Op 28 januari 1948 neemt LtKol A. MEULEMAN het bevel over 2A. Nauwelijks vier maanden later zal hij worden opgevolgd door Maj. F. SEGERS, sinds de heroprichting in 1946 Tweede Commandant van het Regiment. Hij zal gedurende negen maanden het bevelhebberschap a.i. waarnemen.

Op 11 oktober 1948 neemt LtKol SBH J. VANDER VELDE  het bevel over 2A en wordt daarmee de achtendertigste korpscommandant. Hij is bij de eerste geweest, die de Belgische artillerie terug hebben opgericht en is een zeer bekend figuur in militaire kringen.

Op 15 november 1948 verhuist het Regiment naar EUSKIRCHEN, een stadje tussen BONN en DUREN, aan de rand van het Eifelgebergte. Het neemt zijn intrek in het “ KWARTIER LONCIN”.