REFORBEL, BELBAT en ANDERE…

 

De dienst SCV en het secretariaat slaan bij het begin van het jaar 1992 de handen in elkaar en brengen een erg ludieke jaarkalender uit. Elke maand wordt gesierd door een karikatuurtekening van een bekende militair van 2A, van korpscommandant tot bediende.

Op de nieuwjaarsreceptie van 9 januari 1992 pleit LtKol  E. VAN PUT voor meer begrip ten overstaan van de militairen en meer aandacht voor de problemen die zij blijkbaar hebben. Hij breekt ook een lans voor een goede verstandhouding met de burgers.

Van 13 tot 24 januari 1992 is de 1ste PANTSERINFANTERIEBRIGADE op oefening. in het vrieskoude VOGELSANG . 2A zorgt er voor een opgemerkte primeur: het levert aan BATALJON BEVRIJDING een peloton “ MORTIEREN”. En dat de omschakeling als geslaagd  mag beschouwd worden, bewijst de lof die de korpscommandant van BEVRIJDING achteraf stuurt.

In het kader van de vernieuwde aanpak van de dienstplichtigen verwelkomt 2A de nieuwe lichting van de A – Batterij op 1 april 1992 . Daarbij zijn ook de ouders en familie van de rekruten uitgenodigd. Er is een ontvangst en een rondleiding in de kazerne. Met een gezamenlijk middagmaal wordt afscheid genomen van de burgers…

Van 6 tot 17 april 1992 verblijven de B – Batterij en een deel van StD – Batterij in het kamp van ELSENBORN. Na meerdere “dry”- en schietoefeningen wordt de periode afgesloten met een geslaagde batterijtest.

Van 27 tot 30 april 1992 is er in de streek van HELCHTEREN  een 104 – urenoefening te voet. Uitgangspunt is een bataljonsbivak op SONNNISHEIDE.

Op zaterdag 23 mei 1992 gaat de “ OPENDEURDAG” in het kwartier door, voor de eerste keer met deelneming van de nieuwste bewoners, 68ste COMPAGNIE GEVECHTSGENIE. Er is geen kazernejogging meer, maar er zijn nu meer dynamische demonstarties en sportieve evenementen voorzien. Bijzondere publiekstrekker is het bezoek van voetballegende, Jean-Marie PFAFF, die in het shirt van 2A kruipt. Hij toont enkele keepertrucs, speelt één helft met een schoolploeg tegen de voetbalploeg van 2A en wint deze met 3 – 1! Vanuit zijn blitse car deelt hij talloze handtekeningen uit.. De dag wordt afgesloten met een heerlijke gastronomische maaltijd in de feestzaal van het kwartier.

De Regimentsfeesten  gaan dit jaar door in LIER. Het is immers dertig jaar geleden dat deze stad het peterschap over 2A heeft aanvaard. In het kader van de stadsfeesten “ LIER KERMIS” heeft op 18 juni 1992 op de Grote Markt een wapenschouwing plaats, die door een paar fikse regenbuien wordt geplaagd. Na een defilé door de stad gaat  op de binnenkoer van de kazerne DUNGELHOEFF een gezamenlijke barbecue door.. Het is er nogal fris, maar gelukkig is er nog het WK – voetbal op televisie om iedereen op te warmen…

Ter gelegenheid van de “ DAG VAN DE LANDMACHT” is er in het  kamp van BEVERLO op 27 en 28 juni 1992 een grote tentoonstelling van militair materieel. Deze tentoonstelling wordt plechtig geopend door ZKH Prins FILIP. Op 27 juni 1992 is er ’s avonds een grote militaire taptoe waaraan  Franse, Duitse, Britse, Poolse en Belgische muziekkapellen hun medewerking verlenen. 2A krijgt de materiële organisatie  van deze taptoe toegewezen en staat ook in voor de begeleiding van de verschillende muziekkorpsen. Duizenden bezoekers beleven een mooie muziekavond met enkele muzikale hoogstandjes en prettige intermezzi.

