GROTE VERANDERINGEN

De politieke veranderingen in Oost – Europa zullen ook in 1990 nog nazinderen en leiden tot een algemene herziening van de militaire inspanningen door ons land en zijn NAVO –partners.

De herstructurering van de Krijgsmacht, die in 1989 door het plan CHARLIER zijn schaduw reeds vooruit wierp, zal in 1990 een feit worden. De Generale Staf publiceert steeds meer en nauwkeuriger gegevens  over de afschaffing, samenvoeging en verhuizing van eenheden. De LANDMACHT zal zijn effectieven met ruim 20% moeten verminderen; op langere termijn zal bij de BSD nog slechts één brigade overblijven, die in de streek van KÖLN wordt gestationeerd. 2A zal door deze (eerste) herstructureringsplannen niet onmiddellijk getroffen worden; er wordt wel gewerkt aan een nieuwe OT.

Ook voor de dienstplichtingen verandert er in 1990 ook wat: zij krijgen  eindelijk hun nieuw statuut. Vooral de nieuwe verlofregeling en de ruimere verhaalmogelijkheden zijn de meest gewaardeerde elementen.

Op 9 februari 1990 bezoekt GenMaj Francis BRICQUEMONT, divisiecommandant, het kwartier en dineert er met de onderofficieren.

Tijdens de militaire plechtigheid van 22 februari 1990, naar aanleiding van de herdenking van de oprichting van 2A op 22 februari 1836, wordt BrigChef Jean CUYVERS aangesteld tot “KORPSBRIGADIER”.  In deze functie zal hij de beroepsvrijwilligers vertegenwoordigen  bij hun interne en externe relaties.

Aan de CPX “ FAST RUNNER” van de 1ste PANTSERINFANTERIEBRIGADE op 3 en 4 april 1990 nemen de DLO-ploeg, het VLC en een logistieke cel van 2A deel.

Op 6 mei 1990 brengen de oud – gedienden van de C- Batterij (Klas 65) een opgemerkt bezoek aan 2A. Zij zijn de voorboden van een lange reeks bezoekers: miliciens van de klas 50; oud – strijders van LIER; Kring Reserve Officieren van KORTRIJK; Ziekenzorg DIEST; de klas 49, enz… Ook talrijke scholen vragen steeds meer een bezoekje aan bij 2A, waar ze meestal met open armen worden ontvangen.

De jaarlijkse “OPENDEURDAG” op 19 mei 1990 trekt, begunstigd door een mooi zomers weertje, ruim 4000 bezoekers aan. Naast luchtdopen en valschermsprongen zijn er ook demonstraties van boogschieten, trial met motoren, hondendressuur en de “ KAZERNEJOGGING”. Het wordt een geslaagd spektakel, waaraan ook de lokale pers  ruime aandacht besteedt.

Op de herdenkingsplechtigheid van de “ SLAG AAN DE LEIE 1940” in KORTRIJK op 27 mei 1990 is ook de Standaard van 2A aanwezig, gedragen door 1Lt Didier SPELEERS.

Tengevolge van de gebeurtenissen in Roemenië in december 1989, waarbij een ander dictatoriaal regime werd omvergeworpen, besluit het 1(BE)CORPS  een Roemeens weeshuis te adopteren. De keuze valt op het tehuis in DUMITRESTI  en alle eenheden worden verzocht er hun medewerking aan te verlenen. Er wordt niet enkel materiële hulp voorzien, maar de eenheden krijgen ook het peterschap over een aantal weesmeisjes.

Voor 2A zijn dat Maricia (9) en Liliana (13) VIRLAN. Later zullen deze kinderen ook een veertiendaagse vakantie bij hun “peters” doorbrengen.

De schietperiode van de B – Batterij in het kamp van ELSENBORN van 13 tot 22 juni 1990 wordt afgesloten met een geslaagde batterijtest.

Op 29 juni 1990 geeft LtKol SBH Hendrik DEPAUW het bevel over 2A over aan LtKol Emiel VAN PUT. Dit gebeurt in het kader van de Regimentsfeesten, die daarmee losgekoppeld worden van de opendeurdag.

