1972

Het overplaatsen van het bataljon BEVRIJDING naar LEOPOLDSBURG en de geruchten over de terugkeer van de 1ste INFANTERIEBRIGADE naar  België, doen ook bij 2A de wildste geruchten ontstaan. Al deze gissingen  leiden tot enige ongerustheid onder het personeel, vooral wat de financiële nasleep van een verhuis naar België betreft. De korpscommandant zal herhaaldelijk zijn personeel geruststellen en in februari 1972 kan hij hen met zekerheid zeggen:

“ 2A blijft bij de BSD! Het bataljon zal in de eerste helft van dit jaar verhuizen naar het garnizoen LÜDENSCHEID en mettertijd overgaan naar de 4de PANTSERINFANTERIEBRIGADE van SOEST.”

Kwartier de Ijzer te Ludenscheid
Kwartier de Ijzer te Ludenscheid

Er gaat een zucht van verlichting door 2A. Onmiddellijk beginnen de verkenningen en voorbereidingen om de toekomstige verblijfplaats, het kwartier IJZER in LÜDENSCHEID, in orde te brengen. Het 2de JAGERS TE PAARED ( 2JP), dat sinds 1970 alleen in deze kazerne verblijft, zal wat plaats moeten ruimen en dat verloopt niet steeds van een leien dakje.

De verhuis zelf wordt uitgevoerd per batterij, rekening houdend met de opleiding  en kampperiodes. De operatie verloopt tamelijk vlot dank zij de hulp van een transportcompagnie uit DELLBRÜCK en het feit dat de autoweg A45 tussen SIEGEN en LÜDENSCHEID einde 1971 over zijn volle lengte is opengegaan. Hierdoor is een vlotte verplaatsing over de 80 kilometer, die beide steden scheiden, mogelijk.

Op 19 juni 1972 verhuizen de laatste elementen uit het kwartier PEPINSTER, dat zal worden ingenomen door Waalse eenheden van de 17de PANTSERBRIGADE uit DÜREN.

Maar er zijn in 1972 ook nog andere activiteiten:

  • de “ WEEK VAN DE SOLDAAT” van 5 tot 12 februari 1972 wordt opgevuld met spelletjes, uitstappen en een debat.;
  • op 25 april 1972 wint 2A andermaal de “ CROSS PIRON” in WEIDEN met een tijd van 12’04”;
  • op 13 mei 1972 is er een kleine militaire plechtigheid in LIER ter gelegenheid van de TIENDE verjaardag van het peterschap. TWEE pelotons van de C – batterij bewijzen er de eer aan het monument der gesneuvelden..

Op 24 juni 1972 doet 2A zijn plechtige intrede in het kwartier IJZER in LÜDENSCHEID. De batterijen stappen door de ingangspoort naar het paradeplein, waar hun collega’s van 2JP reeds opgesteld staan.  De commandant van 2JP, LtKol R. VAN DEN EEDE, schouwt de troepen samen met de korpscommandant van 2A.

Wegens de verhuis is er in 1972 geen regimentsfeest gepland, maar op 30 september 1972 houdt het bataljon een opendeurdag: het stelt aan de bezoekers zijn materieel voor. De A- batterij, onder bevel van Kapt Walter RUYTS, zal o.m. een snelle stellingname uitvoeren op het paradeplein. Voor velen is het de eerste kennismaking met de acties en de wapens van de artillerie. ( Deze manifestatie zal het begin zijn van een jaarlijkse traditie, die zal uitgroeien tot een ware kazernehappening. – NVDR)

Met een FTX van de 1ste Divisie in oktober en een schietperiode in ELSENBORN in november wordt dit gedenkwaardige jaar 1972 afgesloten.

1973

Op 1 januari 1973 gaat 2A officieel over naar de 4de PANTSERINFANTERIEBRIGADE van SOEST. Het wordt nu het organiek voorziene Veldartilleriebataljon van deze Brigade in plaats van het 18de RIJDENDE ARTILLERIE (18RA) dat in BRASSCHAAT (!) gelegerd is. Samen met de eenheden van de 17de PANTSERBRIGADE uit SIEGEN vormt de Soestse Brigade de 16de DIVISIE, waarvan het hoofdkwartier in NEHEIM-HÜSTEN is.

