1990

GROTE VERANDERINGEN

De politieke veranderingen in Oost – Europa zullen ook in 1990 nog nazinderen en leiden tot een algemene herziening van de militaire inspanningen door ons land en zijn NAVO –partners.

De herstructurering van de Krijgsmacht, die in 1989 door het plan CHARLIER zijn schaduw reeds vooruit wierp, zal in 1990 een feit worden. De Generale Staf publiceert steeds meer en nauwkeuriger gegevens  over de afschaffing, samenvoeging en verhuizing van eenheden. De LANDMACHT zal zijn effectieven met ruim 20% moeten verminderen; op langere termijn zal bij de BSD nog slechts één brigade overblijven, die in de streek van KÖLN wordt gestationeerd. 2A zal door deze (eerste) herstructureringsplannen niet onmiddellijk getroffen worden; er wordt wel gewerkt aan een nieuwe OT.

Ook voor de dienstplichtingen verandert er in 1990 ook wat: zij krijgen  eindelijk hun nieuw statuut. Vooral de nieuwe verlofregeling en de ruimere verhaalmogelijkheden zijn de meest gewaardeerde elementen.

Op 9 februari 1990 bezoekt GenMaj Francis BRICQUEMONT, divisiecommandant, het kwartier en dineert er met de onderofficieren.

Tijdens de militaire plechtigheid van 22 februari 1990, naar aanleiding van de herdenking van de oprichting van 2A op 22 februari 1836, wordt BrigChef Jean CUYVERS aangesteld tot “KORPSBRIGADIER”.  In deze functie zal hij de beroepsvrijwilligers vertegenwoordigen  bij hun interne en externe relaties.

Aan de CPX “ FAST RUNNER” van de 1ste PANTSERINFANTERIEBRIGADE op 3 en 4 april 1990 nemen de DLO-ploeg, het VLC en een logistieke cel van 2A deel.

Op 6 mei 1990 brengen de oud – gedienden van de C- Batterij (Klas 65) een opgemerkt bezoek aan 2A. Zij zijn de voorboden van een lange reeks bezoekers: miliciens van de klas 50; oud – strijders van LIER; Kring Reserve Officieren van KORTRIJK; Ziekenzorg DIEST; de klas 49, enz… Ook talrijke scholen vragen steeds meer een bezoekje aan bij 2A, waar ze meestal met open armen worden ontvangen.

De jaarlijkse “OPENDEURDAG” op 19 mei 1990 trekt, begunstigd door een mooi zomers weertje, ruim 4000 bezoekers aan. Naast luchtdopen en valschermsprongen zijn er ook demonstraties van boogschieten, trial met motoren, hondendressuur en de “ KAZERNEJOGGING”. Het wordt een geslaagd spektakel, waaraan ook de lokale pers  ruime aandacht besteedt.

Op de herdenkingsplechtigheid van de “ SLAG AAN DE LEIE 1940” in KORTRIJK op 27 mei 1990 is ook de Standaard van 2A aanwezig, gedragen door 1Lt Didier SPELEERS.

Tengevolge van de gebeurtenissen in Roemenië in december 1989, waarbij een ander dictatoriaal regime werd omvergeworpen, besluit het 1(BE)CORPS  een Roemeens weeshuis te adopteren. De keuze valt op het tehuis in DUMITRESTI  en alle eenheden worden verzocht er hun medewerking aan te verlenen. Er wordt niet enkel materiële hulp voorzien, maar de eenheden krijgen ook het peterschap over een aantal weesmeisjes.

Voor 2A zijn dat Maricia (9) en Liliana (13) VIRLAN. Later zullen deze kinderen ook een veertiendaagse vakantie bij hun “peters” doorbrengen.

De schietperiode van de B – Batterij in het kamp van ELSENBORN van 13 tot 22 juni 1990 wordt afgesloten met een geslaagde batterijtest.

Op 29 juni 1990 geeft LtKol SBH Hendrik DEPAUW het bevel over 2A over aan LtKol Emiel VAN PUT. Dit gebeurt in het kader van de Regimentsfeesten, die daarmee losgekoppeld worden van de opendeurdag.

Reeds twee dagen later, op 1 juli 1990, mag de nieuwe korpscommandant een cheque van 100.000 BEF overhandigen aan de heer VAN BILSEN op de jaarlijkse WEYERKESFEESTEN, waaraan het bataljon andermaal zijn medewerking verleent.

Op de militaire atletiekkampioenschappen in het Duinenstadion van HECHTEL haalt SdtMil HERTOGS van 2A de titel in het discuswerpen, met een worp van 38, 72 meter.

Een detachement M109A2 van 2A rijdt mee in het militair defilé in BRUSSEL ter gelegenheid van de Nationale Feestdag op 21 juli 1990.

Na de B – Batterij in juni, is van 17 tot 28 september 1990 de A – Batterij aan de beurt voor een batterijkamp met batterijtest in ELSENBORN.

In de peterstad LIER gaat op 30 september 1990 en op 7 oktober 1990 de 25 – jaarlijkse “SINT GUMMARUSSTOET” uit. Een sectie “ HELLEBARDIERS” van 2A opent deze stoet en ook in andere taferelen zullen figuranten van 2A optreden.

Zoals hierboven reeds aangekondigd, raakt in oktober 1990 definitief bekend dat de 68ste COMPAGNIE GEVECHTSGENIE uit WESTHOVEN midden 1991 in het kader van REFORBEL zal verhuizen naar het kwartier HELCHTEREN. Zij zullen de gebouwen bezetten die door MK 21/3 ontruimd worden. In het kwartier starten een aantal aanpassingswerken. Twee paviljoenen ( P2 en P7) worden omgebouwd tot resp; burelen en logement kader. Tevens wordt een bijkomende logementsblok ( B9) ingericht. Hierdoor kan een halve blok  (B10) integraal worden voorbehouden voor het vrouwelijk personeel.

Het monument van de 68ste Gevechtsgenie
Het monument van de 68ste Gevechtsgenie

Ook geraken de eerste namen bekend van militairen, die in het kader van de herstucturering, zullen muteren van de BSD naar 2A.

Van 19 tot 23 november 1990 organiseert de 1ste PANTSERINFANTERIEBRIGADE een CPX “ LAST TANGO” in West – Limburg, waaraan ook 2A deel neemt.

Op donderdag 29 november 1990 heeft opnieuw een historische gebeurtenis plaats bij 2A. Voor het eerst komt een delegatie Russische officieren uit het voormalige WARSCHAU – PAKT een controle – inspectie  CFE uitvoeren. De bedoeling is het aantal vuurmonden te tellen bij de NAVO-legers. Daarbij moeten ook alle deuren, die breder zijn dan 2 meter, voor de inspecteurs geopend worden. Zelfs de oude kanonnen 25 Pdr, die het kwartier sieren, ontsnappen niet aan de aandacht van de Russische officieren. Gelijkaardige inspecties, door NAVO – inspecteurs, hebben ook plaats in de staten van het voormalige Warschau – pakt.

Op 4 december 1990 viert de artillerie naar jaarlijkse gewoonte haar patroonheilige, BARBARA. Tijdens de militaire plechtigheid op die dag bij 2A ontvangt Adjt – Chef LOUIS VRANCKX, als eerste militair van 2A, de “ MILITAIRE MEDAILLE VAN VERDIENSTE” als blijk van erkentelijkheid voor zijn inzet als militair en voor zijn 33 jaren onafgebroken bij 2A.  Tijdens diezelfde plechtigheid  plant schepen Jan HENDRICKX van LIER een “koningslinde” op het paradeplein ter gelegenheid van het jubileum “ BOUDEWIJN 60/40”. Tenslotte zal in de blok A8 het vernieuwde informatiecentrum van de dienst SCV worden ingehuldigd.

Adjt-Chef Louis Vranckx ontvangt de allereerste "Militaire Medaille van Verdienste" bij 2A
Adjt-Chef Louis Vranckx ontvangt de allereerste “Militaire Medaille van Verdienste” bij 2A

Daarmee wordt een jaar afgesloten dat bol stond van politieke veranderingen in Oost en West. Veel wat in 1990 is begonnen, zal in de volgende jaren voltooid worden. Maar in de Balkan zullen zich nieuwe onweerswolken samenpakken…..

1991

NIEUWE BUREN – ANDERE TAKEN!

Terwijl in Oost – Europa het ene communistisch regime na het andere valt; de Sovjet – Unie uit elkaar spat in onafhankelijke en deelrepublieken en een opkomend nationalisme steeds nieuwe conflicthaarden doet ontstaan, groeit Oost-  en West – Duitsland steeds dichter in elkaar. De sporen van een jarenlange scheiding worden in ijltempo uitgewist. De dreiging uit het oosten is weggevallen, de NAVO zoekt  nieuwe opdrachten en lonkt naar het Oosten. Op talrijke studiedagen spreekt met steeds meer over “ PEACE – KEEPING” en over “ RAPID REACTION FORCE”.

In de ijzige koude van januari 1991 organiseert de 1ste PANTSERINFANTERIEBRIGADE een TACONEX- oefening “ RAPID REACTION” in het kamp van VOGELSANG. Aan deze oefening nemen ook de DLO – ploeg en controle – organen van 2A deel. De oefening zelf bestaat uit het concreet invullen van de afspraken die zijn gemaakt tijdens de verschillende studiedagen over buitenlandse opdrachten.

Van 4 tot 11 februari 1991 levert 2A de logistieke steun en de “targets” voor de FAC – oefening “ CELTIC DANGER” in ELSENBORN. Het gure en ijzige winterweer maakt een voortijdig einde aan deze oefening.

Op 15 maart 1991 wordt op het domein “ DOMHERENHOF” in HEUSDEN-ZOLDER het nieuwe dienstencentrum “’T WEYERKE” geopend. 2A heeft logistieke steun verleend bij de verhuis van zijn petekind en een delegatie van het bataljon woont dan ook de openingsceremonie bij.

“ RALLYE MIDDEN LIMBURG” is de naam die de bataljonsstaf heeft gekozen voor een vijfdaagse droppings- en uithoudingsoefening, die doorgaat van 18 tot 21 maart 1991 in de driehoek HELCHTEREN, GENK, HASSELT.

Van 2 tot 5 april 1991 is er een nieuwe  TACONEX van de Brigade gepland. Deze oefening “ SPLENDID REACTION” gaat door van 2 tot 5 april 1991 in de KEMPEN. Sinds januari heeft men dus blijkbaar al veel bijgeleerd….  Ook nu zijn DLO en LCO van 2A van de partij.

Een goede week later, van 15 tot 25 april 1991, is het bataljon in ELSENBORN voor een oefen- en schietperiode.

In SPICH wordt op 30 april 1991 de “CROSS PIRON NEW LOOK” gelopen. De ploeg van 2A eindigt als vijfde van dertien deelnemers met een tijd van 12’52”

De Regimentsfeesten gaan door op vrijdag 24 mei 1991 en worden gevolgd door de “OPEN DEURDAG” op zaterdag 25 mei 1991. Ondanks het druilerige weer wordt deze dag andermaal een groot succes. Uit LIER komt een volle autobus bezoekers samen met de showdrumband “ LIBERTY”

Ondertussen installeert zich de 68ste COMPAGNIE GEVECHTSGENIE in het kwartier. Aanvankelijk zijn er wat problemen met de inwendige dienst, die niet op mekaar is afgestemd. Ook over de beschikbare ruimte en het gebruik van de lokalen is  nog enige discussie, maar uiteindelijk geraakt alles in goede banen. Met de komst van deze onafhankelijke eenheid is de 1ste PANTSERINFANTERIEBRIGADE nu herenigd en zijn al haar eenheden gestationeerd in België ( LEOPOLDSBURG en HELCHTEREN). Het depot AMF, dat nog een paar loodsen bezette achteraan in de kazerne, wordt ontruimd.

Op 29 juni 1991 verleent 2A zijn medewerking aan de “ ROEFELDAG”.  Dit is een initiatief dat uitgaat van de Koning Boudewijnstichting en waarbij kinderen uit de lagere scholen de voor hen ongewone taken van een volwassene mogen uitvoeren000. In de kazerne betekent dat dolle pret tijdens het rondrijden met een pantservoertuig….

’s Anderendaags overhandigt de korpscommandant een cheque ter waarde van 125.000 BEF aan het Dienstencentrum “ ’T WEYERKE” tijdens een gevarieerde namiddag op de WEYERKESFEESTEN.

Begin augustus 1991 komen de Roemeense weeskinderen, Maricia en Liliana VIRLAN, waarover 2A het peterschap heeft aanvaard in het kader van de actie “ DUMITRESTI”, op bezoek. Zij verblijven achtereenvolgens een week bij de korpscommandant en bij Maj V. TIELENS, tweede commandant.

Van 9 tot 20 september 1991 is het bataljon opnieuw in het kamp van ELSENBORN voor een schiet- en oefenperiode. Tijdens deze kampperiode is er ook in ELSENBORN een CFE- inspectie, ditmaal uitgevoerd door Hongaarse officieren.

Einde  september 1991 wint een Lierse selectie met 2 – 1 de vriendschappelijke voetbalwedstrijd tegen een ploeg van het kader 2A. Winnaars en verliezers ontmoeten elkaar nadien in een gezellig samenzijn, waarbij een smakelijke tafel niet mag ontbreken.

In oktober 1991 is er weer een grote nieuwigheid. Voor het eerste trekt de Belgische artillerie op schietkamp naar Frankrijk. Van 17 oktober 1991 tot 5 november 1991 richt de Sec Aie van het 1(BE) Corps een kampperiode in het oefenkamp van SUIPPES in. Dit kamp is gelegen op ruim 100 Km ten zuiden van SEDAN in het departement CHAMPAGNE-ARDENNES en biedt door zijn uitgestrektheid en zijn structuur enorme mogelijkheden. De bungalows bieden voor de artilleristen wel niet het comfort dat ze in ELSENBORN gewoon zijn en het kampcommando werkt met de “Franse slag”, maar uiteindelijk valt het allemaal nogal mee…    2A verblijft in het kamp samen met de collega’s van 17RA uit ALTENRATH en de batterij VA PARA- CDO uit BRASSCHAAT. Het bataljon krijgt de ondankbare taak toegewezen  om er de gemeenschappelijke huishouding te runnen en de verschillende kantines te bevoorraden en te beheren. Gezien de intensieve oefeningen met vroege en late uren, is dit bijna een 24-uren dienst, de klok rond.

Voor het bataljon wordt de schietperiode afgesloten met de bataljonstest “ JOLY JUMPER”, die eens te meer geslaagd is. Het gros van het bataljon kan nog net op 31 oktober 1991 terug thuis geraken in HELCHTEREN. Voor de achterwacht zit er niets anders op dan het lange weekeinde van 1 tot 3 november 1991 in het kamp te verblijven en de nagels te verbijten…

Op 8 november 1991 vindt een bewoner van de Eikelbosstraat in HELCHTEREN, in een schuurtje naast zijn woning, het verhangen lichaam van SdtMil Eric MAURISSEN ( A – Batterij). Uit het onderzoek blijkt dat MAURISSEN zijn wachtpost heeft verlaten en na een omzwerving in de buurt, uiteindelijk de hand aan zichzelf heeft geslagen. Een intense zoektocht naar zijn verdwenen wapen blijft aanvankelijk vruchteloos; het wordt pas maanden later teruggevonden in een plantsoen binnen het kwartier. Ofschoon het hier een duidelijk geval van zelfmoord betreft, ontketent een bepaalde pers een lastercampagne, daarin gesteund door de ouders van het slachtoffer. Zij weigeren overigens een begrafenis met militaire eer, zoals het leger die aanbood.

De CPX – BRIGADE “ FIRST TANGO” van 18 tot 22 november 1991 is de “maiden – trip” van de nieuwe Brigadecommandant, Kol SBH MAES. De oefening verzuipt letterlijk in de regen en de brigadecommandant is zo getroffen door de erbarmelijke omstandigheden waarin de soldaten de regen moeten trotseren, dat hij vraagt naar een adequate regenkledij…

1992

REFORBEL, BELBAT en ANDERE…

 

De dienst SCV en het secretariaat slaan bij het begin van het jaar 1992 de handen in elkaar en brengen een erg ludieke jaarkalender uit. Elke maand wordt gesierd door een karikatuurtekening van een bekende militair van 2A, van korpscommandant tot bediende.

Op de nieuwjaarsreceptie van 9 januari 1992 pleit LtKol  E. VAN PUT voor meer begrip ten overstaan van de militairen en meer aandacht voor de problemen die zij blijkbaar hebben. Hij breekt ook een lans voor een goede verstandhouding met de burgers.

Van 13 tot 24 januari 1992 is de 1ste PANTSERINFANTERIEBRIGADE op oefening. in het vrieskoude VOGELSANG . 2A zorgt er voor een opgemerkte primeur: het levert aan BATALJON BEVRIJDING een peloton “ MORTIEREN”. En dat de omschakeling als geslaagd  mag beschouwd worden, bewijst de lof die de korpscommandant van BEVRIJDING achteraf stuurt.

In het kader van de vernieuwde aanpak van de dienstplichtigen verwelkomt 2A de nieuwe lichting van de A – Batterij op 1 april 1992 . Daarbij zijn ook de ouders en familie van de rekruten uitgenodigd. Er is een ontvangst en een rondleiding in de kazerne. Met een gezamenlijk middagmaal wordt afscheid genomen van de burgers…

Van 6 tot 17 april 1992 verblijven de B – Batterij en een deel van StD – Batterij in het kamp van ELSENBORN. Na meerdere “dry”- en schietoefeningen wordt de periode afgesloten met een geslaagde batterijtest.

Van 27 tot 30 april 1992 is er in de streek van HELCHTEREN  een 104 – urenoefening te voet. Uitgangspunt is een bataljonsbivak op SONNNISHEIDE.

Op zaterdag 23 mei 1992 gaat de “ OPENDEURDAG” in het kwartier door, voor de eerste keer met deelneming van de nieuwste bewoners, 68ste COMPAGNIE GEVECHTSGENIE. Er is geen kazernejogging meer, maar er zijn nu meer dynamische demonstarties en sportieve evenementen voorzien. Bijzondere publiekstrekker is het bezoek van voetballegende, Jean-Marie PFAFF, die in het shirt van 2A kruipt. Hij toont enkele keepertrucs, speelt één helft met een schoolploeg tegen de voetbalploeg van 2A en wint deze met 3 – 1! Vanuit zijn blitse car deelt hij talloze handtekeningen uit.. De dag wordt afgesloten met een heerlijke gastronomische maaltijd in de feestzaal van het kwartier.

