Op Weg naar BEAR 97

Dit nieuwe deel hebben wij de titel “ NIEUWE TIJDEN” mee gegeven omdat vanaf 1994 de hervormingsplannen voor het leger steeds concretere vormen gaan aannemen en ook 2A nu door deze hervormingen wordt getroffen; Daarenboven zal de opschorting van de dienstplicht  en de overgang naar een beroepsleger een heel andere aanpak vergen. De uitbreiding van de NAVO en het “ PARTNERSHIP FOR PEACE – PFP” met landen van het vroegere Oostblok, zal de weg openen voor militaire oefeningen in internationaal verband tot ver buiten de eigen landgrenzen. De LANDMACHT zal een deel van haar materieel voor langere tijd preserveren en haar personeel krijgt zelfs een nieuw uniform aangemeten. Tenslotte zullen de “PEACE – KEEPING” – opdrachten in ex- JOEGOSLAVIË, weliswaar aangepast worden, maar nog vele jaren een belasting blijven voor de Krijgsmacht. Later zullen zij zelfs uitgebreid worden naar AFGHANISTAN.

Kortom, het Belgisch leger en 2A stevenen onomkeerbaar af op de definitieve vorm, zoals die voorzien is in het plan “ BEAR 97”!

EEN JAAR OM NAAR UIT TE KIJKEN!

Einde 1993 is het al duidelijk geworden: 2A zal een volledige compagnie lichte infanterie moeten leveren voor BELBAT 7. Zij zullen in de BARANJA zijn van augustus tot december 1994 Op 29 november 1993 wordt een eerste lijst met de aangeduide personen gepubliceerd. Het bevel over de compagnie, die A – COMPAGNIE zal heten, is in handen van Kapt Herwig HOLSTEYNS, een bekwaam officier die reeds bij de Batterij Para-Commando zijn sporen heeft verdiend. De standplaats van de compagnie wordt BARANSKA PETROVO SELO – BPS , een plaats in het westen van de BARANJA. Deze opdracht zal een zware hypotheek leggen op alle bataljonsactiviteiten van het jaar 1994.

Maar na de Nieuwjaarrecepties trekt het volledige bataljon naar ELSENBORN voor een schietperiode van 24 januari tot 11 februari 1994. De Sec Aie van het 1(BE) Corps verlangt dat er ook een bataljonstest wordt uitgevoerd. Door het verminderen van het aantal miliciens en door het feit dat de meeste mutaties van personeel uit REFORBEL pas in juni zijn gepland, beschikt het bataljon echter niet over voldoende personeel. Na wat getouwtrek tussen het technische en het tactische echelon, gaat de test uiteindelijk toch door. Een batterij van  17RA zal als TWEEDE schootsbatterij de effectieven van 2A aanvullen.  Het heeft gesneeuwd en het is bitter koud als op 8 en 9 februari 1994 het hertimmerde bataljon  de test uitvoert onder de codenaam “ FAMOUS NAME” – of wat dacht U? Overigens doet het bataljon zijn leuze alle eer aan, want deze bataljonstest eindigt met een schitterende beoordeling. Een nieuwe pluim op de hoed (muts?!) van de korpscommandant en zijn manschappen….

Van 16 tot 24 maart 1994 neemt de DLO – ploeg van 2A deel aan de FTX “ WITTE NEUSHOORN” van   2/4 L in het kamp van BERGEN (BRD). Deze oefening staat al helemaal in het teken van de komende opdracht voor BELBAT 7. Zo worden de  ROE – RULES OF ENGAGEMENT en het opvangen en transporteren van “vluchtelingen” ingeoefend.

Op 17 maart 1994 valt 2A een historische eer te beurt. Voor de eerste buitenlandse reis van ons nieuw vorstenpaar naar het G.H. LUXEMBURG, levert het bataljon het eredetachement bij het vertrek op de militaire vlieghaven van MELSBROEK.