Datzelfde weekend komen een paar honderd kinderen stoeien in de kazerne op de “ ROEFELDAG” en mag het Dienstencentrum “ ’T WEYERKE” rekenen op de hulp en de steun van 2A bij zijn jaarlijkse “ WEYERKESFEESTEN “

Op 15 juli 1992 wordt 2A aangeduid om een eredetachement te leveren aan het Egmontpaleis in BRUSSEL voor het staatsbezoek van de Chileense president, señor P. AYLWIN AZOCAR.

Van 19 tot 22 augustus 1992 stappen naar goede gewoonte een aantal militairen van 2A mee op in de “VIEERDAAGSE VAN DE IJZER” Onder bevel van 1Lt Robert MULKENS telt de ploeg dit jaar 17 deelnemers.

De tweede helft van 1992 zal in het kwartier HELCHTEREN helemaal anders verlopen dan wat gewoon is. Zowel BELBAT als REFORBEL worden werkelijkheid.

Nadat reeds einde 1991 duidelijk werd dat België zal deelnemen aan de UNO-opdrachten “UNPROFOR – United Nations Protection Force “ in ex-Joegoslavie, wordt begin 1992 de 1ste PANTSERINFANTERIEBRIGADE aangeduid om de eenheden te leveren voor BELBAT 2 in de BARANJA.

De BARANJA is een deel van het Kroatische Oost-Slavonië, dat sinds het begin van de oorlog in JOEGOSLAVIE bezet is door opstandige “Volksserviërs”. Het ongeveer driehoekig gebied grenst in het Noorden en Westen aan HONGARIJE,  in het Oosten scheidt de DONAU en in het Zuiden de DRAVA het gebied af van de rest van Joegoslavië. De opdracht van BELBAT, dat opereert onder mandaat van de VN, bestaat er in de verschillende VN-resoluties te doen toepassen; de toegangen tot het gebied via de bruggen van BATTINA en van BILJE te controleren en bewakings- en patrouilleopdrachten uit te voeren langs de contactlijn. Ruim 600 militairen uit verschillende eenheden zullen voor deze opdracht worden ingezet.

In de provincie LIMBURG, die wat vorm betreft enige gelijkenis vertoont met de BARANJA, oefenen zij maandenlang de ROE ( Rules Of Engagement) in. Een synthese-oefening voor alle deelnemers “ BLUE BARANJA” sluit deze voorbereiding af. Midden oktober vertrekken de eerste compagnies om hun collega’s van BELBAT 1 te gaan aflossen.

Belbat 2 Baranja- Korazac Werken aan de verdedigingsmuur
Belbat 2 Baranja- Korazac Werken aan de verdedigingsmuur

2A moet één peloton in versterking leveren aan de DELTA-Compagnie, geleverd door 2L. Het vertrek is voorzien voor einde december 1992 . De opdracht aanvankelijk voorzien voor ZES maanden wordt teruggebracht op VIER maanden. Het peloton staat onder het bevel van 1Lt Ivan DUPONT en zal gelegerd worden in het dorp KOZARAC, een tiental kilometer ten Zuiden van BELI-MANESTIR, waar het HK zich bevindt.  Het heeft heel wat voeten in de aarde eer de lijst met ongeveer 40 vrijwilligers definitief is. Aan de opdracht zal ook één milicien deelnemen, SdtMil Robert KOCH. Hij moet daarvoor wel een vrijwillige dienstprestatie voor één jaar ondertekenen en dus na zijn opdracht nog even bij 2A blijven…

Vanuit de Staf wordt een uitgebreide voorlichtingscampagne opgezet, ook naar de familieleden van de deelnemers toe.  De coördinatie is in handen van een officier, 1Lt Robert MULKENS. Na het vertrek van de manschappen, zal hij de contacten met de families onderhouden en de familiebijeenkomsten in de kazerne inrichten. Deze maandelijkse contactdagen krijgen de naam “UNPROFAM”