De Regimentsfeesten  gaan dit jaar door in LIER. Het is immers dertig jaar geleden dat deze stad het peterschap over 2A heeft aanvaard. In het kader van de stadsfeesten “ LIER KERMIS” heeft op 18 juni 1992 op de Grote Markt een wapenschouwing plaats, die door een paar fikse regenbuien wordt geplaagd. Na een defilé door de stad gaat  op de binnenkoer van de kazerne DUNGELHOEFF een gezamenlijke barbecue door.. Het is er nogal fris, maar gelukkig is er nog het WK – voetbal op televisie om iedereen op te warmen…

Ter gelegenheid van de “ DAG VAN DE LANDMACHT” is er in het  kamp van BEVERLO op 27 en 28 juni 1992 een grote tentoonstelling van militair materieel. Deze tentoonstelling wordt plechtig geopend door ZKH Prins FILIP. Op 27 juni 1992 is er ’s avonds een grote militaire taptoe waaraan  Franse, Duitse, Britse, Poolse en Belgische muziekkapellen hun medewerking verlenen. 2A krijgt de materiële organisatie  van deze taptoe toegewezen en staat ook in voor de begeleiding van de verschillende muziekkorpsen. Duizenden bezoekers beleven een mooie muziekavond met enkele muzikale hoogstandjes en prettige intermezzi.

Datzelfde weekend komen een paar honderd kinderen stoeien in de kazerne op de “ ROEFELDAG” en mag het Dienstencentrum “ ’T WEYERKE” rekenen op de hulp en de steun van 2A bij zijn jaarlijkse “ WEYERKESFEESTEN “

Op 15 juli 1992 wordt 2A aangeduid om een eredetachement te leveren aan het Egmontpaleis in BRUSSEL voor het staatsbezoek van de Chileense president, señor P. AYLWIN AZOCAR.

Van 19 tot 22 augustus 1992 stappen naar goede gewoonte een aantal militairen van 2A mee op in de “VIEERDAAGSE VAN DE IJZER” Onder bevel van 1Lt Robert MULKENS telt de ploeg dit jaar 17 deelnemers.

De tweede helft van 1992 zal in het kwartier HELCHTEREN helemaal anders verlopen dan wat gewoon is. Zowel BELBAT als REFORBEL worden werkelijkheid.

Nadat reeds einde 1991 duidelijk werd dat België zal deelnemen aan de UNO-opdrachten “UNPROFOR – United Nations Protection Force “ in ex-Joegoslavie, wordt begin 1992 de 1ste PANTSERINFANTERIEBRIGADE aangeduid om de eenheden te leveren voor BELBAT 2 in de BARANJA.

De BARANJA is een deel van het Kroatische Oost-Slavonië, dat sinds het begin van de oorlog in JOEGOSLAVIE bezet is door opstandige “Volksserviërs”. Het ongeveer driehoekig gebied grenst in het Noorden en Westen aan HONGARIJE,  in het Oosten scheidt de DONAU en in het Zuiden de DRAVA het gebied af van de rest van Joegoslavië. De opdracht van BELBAT, dat opereert onder mandaat van de VN, bestaat er in de verschillende VN-resoluties te doen toepassen; de toegangen tot het gebied via de bruggen van BATTINA en van BILJE te controleren en bewakings- en patrouilleopdrachten uit te voeren langs de contactlijn. Ruim 600 militairen uit verschillende eenheden zullen voor deze opdracht worden ingezet.

In de provincie LIMBURG, die wat vorm betreft enige gelijkenis vertoont met de BARANJA, oefenen zij maandenlang de ROE ( Rules Of Engagement) in. Een synthese-oefening voor alle deelnemers “ BLUE BARANJA” sluit deze voorbereiding af. Midden oktober vertrekken de eerste compagnies om hun collega’s van BELBAT 1 te gaan aflossen.

Belbat 2 Baranja- Korazac Werken aan de verdedigingsmuur
Belbat 2 Baranja- Korazac Werken aan de verdedigingsmuur

2A moet één peloton in versterking leveren aan de DELTA-Compagnie, geleverd door 2L. Het vertrek is voorzien voor einde december 1992 . De opdracht aanvankelijk voorzien voor ZES maanden wordt teruggebracht op VIER maanden. Het peloton staat onder het bevel van 1Lt Ivan DUPONT en zal gelegerd worden in het dorp KOZARAC, een tiental kilometer ten Zuiden van BELI-MANESTIR, waar het HK zich bevindt.  Het heeft heel wat voeten in de aarde eer de lijst met ongeveer 40 vrijwilligers definitief is. Aan de opdracht zal ook één milicien deelnemen, SdtMil Robert KOCH. Hij moet daarvoor wel een vrijwillige dienstprestatie voor één jaar ondertekenen en dus na zijn opdracht nog even bij 2A blijven…

Vanuit de Staf wordt een uitgebreide voorlichtingscampagne opgezet, ook naar de familieleden van de deelnemers toe.  De coördinatie is in handen van een officier, 1Lt Robert MULKENS. Na het vertrek van de manschappen, zal hij de contacten met de families onderhouden en de familiebijeenkomsten in de kazerne inrichten. Deze maandelijkse contactdagen krijgen de naam “UNPROFAM”

Ondertussen neemt het bataljon deel aan  de CPX- oefening Brigade “ AUTUMN LEAVE” van van 21 september 1992 tot 1 oktober 1992 in de Belgische Ardennen. Ook een Duitse brigade neemt aan deze grootscheepse oefening deel. Vijftig jaren na WO II zijn weer Duitse militairen actief in de Ardennen en dat roept bij sommige mensen boze herinneringen op. De Duitsers zijn zich daarvan bewust en voeren een waar charme -offensief door.

De A – Batterij, die pas haar opleiding voltooide, vuurt van 12 tot 15 oktober 1992 in ELSENBORN en van 4 tot 13 november 1992 in het Franse SUIPPES deelnemen als C – Batterij van 6A aan een schietperiode van deze eenheid. Van 24 november tot 10 december 1992 verzorgt deze batterij de wacht aan de Koninklijke Paleizen in BRUSSEL en LAKEN.

Op 22 oktober 1992 wordt het “PALLIETERBEELDJE”, dat door de burgemeester van LIER beloofd was op de Regimentsfeesten van 18 juin ll. , plechtig overhandigd door een delegatie uit LIER tijdens een feestelijke avond. Het krijgt een ereplaats in de vitrine van de Stafblok.

Overhandiging van het Palieterbeeldje
Overhandiging van het Palieterbeeldje

Ook de herstructureing van de Krijgsmacht neemt steeds vastere en ingrijpender vormen aan. Na het “ PLAN CHARLIER I” en “ CHARLIER II” komt er het “ PLAN DELCROIX”, genoemd naar de zittende Minister van Landsverdediging. Dit plan voorziet in de opschorting van de diensplicht vanaf 1994 en het reduceren van de Krijgsmacht  tot 40.000 man en 5.000 burgers tegen einde 1997. Dit toekomstperspectief krijgt de naam : “ BEAR 97” ( BElgian ARmy 1997)

Talrijke eenheden worden afgeschaft of fusioneren. Daarbij gaat het soms om traditierijke eenheden, zoals de GRENADIERS of de GIDSEN. Daartegen komt wel wat verzet, vooral uit de kringen van de oudgedienden. Uiteindelijk kiest men dan voor de zogenaamde “ DUBBELE BENAMING”, waardoor de tradities en het vaandel of de standaard van deze eenheden kunnen bewaard worden.

In de 1ste PANTSERINFANTERIEBRIGADE krijgen we op deze wijze:

 • de infanterieregimenten “ BEVRIJDING – 5 LINIE” ( BVR-5LI)
 •                                      “ CARABINIERS – GRENADIERS ( 1C- GR)
 • het tankregiment            “ 2 LANSIERS – 4 LANSIERS” ( 2/4L)
 • de anti-tank compagnie  “ 8 LINIE – 9 LINIE “ ( 8/9Li)

De overgangen hebben plaats met enig ceremonieel tijdens de respectieve Regimentsfeesten. 2A wordt door heel deze poespas, gelukkig,  niet getroffen…..

Ter gelegenheid van hun vertrek naar de BARANJA is het UN-peloton van 2A ( D/30) de blikvanger op de BARBARAPARADE van 17 december 1992, in aanwezigheid van de Brigadecommandant. Tijdens een laatste drink, wordt aan de pelotonscommandant een videocamera overhandigd, teneinde de nodige beelden van hun activiteiten te kunnen vastleggen voor het thuisfront. Op 18 december 1992 is iedereen nog eens samen in de feestzaal voor een “ UNPROPARTY” met muziek en dans. Op 29 december 1992 tenslotte wordt het peloton op de vliegbasis van KLEINE BROGEL uitgewuifd door een delegatie van 2A. Zij zullen voor enkele maanden de “zorgenkinderen” van het bataljon zijn….

1993

De Laatste Meters

Het jaar 1993 kondigt zich als een bijzonder moeilijk jaar aan.

In afwachting van de aangekondigde afschaffing van de dienstplicht worden nog enkel de miliciens opgeroepen die ooit verdaging hebben gevraagd en bekomen. Dit leidt er toe dat de lichtingen in mekaar schrompelen: van een lichting van 85 man blijven er op de dag van de inlijving nog 47 over en dagen er uiteindelijk 32 op….Door het opdoeken van het OC Nr 3 in TURNHOUT, gebeurt de inlijving rechtstreeks in de eenheden, die nu dus ook zelf verantwoordelijk zijn voor de inlijvingsprocedures. In de loop van het jaar zal 2A trouwens de basisopleiding moeten verzorgen van alle Nederlandstalige miliciens van de Landmacht, de para-commando’s uitgezonderd.

Omdat ook steeds minder miliciens in de eenheid toekomen, komen  steeds meer taken op de rug van de vrijwilligers te liggen. Met een effectief van ongeveer 120 en daarenboven nog een 30-tal in de BARANJA wordt het leven in het kwartier er niet eenvoudiger op. Gelukkig komen, in het kader van REFORBEL,  steeds meer vrijwilligers  toe uit de BSD. Zij moeten allemaal geïntegreerd worden in de bestaande OT en velen zullen een reconversiecursus Veldartillerie” moeten volgen. De grote toeloop wordt echter pas verwacht tegen midden 1994, maar dat vereist nu reeds een planning voor het bezetten van de verschillende functies.

Tenslotte moet 2A ook geleidelijk overschakelen naar de nieuwe OT met drie schootsbatterijen, wat vooral talrijke mutaties van materieel en uitrusting met zich meebrengt.

Op de NIEUWJAARSRECEPTIE van 7 januari 1993 zijn ook een paar “ BLAUWHELMEN” aanwezig, die toevallig van hun groot verlof in België genieten. Het hoeft niet gezegd dat zij door Jan en alleman ondervraagd worden over hun opdracht in ex-Joegoslavië. Tevens raakt daar ook bekend dat LtKol E. VAN PUT midden 1993 zal afgelost worden door LtKol SBH A. BOONEN, een ancien en bekende van 2A.

De eerste bijeenkomst voor de familieleden van onze “BLAUWHELMEN”, UNPROFAM, gaat door in de feestzaal van het kwartier op 24 januari 1993. Er heerst grote onrust onder de familieleden. De KRAJINA – SERVIËRS hebben net de dag voordien de wapenopslagplaatsen in de BARANJA open gebroken en de in beslaggenomen  wapens  uit de magazijnen gehaald,  om naar eigen zeggen het hoofd te kunnen bieden aan een vermeende Kroatische aanval. Daarbij zijn ook  enkele Belgische militairen gegijzeld. Na een telefonisch contact met de Staf in de BARANJA , kan de korpscommandant  bevestigen dat het opnieuw rustig is in het gebied en dat iedereen gezond en wel is.

Radio “ VLAANDEREN INTERNATIONAAL” komt groeten opnemen, die zullen worden uitgezonden tijdens een speciaal programma voor de Belgen in het buitenland. De eigen SCV-dienst neemt videoboodschappen op, die worden overgemaakt aan BELBAT 2. Ook uit de BARANJA is er een videofilm aangekomen, die een beeld geeft van het  kantonnement in KOZARAC  en van de opdracht van “onze jongens” daar ter plaatse.

Aan de familieleden wordt gratis koffie en gebak aangeboden en voor de kinderen is er een speciale opvang voorzien. Ook de pakjesdienst krijgt extra veel werk… De SCV-dienst van de Brigade verspreidt daarenboven  een “ INFO-FLASH” aan de families. Daarin vinden zij allerlei nieuwtjes en uittreksels uit brieven uit de BARANJA.

Deze UNPROFAM bijeenkomsten zijn een groot succes en in de te kleine feestzaal is het een echte overrompeling. Voor BELBAT 2 zijn nog bijeenkomsten voorzien op 21 februari; 14 maart en 4 april 1993.

Op 22 februari 1993 ontstaat andermaal beroering in de kazerne. De politie van HASSELT heeft, tijdens een routinecontrole, een auto onderschept met drie miliciens van 2A,  die in het bezit waren van enkele XTC-tabletten. Na een uitgebreid onderzoek worden in een troepenkast in de kazerne ruim 400 pillen ontdekt en een heel XTC-verdeelnet blootgelegd. Er zijn zelfs vertakkingen tot in Engeland. Pers en televisie besteden uiteraard heel wat aandacht aan het gebeuren. De betrokken miliciens zullen later door de Krijgsraad veroordeeld worden.

Van 15 tot 25 maart 1993 is het bataljon in ELSENBORN voor een schietperiode met de B – Batterij. Deze batterij ondergaat haar batterijtest. Op zaterdag 20 maart 1993  worden de ouders en vrienden van de miliciens uitgenodigd om een dagje “ te velde” te komen doorbrengen met hun  soldaat.

Op 13 april 1993 komen, na een aanvankelijke onzekerheid over de duur van hun termijn, de 35 “BLAUWHELMEN” van BELBAT 2  dan toch na vier maanden naar huis. De mannen van het 3de Peloton / D – Compagnie worden afgehaald op de vliegbasis van KLEINE BROGEL en hartelijk begroet door hun vrouwen, kinderen en familieleden in de troepenkantine van het kwartier.

Op 15 april 1993 organiseert 2A voor de oudgedienden van de “ VRIENDENKRING 2A ( VK/2A)” een uitstap naar KELCHTERHOEF en het fort van EBEN-EMAEL. De dag wordt afgesloten met een gezellig samenzijn en een lekker diner in de feestzaal van het kwartier.

Vroeger dan verwacht, neemt op 30 april 1993, LtKol SBH Antoon BOONEN het bevel over 2A over van zijn voorganger, LtKol Emiel VAN PUT.

Met LtKol SBH BOONEN keert opnieuw een ancien van 2A terug aan het commando van het bataljon. “Tony” BOONEN zal vooral werk maken van de militaire en sportieve opleiding van zijn manschappen. Zijn “alom – tegenwoordigheid” zal stimulerend werken en een heilzame invloed hebben op de korpsgeest. De uitdagingen zijn er niet geringer om:

 • herstructurering van het bataljon;
 • reconversie en integratie van het nieuwe personeel;
 • opleiding van de laatste miliciens
 • aankomst van de eerste vrijwilligers “ KORTE TERMIJN” (KTV)

Daarbij legt de aanduiding en opleiding  voor buitenlandse opdrachten steeds weer een hypotheek op de primaire opdrachten van de Artillerie.

Men zou een rustiger tijd voor een commandoperiode kunnen kiezen!…

Nauwelijks enkel dagen later, op woensdag 5 mei 1993, dompelt een zwaar verkeersongeval in de kazerne het bataljon in rouw. Na een avondje uit, slipt een personenwagen met daarin drie miliciens in de bocht ter hoogte van Blok B4 (Stafblok 68ste Cie GevGn), ramt een betonnen paal en rijdt tenslotte te pletter tegen een boom links van de weg.  Voor SdtMil David VAN DAMME (22) uit HERSELT en SdtMil Wim RUYSSEVELDT (19) uit NINOVE komt alle hulp te laat. Zij overlijden ter plaatse. SdtMil Marc DAMS uit TESSENDERLO is zwaar gekwetst. De korpscommandant is zwaar aangeslagen door dit ongeval en laat op de plaats ervan een gedenksteen plaatsen als aandenken, maar ook als een permanente waarschuwing voor al te roekeloze chauffeurs.

De gedenksteen in Kwartier Helchteren
De gedenksteen in Kwartier Helchteren

Op 6 mei 1993 komt ZM Koning BOUDEWIJN naar LEOPOLDSBURG om er de “BLAUWHELMEN” te huldigen, die zopas uit de BARANJA zijn teruggekeerd. Ook het peloton “ BELBAT 2” van 2A is op deze plechtigheid aanwezig. Drie maanden later zullen zij deel uitmaken van de erehaag tijdens de begrafenisplechtigheid  voor de Koning, die op 31 juli 1993 in MOTRIL in Spanje overlijdt aan een hartstilstand.

Op 15 mei 1993 gaat de jaarlijkse “ OPENDEURDAG” door, die ondermeer in het teken staat van de UNPROFOR-opdrachten. Auteur Louis TOBBACK komt er zijn boek “ BLUE BARANJA” voorstellen en signeren. Nieuw is ook het “ JEUGDBREVET” dat uitgereikt wordt aan de jongeren die lukken in een achttal proeven zoals daar zijn: koordenpiste; klimmuur; EHBO; granaatwerpen; enz…

Met een 104 uur – oefening in en rond MARCHE-EN-FAMENNE van 24 tot 28 mei 1993 wordt de maand afgesloten. Ook hier geeft de korpscommandant weer het goede voorbeeld en neemt actief deel aan het rotsklimmen en andere proeven. Dat doet hij ook op zaterdag 12 juni 1993 in LIER als hij op kop van de ploeg 2A loopt, die er deelneemt aan de “ PALLIETERJOGGING”

Voor het dienstencentrum “ ’T WEYERKE” uit HEUSDEN – ZOLDER is er op 26 en 27 juni 1993 andermaal materiële hulp en een cheque van 100.000 BEF.

Aan het defilé van 21 juli 1993 in BRUSSEL neemt 2A deel met:

 • het peloton BELBAT 2;
 • acht houwitsers M109A2.

Het ontwerp van OT, waarbij 2A, naast DRIE schootsbatterijen ook een batterij MISTRAL zou krijgen, gaat niet door.  In de schoot van de Artillerie wordt een bataljon MISTRAL (14A) opgericht. Overigens zullen de Luchtdoelartillerieschool van LOMBARDSIJDE en de Veldartillerieschool van BRASSCHAAT samen smelten tot “ ARTILLERIESCHOOL- 6A” met zetel in BRASSCHAAT.

2A krijgt wel de OT met DRIE schootsbatterijen (A- , B- en C – Batterij.) De C – Batterij zal echter op park staan; zij beschikt over al haar materieel, maar heeft slechts enkele mensen voor de administratie en het onderhoud ervan. De leveringen en mutaties van dit materieel beginnen in juli 1993 met de overgang van de M113 van 8/9Li naar 2A en de afvoer van de CVR-T.

