Het jaar 1965 start met de levering van de nieuwe houwitsers M108 SP en de afvoer van het oude materiaal. De reconversie op de nieuwe stukken gaat onverminderd door. Als gevolg van het in gebruik nemen van het nieuwe materiaal worden de drie schootsbatterijen  opnieuw gelijkwaardig uitgerust.

Op 3 april 1965 wordt LtKol P. DIRIX aangesteld tot nieuwe korpscommandant van 2A; hij volgt in die functie LtKol V. DOSSOGNE op. LtKol DIRIX is de eerste commandant van 2A die zuiver Nederlandstalig is en zijn militaire studies volledig in het Nederlands deed.

De regimentsfeesten op 3 juni 1965 kennen een schitterend verloop. Op een zonovergoten paradeplein is er een prachtig defilé voor de talrijke gasten, die van heinde en ver naar SIEGEN zijn gekomen. Op het bal in de mess voor onderofficieren zijn zowel de Brigade- als de Korpscommandant  enkele tijd aanwezig. Het koud buffet bij de officieren is een streling voor oog en mond…

Tijdens de kampperiode te ELSENBORN van 8 tot 22 juni 1965 wordt  2A gedurende veertien dagen op oorlogsvoet gebracht door de wederoproeping van TWEE militieklassen met onbepaald verlof.  Tevens worden de eerste vuren met het nieuwe materieel uitgevoerd.