Het Regimentsfeest gaat door van 9 tot 11 juni 1978. Er wordt opnieuw een volksbal ingericht, maar dit maal in een zaal buiten de stad en in gesloten kring d.w.z. enkel voor militairen van 2A, hun families en genodigden.

Op 16 juni 1978 is er in het Nattenbergstadion een “ INTERNATIONAAL MUZIEKFEEST” met deelneming van militaire muziekkorpsen uit verschillende Navolanden.

Op 24 juni 1978 overlijdt in zijn domein te ELEWIJT,  LtGen o.r. Baron Jacques TERLINDEN. ( * SCHAARBEEK 06.09.1885) Hij was commandant van 2A tijdens de veldtocht van mei 1940 en gedurende zijn leven zeer begaan met het leven en welzijn van 2A.

Van 10 tot 29 september 1978 huist het volledige bataljon in ELSENBORN voor een kamp- en schietperiode.

Op 18 oktober 1978 wordt Adjt-Chef Albert HAYEN onverwacht aangeduid als Korpsadjudant van 2A in plaats van Adjt Noël CASTELEIN, die nauwelijks één jaar deze functie bekleed heeft. Het zal het begin worden van een impasse, waarin de functie van Korpsadjudant bij 2A terechtkomt en  die reeds vorig jaar begon en meerdere jaren zal aanslepen; het onderofficierenkorps hopeloos in twee clans verdelend.

Wie wel reden tot feesten heeft is de SCV-dienst van het kwartier.  Op donderdag 9 november 1978 wordt in het Infocentrum voor de 100ste keer een show ingericht. Op het programma staan niemand minder dan de bekende Vlaamse komieken, GASTON en LEO. In de voorbije vier jaren werden, voor de ontspanning van de militairen van het kwartier IJZER, menig Vlaams talent en kleinkunstenaars naar LÜDENSCHEID gehaald..