Reeds twee dagen later, op 1 juli 1990, mag de nieuwe korpscommandant een cheque van 100.000 BEF overhandigen aan de heer VAN BILSEN op de jaarlijkse WEYERKESFEESTEN, waaraan het bataljon andermaal zijn medewerking verleent.

Op de militaire atletiekkampioenschappen in het Duinenstadion van HECHTEL haalt SdtMil HERTOGS van 2A de titel in het discuswerpen, met een worp van 38, 72 meter.

Een detachement M109A2 van 2A rijdt mee in het militair defilé in BRUSSEL ter gelegenheid van de Nationale Feestdag op 21 juli 1990.

Na de B – Batterij in juni, is van 17 tot 28 september 1990 de A – Batterij aan de beurt voor een batterijkamp met batterijtest in ELSENBORN.

In de peterstad LIER gaat op 30 september 1990 en op 7 oktober 1990 de 25 – jaarlijkse “SINT GUMMARUSSTOET” uit. Een sectie “ HELLEBARDIERS” van 2A opent deze stoet en ook in andere taferelen zullen figuranten van 2A optreden.

Zoals hierboven reeds aangekondigd, raakt in oktober 1990 definitief bekend dat de 68ste COMPAGNIE GEVECHTSGENIE uit WESTHOVEN midden 1991 in het kader van REFORBEL zal verhuizen naar het kwartier HELCHTEREN. Zij zullen de gebouwen bezetten die door MK 21/3 ontruimd worden. In het kwartier starten een aantal aanpassingswerken. Twee paviljoenen ( P2 en P7) worden omgebouwd tot resp; burelen en logement kader. Tevens wordt een bijkomende logementsblok ( B9) ingericht. Hierdoor kan een halve blok  (B10) integraal worden voorbehouden voor het vrouwelijk personeel.

Het monument van de 68ste Gevechtsgenie
Het monument van de 68ste Gevechtsgenie

Ook geraken de eerste namen bekend van militairen, die in het kader van de herstucturering, zullen muteren van de BSD naar 2A.

Van 19 tot 23 november 1990 organiseert de 1ste PANTSERINFANTERIEBRIGADE een CPX “ LAST TANGO” in West – Limburg, waaraan ook 2A deel neemt.

Op donderdag 29 november 1990 heeft opnieuw een historische gebeurtenis plaats bij 2A. Voor het eerst komt een delegatie Russische officieren uit het voormalige WARSCHAU – PAKT een controle – inspectie  CFE uitvoeren. De bedoeling is het aantal vuurmonden te tellen bij de NAVO-legers. Daarbij moeten ook alle deuren, die breder zijn dan 2 meter, voor de inspecteurs geopend worden. Zelfs de oude kanonnen 25 Pdr, die het kwartier sieren, ontsnappen niet aan de aandacht van de Russische officieren. Gelijkaardige inspecties, door NAVO – inspecteurs, hebben ook plaats in de staten van het voormalige Warschau – pakt.

Op 4 december 1990 viert de artillerie naar jaarlijkse gewoonte haar patroonheilige, BARBARA. Tijdens de militaire plechtigheid op die dag bij 2A ontvangt Adjt – Chef LOUIS VRANCKX, als eerste militair van 2A, de “ MILITAIRE MEDAILLE VAN VERDIENSTE” als blijk van erkentelijkheid voor zijn inzet als militair en voor zijn 33 jaren onafgebroken bij 2A.  Tijdens diezelfde plechtigheid  plant schepen Jan HENDRICKX van LIER een “koningslinde” op het paradeplein ter gelegenheid van het jubileum “ BOUDEWIJN 60/40”. Tenslotte zal in de blok A8 het vernieuwde informatiecentrum van de dienst SCV worden ingehuldigd.

Adjt-Chef Louis Vranckx ontvangt de allereerste "Militaire Medaille van Verdienste" bij 2A
Adjt-Chef Louis Vranckx ontvangt de allereerste “Militaire Medaille van Verdienste” bij 2A

Daarmee wordt een jaar afgesloten dat bol stond van politieke veranderingen in Oost en West. Veel wat in 1990 is begonnen, zal in de volgende jaren voltooid worden. Maar in de Balkan zullen zich nieuwe onweerswolken samenpakken…..