Het jaar 1982 staat weliswaar helemaal in het teken van de besparingen, die door de regering en het Ministerie van Landsverdediging zijn afgekondigd, maar toch zullen er enkele merkwaardige inspanningen worden geleverd in enkele specifieke domeinen, o.a. in het personeelsbeleid en in de relaties met de peterstad LIER

Ook de sociaal – culturele activiteiten, ingericht door de dienst SCV in het Infocentrum van het kwartier, moeten wegens de steeds krapper wordende financiële middelen en het veranderd leefpatroon van de miliciens, worden teruggeschroefd. 2A besluit evenwel  de bezoeken aan het “IJZEREN GORDIJN” te handhaven, omdat de Staf oordeelt dat hierin een goede motivatie schuilt voor de diensttijd van de miliciens.

Zowel bij de ORT – test ( NAVO – test over de operationele toestand en de overlevingskansen  van de eenheid – NVDR) van 20 april 1982 als bij de commando – inspectie van 28 april 1982 haalt het bataljon goede resultaten.

Ondanks het nat – koude weer ( weeral!) op 1 mei 1982 wordt tijdens de “ MARS IN MEI” de kaap van de 1000 deelnemers met 109 overschreden.

Ondertussen wordt de laatste hand gelegd aan het boek met de geschiedenis van 2A.  Alle teksten en informatie is verzameld en gecontroleerd, nu worden de teksten drukklaar gemaakt en de nodige illustraties bijeen gezocht. In juni 1982 worden de teksten overgemaakt aan de Drukkerij van de BSD in WESTHOVEN, die de druk zal verzorgen.

Tijdens de Regimentsfeesten van 18 juni 1982 geeft LtKol SBH Roland WIJNANTS het bevel over aan LtKol SBH Eric SPEYBROECK. Met hem keert andermaal een “ancien” van het bataljon terug naar het commando ervan.

 

De nieuwe korpscommandant maakt onmiddellijk werk van het personeelsbeleid in het bataljon. Hij installeert een “ PERSONEELSCEL”, die het commando in deze netelige materie moet informeren en adviseren. Hij zal ook een einde maken  aan de aanslepende impasse omtrent de functie van Korpsadjudant en Adjt Frederik BOOGERS aanstellen als nieuwe en enige Korpsadjudant van 2A.

Korpsadjudant van 2A 1983-1997 Adjt Maj Fred Boogers
Korpsadjudant van 2A 1983-1997 Adjt Maj Fred Boogers

 

Maar de nieuwe baas heeft ook nog andere plannen: hij zal de operationele  en fysieke paraatheid van het bataljon opvoeren en o.a. dagelijks één uur  sport en fysieke training voorzien. Hij werkt ook aan de motivering van het personeel, activeert de contacten met het Duitse zusterbataljon en houdt de goede banden met de peterstad LIER in eer.

Zo komt het dat op vrijdag 3 september 1982 het bataljon het 20- jarig bestaan ven het peterschap met enige luister viert te LIER. Alle oud – korpscommandanten, die sinds 1962 2A bevolen hebben en een delegatie van het bataljon zelf worden ontvangen op het stadhuis, waarna hen een middagmaal wordt aangeboden in het stedelijk restaurant “ DE FORTUIN”.

Ere – burgemeester Dr Frans BREUGELMANS leidt nadien in het “Vleeshuis” de tentoonstelling “ LIER EN 2A” in, die daarna door burgemeester Raymond CALLAERTS officieel geopend wordt. Deze tentoonstelling schetst een beeld van LIER als garnizoensstad binnen de vesting ANTWERPEN, van 2A en van het peterschap.

Vermeldenswaard is zeker ook het feit dat op deze tentoonstelling het boek “ DE GESCHIEDENIS VAN 2A, van 1830 tot heden” wordt voorgesteld en te koop aangeboden.

Zoals voorheen reeds vermeld, werd op initiatief van  en onder toezicht van LtKol SBH WIJNANTS dit lijvig document samengesteld door Adjt Louis VRANCKX, van de dienst SCV. Hierdoor is voor het eerst een volledig en historisch verantwoord overzicht van het roemrijke verleden van 2A te boek gesteld.

De originele cover van het boek
De originele cover van het boek

Later op de dag treedt een detachement van 2A , met de Standaard, aan op de Lierse “ Grote Markt“, begeleid door de Muziekkapel van de Luchtmacht. Na een korte wapenschouwing wordt, aan de respectievelijke monumenten,  hulde gebracht aan de gesneuvelden van de stad en van 2A. Tijdens de optocht door de stad wordt onderweg een serenade gegeven aan het rustoord “ HET PARADIJS”, dat jaarlijks een deel van de opbrengst uit de “ MARS IN MEI” mag ontvangen. Een Breugelaans feest in de kazerne DUNGELHOEFF en een volkbal op de “Grote Markt” sluiten deze feestelijk dag af.

Een twintigtal militairen van 2A, onder leiding van sportmonitor Louis CLAES, geven nog een extra-sportief tintje aan deze manifestatie door de afstand LÜDENSCHEID – LIER af te leggen met de fiets in VIER dagen.

Tijdens een bezoek aan 2A op 18 december 1982 wordt burgemeester Raymond CALLAERTS van LIER benoemd tot ere-brigadier van 2A.  De delegatie uit LIER is ook te gast bij het stadsbestuur van LÜDENSCHEID en wordt door oberbürgemeister Jürgen DIETRICH in het Rathaus ontvangen.