Zoals hierboven reeds vermeld, overlijdt op 31 juli 1993 ZM Koning BOUDEWIJN in MOTRIL (ESP). De verslagenheid in het land is groot en duizenden komen een laatste groet brengen aan de geliefde vorst. Het leger draagt rouw! Bij de begrafenis op 7 augustus 1993 levert 2A een deel van de erehaag langs het traject van de rouwstoet.

Ondertussen raakt bekend dat 2A versterking zal moeten leveren aan de Staf van 1C/1Gr voor BELBAT 5. Voor 15 man begint de UNPROFOR – opleiding….

Het jaar 1993 eindigt nog maar eens in galop:

 • van 4 tot 15 oktober 1993 is er een oefenperiode in het kamp van ELSENBORN, als voorbereiding voor de test van de A – Batterij in SUIPPES;
 • van 17 tot 24 oktober 1993 gaat de CPX “ NEW STYLE” door in de Moezelstreek;
 • van 22 oktober tot 3 november 1993 is het bataljon in het Franse kamp van SUIPPES voor een schietperiode, die afgesloten wordt met een batterijtest voor de A – Batterij, onder de naam “ THE A-TEAM”.

Deze test is de laatste die in het bataljon zal worden uitgevoerd met deelneming van  miliciens. Overigens zullen in de komende maanden de voorbereidingen en de deelneming aan de UNPROFOR – opdrachten in ex – Joegoslavië een zware hypotheek leggen op de primaire opdrachten van het bataljon.

Op zondag  21 november 1993 verzamelen de “BLAUWHELMEN” van BELBAT  5 en hun families voor het “ultieme” samenzijn. Enkele dagen later vertrekken deze mannen naar de BARANJA, naar BELI – MANESTIR, waar zij allerlei taken zullen vervullen in de Staf –Compagnie van BELBAT 5, geleverd door 1C/1Gr. Op 19 december 1993 heeft de eerste  van vier UNPROFAM – bijeenkomsten plaats. Hierop zullen ook telkens een aantal families van  militairen uit 6A aanwezig zijn, daar voor hen de verplaatsing naar SOEST te ver is.

Met méér dan één receptie en met een stijlvolle parade op 20 december 1993 ( zijn 56ste verjaardag!) neemt 2A afscheid van Adjt – Chef Louis VRANCKX, die meer dan 36 jaar lang onafgebroken zijn dienst bij 2A heeft vervuld. Hij is als het ware vergroeid met het bataljon en met zijn wel en wee. Na zijn pensionering op 31 december 1993 zal Louis VRANCKX  nog beperkt werkzaam blijven in de eenheid als archivaris en werk maken van de geschiedschrijving en de traditiezaal van 2A.

Verlieten 2A in 1993 – Adjchef Louis Peeters en Louis Vranckx
Verlieten 2A in 1993 – Adjchef Louis Peeters en Louis Vranckx

In de Limburgse Maasvallei wordt, na overstromingen, veroorzaakt door zware regenval, fase 3 van het Rampenplan afgekondigd. Op vraag van de gouverneur worden de eenheden van de 1ste PANTSERINFANTERIEBRIGADE ingeschakeld voor het vullen en verdelen van zandzakjes  en het verstevigen van de dijken. Ook 2A neemt vanaf 21 december 1993 met enkele pelotons aan deze operatie deel. Gelukkig is op Kerstavond het ergste voorbij….

Met een welverdiende verlofperiode wordt het jaar 1993 afgesloten. 2A staat op de drempel van een nieuwe periode in zijn lange geschiedenis. Buitenlandse opdrachten, oefeningen in het kader van het EUROCORPS; het opschorten van de dienstplicht, de overgang naar een beroepsleger; het afsluiten van REFORBEL: het zijn slechts enkele van de uitdagingen die op 2A afkomen. Deze ingrijpende veranderingen en de gevolgen voor 2A en zijn beroepsmilitairen zullen verhaald worden in het volgende deel VI : “ NIEUWE TIJDEN “

1994

Op Weg naar BEAR 97

Dit nieuwe deel hebben wij de titel “ NIEUWE TIJDEN” mee gegeven omdat vanaf 1994 de hervormingsplannen voor het leger steeds concretere vormen gaan aannemen en ook 2A nu door deze hervormingen wordt getroffen; Daarenboven zal de opschorting van de dienstplicht  en de overgang naar een beroepsleger een heel andere aanpak vergen. De uitbreiding van de NAVO en het “ PARTNERSHIP FOR PEACE – PFP” met landen van het vroegere Oostblok, zal de weg openen voor militaire oefeningen in internationaal verband tot ver buiten de eigen landgrenzen. De LANDMACHT zal een deel van haar materieel voor langere tijd preserveren en haar personeel krijgt zelfs een nieuw uniform aangemeten. Tenslotte zullen de “PEACE – KEEPING” – opdrachten in ex- JOEGOSLAVIË, weliswaar aangepast worden, maar nog vele jaren een belasting blijven voor de Krijgsmacht. Later zullen zij zelfs uitgebreid worden naar AFGHANISTAN.

Kortom, het Belgisch leger en 2A stevenen onomkeerbaar af op de definitieve vorm, zoals die voorzien is in het plan “ BEAR 97”!

EEN JAAR OM NAAR UIT TE KIJKEN!

Einde 1993 is het al duidelijk geworden: 2A zal een volledige compagnie lichte infanterie moeten leveren voor BELBAT 7. Zij zullen in de BARANJA zijn van augustus tot december 1994 Op 29 november 1993 wordt een eerste lijst met de aangeduide personen gepubliceerd. Het bevel over de compagnie, die A – COMPAGNIE zal heten, is in handen van Kapt Herwig HOLSTEYNS, een bekwaam officier die reeds bij de Batterij Para-Commando zijn sporen heeft verdiend. De standplaats van de compagnie wordt BARANSKA PETROVO SELO – BPS , een plaats in het westen van de BARANJA. Deze opdracht zal een zware hypotheek leggen op alle bataljonsactiviteiten van het jaar 1994.

Maar na de Nieuwjaarrecepties trekt het volledige bataljon naar ELSENBORN voor een schietperiode van 24 januari tot 11 februari 1994. De Sec Aie van het 1(BE) Corps verlangt dat er ook een bataljonstest wordt uitgevoerd. Door het verminderen van het aantal miliciens en door het feit dat de meeste mutaties van personeel uit REFORBEL pas in juni zijn gepland, beschikt het bataljon echter niet over voldoende personeel. Na wat getouwtrek tussen het technische en het tactische echelon, gaat de test uiteindelijk toch door. Een batterij van  17RA zal als TWEEDE schootsbatterij de effectieven van 2A aanvullen.  Het heeft gesneeuwd en het is bitter koud als op 8 en 9 februari 1994 het hertimmerde bataljon  de test uitvoert onder de codenaam “ FAMOUS NAME” – of wat dacht U? Overigens doet het bataljon zijn leuze alle eer aan, want deze bataljonstest eindigt met een schitterende beoordeling. Een nieuwe pluim op de hoed (muts?!) van de korpscommandant en zijn manschappen….

Van 16 tot 24 maart 1994 neemt de DLO – ploeg van 2A deel aan de FTX “ WITTE NEUSHOORN” van   2/4 L in het kamp van BERGEN (BRD). Deze oefening staat al helemaal in het teken van de komende opdracht voor BELBAT 7. Zo worden de  ROE – RULES OF ENGAGEMENT en het opvangen en transporteren van “vluchtelingen” ingeoefend.

Op 17 maart 1994 valt 2A een historische eer te beurt. Voor de eerste buitenlandse reis van ons nieuw vorstenpaar naar het G.H. LUXEMBURG, levert het bataljon het eredetachement bij het vertrek op de militaire vlieghaven van MELSBROEK.

Op sportief vlak blijft het bataljon evenmin afzijdig. Naast het deelnemen per ploeg aan meerdere sportdisciplines, zijn er ook de goede individuele resultaten. Zo halen 10Wm Eric VYNCKE en Adjt Luc KUYKEN de zilveren medaille in de “ VETERANENCROSS van 29 maart 1994 in KÖLN, respectievelijk in de categorieën “ HEREN II” (+35 jaar) en “HEREN IV” (+45 jaar)

“ JOINT EFFORT” heet de gemeenschappelijke CPX – oefening van het 1(BE) Corps in “SORVENIA “provincie Antwerpen); VISLAKIA ( provincie Limburg) en JURASSIA ( deel van de provincie Brabant). Tijdens deze oefening, van 25 april tot 5 mei 1994, worden niet enkel de ROE voor opdrachten in ex-Joegoslavië geoefend, maar ook de humanitaire hulpverlening en de onderhandelingstechnieken komen aan bod. Zelfs de UNHCR ( Hoog comité voor vluchtelingen van de UNO) en het RODE KRUIS verlenen hun medewerking. Ook de lokale burgerbevolking wordt om hun medewerking gevraagd. De minister van Landsverdediging, Leo DELCROIX en LtGen Francis BRICQUEMONT, grondlegger van de oefening, bezoeken in de loop van deze oefening de gevechtsposten die opgesteld staan in het kwartier HELCHTEREN.

Ondertussen wordt in het kwartier HELCHTEREN de laatste resten van het “ MOBILISATIEDEPOT 3” van de MK21 opgedoekt. De vrijgekomen installaties worden verdeeld tussen 2A en de 68ste Cie GevGn

De Regimentsfeesten op 10 juni 1994 staan ook helemaal in het teken van BELBAT 7. Enkel de “ blauwe” A – COMPAGNIE, staat op het paradeplein. Op het einde van de parade voert zij een gesmaakte demonstratie uit met allerlei incidenten uit het dagelijkse leven van een “BELBATTER” en de toepassing van de ROE. Ook de opendeurdag  op 11 juni 1994, die minder publiek trekt dan vorig jaar, staat gedeeltelijk in het teken van UNPROFOR.  De dag wordt afgesloten met een “ BELBAT 7 BAL”, de ultieme samenkomst voor de verlofperiode en het vertrek naar de BARANJA.

1994 Baranja
1994 Baranja

Bij dit alles worden de contacten “ LEGER – NATIE” evenwel niet vergeten.  Er zijn delegaties van 2A aanwezig op de viering van “ 100 JAAR KAMP VAN ELSENBORN” op 3 en 4 juni 1994; op de “ PALLIETERJOGGING” in LIER op 4 juni 1994 en op de “ WEYERKESFEESTEN” in HEUSDEN – ZOLDER op 26 juni 1994. Maj Michel WEYEN, tweede commandant, overhandigt er een check van 100.000 BEF aan de heer Etienne SERMON, voorzitter van de VZW “ ’T WEYERKE”

Van 14 tot 21 juni 1994 heeft de synthese – oefening “ BLUE RETURN” voor BELBAT 7 plaats in de streek van LEOPOLDSBURG. Z. M. Koning ALBERT II vereert de toekomstige BELBATTERS met een bezoek. Hij betoont ook veel interesse voor de 14 vrouwelijke militairen, die deelnemen aan deze opdracht. Onder hen zijn er 7 van 2A.

Op 14 juni 1994 heeft de jaarlijkse SPORTDAG van de 1 PsInf Bde plaats in LEOPOLDSBURG. De ploegen van 2A zorgen hier voor een verrassing van formaat: zij winnen deze massasportdag met één punt voorsprong op Bvr/5Li. De ontgoocheling bij de infanteristen is erg groot en zij zinnen al op weerwraak. Of dit 2A van een tweede zege zal afhouden?…

Einde juni 1994 vervoegen ruim 100 officieren, onderofficieren en beroepsvrijwilligers uit de BSD, in het kader van REFORBEL, de rangen van 2A. Stilaan geraken de meeste open plaatsen op de OT ingevuld, maar een druk programma van integratie en reconversie begint pas….

Het bataljon krijgt echter nog andere katten te geselen: vanaf 4 juli 1994 neemt het ook de rol van het OC Nr3 uit TURNHOUT over. 2A is nu verantwoordelijk voor de basisopleiding van ALLE nederlandstalige miliciens ( behalve de Para-Commando’s), die niet rechtstreeks in de eenheden worden ingelijfd. Het zal deze opleiding evenwel niet voor de wind gaan: de maandelijkse lichtingen miliciens schrompelen in elkaar. Einde 1994 zal deze opleiding nog betrekking hebben op nauwelijks een tiental “ sukkelaars”!

In de schoot van de Brigade is het niet de enige verandering: Het Regiment  Bvr/5Li krijgt de opleiding van de KTV ( KORTE TERMIJN VRIJWILLIGERS) toegewezen; het Logistiek Bataljon van de Brigade neemt de taken over van het LOGISTIEK CENTRUM Nr 4, dat ontbonden wordt. De herstructurering van de LANDMACHT naar “ BEAR 97” neemt steeds vastere vormen aan!

Op 27 juli 1994 worden de “ BLAUWHELMEN” van de A – COMPAGNIE uitgewuifd. Onder bevel van Kapt Herwig HOLSTEYNS maken zij deel uit van BELBAT 7.  Zoals wij reeds eerder schreven worden zij gestationeerd in het Westen van de BARANJA, in BARANSKA PETROVO SELO – BPS. Eén peloton echter zal tijdelijk in een UN-containerkamp verblijven in BROD PUSTARA, een desolate plek ten zuiden van het dorp JAGODJNAK.

De maandelijkse UNPROFAM – bijeenkomsten  voor de families gaan door op 21 augustus; 18 september en 30 oktober 1994. Wegens de grote toeloop van honderden familieleden wordt hiervoor de grote feestzaal van het TECHNISCH INSTITUUT DON BOSCO in HELCHTEREN gebruikt. Deze school stelt ook haar video- en geluidsapparatuur ter beschikking en de speelplaats dient als  parking voor de bezoekers. De families betalen een eenmalig bijdrage van 100,- BEF voor de onkosten. Darvoor krijgen zij taart en koffie en een hele boel informatie gratis. Voor andere dranken betalen zij een zeer democratische prijs. Het uitwisselen van de videoboodschappen en de pakjes verloopt vlot; voor de kinderen is er opvang en een speciaal programma voorzien en de RADIOAMATEURS NOORD-LIMBURG maken zelfs een rechtstreekse radiobrug met de BARANJA.

Tijdens een verlofperiode van 17 tot 25 september 1994 reist de korpscommandant en zijn echtgenote mee met een aantal families naar LOVRAN in ISTRIË (Kroatië) waar een gesmaakt samenzijn volgt met hun “ BELBATTER”

De thuisblijvers laten het zeker niet aan hun hart komen. Op sportief vlak staat er gewoon geen maat op hun prestaties. Na de verrassende overwinning op de MASSASPORTDAG van de Brigade, wint 2A ook de halve marathon “KOEN VAN DIJCK”, ingericht door de Batterij Para-Commando. Een peloton van 2A stapt mee op in de “ VIERDAAGSE VAN DE IJZER” van 19 tot 22 augustus 1994. En op 6 oktober 1994 wint de ploeg van 2A ook nog de “ CROSS PIRON” in SPICH met een tijd van 12’27” voor 2/4L (12’34”) in de categorie “ Middelgrote Eenheden.”

Ondertussen brengt LtKol SBH BOONEN van 2 tot 4 oktober 1994 een bezoek aan zijn manschappen in de BARANJA. Hij bezoekt er ook het Servisch schooltje dat door de mannen van BELBAT 7 werd opgeknapt en van schoolmateriaal voorzien, dankzij een inzamelactie in het garnizoen.

Twee pelotons van 2A, met Standaard, nemen deel aan het troependefilé op 21 oktober 1994 in LEOPOLDSBURG, ter gelegenheid van de “ DAG VAN DE LANDMACHT”. Z. M. Koning ALBERT II is op deze plechtigheid als hoge gast tegenwoordig.

Van 5 tot 17 oktober 1994 neemt een commandocel van 2A en de DLO – ploeg deel aan de CPX-oefening “ PEGASUS 94” van het EUROCORPS. Aan deze oefening, die doorgaat in de VOGEZEN, aan beide zijden van de RHEIN, neemt het 1(BE) Corps deel in zijn nieuwe configuratie. De meer dan vijftig jaar oude benaming verdwijnt en wordt vervangen door de nieuwe.

                                               INTERVENTIESTRIJDMACHT

Deze INTERVENTIESTRIJDMACHT bestaat uit DRIE divisies:

            Een GEMECHANISEERDE DIVISIE

            Een DIVISIE GEVECHTSSTEUN

            Een DIVISIE LOGISTIEK

De 1 GEMECHANISEERDE DIVISIE ( SAIVE) bestaat op haar beurt uit DRIE GEMECHANISEERDE BRIGADES:

            De 1ste Mec Bde in LEOPOLDSBURG en HELCHTEREN;

            De 7de Mec Bde in MARCHE-EN-FAMENNE, BASTOGNE en SPA;

            De 17de Mec Bde in SPICH en ALTENRATH ( BRD)

Van deze INTERVENTIESTRIJDMACHT maken ook nog deel uit:

            De Brigade Para-Commando in HEVERLEE

            De GROEPERING LICHT VLIEGWEZEN in BIERSET

Enkele maanden later wordt evenwel een nieuwe naamsverandering doorgevoerd. De benaming INTERVENTIEMACHT verdwijnt opnieuw en wordt nu vervangen door:

OPERATIONEEL COMMANDO LANDMACHT – Ops Comdo LM

Om praktische redenen wordt de Staf ervan in EVERE gecentraliseerd; in SAIVE blijft enkel het HK van de 1ste MEC DIV.

Een “ SPIRIT – EXERCISE “ van 17 tot 19 oktober 1994 in de streek van MARCHE –EN FAMENNE en ST – HUBERT is een welkome afwisseling in de dagelijkse sleur.

Ook in 2A komt verheugend nieuws toe: vanaf 1 januari 1995 zal het bataljon opnieuw de benaming “ REGIMENT” mogen dragen en voortaan heten:

TWEEDE REGIMENT VELDARTILLERIE

Op 7 december 1994 keren, met enige vertraging, de BLAUWHELMEN van de A – Compagnie gezond en wel terug uit de BARANJA. Zij arriveren in twee shiften vanuit MELSBROEK en worden in de kwartierkantine uitbundig begroet door hun verzamelde familieleden. Een container met wapens, vergeten in de BARANJA, komt nog veel later terug thuis…

Op 16 december 1994 vieren de artilleristen van 2A, ook al met vertraging, hun patroonheilige BARBARA. Er is een speciale parade, ook voor de pas teruggekeerde BELBATTERS, maar er wordt ook een “ BARBAROOICROSS” gelopen, waarop Sinterklaas, Zwarte Piet en enkele “GO-GO-GIRLS” aanwezig zijn. Later op de dag volgt er nog een gezamenlijke feestmaaltijd en een drink.