LtKol Stefan. VANDENBERGHE, die op 26 december 1972 is bevorderd tot Kolonel, geeft op 16 februari 1973 het bevel over 2A over aan zijn opvolger, LtKol SBH Gaspar VUYLSTEKE. Deze bevelsperiode zal gekenmerkt worden door het uitdiepen van de externe publieke relaties.

Op 23 maart 1973 richt de commandant van de StD – batterij, Kapt-Cdt Herman MARTENS, een volkswandeldag in. Deze wandeling start op de speelplaats van de Rijksmiddenschool in LÜDENSCHEID en voert de deelnemers door de beboste omgeving van de stad. De opbrengst van deze wandeling(en) zal worden aangewend  voor de kinderen van het stedelijk weeshuis, waarover 2A het peterschap heeft aangenomen.

Dit initiatief zal vanaf 1976 worden overgenomen door het bataljon en voortaan “ MARS IN MEI” heten. Zij zal jaarlijks doorgaan op 1 mei en de opbrengst zal evenredig verdeeld worden onder de sociale werken van de steden LIER en LÜDENSCHEID. In 1981 zal deze wandeldag erkend worden door de Internationale Wandelvereniging (IWV).- NVDR .

Van 10 tot 15 april 1973 nemen een aantal officieren en onderofficieren van 2A en hun dames deel aan een uitstap naar BERLIJN. Wegens de Koude Oorlog gebeurt de oversteek met het vliegtuig en beperkt het bezoek zich tot West-Berlijn, met natuurlijk een blik over de “MUUR” en een bezoek aan het fameuze “Checkpoint CHARLIE”.

.Op 28 april 1973 richt het bataljon een “GARNIZOENSCROSS” in. Ook dit initiatief zal jaarlijks herhaald worden. De cross omvat een jongerencross voor de scholen; een damescross en een cross voor alle eenheden en diensten van de Plaats LÜDENSCHEID.

Op 15 mei 1973 wint 2A nog maar eens de “CROSS PIRON” in WEIDEN. Dit jaar loopt de ploeg de 3 kilometer af in 11’59”6/10. 6A uit SOEST is bijna één minuut trager!

Het regimentsfeest wordt gevierd op 23 juni 1973.  Tijdens deze feesten schenkt de stad LIER een nieuwe geitenbok aan 2A ter vervanging van MODEST V, die onlangs overleed.

Op 27 september 1973 wordt in het kwartier IJZER het “ INFOCENTRUM” van het kwartier geopend. In dit houten paviljoen vinden een leeszaal, de kwartierbibliotheek, een speelzaal, een verkoopstand van speelplaten, tijdschriften en dagbladen en de burelen van de SCV een plaats. Van af dan zal het Infocentrum, onder impuls van Adjt Willy BLONDEEL van 2JP en de Ooffrn SCV van 2A een belangrijke rol gaan spelen  in de vrijetijdsbesteding van de miliciens van beide eenheden. Menige artiestengroep uit Vlaanderen en elders zal er vanaf 1974 optreden en talrijke manifestaties zullen binnen zijn wanden plaatshebben…

Ltkol SBH Vuylsteke en meerdere officieren, onderofficieren en soldaten van 2A en 2JP luisteren naar de toespraak van Adjt Blondeel bij de opening van het infocentrum in het kartier IJzer.
Ltkol SBH Vuylsteke en meerdere officieren, onderofficieren en soldaten van 2A en 2JP luisteren naar de toespraak van Adjt Blondeel bij de opening van het infocentrum in het kartier IJzer.
Ltkol SBH Vuylsteke en meerdere officieren, onderofficieren en soldaten van 2A en 2JP luisteren naar de toespraak van Adjt Blondeel bij de opening van het infocentrum in het kartier IJzer.
De ingang van het infocentrum

In september 1973 wordt er aardig wat geschoten in het kamp van ELSENBORN, begin oktober  is er een CPX-oefening DONJON III en van 22  tot 31 oktober 1972 is er de FTX “ BLACK DOMENICA” van de 16de DIVISIE.

Tijdens het BARBARAFEEST van 4 december 1973 wordt de verbroedering met het PANZERARTILLERIEBATAILLON 55 nog eens extra in de verf gezet met een echte “HERRENABEND” in de bar voor officieren te LÜDENSCHEID.

1974

Op 15 en 16 januari 1974 neemt 2A met de eenheden van de 4de PANTSERINFANTERIEBRIGADE deel aan de FTX “ FIRING SNOWBAL” in het kamp van VOGELSANG.

