In 1966 eindigt de ploeg van 2A op de zesde plaats in de “ CROSS PIRON”, die gelopen wordt  in het militair sportcomplex van WEIDEN – KÖLN.

De jaarlijkse regimentsfeesten gaan door op 11 juni 1966. Tijdens de militaire plechtigheid worden talrijke bekers uitgereikt  voor sport-  en andere prestaties. Op kop van het defilé te voet  loopt ook MODEST IV  mee, tot groot jolijt van de bezoekers.