Op 21 december 1994 worden de gezinnen met hun kinderen en familieleden ontvangen door de Kerstman in de feestzaal van het TI DON BOSCO. De brave man moet er de taak van Sinterklaas overnemen, die wegens de vertraagde terugkeer van de papa’s uit de BARANJA, daarvoor uitstel heeft gekregen. ’s Anderendaags gaat de Kerstman ook nog pakjes uitdelen aan de gasten van het “ WEYERKE” en zo is iedereen, net voor het eindejaarsverlof, weer gelukkig en tevreden….

2A heeft een fantastisch jaar 1994 achter de rug! Geïnspireerd door zijn Korpscommandant heeft het bataljon en zijn personeel zich ten volle ingezet voor de talrijke taken en verschillende opdrachten. Het heeft bij herhaling zijn goede korpsgeest getoond  en zo bewezen dat het elke taak, ook buiten zijn primaire opdracht, aankan.

1994 Belbat 71994belbat

1995

OP WEG NAAR EEN BEROEPSLEGER

Was het jaar 1994 een fantastisch jaar, dan zal 1995 zonder meer een historisch jaar worden. Het bataljon krijgt niet enkel zijn historische benaming “ REGIMENT” terug, maar de opschorting van de dienstplicht zal bij het Belgisch leger en uiteraard ook bij 2A voor een hele ommezwaai zorgen. Het zal de artilleristen van 2A er niet van weerhouden enkele opmerkelijke resultaten neer te zetten en nog maar eens op overtuigende wijze te tonen dat zij elke opdracht aankunnen, ook als die bijvoorbeeld heet: “ OPERATIE TASK FORCE”. Daarenboven loopt het plan REFORBEL naar zijn eindfase, waardoor een aantal wijzigingen in de hiërarchische bevelsstructuur zullen worden aangebracht.

In de peterstad LIER treedt op 1 januari 1995 een nieuwe VLD – CVP coalitie aan. Na 12 jaren afwezigheid zijn de christen – democraten opnieuw betrokken bij het bestuur van de stad. Burgemeester wordt het Vlaamse parlementslid, Mevrouw Marleen VANDERPOORTEN, dochter van wijlen Herman VANDERPOORTEN, een gewaardeerd liberaal politicus en gewezen Minister van Justitie en burgervader van LIER.

Op 8 januari 1995 licht de kersverse burgemeester haar beleidsplan toe, tijdens de traditionele Nieuwjaarsreceptie op het stadhuis. Hierbij is ook een delegatie van 2A aanwezig.

Zoals we hoger reeds schreven, komt het PLAN REFORBEL in zijn eindfase; het Belgisch Leger krijgt steeds meer de structuur zoals die werd vastgelegd in het ontwerp  “ BEAR 97” van de gewezen Minister van Landsverdediging, Leo DELCROIX.

Het 1 (BE) CORPS, dat sinds 1946 gestationeerd was op het grondgebied van de Duitse Bondsrepubliek, wordt afgeslankt, hervormd en terug naar België gehaald.

Deze grote eenheid, die praktisch alle eenheden van de Landmacht omvat, heet voortaan:

INTERVENTIEMACHT

Het Staf en de diensten van het hoofdkwartier ervan komen naar SAIVE, bij LUIK, in het vroegere CI No 2.  ( De STAF zal later verhuizen naar het Kwartier ELISABETH in EVERE en  OPERATIONEEL COMMANDO LANDMACHT ( OPSCOM LM) gaan heten. De chef ervan zal COMOPSLAND worden genoemd –  NVDR)

Deze INTERVENTIEMACHT omvat:

 • de 1ste GEMECHANISEERDE DIVISIE ( 1 Mec Div) in SAIVE
 • de BRIGADE PARA-COMMANDO ( Bde Para Comdo) in HEVERLEE
 • de GROEPERING LICHT VLIEGWEZEN ( Gpg Lt Avn) in BIERSET
 • de eenheden van de DIVISIE GEVECHTSSTEUN ( Div  Gev Sp)
 • de eenheden van de DIVISIE LOGISTIEKE STEUN ( Div Log Sp)

Het HK van beide laatste divisies bevindt zich in TERVUREN; de eenheden zijn verspreid over het hele land.

De 1 Mec Div omvat op haar beurt:

 • de 1ste GEMECHANISEERDE BRIGADE ( 1 Mec Bde) in LEOPOLDSBURG;
 • de 7de BRIGADE MECHANISEE ( 7 Bde Mec) in MARCHE-EN-FAMENNE
 • de 17 GEMECHANISEERDE BRIGADE ( 17 Mec Bde) in SPICH (voorlopig)
1 Mec Bde
1 Mec Bde

De eenheden van de 1 Mec Div vormen ook de Belgische component van het EUROCORPS in STRASBOURG (F); de Bde Para-Comdo maakt op haar beurt ook deel uit van de “RAPID REACTION FORCE” (RRF) in HEIDELBERG (D). Ook de internationalisering van het leger zet zich steeds verder door en internationale samenwerkingsverbanden  worden verder uitgewerkt.

Het is in SPICH (D) dat op 19 januari 1995 de dubbele investituur plaats heeft van enerzijds GenMaj VANDENBOSCH als nieuwe commandant van de 1MecDiv en van de nieuwe commandant van de 17 Mec Bde. Een detachement van 2A met Standaard en korpscommandant is aanwezig op deze plechtigheid.

Om het personeel extra te motiveren organiseert het Regiment in de eerste weken van het jaar bezoeken, per batterij, aan het Dienstencentrum “’T WEYERKE” in HEUSDEN –ZOLDER en aan de merkwaardige tentoonstelling “ IK WAS 20 IN ‘45” in het Legermuseum in BRUSSEL

Einde januari loopt de Grensmaas buiten haar oevers tussen de steden MAASTRICHT en MAASEIK ( en ook elders… NVDR). Fase III van het Rampenplan wordt afgekondigd en de gouverneur van de provincie Limburg doet vanaf 26 januari 1995 beroep op het Leger. Een groot aantal militairen, waaronder ook enkele pelotons van 2A, worden ingezet om de strijd tegen het water te voeren en duizenden zandzakjes te vullen, die op de broze dijken worden gestapeld om deze te verstevigen. 2A zal daarenboven TWEE secties met vrachtwagen VOLVO 10 Ton leveren. Gedurende meerdere dagen zullen zij pendelen in de overstroomde straten van KOTEM en BOORSEM, om de kinderen veilig en droog over en weer naar school te brengen, maar ook om huismoeders te vervoeren voor hun dagelijkse boodschappen.

Van 26 januari tot 9 februari 1995 levert 2A daarenboven  nog een detachement voor de erewacht aan de koninklijke paleizen in LAKEN en BRUSSEL. Ook deze dienst heeft een ingrijpende wijziging ondergaan. De erewacht is in aantal verminderd en treedt nog enkel op tijdens de dag; nadien wordt de bewaking verzekerd door het Rijkswachtdetachement van de Paleizen.

Op 1 februari 1995 komt opnieuw een lichting miliciens binnen voor het Opleidingscentrum bij 2A in HELCHTEREN. HET ZIJN ER WELGETELD NOG TWEE!…. De korpscommandant, die reeds vroeger op de zinloosheid van dergelijke inlijvingen heeft gewezen, stuurt andermaal een nota naar de Generale Staf in BRUSSEL.

In die zelfde periode maakt Mevr Veerle VAN GEEL van de Standaard – groep een uitvoerige reportage over dit “ uitstervend ras van diensplichtigen”. Deze reportage verschijnt op 17 februari 1995 in “ STANDAARD – MAGAZINE”

Ondertussen heeft de nieuwe minister van Landsverdediging, Karel PINXTEN, besloten om de dienstplicht op te schorten en de laatste miliciens op 1 maart 1995 naar huis te sturen.

2A heeft de eer de laatste twee Nederlandstalige miliciens te ontslaan. Het zijn David SCHOFFAERTS (21) uit ZONHOVEN en Danny PEETERS (25) uit SINT NIKLAAS.

Zesentachtig jaar na de invoering van de algemene dienstplicht stuurt het Belgisch leger de laatste miliciens naar huis. De dienstplicht wordt opgeschort. ( niet afgeschaft – NVDR) Vanaf nu is het leger een BEROEPSLEGER, samengesteld uit beroepsmilitairen en “ korte termijn vrijwilligers (KTV). Een nieuwe tijd breekt aan….

De korpscommandant onderlijnt dit nog eens extra in een bijzondere uitgave van het eenheidsblad “ MODEST” en een toespraak op de speciale parade van 1 maart 1995.

1995 Laatste miliciens 2A
1995 Laatste miliciens 2A

In de vierhoek LIEGE – BASTOGNE – CHIMAY – CHARLEROI heeft van 3 tot 10 maart 1995 de CPX- oefening “ NEW CROCUS”  van de “nieuwe” INTERVENTIEMACHT plaats. Behalve de eigen Belgische brigades neemt ook de Frans-Duitse Brigade van het EUROCORPS deel aan deze oefening. 2A levert hoofdzakelijk de “ LOWER CONTROL (LC) “

Op de SPORTDAG 1Mec Bde van 23 maart 1995 verrast 2A opnieuw door deze competitie te winnen met 28 punten, VIJF meer dan de “grote” eenheden, waaronder het Regiment Bvr/5Li. De commandant van dit Regiment is niet zo gelukkig met deze (tweede!) nederlaag en stelt voor om een totaal nieuwe competitie te maken. De Brigadecommandant aanvaardt het voorstel met het gevolg dat deze prestigieuze competitie een meer ludiek karakter krijgt.  Of… wat infanteristen al niet uitvinden om hun faam te redden….

Einde maart valt dan het bericht binnen als een donderslag bij heldere hemel: de Belgische regering heeft aanvaard om, binnen het kader van het EUROCORPS, een belangrijke troepenmacht ter beschikking te stellen voor een gewapende interventie in ex – Joegoslavië. Deze “ TASK FORCE” zal gewapenderhand tussenbeide komen bij de escalatie van de toestand in BOSNIË – HERZOGOVINA en in OOST – SLAVONIË. Zij zal opereren onder NAVO – bevel, met de goedkeuring van de VN – Veiligheidsraad,  en instaan voor de veilige evacuatie van alle VN – troepen ter plaatse. Samen met 1A vormt 2A het Belgisch artilleriecomponent van deze “ TASK FORCE”.

Vanaf 3 april 1995 begint een doorgedreven en intensieve opleiding voor de betrokken eenheden. Met elementen uit de twee schootsbatterijen stelt 2A een “ OPERATIONELE BATTERIJ” (Ops Bij) samen. Deze batterij zal werken onder het operationeel commando van 1A. Het personeel wordt grotendeels geconsigneerd in het kwartier en krijgt zowel bij dag als bij nacht de nodige training, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de specifieke vereisten van deze opdracht, die zeker niet zonder gevaar is. Deze training, enkel onderbroken door enkele verlofdagen in de Paasperiode, loopt uit in een schietperiode in het kamp van ELSENBORN van 24 april tot 18 mei 1995. Tijdens deze periode wordt de OpsBij op oorlogsvoet gebracht.

Mede door deze intensieve voorbereidingsfase zal 2A niet kunnen overtuigen in de “ CROSS PIRON”, die nu in LEOPOLDSBURG wordt gelopen op 5 mei 1995. Als de ploeg van 2A dan ook nog 1 minuut straftijd opgelegd krijgt, eindigt zij pas ACHSTE in een tijd van 12’43”.

Ook de eerste uitgave van de “MASSALOOP 2A” op 28 april 1995 had al te lijden onder de trainingen voor “ TASK FORCE”. Slechts 93 deelnemers komen opdagen voor de ruim  7 Km lange veldloop. Deze cross voor het goede doel zal voortaan elk jaar plaatsvinden onder de naam “ CROSS 2A”.  2A knoopt daarmee terug aan bij de “Garnizoenscross” die tot in 1986 jaarlijks werd gelopen in LÜDENSCHEID.

Op 30 mei 1995 bezoekt LtGen KUBA, inspecteur – generaal van de Strijdkrachten van de republiek TSJECHIË, de eenheden van de 1Mec Bde in LEOPOLDSBURG. 2A levert de erewacht en het nodige artilleriematerieel voor een statische demonstratie.

Op zondag 18 juni 1995 wordt voor de tiende keer een “ OPENDEURDAG”  in het kwartier HELCHTEREN ingericht. Het is de eerste keer dat deze kazernehappening doorgaat op een zondag. De commandant van 2A meent dat de zondag een ideale dag is voor een gezinsuitstap en hoopt daarmee het verlies  van de families van de dienstplichtigen te compenseren. Hij krijgt zelfs gelijk, want ruim 3000 bezoekers komen langs in de kazerne en genieten van de diverse programmaonderdelen en demonstraties. Veel aantrek hebben het “ JEUGDBREVET” en de rondritten met Jeeps en M113-rupsvoertuigen..

Een week later zet 2A zich andermaal in voor de contacten Leger – Natie. Het neemt met allerlei voertuigen en materieel deel aan de “ OPENDEURDAGEN” van de 1 Mec Bde van 22 tot 26 juni 1995. 2A stelt tevens de nodige tenten op voor de jaarlijkse “WEYERKESFEESTEN” op de terreinen van het Dienstencentrum in HEUSDEN – ZOLDER. Op zondag 25 juni 1995 overhandigt LtKol SBH Antoon BOONEN een check van 100.000 BEF aan de verantwoordelijke van het Steunfonds.

Midden 1995 krijgt ook het nieuwe uniform van de LANDMACHT vorm en kleur. Vanaf einde 1997 zal de nieuwe kledij bedeeld worden en geleidelijk aan het 78 – jaar oude kaki vervangen. Het nieuwe uniform bestaat uit  een grijs – blauwe broek, een donkergroene vest; een licht hemd met groene das en zwarte lage schoenen. De graadkentekens worden op de schouders gedragen op afneembare epauletten en de kraagspiegels in de verschillende kleuren van de wapens  worden vervangen door pins, naar Amerikaans model, met daarop het wapensymbool  Er wordt ook een gabardine in grijs – blauw voorzien en een “ blouson” in het groen van de vest. Er is een pet voorzien, maar het nieuwe uniform kan ook met muts of “schipje” gedragen worden..

Nadat 2A reeds een volledige compagnie heeft geleverd aan BELBAT 7 van juli tot november 1994, wordt opnieuw een beroep gedaan op het Regiment voor versterking van BELBAT 10. Uiteindelijk zullen 23 personen vertrekken voor louter administratieve en logistieke functies. Zij zullen op de Staf van BELBAT 10 in BELI MANESTIR verblijven van juli tot november 1995. Voor de betrokken families richt het Regiment ook nu weer ONTMOETINGSDAGEN in.

Zelfs tijdens de vakantiemaanden blijft het Regiment niet stilzitten. Het pré –advies voor de “ TASK FORCE” geldt nog steeds, al lijkt een inzetten van de Ops Bij steeds minder waarschijnlijk. Door de aanval van het Kroatische leger op de KRAJINA en de massale luchtaanvallen van de NAVO op overwegend Servische doelen,  keren de kansen gevoelig en wordt de roep op vredesonderhandelingen steeds groter.

In de BARANJA gaat UNPROFOR over in UNTAES ( UNITED NATIONS  TRANSITIONAL AUTHORITY OF EAST SLAVONIA).

En toch wordt een deel van het personeel geconfronteerd met de situatie in ex – Joegoslavië. Zij moeten namelijk tussen 17 en 28 juli 1995  optreden in een film, die in het kamp van LEOPOLDSBURG wordt gedraaid over de “ RULES OF ENGAGEMENT – ROE” bij vredebewarende  opdrachten.

Op 21 juli 1995 levert 2A het eredetachement aan de basiliek van KOEKELBERG  bij het plechtig “TE DEUM” ter gelegenheid van de Nationale feestdag, bijgewoond door de Koninklijke Familie.

De B – Batterij  trekt van 7 tot 11 augustus 1995 naar SONTHOFEN (D) voor een sessie “ ADVENTORIOUS TRAINING”; enkele controle- en vuurleidingselementen van 2A gaan van 13 tot 27 augustus 1995 mee met de Batterij VA Para-Cdo naar OTTERBURN in Schotland voor een schiet- en oefenperiode. Van 23 tot 26 augustus 1995 stapt een peloton van 2A mee in de ““VIERDAAGSE VAN DE IJZER”” onder leiding van Kapt R. MULKENS.

Op 8 september 1995 geeft LtKol SBH Antoon BOONEN het commando van het Regiment over aan  LtKol SBH Yvan VANDENBOSCH, die daarmee de 63ste korpscommandant van 2A wordt.

LtKol SBH BOONEN kende niet enkel een mooie en vruchtbare commandoperiode, maar bijwijlen waren deze achtentwintig maanden ook zeer bewogen. Nauwelijks een week na zijn investituur werd hij geconfronteerd met de tragische dood van twee jonge miliciens, die het leven lieten bij een verkeersongeval in het kwartier. Hij kreeg niet enkel de opdracht een opleidingscentrum voor de Nederlandstalige miliciens van de Landmacht op te starten, maar hij mocht ook de laatste twee miliciens van het Belgisch Leger uitwuiven. Tijdens zijn commandoperiode moest hij daarenboven  een ganse compagnie afstaan aan BELBAT 7, maar hij kreeg ook de opdracht een batterij op oorlogsvoet te brengen voor een eventuele “TASK FORCE” in ex- Joegoslavië. ( Gelukkig is zij nooit ingezet geweest, al zal het pré-advies pas einde 1995 worden opgeheven – NVDR). LtKol SBH BOONEN zorgde ook voor een optimale professionalisering van het Regiment; hij maakte werk van de integratie van de nieuwe aanwinsten uit REFORBEL en haalde, niet in het minst, met het Regiment enkele opmerkelijke successen op technisch en sportief gebied. Zijn motto was steeds “ LACHEN IS GEZOND” en dat herhaalde hij nog eens in zijn laatste brief aan zijn geliefd 2A.

De nieuwe korpscommandant is nauwelijks aangesteld of hij mag reeds aantreden met een detachement van 2A op de parade van de “ DAG VAN DE LANDMACHT” in BIERSET op 15 september 1995. Op 26 september 1995 wordt Kol SBH VERLINDEN de nieuwe commandant van de 1 Mec Bde, die op 5 oktober 1995 op bezoek komt bij 2A.

Van 9 tot 20 oktober 1995 is er de kampperiode in ELSENBORN, met op 19 oktober 1995 de ultieme test voor de OPS- Bij. Van 30 oktober tot 3 november 1995 neemt een detachement van 2A deel aan een schietperiode in het kamp van BAUMHOLDER (D) en van 17 tot 30 november 1995 neemt personeel van 2A deel aan de CPX – oefening “ PEGASUS” van het EUROCORPS in noord-oost FRANKRIJK.