Ook in 1974 legt het bataljon een grote activiteit aan de dag in het kader van de externe publieke relaties. Zo is er ondermeer de “ DUITS – BELGISCHE WEEK” van 17 tot 22 februari 1974. Beroemde groepen zoals de WIENER SÄNGERKNABEN; het GOLDEN GATE QUARTETT en de CHRIS BARBER JAZZBAND treden op in het Parktheater, de militaire cinema van het garnizoen. De korpscommandant zelf leidt enkele debatten over defensie en is op menig feest in de stad aanwezig.

Op 22 mei 1974 wint de bataljonsploeg andermaal de “ CROSS PIRON” te WEIDEN, in 11’59”; nauwelijks acht seconden sneller dan  de grote rivaal, het 17de RA uit ALTENRATH.

In het kader van de Regimentsfeesten van 21 tot 23 juni 1974 geeft de Muziekkapel van de Zeemacht een concert in de stad. Tijdens de militaire plechtigheid worden de beide burgemeesters, Dr Frans BREUGELMANS van LIER en Herr Herbert WEIGERT van LÜDENSCHEID benoemd tot de eerste “ERE-BRIGADIERS” van 2A. De jongerengroep “ THE NEW GENERATION” houdt een gesmaakt optreden met muziek en dans in het garnizoen.

21.06.1974 Lt Kol SBH Vuylsteke benoemd de Hr Frans Breugelmans tot eerste ere-brigadier van 2A
21.06.1974 Lt Kol SBH Vuylsteke benoemd de Hr Frans Breugelmans tot eerste ere-brigadier van 2A

Op 7 juli 1974 vertrekken drie onderofficieren, 1OWm Louis CORNELIS, 1Wm Jean ARITS en 1Wm Marcel DE BRUYN, voor een achtdaagse voettocht van LÜDENSCHEID naar LIER.  Zij worden op hun tocht vergezeld door  1Wm Leopold BOECKAERT en 1Wm Luc SAELEN, die instaan voor verzorging en proviand. In hun bagage dragen de stappers de opbrengst mee van de “MARS IN MEI 1974”. Aan de Lierse stadsgrens worden zij feestelijk ontvangen en vinden op het stadhuis een delegatie van 2A terug, die hen is nagereisd.

Burgemeester Breugelmans begroet IOWM Cornelis, 1WM Arits en 1WM De Bruyn na hun 205 km lange voettocht van Ludenscheid naar Lier.
Burgemeester Breugelmans begroet IOWM Cornelis, 1WM Arits en 1WM De Bruyn na hun 205 km lange voettocht van Ludenscheid naar Lier.

Van 14 tot 31 december 1974 verzekert een detachement van 2A de wacht aan de koninklijke paleizen van BRUSSEL en LAKEN. Op Kerstdag 1974 worden een zestal leden van de paleizenwacht in LAKEN uitgenodigd om, samen met de koning en de koningin, de heilige mis bij te wonen op het paleis.

Op het einde van 1974 wordt de legerdienst bij de BSD verminderd tot 10 maanden! Hiermede worden de eerste politieke stappen gezet tot de verdere afbouw van de legerdienst, wat later zal leiden tot het opschorten van de dienstplicht.

1975

Tijdens een alarmoefening op 21 januari 1975 gebeurt er in het kwartier een zwaar verkeersongeval. Dank zij het snel en koelbloedig ingrijpen van  Dr CARRE ( 2JP) wordt het leven van één der zwaar gekwetste militairen van 2A gered.

Op 14 maart 1975 geeft LtKol SBH Gaspar VUYLSTEKE het bevel over aan  LtKol August VAN MELDERT. Als afscheidsgeschenk aan de Duitse bevolking, waarmee de korpscommandant de beste betrekkingen onderhield, geeft de Muziekkapel van de Luchtmacht een galaconcert in het Parktheater.

Lt Kol Van Meldert wordt aangesteld als 54ste Korpscommandant van 2A
Lt Kol Van Meldert wordt aangesteld als 54ste Korpscommandant van 2A

Op 19 april 1975 heeft in het Nattenbergstadion van LÜDENSCHEID de jaarlijkse garnizoenscross plaats.

Op traditionele wijze wordt het Regimentsfeest gevierd van 20 tot 22 juni 1975.

