MET EEN BEZORGD GEMOED HET JAAR IN!

Het jaar 1996 start voor het personeel van 2A in dezelfde onzekerheid, waarin ook het jaar 1995 is geëindigd. De getalsterkte van het Belgische Leger en van de LANDMACHT in het bijzonder, zoals die wordt nagestreefd in het plan “ BEAR 97” zal niet gehaald worden. Er zijn nog ruim duizend officieren en meer dan drieduizend onderofficieren te veel!  De rekrutering van de vrijwilligers op korte termijn (KTV) loopt ( vooral in Vlaanderen – NVDR) niet zoals voorzien waardoor er te weinig jonge krachten bijkomen; in de categorie beroepsvrijwilligers  daarentegen wordt het personeel steeds maar “ grijzer”, wat de inzet niet ten goede komt. Daarenboven weigert de regering extra-budgettaire middelen te voorzien en werkt ze aan een aantal afvloeiingsmaatregelen. De betrokken militairen blijven evenwel in het ongewisse en … de onrust onder het militair personeel groeit.

Een andere onrusthaard komt daarentegen geleidelijk tot rust: de BALKAN. In december 1995 zijn de vredesakkoorden van DAYTON (VSA) door alle betrokken partijen ondertekend. Deze akkoorden moeten een einde maken aan de bloedige burgeroorlog in BOSNIË – HERZOGOVINA en in OOST – KROATIË. Het hevige offensief van de Kroaten in augustus 1995 en de massale luchtaanvallen van de NAVO hebben voor een kentering gezorgd. Vooral de Bosnische SERVIËRS, geleid door Radovan KARADCIC, hebben zware klappen gekregen. Het stukgeschoten BOSNIË – HERZOGOVINA wordt in twee, ongeveer gelijke, delen verdeeld: de republiek “SERPSKA” (hoofdstad BANJA LUKA) in het Noorden en de Federatie van KROATEN en MOSLIMS (hoofdstad SARAJEVO) in het Zuiden. Een NAVO – troepenmacht van ruim 60.000 man zal de vechtersbazen scheiden  en de demilitarisering van de scheidingslijnen handhaven. In de akkoorden wordt ook bepaald dat het oostelijk deel van KROATIË, ( SLAVONIË en BARANJA) vanaf 1 januari 1998 terug onder Kroatisch bewind komt.

Op 7 januari 1996 geeft de UN- vredesmacht in BOSNIË – HERZOGOVINA het commando over aan de NAVO – troepen. De “IMPLEMENTATION FORCE – IFOR” komt op gang: het is de grootste troepenbeweging van de NAVO sinds zijn oprichting.

In OOST – KROATIË daarentegen blijft de VN – troepenmacht behouden en wordt zelfs nog uitgebreid. Zij heet voortaan, “ UNITED NATIONS TRANSITIONAL AUTHORITY OF EASTERN SLAVONIA – UNTAES “  Het Belgisch leger, dat al vier jaren met succes in deze sector aanwezig is, zal het commando over deze internationale troepenmacht voeren.

2A zal uiteindelijk geen deel uitmaken van de “ TASK FORCE” en de OPS – Bij wordt ontbonden. Wel zullen een handvol personeelsleden  als versterking meegaan met  BELUGA III, het multi – nationaal transportbataljon van IFOR of met BELBAT 12, 14 en 16 van UNTAES. Later zal 2A ook nog personeel leveren aan BELIF 2, de “BELGIAN LIQUIDATION FORCE”, die in de BARANJA de sporen van de miliatire aanwezigheid moet opruimen en het materieel moet repatriëren.

Het Regiment zal zich derhalve kunnen toeleggen op zijn artillerietaken en de reconversie van het personeel afwerken.

Op 7 januari 1996 opent het Lierse stadsbestuur de rij van de traditionele nieuwjaarsrecepties. Op 9 januari 1996 is het de beurt aan het “ WEYERKE” en “ KVO – LIMBURG” en op 11 januari 1996 ontvangt de kwartiercommandant zijn genodigden in HELCHTEREN.

