Op woensdag 4 maart 1959  is er een geslaagde jazz – avond in de kantine van 2A.  Het jazz-combo van Herman WILSON treedt er op en brengt naast moderne nummers ook bekende evergreens. Het wordt een echte feestdag voor de jazzliefhebbers.

Van 20 tot 22 maart 1959 zijn weer talrijke familieleden uit België te gast bij 2A. De jaarlijkse  feestelijkheden worden met ongekende luister gevierd. Op vrijdagavond is er een herdenkingsmis voor de gesneuvelden en afgestorvenen van 2A. ’s Anderendaags heeft de militaire parade plaats op het ereplein. Er is een bloemenhulde aan het monument, de eedaflegging van een aantal jonge officieren en het defilé te voet.  Na de middag is er een uitstap voor de families en hun soldaten in de streek van SIEGEN. De dag wordt afgesloten met een geslaagde Welfare-avond. Na de zondagse mis en nog een lekkere maaltijd, verlaten de bezoekers de kazerne overtuigd dat hun zoon bij 2A in goede handen is.

Op 26 maart 1959 wordt de korpscommandant bevorderd tot kolonel. Daardoor zal Kol  GATHY op 29 maart 1959, tijdens een korte plechtigheid, het bevel doorgeven aan  zijn tweede commandant, Maj L. LECOMTE, die gedurende drie maanden, bevelhebber a.i. wordt.

Op 19 juni 1959 wordt LtKol  FRANQUIN de nieuwe korpscommandant van 2A

In juli 1959 voert het bataljon een schietperiode door te ELSENBORN. Tijdens deze vuurschool is er ook een competitie “ anti-tankschieten”, wat niet direct de opdracht van een artillerie-eenheid is. Maar de kanonniers van 2A tonen dat zij ook deze taak aankunnen: met VIER rake treffers veroveren zij de “ATK-TROFEE” van de divisie. Enkele dagen later bewijzen zij nog maar eens dat zij de beste zijn: op de bataljons haalt 2A  een prachtig resultaat: 102,81 punten op een mogelijk totaal van 130.

Ondertussen zijn ook de eerste  “ NAVO-VRIJWILLIGERS” toegekomen in het bataljon.  Het is een systeem van aanwerving, opgestart door minister GILSON van Landsverdediging, waarbij jonge vrijwilligers zich verplichten voor VIJF jaren dienst, waarbij op het einde van hun verbintenis een premie wordt uitbetaald. Als gevolg van deze aanwervingen worden ook versoepelingen in de inwendige dienst afgekondigd. Zo is er voortaan voor iedereen vrij kwartier tot middernacht en mag de burgerkledij gedragen worden na de diensturen.

( Het systeem zelf zal na enkele jaren een stille dood sterven als gevolg van andere maatregelen bij de aanwerving. Een aantal “NAVO-vrijwilligers” zal wel  zijn overgang naar het beroepskader maken. – NVDR)

In oktober 1959 maakt ZM de Koning een reis door de BSD. Op 30 oktober 1959 bezoekt BOUDEWIJN ook de eenheden van het kwartier PEPINSTER. Het regent pijpenstelen als de vorst, in gezelschap van de heer GILSON, minister van Landsverdidiging, met enige vertraging aankomt op de WELLERSBERG. De koning laat zich eerst het schootsbureau van de DOG – batterij voorstellen door Olt VAN HIMSTE. Nadien bezoekt hij een stuksploeg die volledig is samengesteld uit NAVO-vrijwilligers, het geesteskind van zijn minister.