Op 12 december 1995 ondergaat het Regiment een ORT-test met NBC-Evaluatie. Zowel de controleurs als de hiërarchische chefs zijn verbaasd over de prachtige resultaten en de operationaliteit van 2A ( Voor de aandachtige lezers van deze kroniek hoeft dat geen verrassing te zijn – NVDR)

Het historische jaar 1995 zit er op: het was een bewogen jaar, waarin het Regiment geschiedenis heeft geschreven. Hoeft het nog vermeld te worden dat het personeel van 2A snakt naar het eindejaarsverlof en dat het met plezier de deuren van de kazerne sluit van 23 december 1995 tot 2 januari 1996.

1995 pins uitgangskledij
1995 pins uitgangskledij

1996

MET EEN BEZORGD GEMOED HET JAAR IN!

Het jaar 1996 start voor het personeel van 2A in dezelfde onzekerheid, waarin ook het jaar 1995 is geëindigd. De getalsterkte van het Belgische Leger en van de LANDMACHT in het bijzonder, zoals die wordt nagestreefd in het plan “ BEAR 97” zal niet gehaald worden. Er zijn nog ruim duizend officieren en meer dan drieduizend onderofficieren te veel!  De rekrutering van de vrijwilligers op korte termijn (KTV) loopt ( vooral in Vlaanderen – NVDR) niet zoals voorzien waardoor er te weinig jonge krachten bijkomen; in de categorie beroepsvrijwilligers  daarentegen wordt het personeel steeds maar “ grijzer”, wat de inzet niet ten goede komt. Daarenboven weigert de regering extra-budgettaire middelen te voorzien en werkt ze aan een aantal afvloeiingsmaatregelen. De betrokken militairen blijven evenwel in het ongewisse en … de onrust onder het militair personeel groeit.

Een andere onrusthaard komt daarentegen geleidelijk tot rust: de BALKAN. In december 1995 zijn de vredesakkoorden van DAYTON (VSA) door alle betrokken partijen ondertekend. Deze akkoorden moeten een einde maken aan de bloedige burgeroorlog in BOSNIË – HERZOGOVINA en in OOST – KROATIË. Het hevige offensief van de Kroaten in augustus 1995 en de massale luchtaanvallen van de NAVO hebben voor een kentering gezorgd. Vooral de Bosnische SERVIËRS, geleid door Radovan KARADCIC, hebben zware klappen gekregen. Het stukgeschoten BOSNIË – HERZOGOVINA wordt in twee, ongeveer gelijke, delen verdeeld: de republiek “SERPSKA” (hoofdstad BANJA LUKA) in het Noorden en de Federatie van KROATEN en MOSLIMS (hoofdstad SARAJEVO) in het Zuiden. Een NAVO – troepenmacht van ruim 60.000 man zal de vechtersbazen scheiden  en de demilitarisering van de scheidingslijnen handhaven. In de akkoorden wordt ook bepaald dat het oostelijk deel van KROATIË, ( SLAVONIË en BARANJA) vanaf 1 januari 1998 terug onder Kroatisch bewind komt.

Op 7 januari 1996 geeft de UN- vredesmacht in BOSNIË – HERZOGOVINA het commando over aan de NAVO – troepen. De “IMPLEMENTATION FORCE – IFOR” komt op gang: het is de grootste troepenbeweging van de NAVO sinds zijn oprichting.

In OOST – KROATIË daarentegen blijft de VN – troepenmacht behouden en wordt zelfs nog uitgebreid. Zij heet voortaan, “ UNITED NATIONS TRANSITIONAL AUTHORITY OF EASTERN SLAVONIA – UNTAES “  Het Belgisch leger, dat al vier jaren met succes in deze sector aanwezig is, zal het commando over deze internationale troepenmacht voeren.

2A zal uiteindelijk geen deel uitmaken van de “ TASK FORCE” en de OPS – Bij wordt ontbonden. Wel zullen een handvol personeelsleden  als versterking meegaan met  BELUGA III, het multi – nationaal transportbataljon van IFOR of met BELBAT 12, 14 en 16 van UNTAES. Later zal 2A ook nog personeel leveren aan BELIF 2, de “BELGIAN LIQUIDATION FORCE”, die in de BARANJA de sporen van de miliatire aanwezigheid moet opruimen en het materieel moet repatriëren.

Het Regiment zal zich derhalve kunnen toeleggen op zijn artillerietaken en de reconversie van het personeel afwerken.

Op 7 januari 1996 opent het Lierse stadsbestuur de rij van de traditionele nieuwjaarsrecepties. Op 9 januari 1996 is het de beurt aan het “ WEYERKE” en “ KVO – LIMBURG” en op 11 januari 1996 ontvangt de kwartiercommandant zijn genodigden in HELCHTEREN.

Maar het is niet altijd klinken dat men doet in januari: op 24 en 25 januari 1996 en van 30 januari tot 1 februari 1996 zijn er zelfs meerdaagse oefeningen op het oefenplein van BEVERLO, ondanks de bittere koude…

Op dinsdag 6 februari 1996 heerst er weer eens opschudding in het Regiment. Die dag verschijnt het weekblad HUMO Nr 2892/06 met daarin een artikel over de belevenissen van Jan DUPONT (27) uit AALTER. Deze militair maakte in 1994 deel uit van BELBAT 7, met de A –Compagnie, geleverd door 2A, maar is ondertussen uit het leger ontslagen wegens desertie en drugsgebruik. In het artikel – in feite een interview- haalt DUPONT zwaar uit naar zijn kameraden in de BARANJA. Hij verwijt het leger dat het zijn mensen niet voldoende voorbereidt op dergelijk opdracht en geen oog heeft voor de problemen die zij kennen. Hij doet zeer negatief over de vredesopdracht en stelt ze voor als een vrolijke drank- en sekspartij, waar verveling troef was. Bij 2A is iedereen erg geschokt en niet in het minst zijn vroegere collega’s, al moeten sommigen toegeven dat af en toe wel eens “ een en ander” gebeurde. De korpscommandant en GS/IRP haasten zich om met lezersbrieven te reageren op de aantijgingen. De redactie van HUMO vermoedt al iets en besluit de geplande reeks niet verder te zetten en het bij dit ene artikel te laten. In een “ OPEN BRIEF” neemt de korpscommandant ook stelling ten overstaan van zijn personeel en hun families.

Tussen al deze opwinding door lopen de veteranen van 2A mee in de CROSS op 7 februari 1996 en spelen de volleybal- en handbalploegen van 2A hun eerste wedstrijden in het kader van  het  militair interkorpsen –kampioenschap. Zij zullen echter in de volgende rondes worden uitgeschakeld…

Op 16 februari 1996 wordt de gastronomische maaltijd ten voordele van de sociale werken van het Regiment gehouden. Meer dan honderd genodigden zitten in de feestzaal aan voor een smakelijke en feestelijke maaltijd.

Dat het Regiment op logistiek gebeid zeker niet hoeft onder te doen, bewijzen de goede resultaten van de “ CORLOG – INSPECTIE” op 20 en 21 maart 1996. Deze inspectie onderzoekt vooral het beheer van de stocks en de maintenance van het materieel.

Op 19 april 1996 wordt voor de tweede maal en met stijgend succes de “ MASSALOOP 2A” ingericht. Op 24 april 1996 controleert een Bulgaars team, in het kader van de CFE – akkoorden, het aantal vuurmonden bij de Brigade en bij 2A. Op 30 april 1996 eindigt 2A vijfde in de “ WISSELBEKER VAN DE COMMANDANT  INTERVENTIEMACHT”, die betwist wordt in het kamp van VOGELSANG.

Een detachement van 2A zal van 29 april tot 5 mei 1996 deelnemen aan een schietperiode in het LAGER GRAFENWÖHR (D) met het (GE) zusterbataljon van 2A, PANZERARTILLERIEBATAILLON 55 uit HOMBERG (EFZE)..

Op 10 mei 1996 viert 2A zijn Regimentsfeest. Het Regiment bestaat nu 160 jaar en is één van de oudste artillerieregimenten van het Belgisch leger. Behalve tussen 29 mei 1940 en 1 april 1946 is het Regiment steeds actief geweest. Het viert dus dit jaar ook dat het precies 50 jaar geleden opnieuw werd oipgericht in TIENEN. Maar in dit jaar 1996 is het ook precies 25 jaar geleden dat het Regiment, in 1971,  verzusterde met het Duitse artilleriebataljon uit HOMBERG, PANZERARTILLERIEBATAILLON 55. En het is alweer 10 jaar geleden dat 2A, in 1986, terugkeerde uit Duitsland naar België en het peterschap aanvaardde over het dienstencentrum “ ’ T WEYERKE” uit HEUSDEN – ZOLDER. Verjaardagen genoeg dus om aan dit Regimentsfeest een bijzondere luister te geven…

De militaire plechtigheid wordt opgeluisterd door de Muziekkapel van de Marine. Het Duitse zusterbataljon is vertegenwoordigd door haar commandant en een gewapend detachement met vaandel. Tijdens de plechtigheid, die wordt bijgewoond door ruim 400 genodigden, ontvangt de burgemeester van HOUTHALEN – HELCHTEREN een herinneringsgeschenk. Ook de commandant van PzAie 55 krijgt een mooi geslepen glazen gedenkplaat. Het defilé te voet wordt daarenboven gevolgd door een parade van de artilleriestukken, die 2A sinds 1946 in gebruik had. Achtereenvolgens rollen voorbij:

 • het kanon 25 Pdr ( 1946 – 1957);
 • de houwitser 105 mm M2 TR ( 1957 – 1962);
 • de houwitser 155 mm TR ( 1960 – 1964);
 • de houwitser SP 105 mm M7 PRIEST ( 1962 – 1964);
 • de houwitser SP 105 mm M108 ( 1964 – 1984);
 • de houwitser SP 155 mm M109 A2 ( 1984 – ….)

Een receptie “all-ranks” en een lunch sluiten dit zeer geslaagde Regimentsfeest af.

Twee dagen later, op zondag 12 mei 1996, heeft dan  – en dit ook al voor de tiende keer – de “ KAZERNEHAPPENING” plaats, een opendeurdag met talrijke attracties. Er is een tentoonstelling van militair materieel. Er zijn meerdere demonstraties, oa  valschermspringen in vrije val; een afdaling “in rappél” vanuit een helikopter SEAKING; een interventie “ bevrijding na verkeersongeval” door de Brandweer van GENK; enz… Veel aantrekkingskracht oefenen de rondritten met jeep en M113 uit, maar ook de kinderanimatie en het “JEUGDBREVET” trekken heel wat belangstellenden aan. De familie KELCHTERMANS wint het traditionele voetbaltornooi en de biertenten en het restaurant draaien op volle toeren.

Tijdens deze “OPENDEURDAG” houden de miliciens van de klas 1965 – 1966 bij 2A, destijds in SIEGEN, hun trefdag in de kazerne. Een  dertigtal “anciens” en hun dames zijn van de partij en genieten van deze dag, die ze afsluiten in de nabijgelegen huisbrouwerij van het kasteel “ TER DOLEN”

’s Anderendaags, maandag 13 mei 1996, heeft de “SPORTDAG” van de 1MecBde plaats in zijn nieuwe vorm. Het nu een ludiek – sportieve dag, waarbij op het einde geen winnaars of verliezers meer zijn.

Van 20 tot 25 mei 1996 maakt de CPX – oefening “ EXCALIBUR” van de 1 MecBde o.m. gebruik van de terreinen  en de installaties van het kwartier HELCHTEREN voor zijn ontplooiing.

2A zelf is afwezig: het is van 20 mei tot 31 mei 1996 in ELSENBORN voor een kamp- en schietperiode. Op 30 mei 1996 ondergaat de B – Batterij er een geslaagde batterijtest. Behalve een drietal Hongaarse officieren  (uitwisseling PFP –  NVDR) komen er nog delegaties op bezoek van de peterstad LIER, van de garnizoensplaats HOUTHALEN _ HELCHTEREN, van het Dienstencentrum “ ’T WEYERKE” en van het Technisch Instituut DON BOSCO op bezoek.

27 mei 1996 Bezoek op de stellingen in kamp Elsenborn
27 mei 1996 Bezoek op de stellingen in kamp Elsenborn

Op 28 mei 1996 neemt de INTERVENTIEMACHT, het vroegere 1(BE) Corps, officieel afscheid van de autoriteiten van de Bondsrepubliek DUITSLAND. Na meer dan 50 jaar komt er een einde aan de permanente aanwezigheid van Belgische troepen op Duitse bodem. Enkel één Brigade zal nog – tijdelijk – gekazerneerd blijven in de streek van KÖLN, in de garnizoenen SPICH en ALTENRATH. Behalve deze drie locaties behoudt het Belgisch leger ook nog het oefenkamp van VOGELSANG. Alle andere kwartieren, woningen en installaties worden aan de Bondsrepubliek of aan de eigenaars teruggegeven. Naast de Duitse Bondspresident is ook Z.K.H. Kroonprins FILIP op de militaire plechtigheid aanwezig, waarop de Belgen “ als goede vrienden afscheid nemen!”

De maand juni 1996 heeft het in zich… op 8 juni 1996 gaat de “ PALLIETERJOGGING” in LIER door; van 10 tot 22 juni 1996 neemt 2A deel aan de CPX- oefening “ PEGASUS” van het EUROCORPS; een ploeg van de B – Batterij heeft een sessie “ADVENTORIOUS TRAINING” in SONTHOFEN van 15 tot 21 juni 1996 en een ploeg van de A Batterij neemt deel aan de “ TROPHY 12” in SPA. Van 22 tot 25 juni 1996 houdt de 1 MecBde haar “ OPENDEURDAGEN” waarop talrijke scholen zijn uitgenodigd. Zoals elk jaar verzorgt 2A er een stand met een statische tentoonstelling en rondritten met de SP M109 A2. Ook “ ’T WEYERKE” viert zijn zomerfeest van 21 tot 23 juni 1996Militairen van 2A zorgen er voor de infrastructuur en overhandigen, tijdens de geanimeerde namiddag op 23 juni 1996, een cheque  van 100.000 BEF  aan de heer Etienne SERMON, voorzitter van het Dienstencentrum. En om deze maand in schoonheid af te sluiten is er van 24 tot 27 juni 1996 nog een “ SPIRIT EXERCISE” in de streek van MARCHE – EN – FAMENNE.

Terwijl het personeel 2A geniet van zijn vakantiedagen, wordt het kwartier overspoeld door jonge kampeerders. De jeugdgroepen KSA BALEN, MOBO KORTRIJK, KSA SCHUIFERSKAPELLE, SK SPERMALIE, …. slaan er hun tenten op.

Op 21 juli 1996 nemen één VBCL, acht M113 en acht SP M109A2 van 2A deel aan het gemotoriseerd defilé in BRUSSEL, naar aanleiding van de Nationale Feestdag.

Militair kampioen 10Wm Eric VYNCKE  ( 2A – StD – Batterij) laat zich op 6 en 7 augustus 1996 nog eens opmerken in de triathlon te FELDMARK – SASSENBERG (D). Hij wordt eindwinnaar na 700 meter zwemmen, 35 kilometer fietsen en 7 kilometer lopen in een tijd van 1u22’33”50..

Traditiegetrouw neemt, van 21 tot 24 augustus 1996, ook nu weer een peloton van 2A deel aan de “ VIERDAGGSE VAN DE IJZER” in de Westhoek. En tussendoor levert 2A ook nog versterking in voertuigen en personeel voor de verhuis van de Staf van de INTERVENTIEMACHT van WEIDEN (D) naar SAIVE (B) tussen 19 augustus en 28 september 1996.

Op 5 september 1996 komt LtGen Francis BRICQUEMONT afscheid nemen van de eenheden van de 1 MecBde in LEOPOLDSBURG. Diezelfde dag wint een ploeg van 2A de halve marathon “ KOEN VAN DIJCK”, ingericht door de Bij VA Para-Cdo in BRASSCHAAT. De dag nadien,  op vrijdag 6 september 1996, zijn de families van 2A verenigd rond de barbecue en de dansvloer tijdens het tuinfeest van het Regiment. Op 18 september 1996 komt de VRIENDENKRING 2A. Dit jaar staan een uitstap naar HASSELT op het programma, met bezoeken aan de Japanse Tuin en het Jenevermuseum. Nadien schuiven zij aan voor een heerlijk feestmaal in de mess kader van het Kwartier HELCHTEREN.

Tijdens een indrukwekkende parade op de basis van BIERSET neemt LtGen F. BRICQUEMONT op 30 september 1996 definitief afscheid van de INTERVENTIEMACHT en van het Belgisch Leger. Een detachement van 2A met CO en Standaard is op deze plechtigheid aanwezig.

Op de eerste zondag van oktober, zoals elk jaar, houden de oud-strijders van de “ VERBROEDERING 2A – 8A en RAL” hun reünie in de DUNGELHOEFFKAZERNE in LIER. Na de mis voor hun gesneuvelde kameraden is er een bloemnhulde aan de monumenten van 2A en van 4A op de binnenkoer van de kazerne. Ook de delegatie van 2A legt een krans neer aan deze monumenten. Een receptie en een feestmaal sluiten deze dag af.

Van 7 tot 25 oktober 1996 is 2A andermaal in ELSENBORN voor een schietperiode. Het Regiment demonstreert zijn kunnen aan de leerlingen van het KHID uit BRUSSEL. Ook werkt een ploeg van het Duitse PzAie 55 uit HOMBERG er een week samen met 2A. De A – Batterij ondergaat een geslaagde batterijtest en tijdens een regimentsoefening op 22 oktober 1996 komt de chef van de DIVISIE GEVECHTSSTEUN, GenMaj HANSET, op bezoek bij het Regiment.

Op 11 en 15 november 1996 zijn delegaties van 2A aanwezig op de vaderlandse plechtigheden in LIER, LEOPOLDSBURG, HASSELT en HOUTHALEN – HELCHTEREN. Op 15 november 1996 heeft de Standaard van 2A, met zijn escorte,  de eer de LANDMACHT te vertegenwoordigen  op de speciale wachtparade aan het Koninklijk Paleis in BRUSSEL, ter gelegenheid van Koningsdag.

Op 12 november 1996 levert 2A de erewacht op de vliegbasis van MELSBROEK bij de aankomst van de president van OEZBEKISTAN. Ook bij het vertrek op 14 november 1996 treedt deze erewacht opnieuw aan.