Maar het is niet altijd klinken dat men doet in januari: op 24 en 25 januari 1996 en van 30 januari tot 1 februari 1996 zijn er zelfs meerdaagse oefeningen op het oefenplein van BEVERLO, ondanks de bittere koude…

Op dinsdag 6 februari 1996 heerst er weer eens opschudding in het Regiment. Die dag verschijnt het weekblad HUMO Nr 2892/06 met daarin een artikel over de belevenissen van Jan DUPONT (27) uit AALTER. Deze militair maakte in 1994 deel uit van BELBAT 7, met de A –Compagnie, geleverd door 2A, maar is ondertussen uit het leger ontslagen wegens desertie en drugsgebruik. In het artikel – in feite een interview- haalt DUPONT zwaar uit naar zijn kameraden in de BARANJA. Hij verwijt het leger dat het zijn mensen niet voldoende voorbereidt op dergelijk opdracht en geen oog heeft voor de problemen die zij kennen. Hij doet zeer negatief over de vredesopdracht en stelt ze voor als een vrolijke drank- en sekspartij, waar verveling troef was. Bij 2A is iedereen erg geschokt en niet in het minst zijn vroegere collega’s, al moeten sommigen toegeven dat af en toe wel eens “ een en ander” gebeurde. De korpscommandant en GS/IRP haasten zich om met lezersbrieven te reageren op de aantijgingen. De redactie van HUMO vermoedt al iets en besluit de geplande reeks niet verder te zetten en het bij dit ene artikel te laten. In een “ OPEN BRIEF” neemt de korpscommandant ook stelling ten overstaan van zijn personeel en hun families.

Tussen al deze opwinding door lopen de veteranen van 2A mee in de CROSS op 7 februari 1996 en spelen de volleybal- en handbalploegen van 2A hun eerste wedstrijden in het kader van  het  militair interkorpsen –kampioenschap. Zij zullen echter in de volgende rondes worden uitgeschakeld…

Op 16 februari 1996 wordt de gastronomische maaltijd ten voordele van de sociale werken van het Regiment gehouden. Meer dan honderd genodigden zitten in de feestzaal aan voor een smakelijke en feestelijke maaltijd.

Dat het Regiment op logistiek gebeid zeker niet hoeft onder te doen, bewijzen de goede resultaten van de “ CORLOG – INSPECTIE” op 20 en 21 maart 1996. Deze inspectie onderzoekt vooral het beheer van de stocks en de maintenance van het materieel.

Op 19 april 1996 wordt voor de tweede maal en met stijgend succes de “ MASSALOOP 2A” ingericht. Op 24 april 1996 controleert een Bulgaars team, in het kader van de CFE – akkoorden, het aantal vuurmonden bij de Brigade en bij 2A. Op 30 april 1996 eindigt 2A vijfde in de “ WISSELBEKER VAN DE COMMANDANT  INTERVENTIEMACHT”, die betwist wordt in het kamp van VOGELSANG.

Een detachement van 2A zal van 29 april tot 5 mei 1996 deelnemen aan een schietperiode in het LAGER GRAFENWÖHR (D) met het (GE) zusterbataljon van 2A, PANZERARTILLERIEBATAILLON 55 uit HOMBERG (EFZE)..

Op 10 mei 1996 viert 2A zijn Regimentsfeest. Het Regiment bestaat nu 160 jaar en is één van de oudste artillerieregimenten van het Belgisch leger. Behalve tussen 29 mei 1940 en 1 april 1946 is het Regiment steeds actief geweest. Het viert dus dit jaar ook dat het precies 50 jaar geleden opnieuw werd oipgericht in TIENEN. Maar in dit jaar 1996 is het ook precies 25 jaar geleden dat het Regiment, in 1971,  verzusterde met het Duitse artilleriebataljon uit HOMBERG, PANZERARTILLERIEBATAILLON 55. En het is alweer 10 jaar geleden dat 2A, in 1986, terugkeerde uit Duitsland naar België en het peterschap aanvaardde over het dienstencentrum “ ’ T WEYERKE” uit HEUSDEN – ZOLDER. Verjaardagen genoeg dus om aan dit Regimentsfeest een bijzondere luister te geven…

