wordt afgerond met een defilé en gevolgd door een receptie en een fijne, maar gezellige maaltijd.

Van 9 tot 13 oktober 2000 organiseert de StD-batterij een eigen oefening ADVENTOROUS TRAINING, “TRANS ARDENNEN” genaamd. In dezelfde periode is de A-batterij voor een FIBUA-training in het kamp van HARSKAMP (NL) en de B-batterij gaat van 23 tot 27 oktober 2000 oefenen in LONGMOOR(GB). De mannen en vrouwen van 2A zijn echte globetrotters geworden….!

De halve marathon van SPICH; de biathlon in 2A; DWARS DOOR HASSELT op 14 oktober 2000; de 6 UREN van GROBBENDONK: 2A loopt dat de stukken er af vliegen…

Op 11 en 15 november 2000 nemen afvaardigingen van 2A deel aan de vaderlandse plechtigheden ter gelegenheid van WAPENSTILSTANDSDAG en van KONINGSDAG. In LIER legt de Korpscommandant op 11 november 2000 bloemen neer aan het gedenkteken voor de oorlogsslachtoffers van de stad, aan de gedenksteen op het militair kerkhof en aan het monument van 2A in de Dungelhoeffkazerne. Het is de laatste keer dat deze plechtigheid in de vroegere artilleriekazerne zal doorgaan. Zopas heeft de stad LIER het complex gekocht van Landsverdediging en zal het ombouwen tot een administratief- en politiecentrum. Het monument van 2A zal ontmanteld worden; het is de bedoeling de arduinen platen over te brengen naar HELCHTEREN. Tijdens de receptie op het stadhuis op 15 november 2000 schenkt de Korpscommandant naar goede gewoonte een cheque aan een sociale instelling van de stad. Dit jaar is dat 50.000 BEF voor de Lierse afdeling van het Rode Kruis Vlaanderen.

Van 20 november  tot 1 december 2000 vertoeft 2A in het artilleriekamp van ELSENBORN. Op zaterdag 25 november 2000 wordt er een bezoekdag ingericht voor de families. Ruim 250 bezoekers komen afgezakt naar Oost-België. Na een briefing door de CO 2A volgt een lekker middagmaal, bereidt door de eigen koks. Nadien trekt de ganse stoet aan boord van enkele autobussen naar de stelling DER BRAND waar zij het stelling nemen van een peloton en de werkelijke vuren van het ander peloton kunnen meemaken. Vervolgens gaat het naar “voor” waar de voorwaartse waarnemers staan opgesteld. De bezoekers zijn er getuige van de nauwkeurigheid en de snelheid van de vuren van 2A. Met taart en koffie worden de gasten uitgewuifd. ’s Anderendaags worden nieuwe gasten ontvangen: de 11e AFDELING RA van de Nederlanders. Zij zullen de laatste week van de kampperiode trainen samen met 2A. Het staat ondertussen vast dat 2A in 2001 op preadvies zal staan voor een mogelijke PSO-opdracht met één operationele batterij. En vermits dit samen met de Nederlanders zal zijn, is zo een gezamenlijke training meer dan welkom.

Terug in HELCHTEREN staan de BARBARAFEESTEN voor de deur. Op 1 december 2000 neemt een detachement van de B-batterij deel aan de Barbara-viering in de ARTILLERIESCHOOL-6A te BRASSCHAAT. Wegens de kampperiode wordt het BARBARAFEEST in 2A pas op 7 december 2000 gevierd, maar op zijn naamdag vergast SINTERKLAAS de kinderen van 2A wel met snoep en speelgoed.

Enkele elementen van 2A nemen nog deel aan de CPX “ ACTIVE LION” van de 1ste MecDiv van 8 tot 14 december 2000 in Zuid-WestVlaanderen.

En net als iedereen zich klaar maakt om van een verdiend verlof te genieten, sterft MODEST IX, de 12 jaar oude mascotte van 2A. Het dier werd in 1989 door de stad LIER aan het Regiment geschonken. Hij zorgde met zijn enorme horens voor een imposante verschijning op menige wapenschouwing en liet zich niet onbetuigd in de zorg voor een nageslacht. Enkele van zijn “kinderen” springen rond in het dierenpark MODEST van het Dienstencentrum ’T WEYERKE. De stad LIER heeft bij monde van haar burgemeester beloofd voor een waardige opvolger te zorgen.

RIP Modest IX
RIP Modest IX

Wat ook sterft is het jaar 2000. Aangekondigd als een ongewoon jaar waarin van alles zou gebeuren, is het maar een doodgewoon jaar gebleken. Het was voor 2A zeker geen gemakkelijk jaar, maar de mannen en vrouwen van LtKol SBH COMPERNOL hebben bewezen dat zij echte beroepssoldaten zijn, die hun opdracht aankunnen en meer dan ooit uitblinken in allerlei disciplines.

En ofschoon de 21ste eeuw pas echt begint op 1 januari 2001, is de overgang van oud naar nieuw heel wat minder feestelijk en vooral wat minder spannend dan de vorige jaarwisseling.