Op sportief vlak blijft het bataljon evenmin afzijdig. Naast het deelnemen per ploeg aan meerdere sportdisciplines, zijn er ook de goede individuele resultaten. Zo halen 10Wm Eric VYNCKE en Adjt Luc KUYKEN de zilveren medaille in de “ VETERANENCROSS van 29 maart 1994 in KÖLN, respectievelijk in de categorieën “ HEREN II” (+35 jaar) en “HEREN IV” (+45 jaar)

“ JOINT EFFORT” heet de gemeenschappelijke CPX – oefening van het 1(BE) Corps in “SORVENIA “provincie Antwerpen); VISLAKIA ( provincie Limburg) en JURASSIA ( deel van de provincie Brabant). Tijdens deze oefening, van 25 april tot 5 mei 1994, worden niet enkel de ROE voor opdrachten in ex-Joegoslavië geoefend, maar ook de humanitaire hulpverlening en de onderhandelingstechnieken komen aan bod. Zelfs de UNHCR ( Hoog comité voor vluchtelingen van de UNO) en het RODE KRUIS verlenen hun medewerking. Ook de lokale burgerbevolking wordt om hun medewerking gevraagd. De minister van Landsverdediging, Leo DELCROIX en LtGen Francis BRICQUEMONT, grondlegger van de oefening, bezoeken in de loop van deze oefening de gevechtsposten die opgesteld staan in het kwartier HELCHTEREN.

Ondertussen wordt in het kwartier HELCHTEREN de laatste resten van het “ MOBILISATIEDEPOT 3” van de MK21 opgedoekt. De vrijgekomen installaties worden verdeeld tussen 2A en de 68ste Cie GevGn

De Regimentsfeesten op 10 juni 1994 staan ook helemaal in het teken van BELBAT 7. Enkel de “ blauwe” A – COMPAGNIE, staat op het paradeplein. Op het einde van de parade voert zij een gesmaakte demonstratie uit met allerlei incidenten uit het dagelijkse leven van een “BELBATTER” en de toepassing van de ROE. Ook de opendeurdag  op 11 juni 1994, die minder publiek trekt dan vorig jaar, staat gedeeltelijk in het teken van UNPROFOR.  De dag wordt afgesloten met een “ BELBAT 7 BAL”, de ultieme samenkomst voor de verlofperiode en het vertrek naar de BARANJA.

1994 Baranja
1994 Baranja

Bij dit alles worden de contacten “ LEGER – NATIE” evenwel niet vergeten.  Er zijn delegaties van 2A aanwezig op de viering van “ 100 JAAR KAMP VAN ELSENBORN” op 3 en 4 juni 1994; op de “ PALLIETERJOGGING” in LIER op 4 juni 1994 en op de “ WEYERKESFEESTEN” in HEUSDEN – ZOLDER op 26 juni 1994. Maj Michel WEYEN, tweede commandant, overhandigt er een check van 100.000 BEF aan de heer Etienne SERMON, voorzitter van de VZW “ ’T WEYERKE”

Van 14 tot 21 juni 1994 heeft de synthese – oefening “ BLUE RETURN” voor BELBAT 7 plaats in de streek van LEOPOLDSBURG. Z. M. Koning ALBERT II vereert de toekomstige BELBATTERS met een bezoek. Hij betoont ook veel interesse voor de 14 vrouwelijke militairen, die deelnemen aan deze opdracht. Onder hen zijn er 7 van 2A.

Op 14 juni 1994 heeft de jaarlijkse SPORTDAG van de 1 PsInf Bde plaats in LEOPOLDSBURG. De ploegen van 2A zorgen hier voor een verrassing van formaat: zij winnen deze massasportdag met één punt voorsprong op Bvr/5Li. De ontgoocheling bij de infanteristen is erg groot en zij zinnen al op weerwraak. Of dit 2A van een tweede zege zal afhouden?…

Einde juni 1994 vervoegen ruim 100 officieren, onderofficieren en beroepsvrijwilligers uit de BSD, in het kader van REFORBEL, de rangen van 2A. Stilaan geraken de meeste open plaatsen op de OT ingevuld, maar een druk programma van integratie en reconversie begint pas….