Tijdens de maneuverperiode bij uitstek, van 6 tot 13 september 1975, neemt het bataljon deel aan de FTX “ BLACK TEMBO” van de 16de DIVISIE. Dit maneuver gaat door in de EIFELSTREEK en start vanuit het kamp VOGELSANG in zuidelijke richting met een overschrijding van de MOEZEL.

Op 6 december 1975 nodigt de korpscommandant de “high society” van de stad en het garnizoen uit voor een “GARNIZOENSBAL” in de mess voor officieren. Dit bal komt in de plaats van het vroegere “Volksbal” in het garnizoen, dat door steeds weerkerende vechtpartijen  werd afgevoerd.

1976

Ook in 1976 neemt het bataljon deel aan verschillende oefeningen  en kampperiodes in ELSENBORN, TRAUEN en LOMBARDSIJDE. Van 6 tot 9 september 1976 is er ook de FTX “ RED MANILLA”

De legerdienst wordt in maart van dat jaar op 9 maanden gebracht voor de BSD en zal op 31 december 1976 teruggebracht worden tot 8 maanden. Om meer miliciens aan te sporen hun dienst bij de BSD te doen, wordt voor de eenheden in België de diensttijd behouden op 12 maanden!

Tijdens de Regimentsfeesten van 11 tot 13 juni 1976 stellen Lierse kunstenaars hun werken tentoon in het Rathaus (stadhuis) van LÜDENSCHEID

Ter gelegenheid van hun rondreis bij de BSD, vereren HH.MM. de Koning en de Koningin op 25 oktober 1976 het garnizoen met hun bezoek. Zij worden plechtig ontvangen in de salons van de club “AMBIORIX”.

De garnizoenscross wordt op 8 december 1976 gelopen. En op 11 december 1976 wordt er weer gedanst in de mess voor officieren tijdens het garnizoensbal.

1977

Op 1 april 1977 wordt 1OWm Noël CASTELEIN aangesteld tot korpsadjudant van 2A. Hij lost Adjt-Chef Maurits DE WINNE af, die door zijn syndicale acties, in ongenade was gevallen. Niet alle onderofficieren zijn met deze aanstelling tevreden  en het ongenoegen en de verdeeldheid in hun gelederen groeit.

In mei 1977 is er een CPX Brigade “ RED ATOL” en van 11 tot 18 juni 1977 een schietperiode in MÜNSTER-TRAUEN. Daarom zijn er in die periode geen Regimentsfeesten; zij worden gekoppeld aan de bevelsoverdracht later op het jaar.

Van 24 tot 28 augustus 1977 neemt een detachement van 2A, onder bevel van Kapt René DE WACHTER, deel aan de “ VIERDAAGSE VAN DE IJZER” Het zal niet bij die ene keer blijven.

Van 12 tot 23 september 1977 heeft de FTX “ BLUE FOX” plaats in het WESERBERGLAND.

Van 25 tot 27 november 1977 hebben de Regimentsfeesten plaats. Tijdens de militaire parade geeft LtKol August VAN MELDERT het bevel over aan LtKol SBH Amand MOORS. Tijdens deze plechtigheid woedt er een felle sneeuwstorm!

Te midden van de sneeuwvlokken reikt Ltkol Vanmeldert de standaard over aan Ltkol SBH Moors.
Te midden van de sneeuwvlokken reikt Ltkol Vanmeldert de standaard over aan Ltkol SBH Moors.

 

1978

Het Regimentsfeest gaat door van 9 tot 11 juni 1978. Er wordt opnieuw een volksbal ingericht, maar dit maal in een zaal buiten de stad en in gesloten kring d.w.z. enkel voor militairen van 2A, hun families en genodigden.

Op 16 juni 1978 is er in het Nattenbergstadion een “ INTERNATIONAAL MUZIEKFEEST” met deelneming van militaire muziekkorpsen uit verschillende Navolanden.

Op 24 juni 1978 overlijdt in zijn domein te ELEWIJT,  LtGen o.r. Baron Jacques TERLINDEN. ( * SCHAARBEEK 06.09.1885) Hij was commandant van 2A tijdens de veldtocht van mei 1940 en gedurende zijn leven zeer begaan met het leven en welzijn van 2A.

Van 10 tot 29 september 1978 huist het volledige bataljon in ELSENBORN voor een kamp- en schietperiode.