Ondertussen neemt het bataljon deel aan  de CPX- oefening Brigade “ AUTUMN LEAVE” van van 21 september 1992 tot 1 oktober 1992 in de Belgische Ardennen. Ook een Duitse brigade neemt aan deze grootscheepse oefening deel. Vijftig jaren na WO II zijn weer Duitse militairen actief in de Ardennen en dat roept bij sommige mensen boze herinneringen op. De Duitsers zijn zich daarvan bewust en voeren een waar charme -offensief door.

De A – Batterij, die pas haar opleiding voltooide, vuurt van 12 tot 15 oktober 1992 in ELSENBORN en van 4 tot 13 november 1992 in het Franse SUIPPES deelnemen als C – Batterij van 6A aan een schietperiode van deze eenheid. Van 24 november tot 10 december 1992 verzorgt deze batterij de wacht aan de Koninklijke Paleizen in BRUSSEL en LAKEN.

Op 22 oktober 1992 wordt het “PALLIETERBEELDJE”, dat door de burgemeester van LIER beloofd was op de Regimentsfeesten van 18 juin ll. , plechtig overhandigd door een delegatie uit LIER tijdens een feestelijke avond. Het krijgt een ereplaats in de vitrine van de Stafblok.

Overhandiging van het Palieterbeeldje
Overhandiging van het Palieterbeeldje

Ook de herstructureing van de Krijgsmacht neemt steeds vastere en ingrijpender vormen aan. Na het “ PLAN CHARLIER I” en “ CHARLIER II” komt er het “ PLAN DELCROIX”, genoemd naar de zittende Minister van Landsverdediging. Dit plan voorziet in de opschorting van de diensplicht vanaf 1994 en het reduceren van de Krijgsmacht  tot 40.000 man en 5.000 burgers tegen einde 1997. Dit toekomstperspectief krijgt de naam : “ BEAR 97” ( BElgian ARmy 1997)

Talrijke eenheden worden afgeschaft of fusioneren. Daarbij gaat het soms om traditierijke eenheden, zoals de GRENADIERS of de GIDSEN. Daartegen komt wel wat verzet, vooral uit de kringen van de oudgedienden. Uiteindelijk kiest men dan voor de zogenaamde “ DUBBELE BENAMING”, waardoor de tradities en het vaandel of de standaard van deze eenheden kunnen bewaard worden.

In de 1ste PANTSERINFANTERIEBRIGADE krijgen we op deze wijze:

  • de infanterieregimenten “ BEVRIJDING – 5 LINIE” ( BVR-5LI)
  •                                      “ CARABINIERS – GRENADIERS ( 1C- GR)
  • het tankregiment            “ 2 LANSIERS – 4 LANSIERS” ( 2/4L)
  • de anti-tank compagnie  “ 8 LINIE – 9 LINIE “ ( 8/9Li)

De overgangen hebben plaats met enig ceremonieel tijdens de respectieve Regimentsfeesten. 2A wordt door heel deze poespas, gelukkig,  niet getroffen…..

Ter gelegenheid van hun vertrek naar de BARANJA is het UN-peloton van 2A ( D/30) de blikvanger op de BARBARAPARADE van 17 december 1992, in aanwezigheid van de Brigadecommandant. Tijdens een laatste drink, wordt aan de pelotonscommandant een videocamera overhandigd, teneinde de nodige beelden van hun activiteiten te kunnen vastleggen voor het thuisfront. Op 18 december 1992 is iedereen nog eens samen in de feestzaal voor een “ UNPROPARTY” met muziek en dans. Op 29 december 1992 tenslotte wordt het peloton op de vliegbasis van KLEINE BROGEL uitgewuifd door een delegatie van 2A. Zij zullen voor enkele maanden de “zorgenkinderen” van het bataljon zijn….