Van 18 tot 22 november 1996 is er in het kamp van LAGLAND ( ARLON) een opleiding in FIBUA ( FIGHTING IN BUILDING-UP AREA) voor ploegen van 2A. En op 25 november 1996 neemt het volledige Regiment  zowaar deel een de operatie “ GROVE BEZEM”, waarbij het kwartier een grondige opruimbeurt krijgt.

De finale van het  militair voetbalkampioenschap is een heruitgave van het jaar voordien: 2A neemt het andermaal op tegen de ploeg van de 10de Wing TAC uit KLEINE BROGEL.Het Limburgs onderonsje eindigt op 1 – 1, maar de Luchtmachters winnen met de strafschoppen ( 3 tegen 2).

BARBARA wordt gevierd op 4 december 1996 en op 6 december 1996 levert 2A een peloton van de B – Batterij met Standaard voor de “ DAG VAN DE ARTILLERIE” in BRASSCHAAT.

Van 9 tot 13 december 1996 is er nog een CAX – oefening “KIBOWI ’96” in APELDOORN (NL), waaraan ook personeel van 2A deelneemt. Op 18 december 1996 wordt een laatste parade gehouden, waarop verdienstelijke militairen gehuldigd worden en de StD – Batterij de “ SPORTTROFEE 1996” ontvangt. De Kerstman ontvangt de kinderen van 2A in de feestzaal van DON BOSCO op 19 december 1996. En daarna start de verdiende verlofperiode….

1997

MET DE VLAM IN DE PIJP

Het jaar 1997 moet dus voor het Belgisch Leger het jaar  “ 0” worden. Immers, volgens het “PLAN DELCROIX” moet het Leger in dit jaar de objectieven van “BEAR 97” halen. Maar ondanks alle geleverde inspanningen is het einddoel slechts gedeeltelijk bereikt. Weliswaar zijn de meeste eenheden geherstructureerd, afgeschaft of verhuisd en bezetten zij, op enkele uitzonderingen na, de garnizoenen zoals die in het plan voorzien waren. Maar op personeelsgebied loopt het niet zo goed… Er zijn nog steeds een paar duizend kaderleden te veel en evenveel jonge vrijwilligers te kort.

Voor 2A betekent dit concreet dat er op de slagorde VIJF officieren ontbreken ( V = 38/ B = 33) en dat er VIJFTIEN onderofficieren te veel zijn. ( V = 97/ B= 112). Dat overschot situeert zich uitsluitend in de categorie “ Keuronderofficieren”, m.a.w. bij de ouderen. Daarentegen zijn bij de vrijwilligers slechts 186 plaatsen van de 273 voorziene ingevuld. Dat betekent een tekort van ruim 30 %! Het maakt het personeelsbeleid en het werk er zeker niet eenvoudiger op.. Integendeel. Ondanks de beloften uit BRUSSEL is het Regiment op 1 januari 1997 niet volledig  en staan haar effectieven op 81 % ( V = 408/ B= 331).

Het Regiment bereidt zich overigens voor een druk jaar met weer nieuwe uitdagingen. De preservering van het materieel van de C – Batterij moet worden afgerond. Zestien militairen van 2A zijn met BELBAT 14 in de BARANJA  en in het HK/UNTAES in ERDUT actief in ex-Joegoslavië . Voor hun families zijn er familiebijeenkomsten voorzien op 12 januari, 16 februari en 23 maart 1997. In zijn Nieuwjaarstoespraak op 8 januari 1997 verwijst de korpscommandant naar al deze problemen en opdrachten.

Een opmerkelijk bezoek valt te noteren op 14 februari 1997. De heer SCHNETTLER, conservator van het “ MUSEUM VAN DE BSD” in SOEST (D) komt op bezoek in de traditiezalen van de eenheden van de Brigade. De grote eenheden, met hun dubbele benaming, hadden vroeger immers allen een component in garnizoen in SOEST. ( 1C / 1Gr; Bvr / 5 Li; 2/ 4L en 8 / 9Li) Ook bij 2A, dat van juni 1972 tot juni 1986 deel uitmaakte van deze Brigade, komt de conservator langs en bedelt er documenten en foto’s voor zijn museum.

Op donderdag 27 februari 1997 vereert de Comd van de 1 Mec Div, Gen Maj VAN DEN BOSCH, het Regiment met een bezoek. ’s Anderendaags zitten 120 genodigden aan bij de gastronomische maaltijd, waarbij de koks van 2A eens te meer uitblinken in culinaire kunde en kunst.

Op 19 maart 1997 wint 2A de driehoekscompetitie tussen de VDKMS/LIER, de 20 W Sp en 2A in LIER. De ploeg van het Regiment  won, op één na, alle onderlinge wedstrijden.

Met een speciale parade wordt op 21 maart 1997 afscheid genomen van Adjt-Chef Leon VANDEN ECKER. Hij kwam als jonge NAVO-vrijwilliger aan bij 2A in SIEGEN op 7 december 1959. Aanvankelijk was hij stukscommandant, later onderofficier “Lijnen en transmissie”. Na een vijfvoudige armbreuk en één jaar non-activiteit wordt hij in 1982 te werk gesteld bij de dienst S4. Bevorderd tot Adjt-Chef wordt hij TRO en de laatste jaren batterijadjudant van de StD – Batterij.

Op de commando-inspectie , door de 1 MecBde, einde maart 1997 haalt 2A eens te meer prachtige beoordelingen. In de domeinen TAK 3 en 4 zelfs een “ UITMUNTEND” en in andere domeinen een “ZEER GOED”.

Op 11 april 1997 wordt voor de derde maal de “ CROSS 2A” voor het goede doel gelopen. Er verschijnen niet minder dan 373 deelnemers aan de meet. Atleet Jos MAES (Bvr/5Li) wint en sleept met zijn Regiment ook de ploegenrangschikking in de wacht. De oudste deelnemer is Jozef VANDERHEYDEN (66) uit KOERSEL!

Van 11 tot 18 april 1997 neemt een deel van 2A deel aan de CPX- oefening “ ACTIVE LION” van de 1 MecDiv. Deze oefening gaat door in een uitgestrekt gebied tussen de landsgrenzen en de autoweg E313 ANTWERPEN – HASSELT – LIEGE. De oefening zelf is een PSO – PEACE SUPPORT OPERATION met het oog op inzet in het buitenland. Tijdens de oefening wordt ook de interoperabiliteit met Duitse en Britse eenheden geoefend.

En met de vlam in de pijp voert 2A tijdens de schietperiode in het kamp van ELSENBORN van 21 april tot 7 mei 1997 een test uit met werkelijke vuren. Hoeft het nog gezegd dat het Regiment weer schitterende resultaten behaalt. Een “ ZEER GOED” op de tactische fase en een “ UITMUNTEND” op de werkelijke vuren ( 18,75 punten op 20!) leveren het Regiment de beoordeling “ ZEER GOED” op.

Van 20 tot 23 mei 1997 is het Regiment opnieuw in de streek. De 1 MecBde oefent er in de kampen van VOGELSANG en ELSENBORN onder de naam “BLUE SHIELD”.  Nu wordt het accent gelegd op de klassieke opdrachten, maar de chefs hebben ook oog voor de mogelijke operaties binnen het EUROCORPS.

Op zondag 25 mei 1997 zwaaien de poorten van het kwartier HELCHTEREN wagenwijd open voor de “ OPEN DEURDAG”. Naast een statische tentoonstelling met allerhande legermaterieel zijn er ook actieve demonstraties. Het meeste succes oogsten de rondritten met moto’s, jeeps en rupsvoertuigen. Dank zij de hulp van de 1 Cie SCHOLING kunnen de  bezoekers zelf een jeep besturen en vooral de jeugd is daarover in de wolken. Ook bij het “ JEUGDBREVET” happen de jongeren gretig toe: er is een echte “death – ride” voorzien. De enkele duizend bezoekers doen de parkings in het kwartier al vlug vol lopen. Dan maar parkeren langs de openbare weg… waar de lokale politie ijverig enkele foutparkeerders een bekeuring aansmeert. De ene zijn pretje is de andere zijn verzetje…. Of zo iets!

Dat weekend haalt SK LIERSE de kampioenentitel in de nationale voetbalcompetitie en de artilleristen van 2A delen in de vreugde die hun peterstad op zijn kop zet. Zij sturen prompt een telegram met welgemeende gelukwensen. Overigens laten de mannen van 2A hun peterstad niet los:  op 31 mei 1997 nemen zij met een twintigtal lopers deel aan de “ PALLIETERJOGGING” door de Lierse straten.

Twee dagen later, op maandag 2 juni 1997, gaat de “SPORTDAG BRIGADE” in zijn nieuwe kleedje door. Het wordt een ludieke sporthappening zonder klassementen of ereprijzen en waarvan iedereen volop geniet.

Een delegatie van 2A bezoekt, samen met de leden van de “ VRIENDENKRING 2A”, op 5 juni 1997 het HK/AFCENT in BRUNSSUM.(Nl). Na een briefing volgt een korte rondleiding en een middagmaal in galop. De heren bezoeken in de namiddag de AWACS – basis in GEILENKIRCHEN (D); de dames gaan flaneren in MAASTRICHT. (Nl)

Een receptie en een feestmaal, aangeboden door de “ CHIEF OFF STAFF, de Belgische generaal Joris UYTTERHOEVEN en zijn dame, sluiten deze interessante dag af.

Een wat grotere internationale uitstap maakt een detachement van 2A dat van 6 tot 19 juni 1997 deelneemt aan de oefening “ COBRA 97” van het EUROCORPS in de streek van ZARAGOZZA (Sp). Deels per boot, deels per vliegtuig en met een klein deeltje langs de weg trekken zij naar hartje Spanje.  Het wordt een unieke ervaring in de verzengende hitte en het desolate landschap van de Spaanse sierra’s, zeker voor de korpscommandant, LtKol SBH VANDENBOSCH, die een gans etmaal op hulp moet wachten bij zijn defecte jeep.

De B – Batterij blijft in die periode niet bij de pakken zitten.  Op 11 en 12 juni 1997 doen zij een tweedaagse infanterie – oefening in LEOPOLDSBURG. Daarna trekken zij van 23 juni tot 11 juli 1997 naar het mekka van de artillerie: het kamp van ELSENBORN. Zij oefenen er samen met 6A en zijn een gegeerde versterking voor hun bataljonstest. .

Einde juni houden de eenheden van de 1 MecBde in LEOPOLDSBURG hun opendeurdagen. Een ganse week zijn schoolklassen uit de verre omgeving te gast bij de “soldaten” en 28 en 29 juni 1997 zijn ook de talrijke andere bezoekers hartelijk welkom. Zoals steeds levert 2A ook hier zijn gewaardeerde bijdrage.

Even traditioneel is de inzet van werkploegen van 2A voor de opbouw en opruimen van de infrastructuur voor de “ WEYERKESFEESTEN” van het dienstencentrum “ ’T WEYERKE” aan de Domherenstraat in ZOLDER. Tijdens de shownamiddag op 29 juni 1997 overhandigt de korpscommandant een cheque van 100.000 BEF aan de heer Etienne SERMON, voorzitter van de VZW STIJN, de koepelorganisatie van het centrum. Het geld zal worden aangewend voor de aankoop van een waterbed voor de behandeling van post-traumatici.

Op 19 juli 1997 overlijdt te KORTENBERG Kolonel SBH b.d? Gaspar VUYLSTEKE. Hij was tweede commandant bij 2A en van 16 februari 1973 tot 14 maart 1975 ook korpscommandant van 2A. Een sterke delegatie van 2A en van oudgedienden woont de begrafenisplechtigheid bij.

Midden in de vakantieperiode, op 1 augustus 1997, nodigt de korpscommandant  zijn personeel en hun families uit voor een tuinfeest met barbecue.

En op 6 augustus 1997 wordt 2A in zijn eigen rangen geconfronteerd met de dood. Op weg naar zijn eenheid, verongelukt Brig Jan MUNTERS ( * GENK 21.06.69) met zijn moto op de Europalaan in HOUTHALEN – HELCHTEREN. Een eredetachenment en een grote delegatie van 2A zijn op de begrafenis aanwezig.

Van 20 tot 23 augustus 1997 neemt een peloton van 2A, onder bevel van 1Lt SEVEREYNS, deel aan de 25ste uitgave van de “ VIERDAAGSE VAN DE IJZER”. Ondertussen verblijven, tijdens de vakantieperiode meerdere jeugdgroepen uit LOMMEL, NEERPELT, PERVIJZE en LOMBARDSIJDE in het kwartier HELCHTEREN voor hun zomerkamp.

Het “ MUSEUM VAN HET KAMP BEVERLO”  viert zijn 25- jarig bestaan met een groots opgezette tentoonstelling over WO I van 4 september tot 20 december 1997. Ook de eenheden van de 1ste Mec Bde worden uitgenodigd om hun geschiedenis met een deeltentoonstelling aan het publiek voor te stellen.  De stand van 2A, opgezet door zijn archivaris, oogst heel wat lof omdat hij mooi gepresenteerd en overzichtelijk is en het best beantwoordt aan het thema.

Op 5 september 1997 viert 2A zijn Regimentsfeesten. Het is tevens het dubbele afscheid van de Korpscommandant en de Korpsadjudant. Immers, LtKol SBH Yvan VANDENBOSCH geeft het commando over aan LtKol SBH José WARNEZ, terwijl AdjtMaj  Frederik BOOGERS met pensioen gaat en als Korpsadjudant wordt opgevolgd door AdjtChef Luc KUYKEN. Tijdens de militaire plechtigheid wordt daarenboven de heer Raymond ENGELS, die als secretaris van de stad LIER eveneens de pensioenleeftijd heeft bereikt, benoemd tot ere-brigadier van het Regiment ook het dienstencentrum “ ‘T WEYERKE” wordt niet vergeten: de heer Etienne SERMON, voorzitter van de koepelorganisatie STIJN VZW, mag andermaal een cheque van 100.000 BEF in ontvangst nemen.  Aan de parade, die wordt voorgezeten door GenMaj VAN DEN BOSCH, Comd van de 1ste MecDiv, neemt ook het vaandel en een peloton van het Duitse zusterbataljon, PANZERARTILLERIEBATALLION 55, deel.

A-Batterij op het regimentsfeest
A-Batterij op het regimentsfeest

Militair kampioen Eric VYNCKE, onderofficier bij 2A, schittert door zijn zege in het militair kampioenschap “ DUATHLON” in WAARDAMME. Met 2 minuten voorsprong op zijn rivaal wint hij goud!

Wie nog meer schittert is het Regiment zelf: 2A neemt met de eenheden van de 1ste MecBde deel aan een kampperiode in het kamp van BERGEN – HOHNE (D) van 6 tot 26 september 1997. Het Regiment haalt er opmerkelijke resultaten in het rechtstreeks vuur, een discipline die zeker niet tot de dagelijkse vuuropdrachten van een artillerist behoort. De vuurschool wordt afgesloten met de FTX-oefening “ GOLDEN SWORD” van de 1ste Mec Bde.

En terwijl 2A strijd levert in de Lüneburger Heide, verleent het kwartier logistieke steun aan de eenheden van de MND(C), die van 22 september tot 3 oktober 1997 deelnemen aan de NAVO-oefening “ ACTIVE IMPROVEMENT”. Aan deze oefening, die zich afspeelt in de streek van LEOPOLDSBURG, nemen ook Duitse en Britse troepen deel.

Op 3 oktober 1997 nemen de onderofficieren , tijdens een feestmaal, officieel afscheid van  Adjt.Maj BOOGERS, tot voor kort Korpsadjudant van 2A.

Fred BOOGERS muteerde van 6A naar het bataljon op 7 januari 1974. Hij deed eerst dienst in de B – Batterij, waar hij achtereenvolgens OOffr Assistent en BijAdjt was. In oktober 1975  werd 10Wm BOOGERS secretaris van het bataljon, functie die hij met veel enthousiasme uitvoerde. Op 3 januari 1983 stelde de toenmalige korpscommandant, LtKol SBH Eric SPEYBROECK, hem aan als nieuwe en achtste Korpsadjudant van 2A.

Op 5 oktober 1997 viert de “ VERBROEDERING 2A – 8A en RAL “ zijn 50-jarig bestaan in LIER. Een delegatie van 2A neemt aan de plechtigheden in de stad en in de “DUNGELHOEFFKAZERNE” deel, terwijl een peloton van 2A de eer bewijst bij de bloemenhulde aan de monumenten voor de gesneuvelden van de stad  en van 2A.

Van 13 tot 17 oktober 1997 is het kwartier HELCHTEREN nog maar eens de gastheer voor de oefening “ BLACK RABBIT” van DOVO en van 20 tot 24 oktober 1997 voor de ontplooiingsoefening “ FALLING LEAVES” van de 1ste MecDiv.

Na een gesmaakt bezoek aan de Oranjestad DIEST op 16 oktober 1997 zijn de leden van de “ VRIENDENKRING 2A” te gast in de mess 2A voor een afsluitend feestmaal.

Ook 2A trekt er nog eens op uit: van 20 tot 23 oktober 1997 houdt het Regiment  een “ SPIRIT EXERCISE” in de streek van LOMBARDSIJDE en IEPER.

Enkele dagen later staat een detachement van 2A alweer stram in de houding als erewacht bij een herdenkingsplechtigheid op het Poolse militaire kerkhof in LOMMEL. Een eredetachement is ook aanwezig  op de vaderlandse plechtigheden van 11 november 1997 in HOUTHALEN en in HELCHTEREN. Op 25 november 1997 tenslotte is een peloton van 2A met Standaard aanwezig  op de bevelsoverdracht van de 1ste Mec Div in LEOPOLDSBURG. GenMaj JACQMIN volgt er LtGen VAN DEN BOSCH op als divisiecommandant. Tussen door gaan nog enkele pelotons van 2A trainen in “ FIBUA- TECHNIEKEN” in het kamp van LAGLAND (Arlon).

De laatste maand van het jaar begint in de beste stemming: op 3 december 1997 bezoekt de Sint de kinderen van 2A in de feestzaal van DON BOSCO; op 4 december 1997 viert het Regiment zijn patroonheilige BARBARA met een speciale parade, een regimentscross en een uitstap naar PSV EINDHOVEN. Een dag later is het opnieuw feest: ditmaal in BRASSCHAAT waar de B – Batterij een eredetachement levert voor de “ DAG VAN DE ARTILLERIE”.

De pelotons maintenance van 2A en van de 10de W Tac meten zich in een voetbalwedstrijd, die door de artilleristen wordt gewonnen met 3 – 1. In het militair kampioenschap voetbal is dat ooit wel anders geweest….

De finale van het veldloopkampioenschap op 17 december 1997  te SCHAFFEN en het bezoek van de Kerstman, met zijn armen vol lekkers,  aan de gasten van “ ’T WEYERKE” zijn zowat de laatste wapenfeiten van een erg druk jaar.