Op 18 oktober 1978 wordt Adjt-Chef Albert HAYEN onverwacht aangeduid als Korpsadjudant van 2A in plaats van Adjt Noël CASTELEIN, die nauwelijks één jaar deze functie bekleed heeft. Het zal het begin worden van een impasse, waarin de functie van Korpsadjudant bij 2A terechtkomt en  die reeds vorig jaar begon en meerdere jaren zal aanslepen; het onderofficierenkorps hopeloos in twee clans verdelend.

Wie wel reden tot feesten heeft is de SCV-dienst van het kwartier.  Op donderdag 9 november 1978 wordt in het Infocentrum voor de 100ste keer een show ingericht. Op het programma staan niemand minder dan de bekende Vlaamse komieken, GASTON en LEO. In de voorbije vier jaren werden, voor de ontspanning van de militairen van het kwartier IJZER, menig Vlaams talent en kleinkunstenaars naar LÜDENSCHEID gehaald..

1979

Vanaf 1979 organiseert het bataljon regelmatig uitstappen naar het IJZEREN GORDIJN , dat dwars door Duitsland, oost en west van elkaar scheidt. Het bezoek start gewoonlijk in de kazerne van de BUNDESGRENZSCHUTZ in ESCHWEGE ( Hessen) en omvat, naast een uitvoerige briefing, ook het bezoek aan een aantal markante plaatsen langs de grensversperringen. Met deze bezoeken, vooral bedoeld voor de miliciens,  wil het commando aantonen wat het betekent te leven in vrijheid en aldus een extra motivatie te geven omtrent hun noodzakelijke aanwezigheid in Duitsland.

De “ MARS IN MEI” op 1 mei 1979 trekt ruim 900 deelnemers aan; van  14 mei 1979 tot 1 juni 1979 is er een schietperiode in het kamp van ELSENBORN en het regimentsfeest gaat door van 15 tot 17 juni 1979.

Op 4 september 1979 neemt LtKol SBH Roland WIJNANTS  het bevel over 2A op zich. Hij volgt LtKol SBH Amand MOORS af, die net geen twee jaren commandant van 2A is geweest. LtKol SBH WIJNANTS, die voorheen reeds dienst deed bij 2A als officier en batterijcommandant, zal tijdens zijn commandoperiode werk maken van het opstellen van een boek, met de gedrukte geschiedenis van 2A, vanaf zijn ontstaan tot op heden.

Van 10 tot 21 september 1979 heeft de FTX – oefening van het 1(BE) Coprs, “ CENTURION ENTENTERPRISE” plaats aan de WESER. Een journalist en een cameraploeg van de BRT- televisie zullen tijdens deze maneuvers  opnamen maken voor een Panorama- uitzending. Zij worden op hun tocht gegidst door Adjt Louis VRANCKX, van de SCV-dienst van 2A

1970

De regimentsfeesten gaan  door op 20 juni 1970. 

Het bataljon houdt een schietoefening in het Duitse “ Lager TRAUEN” nabij MÜNSTER van 9 tot 18 oktober 1970.

Op 27 november 1970 wordt LtKol Stefan VANDENBERGHE de nieuwe en 52ste korpscommandant van 2A. De nieuwe chef zal veel werk besteden aan het verzamelen van oude uniformen en andere militairen uitrustingsvoorwerpen, die tot op heden nog steeds de vitrinekasten in de mess voor officieren sieren.

Overhandiging van de Standaard
Overhandiging van de Standaard

1971

Op 16 juni 1971 heeft de verbroedering plaats tussen 2A en het Duitse PANZERARTILLERIEBATAILLON 55 uit HOMBERG / EFZE.

Kapt Roland WIJNANTS defileert op kop van de B – Batterij door de straten van het middeleeuwse stadje in Oost-Hessen. De commandant van 2A en zijn Duitse collega wisselen de officiële oorkondes uit tijdens een militazire plechtigheid in het voetbalstadion van de stad. Ook de mascotte van 2A, MODEST IV, is van de partij en oogst heel wat bijval bij de Duitse toeschouwers. ( Zie ook de bijlage J – NVDR)

Tijdens de kampperiode te ELSENBORN van 18 september tot 8 oktober 1971 brengt het schepencollege en de gemeenteraad van LIER een bezoek aan 2A