In 1980 herdenkt België de 150ste verjaardag van zijn oprichting. In het kader van deze vieringen zal 2A deelnemen aan verschillende plechtigheden in de loop van het jaar. Ofschoon het Regiment officieel pas werd opgericht in 1836, rekent de Historische Dienst van de Krijgsmacht 2A ook bij de jubilarissen, omdat het Regiment werd gevormd uit de artilleriecompagnies die reeds in 1830 werden opgericht.

Herdenkingsplechtigheid ter gelegenheid van 150 jaar 2A
Herdenkingsplechtigheid ter gelegenheid van 150 jaar 2A

 

Het wordt ploeteren in de sneeuw tijdens de kampperiode in ELSENBORN van 14 januari 1980 tot 1 februari 1980. Vooral de gummiblokken onder de rupsen van de SP M108 maken het stelling nemen op de hellingen van het oefenterrein  bijzonder moeizaam.

De “ MARS IN MEI” op donderdag 1 mei 1980  start vanaf nu vanuit het Kwartier IJZER en trekt voortaan door de bossen  en het natuurgebied aan de zuidrand van de stad. Voor het eerst wordt de kaap van de 1000 deelnemers overschreden.

De Regimentsfeesten worden gevierd  van 13 tot 15 juni 1980. De show-drumband LYRA uit de peterstad LIER vergast de talrijke bezoekers op een gesmaakte muzikale parade.

De voor het najaar geplande FTX – oefening “ CROSS FIRE” valt de besparingsmaatregelen van de regering ten offer.  Deze maatregelen zullen in 1980 en nog meer in de daaropvolgende jaren een stempel drukken op de algemene opleiding  van de eenheden en het gebruikskrediet van de voertuigen beperken. De gedeeltelijke mislukking van de professionalisering en de syndicale verworvenheden ( werkweek van 40 uren en compensatieverlof voor overuren) zullen het personeelsbeleid niet vergemakkelijken.

Wel worden opnieuw meer miliciens naar de BSD gestuurd, maar de door de militaire overheid gewenste verlenging van de legerdienst blijft, om politieke redenen, achterwege.

Op 29 september 1980 is een detachement van het “ 1st Bataillion / 78th (US) ARTILLERYREGIMENT” voor enkele dagen de gast van 2A

Ter gelegenheid van de viering van “ 150 JAAR BELGIE”  is er een militaire plechtigheid  op de “Grote Markt” in LIER.  Een gewapend detachement van 2A, met de Standaard van het Regiment, treedt er aan en defileert voor het Lierse stadsbestuur, de delegaties van de oud – strijders,  menige oud – korpscommandant en de talrijke kijklustigen. Aan het monument van 2A, in de DUNGELHOEFFKAZERNE, is er aansluitend een bloemenhulde, waarna een receptie en een maaltijd dit samenzijn besluit.

150 Jaar België op de grote markt van Lier
150 Jaar België op de grote markt van Lier

 

In het kader van  datzelfde jubileum loopt de B – Batterij van 2A, onder bevel van 1Lt Emiel VERSTRAETEN,  op 16 en 17 december 1980 een estafetteloop dwars door België. In één trek gaat het van het Waalse dorpje OTEPPE ( nabij HUY / HOEI) naar het Vlaamse VELDEGEM ( bij BRUGGE) over het traject dat de batterijen van 2A aflegde in de meidagen van 1940. Voor het oog van de BRT- camera van “ DIT LEUKE LAND” ontvangt  burgemeester CLAEYS van de fusiegemeente ZEDELGEM een fanion van 2A, die, in een koker, door de lopers als aflossingsstok werd meegedragen.