Op 1 januari 1973 gaat 2A officieel over naar de 4de PANTSERINFANTERIEBRIGADE van SOEST. Het wordt nu het organiek voorziene Veldartilleriebataljon van deze Brigade in plaats van het 18de RIJDENDE ARTILLERIE (18RA) dat in BRASSCHAAT (!) gelegerd is. Samen met de eenheden van de 17de PANTSERBRIGADE uit SIEGEN vormt de Soestse Brigade de 16de DIVISIE, waarvan het hoofdkwartier in NEHEIM-HÜSTEN is.

LtKol Stefan. VANDENBERGHE, die op 26 december 1972 is bevorderd tot Kolonel, geeft op 16 februari 1973 het bevel over 2A over aan zijn opvolger, LtKol SBH Gaspar VUYLSTEKE. Deze bevelsperiode zal gekenmerkt worden door het uitdiepen van de externe publieke relaties.

Op 23 maart 1973 richt de commandant van de StD – batterij, Kapt-Cdt Herman MARTENS, een volkswandeldag in. Deze wandeling start op de speelplaats van de Rijksmiddenschool in LÜDENSCHEID en voert de deelnemers door de beboste omgeving van de stad. De opbrengst van deze wandeling(en) zal worden aangewend  voor de kinderen van het stedelijk weeshuis, waarover 2A het peterschap heeft aangenomen.

Dit initiatief zal vanaf 1976 worden overgenomen door het bataljon en voortaan “ MARS IN MEI” heten. Zij zal jaarlijks doorgaan op 1 mei en de opbrengst zal evenredig verdeeld worden onder de sociale werken van de steden LIER en LÜDENSCHEID. In 1981 zal deze wandeldag erkend worden door de Internationale Wandelvereniging (IWV).- NVDR .

Van 10 tot 15 april 1973 nemen een aantal officieren en onderofficieren van 2A en hun dames deel aan een uitstap naar BERLIJN. Wegens de Koude Oorlog gebeurt de oversteek met het vliegtuig en beperkt het bezoek zich tot West-Berlijn, met natuurlijk een blik over de “MUUR” en een bezoek aan het fameuze “Checkpoint CHARLIE”.

.Op 28 april 1973 richt het bataljon een “GARNIZOENSCROSS” in. Ook dit initiatief zal jaarlijks herhaald worden. De cross omvat een jongerencross voor de scholen; een damescross en een cross voor alle eenheden en diensten van de Plaats LÜDENSCHEID.

Op 15 mei 1973 wint 2A nog maar eens de “CROSS PIRON” in WEIDEN. Dit jaar loopt de ploeg de 3 kilometer af in 11’59”6/10. 6A uit SOEST is bijna één minuut trager!

Het regimentsfeest wordt gevierd op 23 juni 1973.  Tijdens deze feesten schenkt de stad LIER een nieuwe geitenbok aan 2A ter vervanging van MODEST V, die onlangs overleed.

Op 27 september 1973 wordt in het kwartier IJZER het “ INFOCENTRUM” van het kwartier geopend. In dit houten paviljoen vinden een leeszaal, de kwartierbibliotheek, een speelzaal, een verkoopstand van speelplaten, tijdschriften en dagbladen en de burelen van de SCV een plaats. Van af dan zal het Infocentrum, onder impuls van Adjt Willy BLONDEEL van 2JP en de Ooffrn SCV van 2A een belangrijke rol gaan spelen  in de vrijetijdsbesteding van de miliciens van beide eenheden. Menige artiestengroep uit Vlaanderen en elders zal er vanaf 1974 optreden en talrijke manifestaties zullen binnen zijn wanden plaatshebben…

Ltkol SBH Vuylsteke en meerdere officieren, onderofficieren en soldaten van 2A en 2JP luisteren naar de toespraak van Adjt Blondeel bij de opening van het infocentrum in het kartier IJzer.
Ltkol SBH Vuylsteke en meerdere officieren, onderofficieren en soldaten van 2A en 2JP luisteren naar de toespraak van Adjt Blondeel bij de opening van het infocentrum in het kartier IJzer.
Ltkol SBH Vuylsteke en meerdere officieren, onderofficieren en soldaten van 2A en 2JP luisteren naar de toespraak van Adjt Blondeel bij de opening van het infocentrum in het kartier IJzer.
De ingang van het infocentrum

In september 1973 wordt er aardig wat geschoten in het kamp van ELSENBORN, begin oktober  is er een CPX-oefening DONJON III en van 22  tot 31 oktober 1972 is er de FTX “ BLACK DOMENICA” van de 16de DIVISIE.

Tijdens het BARBARAFEEST van 4 december 1973 wordt de verbroedering met het PANZERARTILLERIEBATAILLON 55 nog eens extra in de verf gezet met een echte “HERRENABEND” in de bar voor officieren te LÜDENSCHEID.