En of 1997 nu het  jaar 1997 van onze tijdrekening is geweest of het 161ste jaar van het bestaan van 2A of het jaar 0 van BEAR 97 , de mannen en vrouwen van het Regiment hebben bewezen dat zij er staan en dat zij hun opdrachten aankunnen. Zij zien met vertrouwen de toekomst tegemoet!

Groepsfoto Offr en Oofr 1997
Groepsfoto Offr en Oofr 1997

1998

OOG VOOR HET VERLEDEN

Het jaar 1998 start zoals 1997 eindigde: met het eindejaarsverlof. Maar dat zijn slechts enkele dagen…  Nauwelijks is iedereen op 5 januari 1998 weer terug op post of het Regiment gaat er weer volop tegenaan. Het wordt daarin niet enkel geïnspireerd door zijn goede faam en korpsgeest. Ook de Korpscommandant stimuleert zijn personeel tot een steeds betere paraatheid en doorgedreven kennis. En dat is helemaal niet zo evident, want de toestand van het personeel is er de laatste maanden niet op verbeterd. Integendeel….

Op 1 januari 1998 beschikt het Regiment over 76,9 % van zijn voorzien personeel. ( In 1997 was dat nog 81% – NVDR) Weliswaar is het overschot bij de onderofficieren lichtjes gedaald ( V.= 96 / B.= 112); het tekort bij de vrijwilligers is daarentegen nog groter geworden ( V. = 273 / B. = 182 of 66,6 %). Jonge vrijwilligers  wordt een zeldzaam bezit, dat moet gekoesterd worden. Daarom zal in 1998 ook fors geïnvesteerd worden in de verbetering van de persoonlijke levenssfeer.

Schieten met lichte wapens, intensief onderricht voor het personeel van de drie batterijen; testen voor kanonniers en richters, kaderoefening en oefening “ ADVENTORIOUS TRAINING “ in EUPEN…. Het zijn slechts enkele van de ingrediënten die deze eerste maand van het jaar kruiden. De Nieuwjaarsreceptie van 9 januari 1998 zorgt enkel voor een korte, maar aangename onderbreking….

Van 2 tot 6 februari 1998 nemen het FSCC en het VLC van 2A deel aan de CPX – oefening “ GOLDENER SHIELD” van de 10de (GE) PANZERDIVISION.

Op 18 februari 1998 neemt Kol SBH Jean-Pierre HERREWEGHE met bevel over de 1ste MecBde over van zijn voorganger, Kol SBH Herman VERLINDEN. In zijn afscheidrede haalt ook de Brigadecommandant de budgettaire beperkingen  en het personeelstekort aan.

 “ In de ganse Brigade ontbreken 500 man. Wij mogen geen Brigade van honger en dorst worden….” zegt de kolonel. Maar ondanks deze sombere gedachten, heeft hij in zijn toespraak evenzeer heel wat  lof voor de inzet van zijn personeel en de kwaliteit van hun werk.

In de tweede helft van februari 1998 oefent 2A intensief op de nieuwe methodes voor de inwerkingstelling van de artillerie. Dat gaat gepaard met een CPX-oefening van het Regiment, met studiedagen  en kaderoefeningen en met een “ARTYTEC- OEFENING”

Een eerste terugblik naar het verleden is er op vrijdag 27 februari 1998… De korpscommandant roept een werkgroep bijeen om de nieuwe kring voor oud-gedienden van 2A vorm te geven. Behalve de “VERBROEDERING 2A -–8A en RAL”, die een handvol  oud –strijders uit de oorlog 40 – 45 groepeert, bestaat er geen vriendenkring die alle oud-gedienden van 2A groepeert. Weliswaar bestaat er in ANTWERPEN  een “ VRIENDENKRING 2A”, maar deze kring groepeert enkel de oud – gedienden uit de periode “SIEGEN” ( 1958 –1972) en vaart zowat zijn eigen koers. Om die reden wenst LtKol SBH WARNEZ dat er in de schoot van 2A een vriendenkring wordt opgericht die alle oud- gedienden van het Regiment zal groeperen. Deze kring krijgt de naam “ KRING MODEST 2A” en zal zich inzetten om de onderlinge contacten tussen het Regiment en zijn “anciens” te verbeteren. De oprichters komen overeen een bestuur te kiezen  uit actieve en gepensioneerde militairen en een bescheiden lidgeld te vragen. De leden kunnen voortaan gratis deelnemen aan bepaalde activiteiten van 2A en minstens één maal per jaar zal een trefdag worden georganiseerd.

Ook in maart rijgt de ene oefening zich aan de andere. Van 3 tot 5 maart 1998 ondergaan de batterijen een “ NBC – EVALUATIETEST”. Op 6 maart 1998 organiseert 2A zijn eerste “ ORIËNTATIELOOP 2A “ en op 7 maart 1998 zitten 120 deelnemers duimen en vingers af te likken bij de gastronomische maaltijd. Van 9 tot 16 maart 1998 neemt een peloton van 2A deel aan een sessie “ ADVENTOTIOUS TRAINING” in BLUDESH (A). De B – Batterij van haar kant neemt in dezelfde periode deel aan de vuurschool met test van het Regiment Ach in ELSENBORN. Op 17 en 18 maart 1998 ondergaat het Regiment een “CORLOG- INSPECTIE “ . Dat is een tweejaarlijkse technische inspectie over het beheer en het onderhoud van het materieel. Van 30 maart tot 1 april 1998 tenslotte wordt deze periode al knallend afgesloten door de AA-schutters in LOMBARDSIJDE.

Naar aanleiding van het lanceren van de Amerikaanse film “ G.I. JOE” met demi MOORE in de hoofdrol, wijden de media enige aandacht aan de rol van de vrouw in de gevechtseenheden van het leger . 1Lt Karen HINOUL, S2 bij 2A, komt met beeld en woord uitvoerig aan bod over dit onderwerp. Haar collega’s noemen haar spottend “ G.I. KAREN”!

Op 28 maart 1998 nemen een aantal gewezen “ BLAUWHELMEN” van 2A deel aan de mega – manifestatie “ SOLDAAT VOOR DE VREDE” in het Heizelstadion in BRUSSEL Met deze manifestatie willen het Leger en de Natie hulde brengen aan de duizenden blauwhelmen die in de voorbije tien jaren ingezet werden om de vrede te handhaven, overal in de wereld. Enkele tientallen van hen lieten daarbij hun leven…

Begin april 1998 is er opnieuw een actie “ GROVE BEZEM”, waarbij het kwartier een grondige kuisbeurt krijgt. Van 14 tot 21 april 1998 levert het Regiment versterkingen voor de kampperiode van de AieSch / 6A in het zuid-franse  CANJEURS. Op 23 april 1998 bezoekt een delegatie van de OVSE ( de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa – NVDR) de eenheden van de 1 MecBde in LEOPOLDSBURG. Ook een ploeg van 2A neemt deel aan de statische tentoonstelling en de demonstraties  van het materieel, die heel wat indruk maken op de vreemde officieren. De vierde uitgave van de “ MASSACROSS 2A” trekt op 24 april 1998 niet minder dan 348 deelnemers aan.

Op 27 april 1998 is al wat naam heeft in de militaire hiërarchie present in het kwartier HELCHTEREN voor de afscheidsplechtigheid ter ere van LtGen Joris UYTTERHOEVEN, die de actieve dienst verlaat. LtGen UYTTERHOEVEN , gewezen Vleugeladjudant van ZM de Koning,  was “ CHIEF of STAFF” bij AFCENT en van 1985 tot 1987 korpscommandant van 2A. Niet minder dan 18 generaals zijn aanwezig op de parade. Onder hen ook de Chef van de Generale Staf, Vice-Admiraal HERTELEER. De plechtigheid wordt voorgezeten door LtGen MERTENS, hoofd van het Militair Huis van de Koning en deken van de Artillerie. Na de gebruikelijke toespraken ontvangt LtGen UYTTERHOEVEN als afscheidsgeschenk van 2A een uit de kluiten gewassen zitbank in massief hout. Vervolgens schouwt hij een laatste maal de pelotons van 2A, waarmee hij zo mooie dagen heeft beleefd en prachtige resultaten heeft geboekt. Zijn naam zal voor altijd verbonden blijven aan de grootste operatie van 2A  in vredestijd: de verhuis van het volledige Regiment met al zijn hebben en houden van LÜDENSCHEID (D) naar HELCHTEREN (B). Op het einde van de plechtigheid mag de generaal, die in oktober 1985 voor 2A het eerste schot afvuurde met de nieuwe M109A2, mag nu zijn laatste schot lossen; ditmaal aan boord van de wat modestere M108. Een receptie en een lunch sluiten dit grootse afscheidsfeest af.

Op 10 mei 1998 overrompelen maar liefst 7000 bezoekers het kwartier HELCHTEREN, dat die dag zijn deuren open zet. Behalve de traditionele tentoonstellingen en demonstraties  van militair materieel en de rondritten met militaire voertuigen kan de jeugd zich ook uitleven in het “ JEUGDBREVET”. Daarin is ook een “death – ride” van maar liefst 40 meter hoogte voorzien. Voor de kleinsten is er een klimglijbaan opgesteld. De hoofdattractie van de dag is evenwel de “ RADIO RIJSWIJCK ARTIESTENTOER”, drie uren muziek en live-optredens van 18 Vlaamse artiesten, gepresenteerd door Rino VEREECKE van Radio 2 – ANTWERPEN. In de VIP – tent verenigen bezoekers en artiesten zich rond een hapje en een drankje.

Op maandag 11 mei 1998 is het dan de beurt aan de scholen uit de omgeving  om de kazerne te komen verkennen. Zij krijgen een gevarieerd programma en lekkere soldatenkost voorgeschoteld.

En enkele dagen later is het grote publiek andermaal de gast van 2A, ditmaal in het kamp van ELSENBORN. Tijdens de kampperiode van 18 tot 28 mei 1998 wordt op de brugdag van 22 mei 1998 een familiedag ingericht. Niet minder dan 340 familieleden en vrienden van de militairen van 2A gaan in op de uitnodiging en overspoelen het kamp, de schootstelling op RAUHEN-KNIPP en de waarnemingspost op OP 6. De demonstratie met werkelijke vuren is overtuigend en de “soldatenkost” smaakt helemaal niet slecht….

Deze kampperiode wordt afgesloten met een batterijtest voor de B – Batterij, die – wie twijfelt daar nog aan? – schitterend slaagt.

De oefening “ PEGASUS 98” van het EUROCORPS gaat dit jaar door van 8 tot 19 juni 1998 in de streek van STASSBOURG  (F), te paard op de Frans – Duitse grens. 2A neemt er aan deel met zijn commando – organen en de DLO – ploeg. De rest van het Regiment blijft evenwel niet bij de pakken zitten. Van 8 tot 12 juni 1998 is er een “ SPIRIT – EX” in het kamp van LAGLAND ( Arlon). Ook aan de “ DAG VAN DE LANDMACHT” op 20 juni 1998 en aan de Opendeurdagen van de 1ste Mec Bde van 22 tot 28 juni 1998 nemen personeel en voertuigen van 2A deel.

En net voor de grote vakantie begint, nodigt de Korpscommandant op 26 juni 1998 zijn personeel en hun familieleden uit op een tuinfeest in het park aan de Mess Kader (A3). Datzelfde weekeinde gaan ook de “ WEYERKESFEESTEN” door op het domein van het Dienstencentrum “ ’ T WEYERKE “ in HEUSDEN – ZOLDER. Op zondag 28 juni 1998 overhandigt LtKol SBH WARNEZ een cheque van 100.000 BEF aan de heer SERMON, voorzitter van de overkoepelende VZW STIJN.

De vakantiemaanden betekenen geenszins dat er bij 2A niets gebeurd. Begin juli 1998 is er een opleiding voor “VW – NIET AIE”; er zijn demonstraties voor jonge KBV en voor de leerlingen van de KMS; er wordt een informatiedag over de Artillerie gehouden op 16 juli 1998 en er zijn dagen van intensieve training voor het personeel van de StD – Batterij. Verschillende jeugdgroepen uit AARSCHOT, PERVIJZE, GENTBRUGGE, PEER, BILZEN, MOL en LOMMEL strijken neer in het kwartier voor hun zomerkamp op militair domein.

Ook de LANDMACHT pakt uit met een nieuwigheid: een stage voor jongeren van 15 tot 18 jaar. Deze groepen worden een week lang ondergedompeld in de militaire sfeer en kunnen proeven van het soldatenleven onder leiding van militaire onderrichters. Bij 2A in HELCHTEREN zullen van 6 tot 10 juli 1998 een groep van 21 “stagiairs” een positieve ervaring opdoen.

Even traditioneel trekt van 19 tot 22 augustus 1998 een peloton van 2A naar de Westhoek om er op te stappen in de “ VIERDAAGSE VAN DE IJZER” Gedurende één dag stapt ook de Korpscommandant mee op met zijn mannen.

Maar de commandant van 2A heeft nog een heel andere bekommernis. Als blijkt dat de “VOORBEREIDENDE DIVISIE KMS – VDKMS” in de DUNGELHOEFF – kazerne in LIER zal gesloten worden, maakt LtKol SBH WARNEZ zich zorgen over het monument voor de gesneuvelden van 2A, dat zich op de binnenkoer van deze kazerne bevindt. Hij start een briefwisseling en verkennende gesprekken met verschillende instanties, waarbij noch de stad LIER noch de Oud- strijders over het hoofd worden gezien. Als blijkt dat de stad LIER het complex zal aankopen om er een administratief- en politiecentrum van de maken, waarbij de meeste gebouwen zullen gesloopt worden, wordt een vergadering belegd op het Provinciecommando ANTWERPEN. Daar wordt afgesproken de arduinen panelen van het monument over te brengen naar HELCHTEREN; in het nieuwe complex zou dan enkel nog een herinneringsplaat blijven herinneren aan 2A. Het ingangsgebouw van de kazerne is evenwel geklasseerd en moet als dusdanig behouden blijven. Op deze wijze wordt ook de grote herinneringstafel in de ingangspoort behouden.

LtKol SBH WARNEZ probeert ook de naam ““DUNGELHOEFF””te geven aan het kamp HELCHTEREN en doet daarvoor de nodige aanvragen. ( Deze aanvraag zal later evenwel     “ Ongunstig” geadviseerd worden door de diensten van het protocol – NVDR.)

Ondertussen gaat in de kazerne de verbetering van de levenssfeer met rasse schreden vooruit. Het meubilair in de messen wordt volledig vernieuwd; de bars krijgen nieuw meubilair; het plafond en de verlichting in de feestzaal worden aangepast en vernieuwd. Er wordt ook materiaal gekocht voor de verbetering van het comfort op oefening en manoeuvers. In samenwerking met de 68ste  Cie GENIE wordt in het kwartier een vaste tribune gebouwd aan het paradeplein, enz… Al deze werken en aankopen bewijzen nog maar eens hoezeer de Korpscommandant begaan is met het welzijn van zijn personeel.

Een tweede stap naar het verleden gebeurt als de Korpscommandant de gewezen kapel van het kwartier ter beschikking stelt van de archivaris, Adjt- Chef b.d. VRANCKX. Met hulp van de kazerneringsdienst kwartier wordt deze houten loods ontdaan van haar “kerkelijke” attributen en ingericht als traditiezaal. De zes afdelingen worden geleidelijk aan ingekleed en uitgebouwd. Zij belichten achtereenvolgens: de geschiedenis van 2A; het peterschap met LIER en “’T WEYERKE”; het leven bij de BSD; de verschillende uniformen en gebruikte materielen en de buitenlandse opdrachten. Het historisch archief en talrijke documenten en tijdschriften worden bewaard in de vroegere sacristie, waar ook de archivaris zelf zijn bureau heeft.

De Regimentsfeesten op vrijdag 4 september 1998 zijn weer iets bijzonder. Het bewijst dat de Korpscommandant en zijn personeel niet verlegen zitten om een originele aanpak. De militairen pakken uit met hun nieuwe werkkledij en deelnemers aan de parade dragen de nieuwe oefenkledij in camouflagekleuren. Talrijke bezoekers hebben het knap moeilijk met de identificatie van de nieuwe graadkentekens. Vooral bij de gevechtskledij valt het lapje plastiek op de borst nauwelijks op…

Door de bouw van de vaste tribune behoort het moeizame slepen met tribunes tot het verleden. Alle bezoekers vinden nu plaats onder de grote tentzeilen die de constructie overspannen.

De militaire parade brengt ook een nieuwigheid: tijdens de bloemenhulde aan het monument speelt muziek van Händel. Terwijl een katholieke en protestantse aalmoezenier een bezinningstekst voorlezen, worden een aantal symbolen naar voor gedragen. Het oogt indrukwekkend mooi…. Aan het dienstencentrum voor mentaal gehandicapten “ ’T WEYERKE “ wordt een cheque van 350.000 BEF aangeboden. Dit geld zal ondermeer gebruikt worden voor de aanleg van een dierenpark op het domein. Twee geitjes, die de eerste bewoners zullen zijn, veranderen wat onwillig van “ baasje”!

Nog een verrassing beleven de toeschouwers als intermezzo voor het defilé. Een peloton van 2A brengt een nummertje show – drill met wapen, zonder dat een enkel bevel wordt gegeven. Zij oogsten terecht een goedkeurend gemompel en, op het einde, een daverend applaus. Met een receptie en een lunch wordt het Regimentsfeest afgesloten. Iedereen is vol lof over de puike organisatie en het verrassend verloop van deze dag.

Nauwelijks is het feestrumoer voorbij, als in de nacht van 13 op 14 september 1998 de overvloedige regenval voor overstromingen zorgt in het Demerbekken en elders. Vanaf 14 september 1998 zijn pelotons van 2A reeds actief in de streek van HALEN en LUMMEN. Zij vullen er zandzakjes, verstevigen de dijken, beschermen huizen tegen het wassende water en evacueren ingesloten bewoners. Vanaf 15 september 1998 vervoeren zij werknemers  van de door het water ingesloten fabrieken en leveren noodrantsoenen af aan de personen die hun ondergelopen huizen niet willen verlaten. Onze jongens en meisjes krijgen veel lof voor hun inzet.

Na het gevecht tegen het water komt het gevecht tegen de vermoeidheid. Tijdens de kampperiode in ELSENBORN van 28 september tot 15 oktober 1998 is ondermeer een vierdaagse FTX- oefening van het Regiment gepland. Daarenboven zijn er nog enkele regimentsoefeningen voorzien met een overstapje naar het nabijgelegen kamp VOGELSANG en de A – Batterij voert haar batterijtest met vuren uit. Je zou voor minder snakken naar een warm bed….