Het bataljon krijgt echter nog andere katten te geselen: vanaf 4 juli 1994 neemt het ook de rol van het OC Nr3 uit TURNHOUT over. 2A is nu verantwoordelijk voor de basisopleiding van ALLE nederlandstalige miliciens ( behalve de Para-Commando’s), die niet rechtstreeks in de eenheden worden ingelijfd. Het zal deze opleiding evenwel niet voor de wind gaan: de maandelijkse lichtingen miliciens schrompelen in elkaar. Einde 1994 zal deze opleiding nog betrekking hebben op nauwelijks een tiental “ sukkelaars”!

In de schoot van de Brigade is het niet de enige verandering: Het Regiment  Bvr/5Li krijgt de opleiding van de KTV ( KORTE TERMIJN VRIJWILLIGERS) toegewezen; het Logistiek Bataljon van de Brigade neemt de taken over van het LOGISTIEK CENTRUM Nr 4, dat ontbonden wordt. De herstructurering van de LANDMACHT naar “ BEAR 97” neemt steeds vastere vormen aan!

Op 27 juli 1994 worden de “ BLAUWHELMEN” van de A – COMPAGNIE uitgewuifd. Onder bevel van Kapt Herwig HOLSTEYNS maken zij deel uit van BELBAT 7.  Zoals wij reeds eerder schreven worden zij gestationeerd in het Westen van de BARANJA, in BARANSKA PETROVO SELO – BPS. Eén peloton echter zal tijdelijk in een UN-containerkamp verblijven in BROD PUSTARA, een desolate plek ten zuiden van het dorp JAGODJNAK.

De maandelijkse UNPROFAM – bijeenkomsten  voor de families gaan door op 21 augustus; 18 september en 30 oktober 1994. Wegens de grote toeloop van honderden familieleden wordt hiervoor de grote feestzaal van het TECHNISCH INSTITUUT DON BOSCO in HELCHTEREN gebruikt. Deze school stelt ook haar video- en geluidsapparatuur ter beschikking en de speelplaats dient als  parking voor de bezoekers. De families betalen een eenmalig bijdrage van 100,- BEF voor de onkosten. Darvoor krijgen zij taart en koffie en een hele boel informatie gratis. Voor andere dranken betalen zij een zeer democratische prijs. Het uitwisselen van de videoboodschappen en de pakjes verloopt vlot; voor de kinderen is er opvang en een speciaal programma voorzien en de RADIOAMATEURS NOORD-LIMBURG maken zelfs een rechtstreekse radiobrug met de BARANJA.

Tijdens een verlofperiode van 17 tot 25 september 1994 reist de korpscommandant en zijn echtgenote mee met een aantal families naar LOVRAN in ISTRIË (Kroatië) waar een gesmaakt samenzijn volgt met hun “ BELBATTER”

De thuisblijvers laten het zeker niet aan hun hart komen. Op sportief vlak staat er gewoon geen maat op hun prestaties. Na de verrassende overwinning op de MASSASPORTDAG van de Brigade, wint 2A ook de halve marathon “KOEN VAN DIJCK”, ingericht door de Batterij Para-Commando. Een peloton van 2A stapt mee op in de “ VIERDAAGSE VAN DE IJZER” van 19 tot 22 augustus 1994. En op 6 oktober 1994 wint de ploeg van 2A ook nog de “ CROSS PIRON” in SPICH met een tijd van 12’27” voor 2/4L (12’34”) in de categorie “ Middelgrote Eenheden.”

Ondertussen brengt LtKol SBH BOONEN van 2 tot 4 oktober 1994 een bezoek aan zijn manschappen in de BARANJA. Hij bezoekt er ook het Servisch schooltje dat door de mannen van BELBAT 7 werd opgeknapt en van schoolmateriaal voorzien, dankzij een inzamelactie in het garnizoen.

Twee pelotons van 2A, met Standaard, nemen deel aan het troependefilé op 21 oktober 1994 in LEOPOLDSBURG, ter gelegenheid van de “ DAG VAN DE LANDMACHT”. Z. M. Koning ALBERT II is op deze plechtigheid als hoge gast tegenwoordig.

