Het beleid dat in 1982 is gevoerd inzake personeel, operationele inzet en fysieke training wordt ook in 1983 verder gezet.

De “ MARS IN MEI” op zondag 1 mei 1983 haalt een record aantal deelnemers: 2500! De ploeg van 2A, die op 11 mei 1983 opnieuw deelneemt aan de “ CROSS PIRON” in WEIDEN, eindigt eervol derde achter het ongenaakbare  17RA en met slechts 2/10 seconde achterstand op de lokale favoriet: het 4TTR!  Zijn tijd: 11’39” 6/10!

Op 19 mei 1983 brengt de heer Freddy VREVEN, Minister van Landsverdediging, een bezoek aan het garnizoen LÜDENSCHEID en aan 2A. ’s Avonds heeft in het Parktheater een trekking van de Nationale Loterij plaats met een optreden van de Vlaamse zanger WILL TURA.

Van 6 tot 24 juni 1983 is het bataljon in ELSENBORN voor een schietperiode. Tijdens deze kampperiode is een delegatie van het Duitse zusterbataljon, PANZERARTILLERIE 55, aanwezig en stelt o.a. zijn waarnemeningsradar voor. Ook het schepencollege van LIER is er op 10 juni 1983 de gast van 2A. Met een geslaagde bataljonstest eindigt deze schietperiode

Voor de veldartillerie is er midden 1983 bijzonder goed nieuws. De modernisering  treedt in een concrete fase en op 1 augustus 1983 wordt het aankoopcontract voor de nieuwe artilleriestukken op rupsen M109 A2 ondertekend door de regering.

Het Regimentsfeest wordt gevierd van 9 tot 11 september 1983 met de gebruikelijke onderdelen: een militaire plechtigheid, een opendeurdag , een gezamenlijk feestmaal en een misviering in openlucht .

Na een onderbreking van twee jaren ( sparen!!!) is er weer een FTX – oefening, ingericht door de 16de Divisie, onder de naam “ GOLDEN SIXTEENTH”. Een 12.000 militairen, waaronder ook 2A, oefenen van 16 tot 30 september 1983 in de streek van PADERBORN.

Met het uitwisselen van kleine detachementen en stuksploegen en met wederzijdse bezoeken wordt het contact met het Duitse zusterbataljon, PANZERARTILLERIE 55 uit HOMBERG, verstevigd. Op deze wijze wordt er werk gemaakt van de “interoperability” ( inter operationele inzet) onder het motto: Those who have to fight together in war, should train together in peace. –  Soldaten die samen moeten vechten in oorlogstijd, moeten samen oefenen in vredestijd.

Daarbij gaan ook de bezoeken aan de IGB ( Inner German Border), de Navoterm voor het “ IJZEREN GORDIJN”, onverminderd door. Soms worden de deelnemers  op aangrijpende wijze geconfronteerd met de harde realiteit van deze scheiding tussen Oost en West. Zelfs de lokale Duitse pers maakt in een artikel melding van dergelijke bezoeken.