Vanaf 1979 organiseert het bataljon regelmatig uitstappen naar het IJZEREN GORDIJN , dat dwars door Duitsland, oost en west van elkaar scheidt. Het bezoek start gewoonlijk in de kazerne van de BUNDESGRENZSCHUTZ in ESCHWEGE ( Hessen) en omvat, naast een uitvoerige briefing, ook het bezoek aan een aantal markante plaatsen langs de grensversperringen. Met deze bezoeken, vooral bedoeld voor de miliciens,  wil het commando aantonen wat het betekent te leven in vrijheid en aldus een extra motivatie te geven omtrent hun noodzakelijke aanwezigheid in Duitsland.

De “ MARS IN MEI” op 1 mei 1979 trekt ruim 900 deelnemers aan; van  14 mei 1979 tot 1 juni 1979 is er een schietperiode in het kamp van ELSENBORN en het regimentsfeest gaat door van 15 tot 17 juni 1979.

Op 4 september 1979 neemt LtKol SBH Roland WIJNANTS  het bevel over 2A op zich. Hij volgt LtKol SBH Amand MOORS af, die net geen twee jaren commandant van 2A is geweest. LtKol SBH WIJNANTS, die voorheen reeds dienst deed bij 2A als officier en batterijcommandant, zal tijdens zijn commandoperiode werk maken van het opstellen van een boek, met de gedrukte geschiedenis van 2A, vanaf zijn ontstaan tot op heden.

Van 10 tot 21 september 1979 heeft de FTX – oefening van het 1(BE) Coprs, “ CENTURION ENTERPRISE” plaats aan de WESER. Een journalist en een cameraploeg van de BRT- televisie zullen tijdens deze maneuvers  opnamen maken voor een Panorama- uitzending. Zij worden op hun tocht gegidst door Adjt Louis VRANCKX, van de SCV-dienst van 2A