De militaire plechtigheid wordt opgeluisterd door de Muziekkapel van de Marine. Het Duitse zusterbataljon is vertegenwoordigd door haar commandant en een gewapend detachement met vaandel. Tijdens de plechtigheid, die wordt bijgewoond door ruim 400 genodigden, ontvangt de burgemeester van HOUTHALEN – HELCHTEREN een herinneringsgeschenk. Ook de commandant van PzAie 55 krijgt een mooi geslepen glazen gedenkplaat. Het defilé te voet wordt daarenboven gevolgd door een parade van de artilleriestukken, die 2A sinds 1946 in gebruik had. Achtereenvolgens rollen voorbij:

  • het kanon 25 Pdr ( 1946 – 1957);
  • de houwitser 105 mm M2 TR ( 1957 – 1962);
  • de houwitser 155 mm TR ( 1960 – 1964);
  • de houwitser SP 105 mm M7 PRIEST ( 1962 – 1964);
  • de houwitser SP 105 mm M108 ( 1964 – 1984);
  • de houwitser SP 155 mm M109 A2 ( 1984 – ….)

Een receptie “all-ranks” en een lunch sluiten dit zeer geslaagde Regimentsfeest af.

Twee dagen later, op zondag 12 mei 1996, heeft dan  – en dit ook al voor de tiende keer – de “ KAZERNEHAPPENING” plaats, een opendeurdag met talrijke attracties. Er is een tentoonstelling van militair materieel. Er zijn meerdere demonstraties, oa  valschermspringen in vrije val; een afdaling “in rappél” vanuit een helikopter SEAKING; een interventie “ bevrijding na verkeersongeval” door de Brandweer van GENK; enz… Veel aantrekkingskracht oefenen de rondritten met jeep en M113 uit, maar ook de kinderanimatie en het “JEUGDBREVET” trekken heel wat belangstellenden aan. De familie KELCHTERMANS wint het traditionele voetbaltornooi en de biertenten en het restaurant draaien op volle toeren.

Tijdens deze “OPENDEURDAG” houden de miliciens van de klas 1965 – 1966 bij 2A, destijds in SIEGEN, hun trefdag in de kazerne. Een  dertigtal “anciens” en hun dames zijn van de partij en genieten van deze dag, die ze afsluiten in de nabijgelegen huisbrouwerij van het kasteel “ TER DOLEN”

’s Anderendaags, maandag 13 mei 1996, heeft de “SPORTDAG” van de 1MecBde plaats in zijn nieuwe vorm. Het nu een ludiek – sportieve dag, waarbij op het einde geen winnaars of verliezers meer zijn.

Van 20 tot 25 mei 1996 maakt de CPX – oefening “ EXCALIBUR” van de 1 MecBde o.m. gebruik van de terreinen  en de installaties van het kwartier HELCHTEREN voor zijn ontplooiing.

2A zelf is afwezig: het is van 20 mei tot 31 mei 1996 in ELSENBORN voor een kamp- en schietperiode. Op 30 mei 1996 ondergaat de B – Batterij er een geslaagde batterijtest. Behalve een drietal Hongaarse officieren  (uitwisseling PFP –  NVDR) komen er nog delegaties op bezoek van de peterstad LIER, van de garnizoensplaats HOUTHALEN _ HELCHTEREN, van het Dienstencentrum “ ’T WEYERKE” en van het Technisch Instituut DON BOSCO op bezoek.

