Het jaar 1985 zal voor 2A een heel bijzonder jaar worden! De modernisering van de artillerie wordt een feit en dus ook de reconversie op het nieuwe materieel. Maar in de loop van het jaar zal 2A geconfronteerd worden met hardnekkige geruchten over een verhuis naar België en zal het zijn nieuwe korpscommandant op tragische wijze verliezen.

Tijdens de “ WEEK VAN DE SOLDAAT” , van 4 tot 9 februari 1985, wordt tijdens een debatavond met de korpscommandant gesproken over de verdedigingspolitiek van ons land en over de zin van de dienstplicht. Talrijke andere activiteiten vullen deze week aan.

Op 26 en 27 februari 1985 brengt een afvaardiging van het zusterbataljon uit HOMBERG een bezoek aan 2A. Behalve een uitgebreide briefing over het bataljon, kunnen de Duitse militairen ook kennis maken met het materieel en mogen zij ook genieten van de geneugten van de Belgische gastronomie.

Van 4 tot 22 maart 1985 is het bataljon  andermaal in ELSENBORN voor een kamp- en schietperiode. Het is de laatste keer dat effectief met de M108 zal geschoten worden en dat laat zich ook voelen aan de beschikbare munitie. Vermeldenswaardig is het bezoek van de Grootmaarschalk van het Hof, de heer DEHENNIN, een gewezen officier van 2A.  Hij volgt gedurende twee dagen leven en welzijn van het bataljon in niet zo gunstige winterse omstandigheden. Er is dit jaar geen bataljonstest, maar elke schootsbatterij wordt afzonderlijk getest.

Voor de “ MARS IN MEI” op woensdag 1 mei 1985 schrijven zich 1374 deelnemers in. De oudste is 86 jaar!

Tengevolge van een aantal persartikels, waarin de verhuis van 2A naar België wordt aangekondigd, ontstaat er opnieuw felle beroering in het bataljon.. Het commando ontkent evenwel ten stelligste dat er ook maar iets concreets beslist is en verbiedt zelfs nog over de zaak te schrijven of te spreken. Er wacht immers nog wel ander werk…..

(Over deze geruchten en de uiteindelijke verhuis naar België verneemt de lezer alles in het volgende hoofdstuk, dat de titel meekrijgt: “TERUG IN BELGIE” – NVDR)

En …er is inderdaad nog veel werk! De reconversie op de nieuwe artilleriestukken moet immers gebeuren en het kader moet zich vertrouwd maken met de nieuwe technieken, zoals de Laser- afstandsmeter, de nieuwe rekentoestellen en de ontplooiing van de vuurbatterij in TWEE pelotons.  Daarenboven moet ook het oude materieel worden klaar gemaakt voor de afvoer. En er is een nieuwe commandowissel op komst….

 Als op 13 juni 1985 de nieuwe artilleriestukken M109 A2, het kwartier IJZER binnenrollen, stralen de artilleristen. Maar tevens wacht hen ook de omschakeling op het nieuwe materieel, om zo snel mogelijk operationeel te zijn. In oktober hebben immers de eerste vuren plaats….

De Houwitzer SP M109 155mm
De Houwitzer SP M109 155mm

Op 28 juni 1985 heeft het Regimentsfeest plaats. Na drie jaren van opgemerkt commando geeft LtKol SBH Eric SPEYBROECK het bevel over aan Majoor SBH Walter RUYTS. Na een stijlvolle investituurplechtigheid, waarop ook het nieuwe artilleriestuk wordt getoond, is er een receptie. ’s Anderendaags wordt de reeds klassieke opendeurdag gehouden en ’s avonds is er een toneelopvoering van de theatergroep “ DE SCHOOLBOND” uit LIER.  Als na de vertoning nog even wordt nagekaart in de salons van de Mess voor officieren, laat niets de tragische gebeurtenissen van de volgende morgen vermoeden….

Maj. SBH Walter Ruyts
Maj. SBH Walter Ruyts

Zondagmorgen, 30 juni 1985, wacht aalmoezenier Ronny HERMANS vergeefs op de aankomst van de Korpscommandant, die beloofd had de misviering bij te wonen. Op weg naar deze viering is Maj SBH Walter RUYTS getroffen door een hartstilstand en ondanks alle zorgen overleden….

De verslagenheid onder de artilleristen van 2A is groot. Vele ouderen bewaren immers nog de beste herinneringen aan deze puike officier tijdens zijn vorig verblijf bij 2A o.m. als commandant van de A – Batterij ( de VOSSEN – Batterij). Ook de nog aanwezige delegatie van LIER en de talrijke bezoekers zijn diep onder de indruk. De feesten eindigen dan ook noodgedwongen in mineur, al doet iedereen zijn best om het voorziene programma af te werken.

Onder grote belangstelling en begeleid door TWEE detachementen van 2A met Standaard, wordt wijlen Maj SBH Walter RUYTS uitgeleide gedaan in de kerk van Maria – ter – Heide in BRASSCHAAT op 5 juli 1985.

Maj Robert VERDONCK, Tweede Commandant,  neemt tijdelijk de functie van Korpscommandant waar.

Het is dan ook met een militaire plechtigheid in mineur dat Maj SBH Joris UYTTERHOEVEN op 25 juli 1985 de 59ste korpscommandant van 2A wordt.

Hem wacht een immense opdracht: hij moet 2A niet enkel doen herstellen van de schok, maar –luchtdoelartillerist van oorsprong – moet hij het bataljon voorbereiden op een bataljonskamp in oktober 1985 met nieuw materieel en met nieuwe technieken. Daarenboven zal hij zijn bataljon medio 1986 terug leiden naar BELGIE, naar het kamp van HELCHTEREN!

Want … het zo lang ontkende gerucht is nu werkelijkheid geworden. De nieuwe korpscommandant laat, in zijn eerste toespraak tot zijn manschappen,  er geen twijfel meer over bestaan:

2A zal midden 1986 verhuizen naar HELCHTEREN in Belgisch Limburg en overgaan naar de 1ste PANTSERINFANTERIEBRIGADE van LEOPOLDSBURG.

 Het grote afscheid nemen kan beginnen….

Maar eerst is er nog het bataljonskamp van 30 september tot 18 oktober 1985 in ELSENBORN. Het wordt voor 2A een schitterende bekroning van  zijn reconversie op M109A2. Daarenboven kan het bataljon een staaltje van precies en snel vuren weggeven ten aanschouwen van LtGen LEVY, stafchef van de Israëlische Strijdkrachten, die in ELSENBORN een gecombineerde oefening met het Regiment Para – Commando komt bijwonen.

Op 19 november 1985 gaat 2A over op op de nieuwe organisatie met TWEE schootsbatterijen van ACHT stukken. Zij moet afscheid nemen van haar C – Batterij; het personeel en het materieel worden verdeeld over de A – en B- Batterij. Een klein gedeelte gaat over naar de reservebatterij die beheerd wordt door 18RA in BRASSCHAAT.

Volgens de OT G-41-336- M- OO  betreffende het “ BATALJON HOUWITSERS 155 MM SP VAN DE BRIGADE” ziet 2A er voortaan als volgt uit:

Organigram 1985
Organigram 1985

Een nieuw en ander 2A staat klaar voor een nieuwe periode in haar geschiedenis, die in 1986 reeds 150 jaren teruggaat….