Van 5 tot 17 oktober 1994 neemt een commandocel van 2A en de DLO – ploeg deel aan de CPX-oefening “ PEGASUS 94” van het EUROCORPS. Aan deze oefening, die doorgaat in de VOGEZEN, aan beide zijden van de RHEIN, neemt het 1(BE) Corps deel in zijn nieuwe configuratie. De meer dan vijftig jaar oude benaming verdwijnt en wordt vervangen door de nieuwe.

                                               INTERVENTIESTRIJDMACHT

Deze INTERVENTIESTRIJDMACHT bestaat uit DRIE divisies:

            Een GEMECHANISEERDE DIVISIE

            Een DIVISIE GEVECHTSSTEUN

            Een DIVISIE LOGISTIEK

De 1 GEMECHANISEERDE DIVISIE ( SAIVE) bestaat op haar beurt uit DRIE GEMECHANISEERDE BRIGADES:

            De 1ste Mec Bde in LEOPOLDSBURG en HELCHTEREN;

            De 7de Mec Bde in MARCHE-EN-FAMENNE, BASTOGNE en SPA;

            De 17de Mec Bde in SPICH en ALTENRATH ( BRD)

Van deze INTERVENTIESTRIJDMACHT maken ook nog deel uit:

            De Brigade Para-Commando in HEVERLEE

            De GROEPERING LICHT VLIEGWEZEN in BIERSET

Enkele maanden later wordt evenwel een nieuwe naamsverandering doorgevoerd. De benaming INTERVENTIEMACHT verdwijnt opnieuw en wordt nu vervangen door:

OPERATIONEEL COMMANDO LANDMACHT – Ops Comdo LM

Om praktische redenen wordt de Staf ervan in EVERE gecentraliseerd; in SAIVE blijft enkel het HK van de 1ste MEC DIV.

Een “ SPIRIT – EXERCISE “ van 17 tot 19 oktober 1994 in de streek van MARCHE –EN FAMENNE en ST – HUBERT is een welkome afwisseling in de dagelijkse sleur.

Ook in 2A komt verheugend nieuws toe: vanaf 1 januari 1995 zal het bataljon opnieuw de benaming “ REGIMENT” mogen dragen en voortaan heten:

TWEEDE REGIMENT VELDARTILLERIE

Op 7 december 1994 keren, met enige vertraging, de BLAUWHELMEN van de A – Compagnie gezond en wel terug uit de BARANJA. Zij arriveren in twee shiften vanuit MELSBROEK en worden in de kwartierkantine uitbundig begroet door hun verzamelde familieleden. Een container met wapens, vergeten in de BARANJA, komt nog veel later terug thuis…

Op 16 december 1994 vieren de artilleristen van 2A, ook al met vertraging, hun patroonheilige BARBARA. Er is een speciale parade, ook voor de pas teruggekeerde BELBATTERS, maar er wordt ook een “ BARBAROOICROSS” gelopen, waarop Sinterklaas, Zwarte Piet en enkele “GO-GO-GIRLS” aanwezig zijn. Later op de dag volgt er nog een gezamenlijke feestmaaltijd en een drink.

Op 21 december 1994 worden de gezinnen met hun kinderen en familieleden ontvangen door de Kerstman in de feestzaal van het TI DON BOSCO. De brave man moet er de taak van Sinterklaas overnemen, die wegens de vertraagde terugkeer van de papa’s uit de BARANJA, daarvoor uitstel heeft gekregen. ’s Anderendaags gaat de Kerstman ook nog pakjes uitdelen aan de gasten van het “ WEYERKE” en zo is iedereen, net voor het eindejaarsverlof, weer gelukkig en tevreden….

2A heeft een fantastisch jaar 1994 achter de rug! Geïnspireerd door zijn Korpscommandant heeft het bataljon en zijn personeel zich ten volle ingezet voor de talrijke taken en verschillende opdrachten. Het heeft bij herhaling zijn goede korpsgeest getoond  en zo bewezen dat het elke taak, ook buiten zijn primaire opdracht, aankan.

1994 Belbat 71994belbat