Van 26 tot 29 januari 1961 neemt 2A deel aan de overlevingsoefening “ HOT JAUNT” van de 1ste INFANTERIEGROEPERING. Het wordt een zware dobber voor de artilleristen in het besneeuwde BERGISCHE LAND tussen SIEGEN en KÖLN.

Op 16 februari 1961 komt de nieuwe commandant van het 1 (BE) CORPS en OBBSD, LtGen CRAHAY, op bezoek bij het bataljon.

De opperbevelhebber lanceert ook de idee van het “Peterschap”. In een brief nodigt hij de Belgische steden en gemeenten uit contact te zoeken met een Belgische eenheid, die een belangrijke rol heeft gespeeld in hun geschiedenis en hen te vragen het peterschap over de eenheid te aanvaarden. Op deze wijze hoopt LtGen CRAHAY de banden tussen leger en natie te verbeteren. Er leven immers bij de BSD ruim 60.000 landgenoten waarvan men in België nauwelijks iets afweet. Dit “ leger, dat men in België niet ziet” wil men uit de vergeethoek halen. Later zal ook het begrip “ TIENDE PROVINCIE” ontstaan. .

2A legt de eerste contacten met de stad LIER, die voor de oorlog garnizoensstad was van 2A en waar het Regiment hardnekkig heeft gevochten bij het beleg van ANTWERPEN in de herfst van 1914.

Tijdens de Regimentsfeesten op 8 april 1961  pakt het bataljon uit met een stunt. In plaats van een defilé te voet is er een optocht ,per batterij,  van het rijdend materieel. Dit is voor die gelegenheid in groene, gele en bruine camouflagekleuren gestoken. Met veel water moet nadien de waterverf er wel weer afgespoten worden….,

Op 2 oktober 1961 neemt LtKol HENRY het commando over 2A tijdens een militaire plechtigheid op de erekoer van het kwartier PEPINSTER.

Op 17 oktober 1961 heeft de oefening “ WITTE ENGEL” plaats. Deze driedaagse oefening wordt voorafgegaan door een grootscheepse ontruimingsoefening van het garnizoen. Het is de eerste maal dat een alarmoefening van dergelijke omvang plaats heeft en ze wekt dan ook heel wat beroering, niet in het minst bij de lokale bevolking.

Sinds 13 augustus 1961 is immers de grens tussen  Oost- en West – Duitsland hermetisch afgesloten en loopt er een “ IJZEREN GORDIJN” dwars door Europa, van de Balkan tot aan de Oostzee. In het verdeelde Berlijn staan Russische en Amerikaanse tanks tegenover elkaar, elk aan hun kant van de “MUUR”. De “KOUDE OORLOG” wordt  als een echte dreiging ervaren…