Omdat in 1962 zomaar eventjes 99,49 % van de militairen van 2A slaagden in de proeven voor lichamelijke geschiktheid, uitgeschreven door het N.I.L.O.S., krijgt het bataljon op 4 februari 1963 de begeerde wisseltrofee overhandigd tijdens een ontvangst in de club “ Prins Albert” te BRUSSEL. Het bataljon klopt met dit resultaat heel nipt  die andere eenheid uit SIEGEN, het 1ste  Carabiniers Prins Boudewijn, met 0,14 %.

Onder impuls van 1Lt Eric SPEYBROECK, sportofficier, en van 1Owm René NOTTE, sportmonitor, wint de ploeg van 2A op 4 mei 1963 te WEIDEN (WD) ook de “ CROSS PIRON” met een tijd van 13’ 30” 2/10!

Met een vertraging van twee maanden worden op 7,8 en 9 juni 1963 de Regimentsfeesten gevierd. Tijdens deze feesten wordt de roemrijke slag aan de Reigersvliet op 18 maart 1918 herdacht. Ruim 300 familieleden uit België wonen de feestelijkheden bij.

Tijdens de militaire plechtigheid overhandigt de “ VERBROEDERING  DER ARTILLERIE 2A – 8A” een fanion in de artilleriekleuren aan 2A. Deze trofee zal elk jaar onder de schootsbatterijen worden betwist  om de beste resultaten te halen  bij het schieten.

Van 15 tot 31 juli 1963 verzekert een detachement van 2A de wacht aan de koninklijke paleizen van BRUSSEL en LAKEN. Het is de eerste keer dat het nieuwe, na-oorlogse 2A deze eervolle opdracht te beurt valt. De opdracht wordt uitgevoerd door de B –Batterij, onder bevel van Kapt August VAN MELDERT.

Een afvaardiging van dit detachement zal op 21 juli 1963 te LIER de bloemenhulde aan het monument van de stad bijwonen en alzo de eerste verjaardag van het peterschap enige luister bijbrengen.

Op 5 augustus 1963 heeft in het kwartier PEPINSTER de bevelsoverdracht  plaats tussen LtKol  R. HENRY en LtKol V. DOSSOGNE, die hiermee de 48ste korpscommandant van 2A  wordt.

Enkele weken later, op 30 augustus 1963, wordt Adjt Marcel SIMON gevierd omdat hij reeds 10 jaren korpsadjudant is.

Tijdens de kampperiode te ELSENBORN in oktober 1963 wordt 2A bijzonder zwaar getroffen door het noodlot. De heenreis is nauwelijks begonnen als Sdt Mil R. DEBOCK in FREUDENBERG de bocht mist in de afzink naar het stadje, over kop gaat en dodelijk verongelukt. Op de laatste dag van de kampperiode slipt een vrachtwagen GMC, die beddengoed afvoert naar MALMEDY, in de bocht naar de stuwdam van ROBERTVILLE. Het voertuig stort dertig meter diep naar beneden aan de landzijde van het stuwmeer, tolt meermaals om zijn as en valt te pletter op de rotsen naast de WARCHE. Twee 19-jarige miliciens, Eric TERRYN en Etienne BROECKAERT, vinden hierbij de dood.

Het belet 2A niet op 18 oktober 1963 de “ CHALLENGE ARTILLERIE” te winnen en de wisselbeker in de wacht te slepen.

Op 4 december 1963 wordt het wapenfeest van de artillerie, SINT BARBARA,  gevierd met een mis in de kapel en een militaire plechtigheid op de erekoer. Tijdens deze plechtigheid is er ook een bloemenhulde aan het monument van 2A.