Op sportief vlak heeft het Regiment steeds zijn man willen staan en klopte, meer dan eens, zijn collega’s-Infanteristen van de Brigade. Op 22 januari 1951 wordt dit ondermeer beloond met de “ BLAUWE DAS” van de EERSTE INFANTERIEBRIGADE. Tijdens een intieme plechtigheid wordt deze das aan het sportvaandel van 2A gespeld, als beloning voor het behalen van de beste resultaten op de basistesten.

Op 17 maart 1951 viert het Regiment zijn jaarlijkse Regimentsfeesten. De militairen dragen voor het eerst de erenestels van het OORLOGSKRUIS. Het is een rood en groen gevlochten schouderkoord met een dubbel uiteinde, afgewerkt met twee koperen “fluitjes”. Uit de toespraak van de korpscommandant lichten wij deze tekst: 

“ Jonge soldaten,

Vandaag draagt gij voor het eerst de nestels door koning Albert aan  ons regiment verleend en gij zijt er fier op.

Dit teken van moed en eer te dragen, zou een lafheid zijn indien wij allen , niet vast besloten waren  van vol te houden, zoals diegenen dat deden, die voor 2A dit teken der moedigen verworven hebben…..”

Twee maanden later, op 17 mei 1951, kondigt de Generale Staf een volledig nieuwe organisatie aan voor het Belgisch leger. Ook 2A zal, geleidelijk,  een hele gedaantewisseling ondergaan. Door de oprichting van de NAVO en de sterke Amerikaanse invloed in dit Westers bondgenootschap, zal de nieuwe organisatie stoelen op Amerikaans model en progressief worden ingevoerd om tegen 1 december 1951 effectief te zijn. Dit betekent ook dat steeds meer Amerikaans materieel in de eenheden zal toekomen, om het tot dan toe Britse bestand te vervangen..

2A krijgt nu de benaming “ VELDARTILLERIEBATALJON C 25Pdr”.

De  benaming  “REGIMENT” zal verdwijnen en slechts in de tradities behouden blijven. De batterijen krijgen de benaming “ DOG, EASY en FOX” naar het Engelstalig fonetisch alfabet. Het wordt een doorlopende aanduiding voor alle batterijen van de veldartilleriebataljons. Dat betekent dat  1A de batterijen A, B en C heeft, 2A heeft D, E en F en 6A heeft G, H en I

Elke batterij heeft ZES kanonnen 25Pdr getrokken door een trekker BEDFORD F6 en met de munitiewagen MK4.

 

Op 25 mei 1951 komt Mgr JOLLIET, hulpbisschop van GENT, naar EUSKIRCHEN om er het merkwaardige Barbarabeeld, werk van twee Franse kunstenaars in te wijden.

Op 7 juli 1951 neemt LtKol Th. GEEROMS het bevel over 2A. Hij is voorheen er lange jaren tweede commandant geweest. Onder zijn commando waait er een nieuwe wind door het bataljon en komen er menige structurele veranderingen. Deze zijn niet enkel ingegeven door de nieuwe organisatie en een nieuwe verhuis, maar ook door het sociale gevoel van de korpscommandant.

LtKol GEEROMS voert ook een intensieve briefwisseling met LtGen o.r. Baron TERLINDEN, commandant van 2A in de meidagen van 1940, over de geschiedenis van 2A. ER wordt ook werk gemaakt van het opstellen van een eretabel met de namen van de gesneuveldenuit beide wereldoorlogen.

 

Uit VICI nr. 118 2/9/1951