27 mei 1996 Bezoek op de stellingen in kamp Elsenborn
27 mei 1996 Bezoek op de stellingen in kamp Elsenborn

Op 28 mei 1996 neemt de INTERVENTIEMACHT, het vroegere 1(BE) Corps, officieel afscheid van de autoriteiten van de Bondsrepubliek DUITSLAND. Na meer dan 50 jaar komt er een einde aan de permanente aanwezigheid van Belgische troepen op Duitse bodem. Enkel één Brigade zal nog – tijdelijk – gekazerneerd blijven in de streek van KÖLN, in de garnizoenen SPICH en ALTENRATH. Behalve deze drie locaties behoudt het Belgisch leger ook nog het oefenkamp van VOGELSANG. Alle andere kwartieren, woningen en installaties worden aan de Bondsrepubliek of aan de eigenaars teruggegeven. Naast de Duitse Bondspresident is ook Z.K.H. Kroonprins FILIP op de militaire plechtigheid aanwezig, waarop de Belgen “ als goede vrienden afscheid nemen!”

De maand juni 1996 heeft het in zich… op 8 juni 1996 gaat de “ PALLIETERJOGGING” in LIER door; van 10 tot 22 juni 1996 neemt 2A deel aan de CPX- oefening “ PEGASUS” van het EUROCORPS; een ploeg van de B – Batterij heeft een sessie “ADVENTORIOUS TRAINING” in SONTHOFEN van 15 tot 21 juni 1996 en een ploeg van de A Batterij neemt deel aan de “ TROPHY 12” in SPA. Van 22 tot 25 juni 1996 houdt de 1 MecBde haar “ OPENDEURDAGEN” waarop talrijke scholen zijn uitgenodigd. Zoals elk jaar verzorgt 2A er een stand met een statische tentoonstelling en rondritten met de SP M109 A2. Ook “ ’T WEYERKE” viert zijn zomerfeest van 21 tot 23 juni 1996Militairen van 2A zorgen er voor de infrastructuur en overhandigen, tijdens de geanimeerde namiddag op 23 juni 1996, een cheque  van 100.000 BEF  aan de heer Etienne SERMON, voorzitter van het Dienstencentrum. En om deze maand in schoonheid af te sluiten is er van 24 tot 27 juni 1996 nog een “ SPIRIT EXERCISE” in de streek van MARCHE – EN – FAMENNE.

Terwijl het personeel 2A geniet van zijn vakantiedagen, wordt het kwartier overspoeld door jonge kampeerders. De jeugdgroepen KSA BALEN, MOBO KORTRIJK, KSA SCHUIFERSKAPELLE, SK SPERMALIE, …. slaan er hun tenten op.

Op 21 juli 1996 nemen één VBCL, acht M113 en acht SP M109A2 van 2A deel aan het gemotoriseerd defilé in BRUSSEL, naar aanleiding van de Nationale Feestdag.

Militair kampioen 10Wm Eric VYNCKE  ( 2A – StD – Batterij) laat zich op 6 en 7 augustus 1996 nog eens opmerken in de triathlon te FELDMARK – SASSENBERG (D). Hij wordt eindwinnaar na 700 meter zwemmen, 35 kilometer fietsen en 7 kilometer lopen in een tijd van 1u22’33”50..

Traditiegetrouw neemt, van 21 tot 24 augustus 1996, ook nu weer een peloton van 2A deel aan de “ VIERDAGGSE VAN DE IJZER” in de Westhoek. En tussendoor levert 2A ook nog versterking in voertuigen en personeel voor de verhuis van de Staf van de INTERVENTIEMACHT van WEIDEN (D) naar SAIVE (B) tussen 19 augustus en 28 september 1996.

