Op 18 maart 1949 viert 2A zijn Regimentsfeesten in het kwartier LONCIN. Na de militaire plechtigheid volgt er een feestmaal en in de namiddag worden de volle magen op de proef gesteld tijdens een wervelend sportfeest.

Op 13 september 1949 brengen de heer DEVEZE, Minister van Landsverdediging,  en LtGen PIRON, Commandant van het 1ste LEGERKORPS, een gewaardeerd bezoek aan 2A.

Ltkol SBH Vandervelden, minister Deveze en LtGen Piron

Op 1 oktober 1949 geeft LtKol SBH J. VANDER VELDE het bevel over aan LtKol A. GONZE. LtKol SBH VANDER VELDE wordt commandant van de artillerie van de 16de DIVISIE. In die functie zal hij op 8 augustus 1952 dodelijk verongelukken  tijdens legeroefeningen in de streek van KÖLN.

Op 1 december 1949 wordt de legerdienst op 18 maanden gebracht. Onder invloed van de oorlog en de gebeurtenissen in KOREA zal hij later op 21 maanden worden gebracht.