De jonge vriendenkring “ KRING MODEST 2A” houdt op zondag 24 oktober 1998 zijn eerste trefdag. Liefst 84 personen, mannen, vrouwen en kinderen, gaan in op de uitnodiging en trekken eerst naar het domein BOKRIJK. Met de “shuttle” wordt het ganse domein verkend en nadien is er nog tijd voor een wandeling en een drankje. In de kazerne wacht een eenvoudige maar lekkere maaltijd op de deelnemers. Ondanks het druilerige regenweer zijn zij best tevreden….

Op 10 november 1998 loopt een ploeg van 2A mee in de “ CROSS PIRON” en realiseert een tijd van 8’51” op de 2400 meter lange omloop.

’s Anderendaags bewijzen detachementen van 2A de eer bij de vaderlandse plechtigheden in HELCHTEREN en HOUTHALEN. In LIER gaat de plechtigheid gepaard met een huldebetoon van de “ VERBROEDERING 2A – 8A en RAL “ aan het monument van 2A in de verlaten DUNGELHOEFFKAZERNE. Voor de laatste keer?…..

Een FIBUA-trainingssessie in het kamp van LAGLAND zorgt voor wat afwisseling van 16 tot 20 november 1998. Met paraderen, crossen en eten wordt op 3 december 1998 het BARBARAFEEST gevierd in het kwartier. Een peloton van de StD – Batterij neemt op 4 december 1998 deel aan de plechtigheid op de “ DAG VAN DE ARTILLERIE” in het kamp van BRASSCHAAT.

En het is opnieuw 2A dat een eredetachement levert voor het bezoek van LtGen PREININGER, Stafchef van de Hongaarse Landmacht, aan het kamp van BEVERLO op 15 december 1998.

Diezelfde avond ontvangt de Korpscommandant de oude en de nieuwe secretaris van de stad LIER. De heren AERTS en ENGELS genieten met hun dames en met een delegatie uit LIER en van het Regiment van een heerlijke maaltijd, zoals alleen koks van 2A die kunnen bereiden….

De kinderen van de militairen 2Aworden niet vergeten door de goede SINT . Hij komt snoep en cadeautjes uitdelen in de feestzaal van DON BOSCO op 2 december 1998. De gasten van “ ’T WEYERKE” daarentegen krijgen de Kerstman op bezoek op 17 december 1998.Ook hij deelt gretig pakjes uit.

Om het oefenprogramma van dit welgevulde jaar 1998 af te sluiten is er van 5 tot 18 december 1998 ook nog de CPX- oefening “ ACTIVE LION” van de 1ste Mec Div.

Op de laatste werkdag van het jaar doet de Kerstman zijn ronde in het kwartier en deelt nog wat versnaperingen uit, alvorens het Regiment een welverdiend eindejaarsverlof in gaat; In deze dagen gaan de gedachten ook uit naar de mannen van 2A, die als versterking bij BELUBG 2, in het winterse BOSNIË – –ERZEGOVINA zitten.

Twaalf jaren  is het Regiment nu reeds terug in België. Het lijkt wel of het gisteren was… Om alles nog even in herinnering te brengen publiceert de archivaris , Adjt-Chef VRANCKX, hierover een artikel in de “ REVUE VAN DE ARTILLERIE Nr 2/98”.

1999

WEER NIEUWE UITDAGINGEN – BELKOS 1

Met een originele nieuwjaarskaart – een eigen ontwerp van 2A– wenst de Korpscommandant zijn personeel een gelukkig 1999. Nog  365 dagen scheiden ons van dat magische jaar 2000. Overal duiken doemscenario’s op en de media staan bol met alarmerende berichten over wat ons allemaal kan overkomen bij de overgang naar dat jaartal “00”. Deze paniekreacties zullen nog toenemen naarmate het jaar vordert en ook 2A zal er niet aan ontsnappen: “Y2K” zal een bekend begrip worden op de staf van het Regiment.

Maar voorlopig laten de artilleristen van 2A dat niet aan hun hart komen. Op 8 januari 1999 wisselen zij hun nieuwjaarswensen uit zoals vanouds. Als op 20 januari 1999 een detachement van de StD- Batterij naar HOMBERG (D) vertrekt, wordt iedereen er aan herinnerd dat wij ook nog een Duits zusterbataljon hebben: het Panzerartilleriebataillon 55  van de Bundeswehr. Dit partnerschap dateert reeds van 1972 en kende hoogten en laagten. Door de verhuis naar België en de omwentelingen in de Bondsrepubliek is er de laatste jaren evenwel nog slechts sporadisch contact. Maar op 21 januari 1999 is er bevelsoverdracht bij onze wapenbroeders en dus is 2A erbij met zijn Standaard en een detachement van de StD-batterij.

Op 29 januari 1999 wordt op de militaire basis van ZUTENDAAL de oriëntatiecross van 2A gelopen. Deze basis is door het US-leger ontruimd en zal vanaf 2000 omgevormd worden tot een logistiek centrum van het Belgisch leger.

Nieuwe gezichten duiken er ook op in het kwartier. Af en toe komen jonge vrijwilligers de nog altijd onderbezette rangen vervoegen. Maar de opvallendste nieuwkomers zijn toch de protestantse aalmoezenier Donald (Don) CASTELEIN en zijn bediende, KplChef Rudi BOESMANS. Zij betrekken voortaan een bureeltje in Blok 10 van het kwartier, naast hun katholieke collega, aalmoezenier Guy BEX.

De schietperiode AA van 22 tot 26 februari 1999 in LOMBARDSIJDE wordt na drie dagen vergeefs wachten op beter weer gewoon afgeblazen. Niet afgeblazen wordt de gastronomische maaltijd van 26 februari 1999, die weer eens een massa fijnproevers lokt, overheerlijk smaakt maar veel te lang duurt.

Van 8 tot 26 maart 1999 is het Regiment in het kamp van ELSENBORN voor een schietperiode met test. Voor deze gelegenheid is het Regiment versterkt met een batterij van het RACh uit ALTENRATH (D). In de schoot van de 1ste MecBde, op kamp in het nabije VOGELSANG (D), neemt 2A(+) deel aan de FTX Bde “LAST MILLENNIUM” en ondergaat er met succes een evaluatietest. Tijdens deze test is er ook een overschrijdingsoefening op de Urft.

1999 LAST MILLENNIUM
1999 LAST MILLENNIUM

Op 21 april 1999 gaat een lang gekoesterde droom in vervulling.  In aanwezigheid van talrijke oud-korpscommandanten en hun dames knipt LtKol SBH WARNEZ het driekleurig lint door aan de ingang van de vroegere kapel, nu omgevormd tot traditiezaal van 2A.

Deze inhuldiging is het voorlopige orgelpunt in het levenswerk van adjudant-chef b.d. Louis VRANCKX. Vanaf 1980 is deze onderofficier zich intens gaan bezig houden met de geschiedenis van 2A. Hij bracht een indrukwekkend historisch archief samen, stelde de geschiedenis van 2A te boek en richtte, na zijn pensionnering, een  klein museum in.

In het voorportaal is een gedenkhoekje gemaakt met de lijst van de gesneuvelden uit beide oorlogen en met de doden in vredestijd. Het steeds aangroeiend historisch archief bevindt zich in de vroegere sacristie, nu bureau van de archivaris.

De traditiezaal is opgebouwd rond zes afdelingen:

– de geschiedenis van 2A van  1830 tot nu;

– het peterschap met de stad LIER en met ’t WEYERKE;

– het leven in garnizoen in Duitsland en in België;

– oude uniformen en uitrusting;

– overzicht van het gebruikte artilleriematerieel ;

– de opdrachten in ex-Joegoslavië (BARANJA en KOSOVO).

Het is een levend museum dat nog steeds aan uitbreiding toe is en beroep doet op iedereen  om zijn oude “spullen” te schenken.

1999 kapel Helchteren
De oude kapel in kwartier Helchteren is het eerste museum van 2A

De vijfde editie van de CROSS 2A wordt gelopen op 23 april 1999. Er zijn meer dan 400 deelnemers en de winnaar, Koen ALLAERT van 1Para, vestigt een nieuw record op de omloop: hij legt de afstand af in 22’02”.

Zoals het al vroeger gebeurde, verliest 2A de finale van het militair kampioenschap FUTSAL (zaalvoetbal) tegen het Bn HK/ITC met 3-4. De ploeg van 2A laat enkele mooie kansen onbenut en moet nipt de duimen leggen. Zei daar iemand:” Tweede in naam,…. Steeds tweede in finale!”

Van 5 tot 11 mei 1999 nemen elementen van 2A deel aan de CPX van de 1MecDiv “ACTIVE LION” die doorgaat in Henegouwen, in het zuidwesten van het land.

Een afvaardiging van 2A neemt op 8 mei 1999 te LIER deel aan de plechtigheden bij gelegenheid van de “DAG VAN DE DEMOCRATIE”, zoals het einde van WOII voortaan wordt genoemd. Er is een bloemenhulde aan het monument van de Weerstand en Politieke Gevangenen op de Vesten, gevolgd door een optocht door de stad en een receptie op het stadhuis. De burgemeester roept in zijn toespraak op om, ook vandaag nog, de democratie te verdedigen.

Op 30 mei 1999 zwaaien de poorten van het kwartier HELCHTEREN weer open voor de gekende “OPEN DEURDAG”. Zoals elk jaar zijn er talrijke attracties en kan de jeugd zich uitleven achter het stuur van een jeep of met de proeven van het jeugdbrevet. Een nooit geziene stroom bezoekers overspoelt het kwartier en zorgt voor onnoemelijke parkeerproblemen en verkeerschaos in de omgeving. Op het zonovergoten paradeplein laten honderden toeschouwers zich meeslepen door de live-optredens van Vlaamse artiesten in de “ZONDAGSCLUB” van RADIO 2 .

En terwijl de ene helft van 2A opruimt, ontfermt de andere helft zich op maandag 31 mei 1999 over 400 schoolkinderen, die hun eigen militair avontuur beleven.

Tussen opendeurdag en bevelsoverdracht in, zorgt de sportdag 2A op 9 juni 1999 voor een welkome afwisseling. De Vossen van de A-Batterij gaan met de pluimen lopen…

Op 10 juni 1999 maakt de regering bekend dat België zal deelnemen met een gevechtsbataljon van 1100 man aan de operaties in KOSOVO onder de hoed van de NAVO en met als algemene naam “KFOR” (KOSOVO FORCES). De Belgische bijdrage, BELKOS I, zal bestaan uit elementen van de 1 MecBde uit LEOPOLDSBURG. Het Regiment 2/4L fungeert als pilooteenheid en 2A zal de nodige versterkingen leveren. De eenheden zullen einde augustus vertrekken en om de vier maanden worden afgelost. Dit betekent evenwel dat België zijn engagement in BOSNIË-HERZEGOVINA in het kader van IFOR zal afbouwen.

In het dienstencentrum “’T WEYERKE” opent LtKol SBH WARNEZ, bijgestaan door zijn opvolger, LtKol SBH COMPERNOL, het dierenpark “MODEST”. Dit park is ingericht met de steungelden van 2A ( zie Regimentsfeest 1998 – NVDR). Het laat toe de anders – valide bewoners in contact te brengen met kleinvee en hen de zorg erover op te dragen. Knuffelen van mens en dier is immers een belangrijke therapievorm voor deze mensen…

Op 18 juni 1999 heeft in het kwartier de bevelsoverdracht plaats tussen LtKol SBH José WARNEZ en LtKol SBH Marc COMPERNOL. LtKol SBH WARNEZ zal een functie opnemen  bij de staf van het EUROCORPS in STRASSBOURG (F). Tijdens de stijlvolle parade, opgeluisterd door de kliek van de Muziekkapel van de Gidsen, wordt aan het dienstencentrum “ ’T WEYERKE” een cheque van maar liefst 450.000 BEF overhandigd.

Van 21 tot 27 juni 1999 nemen elementen van 2A actief deel aan de “ OPENDEURDAG” van de 1ste MecBde in LEOPOLDSBURG. In de loop van die week bezoeken ruim 15.000 schoolkinderen de eenheden van de Brigade in wat de lokale pers een “ militair pretpark” noemt. De week wordt afgesloten met de “ DAG VAN DE LANDMACHT”.

In dat zelfde weekend verleent 2A, op 26 en 27 juni 1999, ook zijn medewerking aan de jaarlijkse “ WEYERKESFEESTEN” in het Domherendomein te HEUSDEN-ZOLDER.

Twintig jongeren van 14 tot 16 jaar verblijven bij 2A van 5 tot 9 juli 1999 in het kader van de “JONGERENSTAGE van de LM”. Deze jongens en meisjes krijgen een ganse week allerlei militaire oefeningen en sportproeven voorgeschoteld, waarop zij zeer enthousiast reageren. In de maanden juli en augustus verblijven ook meerdere jeugdgroepen uit GENT, OOSTAKKER, OLMEN, PERVIJZE en WIJSHAGEN in het kwartier Helchteren. Voor hen is een heel tentendorp opgericht en zij krijgen logistieke steun van 2A.

Op 21 juli 1999 neemt 2A in BRUSSEL deel aan het militair defilé ter gelegenheid van de NATIONALE FEESTDAG met 1 VBCL en 8 M109A2. Aan dit defilé nemen voor het eerst delegaties van alle NAVO-landen deel. Op diezelfde dag zijn afvaardigingen van 2A aanwezig op de vaderlandse plechtigheden te HASSELT, LEOPOLDSBURG en LIER. In deze laatste stad legt de korpscommandant een bloemenkrans neer aan het monument van de oorlogslachtoffers van de stad.

De syntheseoefening “KOSOVO HOPE I” voor de deelnemers aan BELKOS 1 gaat door begin augustus in de streek van ZUTENDAAL en LEOPOLDSBURG. Na een korte verlofperiode zullen einde augustus 29 militairen van 2A vertrekken naar de woelige Servische provincie. De Belgische gevechtsgroep, die deel uitmaakt van de Multinationale Divisie Noord (MDN), zal het noordelijke deel van de Franse zone controleren. Zij worden gestationeerd in de streek rond LEPOSAVIC in de kampen CENTER CITY, NOTTING HILL en WHITE PLAINS. Hun hoofdopdracht is de grens met de rest van Servië bewaken. Daarvoor zetten de Belgen voor het eerst de slagveldbewakingsradar van 2JP in. Kapt Bart HACCURIA van 2A zal op het Franse hoofdkwartier van de MDN in MITROVICA als verbindingsofficier fungeren.

Een ander peloton van 2A zal een veel vreedzamere, maar erg vermoeiende opdracht uitvoeren: deelnemen aan de “VIERDAAGSE VAN DE IJZER”, de jaarlijkse wandeltocht rond OOSTDUINKERKE, DIKSMUIDE, POPERINGE en IEPER. Onder leiding van Kapt Robert MULKENS stappen van 18 tot 21 augustus 1999 een groep van 20 man de 4x 35 Km met succes af.

1999 4 daagse Ieper
21 aug 1999 Ieper – Slotdefilé Vierdaagse van de Ijzer

Van 13 tot 17 september 1999 traint de A-Batterij in MARCHE-LES-DAMES in klimtechnieken en andere avontuurlijke toestanden.

Zestien militairen van 2A nemen vanaf 22 oktober 1999 deel aan de IFOR (IMPLEMENTATION FORCE) in BOSNIË-HERZEGOVINA met BELUBG 5. Hun opdracht zal evenwel slechts enkele weken duren. Als gevolg van de deelneming aan KFOR beslist België zich terug te trekken uit IFOR. Het Canadese leger zal de opdracht van de Belgen overnemen.

Op sportief vlak laat 2A zich meermaals gelden. MARS VAN HET LEGER, GOLDEN SPIKE, DWARS DOOR HASSELT, BEKER BRICQUEMONT: het zijn allemaal loop- en uithoudingswedstrijden waarin de deelnemers van 2A ereplaatsen behalen.

Van 18 tot 29 oktober 1999 verblijft 2A te ELSENBORN voor een kamp- en schietperiode. Tijdens deze schietperiode wordt in de stukken het nieuwe oriëntatiesysteem NFM (NORTH FINDING MODULE”) toegepast. In het weekeinde van 23 en 24 oktober 1999 is er geen rust, maar een heuse SPIRIT-EXERCISE in de streek van MALMEDY.

1999 Malmedy Spirit Exercise
23/24 Okt 1999 Malmedy Spirit Exercise

Traditioneel zijn afvaardigingen van 2A aanwezig op de vaderlandse plechtigheden ter gelegenheid van WAPENSTILSTANDSDAG te LEOPOLDSBURG, HASSELT en LIER. In deze laatste stad wordt een bloemenhulde gehouden aan het monument van de stad, op het militair kerkhof en aan het monument van 2A in de DUNGELHOEFFKAZERNE.

Van 22 tot 26 november 1999 is er een FIBUA-training in het kamp van LAGLAND en december wordt ingezet met de traditionele Barbarafeesten. Ook Sinterklaas maakt zijn opwachting voor de kinderen van 2A en de Kerstman zal de gasten van “’T WEYERKE” niet vergeten.

Op 18 december 1999 overlijdt te OOSTENDE de heer Marcel SIMON. Reeds voor WO II kreeg hij zijn opleiding in de Schoolbatterij van 2A; tijdens de bezetting vluchtte hij naar Engeland en keerde terug met de Brigade Piron. Bij de heroprichting van 2A in 1946 in TIENEN ( zijn geboortestad) vervoegde hij het Regiment. Hij was korpsadjudant van 2A van 14 juli 1953 tot 19 september 1969. Hij slaagde in zijn proeven voor adjudant-chef en keerde bij zijn op pensioenstelling naar België terug. Door zijn goede contacten met de Duitse overheden werd hem bij zijn afscheid een “ GROSSEN ZAPFENSTREICH” (TAPTOE) aangeboden. Hij zal later nog regelmatig zijn vroegere eenheid bezoeken, steeds vergezeld van zijn eeuwige pijp, die hem in 2A de bijnaam “DE PIJP” opleverde.

De reeds eerder genoemde millenniumkoorts “Y2K” zal er voor zorgen dat een aantal mensen van 2A de overgang van oud naar nieuw in de kazerne zullen beleven. Zij moeten paraat staan met radioverbindingen, noodaggregaten, hulpvoertuigen, enz… Want aan alles is gedacht opdat er maar niets zou scheeflopen als straks de klok en het jaartal naar 00 tikken. De zenuwen zijn erg gespannen want in talrijke nota’s en door berichten in de media is een hele hype rond deze jaarwisseling opgebouwd. Als op 31 december 1999 om 16.35u de zekeringen van de shelter doorslaan, wordt dit zelfs in het velddagboek genoteerd. Een lijntje lager heeft iemand in de marge bijgeschreven: “Zekeringen shelter terug opgezet”  Gelukkig maar!…..