Op 5 september 1996 komt LtGen Francis BRICQUEMONT afscheid nemen van de eenheden van de 1 MecBde in LEOPOLDSBURG. Diezelfde dag wint een ploeg van 2A de halve marathon “ KOEN VAN DIJCK”, ingericht door de Bij VA Para-Cdo in BRASSCHAAT. De dag nadien,  op vrijdag 6 september 1996, zijn de families van 2A verenigd rond de barbecue en de dansvloer tijdens het tuinfeest van het Regiment. Op 18 september 1996 komt de VRIENDENKRING 2A. Dit jaar staan een uitstap naar HASSELT op het programma, met bezoeken aan de Japanse Tuin en het Jenevermuseum. Nadien schuiven zij aan voor een heerlijk feestmaal in de mess kader van het Kwartier HELCHTEREN.

Tijdens een indrukwekkende parade op de basis van BIERSET neemt LtGen F. BRICQUEMONT op 30 september 1996 definitief afscheid van de INTERVENTIEMACHT en van het Belgisch Leger. Een detachement van 2A met CO en Standaard is op deze plechtigheid aanwezig.

Op de eerste zondag van oktober, zoals elk jaar, houden de oud-strijders van de “ VERBROEDERING 2A – 8A en RAL” hun reünie in de DUNGELHOEFFKAZERNE in LIER. Na de mis voor hun gesneuvelde kameraden is er een bloemnhulde aan de monumenten van 2A en van 4A op de binnenkoer van de kazerne. Ook de delegatie van 2A legt een krans neer aan deze monumenten. Een receptie en een feestmaal sluiten deze dag af.

Van 7 tot 25 oktober 1996 is 2A andermaal in ELSENBORN voor een schietperiode. Het Regiment demonstreert zijn kunnen aan de leerlingen van het KHID uit BRUSSEL. Ook werkt een ploeg van het Duitse PzAie 55 uit HOMBERG er een week samen met 2A. De A – Batterij ondergaat een geslaagde batterijtest en tijdens een regimentsoefening op 22 oktober 1996 komt de chef van de DIVISIE GEVECHTSSTEUN, GenMaj HANSET, op bezoek bij het Regiment.

Op 11 en 15 november 1996 zijn delegaties van 2A aanwezig op de vaderlandse plechtigheden in LIER, LEOPOLDSBURG, HASSELT en HOUTHALEN – HELCHTEREN. Op 15 november 1996 heeft de Standaard van 2A, met zijn escorte,  de eer de LANDMACHT te vertegenwoordigen  op de speciale wachtparade aan het Koninklijk Paleis in BRUSSEL, ter gelegenheid van Koningsdag.

Op 12 november 1996 levert 2A de erewacht op de vliegbasis van MELSBROEK bij de aankomst van de president van OEZBEKISTAN. Ook bij het vertrek op 14 november 1996 treedt deze erewacht opnieuw aan.

Van 18 tot 22 november 1996 is er in het kamp van LAGLAND ( ARLON) een opleiding in FIBUA ( FIGHTING IN BUILDING-UP AREA) voor ploegen van 2A. En op 25 november 1996 neemt het volledige Regiment  zowaar deel een de operatie “ GROVE BEZEM”, waarbij het kwartier een grondige opruimbeurt krijgt.

De finale van het  militair voetbalkampioenschap is een heruitgave van het jaar voordien: 2A neemt het andermaal op tegen de ploeg van de 10de Wing TAC uit KLEINE BROGEL.Het Limburgs onderonsje eindigt op 1 – 1, maar de Luchtmachters winnen met de strafschoppen ( 3 tegen 2).

BARBARA wordt gevierd op 4 december 1996 en op 6 december 1996 levert 2A een peloton van de B – Batterij met Standaard voor de “ DAG VAN DE ARTILLERIE” in BRASSCHAAT.

Van 9 tot 13 december 1996 is er nog een CAX – oefening “KIBOWI ’96” in APELDOORN (NL), waaraan ook personeel van 2A deelneemt. Op 18 december 1996 wordt een laatste parade gehouden, waarop verdienstelijke militairen gehuldigd worden en de StD – Batterij de “ SPORTTROFEE 1996” ontvangt. De Kerstman ontvangt de kinderen van 2A in de feestzaal van DON BOSCO op 19 december 1996. En daarna start de verdiende verlofperiode….